Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Bazy danych \ SQL Server

Microsoft SQL Server 2005 od środka: Mechanizm składowania danych Język: 1

9788388440946

Cena Brutto: 60.90

Cena netto: 58.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Kalen Delaney
Liczba_stron 460
Wydawnictwo Microsoft Press
Oprawa miękka
Data_Wydania 2007-02-01
Poziom All Levels
Zapoznaj się ze eksperckimi rozwiązaniami tworzenia i zarządzania wydajnymi bazami danych.

Poznaj tajniki wewnętrznego mechanizmu składowania danych w Microsoft SQL Server, korzystając z wiedzy eksperta w dziedzinie SQL Server. Projektanci i administratorzy baz danych znajdą tu najlepsze rozwiązania, praktyczne porady oraz przykłady kodu, które pozwolą im osiągnąć ­mistrzowski poziom w zakresie konstruowania i administrowania relacyjnymi bazami danych.

Dowiedz się, jak: - Uaktualnić lub przemigrować do SQL Server 2005 i wybrać najlepsze opcje konfiguracyjne.
- Sterować przydziałem przestrzeni dyskowej dla baz danych i plików – ręcznie lub automatycznie.
- Zarządzać dziennikami transakcji, aby zmaksymalizować ­wydajność operacji przywracania i zagwarantować spójność ­danych.
- Poznać wewnętrzne struktury indeksów zgrupowanych i niezgrupowanych.
- Budować i partycjonować relacyjne indeksy i tabele.
- Rozpoznać wewnętrzne problemy związane z magazynowaniem danych i ocenić zalety i wady typów danych o stałej i zmiennej długości.
- Wykrywać i eliminować fragmentację indeksów.
- Wdrożyć i zarządzać właściwym modelem współbieżności przy użyciu blokad lub wersjonowania wierszy.

Informacja o autorce:
Kalen Delaney jest również redaktorem całej serii Inside SQL Server (SQL Server od środka) wydawnictwa Microsoft Press. Jej doświadczenia związane z SQL Server sięgają roku 1987. Od rodku 1995 ma tytuł ­Microsoft MVP. Jest współzałożycielką Solid Quality ­Learning i zajmuje się projektowaniem szkoleń oraz przygotowywaniem materiałów pomocniczych. Regularnie publikuje w SQL Server Magazine, a ponadto jest autorką kilku książek na temat SQL Server, w tym dobrze znanej pozycji Inside Microsoft SQL Server 2000.

Przedmowa........... ix
Podziękowania
....... x
Wstęp
xiii
Historia serii Inside
Microsoft SQL Server... xiii

           1. Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005........ 1

Wymagania SQL Server 2005..................... 2

Edycje SQL Server 2005......................... 3

Wymagania programowe......................... 5

Wymagania sprzętowe............................ 5

Przed instalacją..... 7

Zabezpieczenia i kontekst użytkownika..... 7

Znaki i segregowanie danych................... 9

Kolejności sortowania........................... 11

Instalacja wielu instancji SQL Server..... 15

Instalacja nazwanych instancji SQL Server.............. 16

Przygotowanie do instalacji....................... 18

Narzędzie Upgrade Advisor w SQL Server 2005........ 18

Migrować czy aktualizować?...................... 20

Migracja......... 20

Aktualizacja.... 21

Wybór składników .................................. 26

SQL Server Database Services (aparat bazy danych).. 26

Usługa Analysis Services...................... 27

Usługa Reporting Services.................... 27

Usługa Notification Services.................. 27

Usługa Integration Services................... 27

Workstation Components, Books Online, and Development Tools.............. 28

Podsumowanie...... 29

           2. Architektura SQL Server 2005 ......... 31

Składniki silnika bazy danych SQL Server . 31

Obserwacja działania silnika................. 32

Protokoły........ 34

Aparat relacyjny.................................. 35

Aparat składowania.............................. 37

SQLOS........... 41

Pamięć 53

Pula buforów a utrzymywanie danych w pamięci podręcznej............. 53

Dostęp do stron danych w pamięci........... 53

Zarządzanie stronami w pamięci podręcznej danych... 54

Punkty kontrolne................................ 56

Zarządzanie pamięcią w innych pamięciach podręcznych............. 58

Dostosowywanie rozmiaru pamięci.......... 60

Dostosowywanie rozmiaru puli buforów.... 61

Podsumowanie...... 68

           3. Konfiguracja SQL Server 2005 ......... 69

Wykorzystanie SQL Server Configuration Manager..... 69

Konfiguracja protokołów sieciowych....... 69

Domyślna konfiguracja sieciowa............ 70

Zarządzanie usługami.......................... 71

Konfiguracja systemu............................... 72

Zarządzanie zadaniami......................... 72

Alokacja zasobów................................. 72

Lokalizacja systemowego pliku stronicowania.......... 73

Niepotrzebne usługi............................. 74

Protokoły sieciowe............................... 74

Zgodność z wcześniejszymi wersjami SQL Server..... 74

Flagi śledzenia. 74

Ustawienia konfiguracyjne SQL Server... 75

Domyślne śledzenie.............................. 88

Podsumowanie...... 90

           4. Baza danych i pliki bazy danych.......... 91

Systemowe bazy danych ............................ 92

master............. 92

model............. 93

tempdb............ 93

mssqlsystemresource............................. 93

msdb............... 94

Przykładowe bazy danych.......................... 95

AdventureWorks.................................. 95

pubs............... 96

Northwind....... 96

Pliki bazy danych . 96

Tworzenie bazy danych............................. 99

Przykład zastosowania polecenia CREATE DATABASE ..... 101

Rozszerzanie i kurczenie bazy danych....... 101

Automatyczne rozszerzanie pliku......... 101

Rozszerzanie pliku na żądanie............. 102

Szybka inicjalizacja pliku................... 102

Automatyczne kurczenie..................... 103

Kurczenie na żądanie.......................... 103

Wykorzystanie grup plików bazy danych.... 106

Domyślna grupa plików....................... 106

Przykład ilustrujący tworzenie grup plików............ 108

Modyfikacja bazy danych......................... 109

Przykłady wykorzystania polecenia ALTER DATABASE ............. 110

Bazy danych od wewnątrz......................... 111

Alokacja miejsca............................... 112

Sprawdzanie spójności bazy danych....... 114

Ustawianie opcji bazy danych.................... 121

Opcje statusu. 123

Opcje kursorów................................. 128

Opcje auto..... 129

Opcje SQL .... 130

Opcje odzyskiwania bazy danych .......... 131

Pozostałe opcje bazy danych................. 133

Migawki baz danych............................... 133

Tworzenie migawki bazy danych........... 134

Obszar wykorzystywany przez migawki baz danych.. 137

Zarządzanie migawkami...................... 138

Baza danych tempdb .............................. 139

Obiekty w bazie danych tempdb............ 140

Optymalizacja a baza danych tempdb..... 141

Najlepsze praktyki............................. 143

Monitorowanie miejsca w bazie danych tempdb ....... 144

Bezpieczeństwo bazy danych.................... 145

Dostęp do bazy danych......................... 146

Zarządzanie zabezpieczeniami bazy danych............. 148

Bazy danych a schematy...................... 148

Oddzielenie podmiotów od schematów..... 149

Schematy domyślne............................ 149

Przenoszenie lub kopiowanie bazy danych.. 151

Odłączanie i ponownie przyłączanie bazy danych...... 151

Archiwizowanie i przywracanie bazy danych........... 153

Przenoszenie systemowych baz danych.. 153

Przenoszenie bazy danych master i bazy danych zasobów................. 154

Poziomy zgodności................................. 155

Podsumowanie.... 156

           5. Rejestrowanie i odzyskiwanie........... 157

Podstawowe informacje na temat dzienników transakcji 157

Fazy odzyskiwania.............................. 160

Modyfikacje rozmiaru dziennika.............. 163

Wirtualne pliki dziennika................... 163

Obserwowanie wirtualnych plików dziennika.......... 164

Automatyczne obcinanie wirtualnych plików dziennika ............ 166

Przechowywanie odzyskiwalnego dziennika............ 167

Automatyczne zmniejszanie rozmiaru dziennika .... 170

Rozmiar pliku dziennika .................... 171

Odczytywanie dziennika.......................... 171

Archiwizowanie i przywracanie bazy danych............... 172

Typy kopii zapasowych........................ 173

Modele odzyskiwania.......................... 174

Wybór typu kopii zapasowej................. 178

Przywracanie bazy danych................... 178

Podsumowanie.... 185

           6. Tabele............. 187

Obiekty systemowe................................. 188

Widoki zgodne.................................. 189

Widoki katalogowe............................. 190

Inne metadane 192

Tworzenie tabel.. 195

Nazewnictwo tabel i kolumn................. 196

Zarezerwowane słowa kluczowe............ 197

Identyfikatory ograniczone.................. 197

Konwencje nazewnicze........................ 199

Typy danych... 199

Wiele hałasu o NULL.......................... 208

Typy danych definiowane przez użytkownika............... 211

Typy danych CLR............................... 213

Właściwość IDENTITY............................ 213

Wewnętrzne mechanizmy składowania...... 217

Widok katalogowy sys.indexes.............. 218

Metadane dotyczące składowania........... 219

Strony danych 223

Badanie zawartości stron..................... 225

Struktura wierszy danych................... 229

Tablice przesunięć kolumn.................. 231

Przechowywanie kolumn o stałej długości.............. 231

Przechowywanie kolumn o zmiennej długości......... 235

Połączenia między stronami................. 238

Dane z przepełnień............................. 238

Dane dużych obiektów......................... 242

Przechowywanie danych typu varchar(MAX)........... 248

Przechowywanie danych typu sql_variant............... 248

Ograniczenia..... 252

Nazwy ograniczeń a informacje widoków katalogowych................ 253

Naruszenia ograniczeń podczas transakcji i modyfikacji wielu wierszy.......... 255

Modyfikacja tabeli.................................. 256

Zmiana typu danych............................ 257

Dodawanie nowej kolumny................... 258

Dodawanie, usuwanie, wyłączanie i włączanie ograniczeń.......... 258

Usuwanie kolumny............................. 259

Włączanie lub wyłączanie wyzwalaczy.... 260

Wewnętrzne mechanizmy modyfikacji definicji tabel 260

Podsumowanie.... 263

           7. Indeksy – cechy wewnętrzne i zarządzanie....... 265

Organizacja indeksów............................ 266

Indeksy zgrupowane........................... 268

Indeksy niezgrupowane....................... 269

Tworzenie indeksu................................. 270

Kolumny dołączane............................. 273

Położenie indeksu.............................. 274

Ograniczenia a indeksy...................... 274

Struktura stron indeksu......................... 276

Wiersze indeksu zgrupowanego z identyfikatorem ujednoznaczniającym........ 279

Formaty wierszy indeksów................... 283

Wymagania związane z przestrzenią zajmowaną przez indeks........................... 293

Rozmiary B-drzewa............................ 293

Rozmiar rzeczywisty a szacunkowy....... 294

Indeksy specjalne 298

Warunki wstępne............................... 298

Indeksy oparte na kolumnach obliczeniowych.......... 300

Widoki indeksowane .......................... 303

Partycjonowanie tabel i indeksów.............. 306

Funkcje i schematy partycji ................ 307

Metadane partycjonowania................... 309

Zalety partycjonowania........................ 312

Wewnętrzne mechanizmy modyfikacji danych............. 315

Wstawianie wierszy............................ 315

Dzielenie stron.................................. 316

Usuwanie wierszy............................... 320

Aktualizacja wierszy.......................... 326

Modyfikacje na poziomie tabeli a modyfikacje na poziomie indeksu................ 332

Rejestrowanie w dzienniku transakcji... 333

Blokowanie.... 334

Zarządzanie indeksami........................... 334

ALTER INDEX.................................. 335

Rodzaje fragmentacji.......................... 336

Usuwanie fragmentacji........................ 343

Przebudowa indeksu........................... 346

Stosowanie indeksów.............................. 350

Poszukiwanie wierszy......................... 350

Złączenia....... 350

Sortowanie..... 350

Grupowanie.... 351

Zapewnianie niepowtarzalności............. 351

Podsumowanie.... 351

           8. Blokowanie i współbieżność............. 353

Modele współbieżności............................ 354

Współbieżność pesymistyczna.............. 354

Współbieżność optymistyczna.............. 354

Przetwarzanie transakcji........................ 355

Właściwości ACID............................. 355

Poziomy odseparowania....................... 358

Blokowanie........ 363

Podstawowe informacje o blokowaniu..... 363

Blokady pętlowe................................. 364

Typy blokad danych użytkownika.......... 364

Tryby blokowania............................... 364

Ziarnistość blokowania....................... 368

Czas trwania blokad........................... 378

Własność blokad................................ 378

Obserwowanie blokad......................... 379

Przykłady blokowania......................... 382

Zgodność blokad. 390

Wewnętrzna architektura blokowania....... 391

Partycjonowanie blokad....................... 393

Segmenty blokad................................ 394

Segmenty właścicieli blokad................ 396

Tabela syslockinfo.............................. 396

Połączenia powiązane.............................. 398

Stosowanie połączeń powiązanych......... 398

Złożone aktywne zestawy wynikowe - MARS........... 400

Blokowanie na poziomie wierszy a blokowanie na poziomie strony..................... 401

Rozszerzanie blokad........................... 402

Zakleszczenia 404

Wersjonowanie wierszy.......................... 408

Podstawowe informacje o wersjonowaniu wierszy..... 409

Szczegółowe informacje o wersjonowaniu wierszy.... 409

Poziomy odseparowania oparte na migawce............. 410

Wybór modelu współbieżności.............. 431

Inne mechanizmy wykorzystujące wersjonowanie wierszy................................ 433

Wyzwalacze a wersjonowanie wierszy.... 434

MARS a wersjonowanie wierszy........... 435

Sterowanie blokadami............................. 437

Opcje blokad.. 437

Podsumowanie.... 441

             . Indeks............ 443

powrót
 
Produkty Podobne
SQL Server 2017 Administration Inside Out
SQL Queries for Mere Mortals: A Hands-On Guide to Data Manipulation in SQL, 4th Edition
Exam Ref 70-765 Provisioning SQL Databases
Mistrzowski SQL. 61 technik pisania wydajnego kodu SQL
Exam Ref 70-764 Administering a SQL Database Infrastructure
SQL Server i T-SQL w mgnieniu oka. Wydanie II
SQL Server 2016 High Availability Unleashed (includes Content Update Program)
Microsoft SQL Server 2016 Analysis Services: Modelowanie tabelaryczne
Tabular Modeling in Microsoft SQL Server Analysis Services, 2nd Edition
Exam Ref 70-768 Developing SQL Data Models
Więcej produktów