Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Bazy danych \ SQL Server

Microsoft SQL Server 2005 od środka: Programowanie w języku T-SQL Język: 1

8388440829

Cena Brutto: 60.90

Cena netto: 58.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Itzik Ben-Gan, Dejan Sarka, Roger Wolter
Liczba_stron 553
Wydawnictwo Microsoft Press
Oprawa miękka
Data_Wydania 2006-11-01
Poziom All Levels
Wykorzystaj zaawansowane cechy języka T-SQL i zapoznaj się ze spostrzeżeniami ekspertów na temat jego architektury.
Ten wyczerpujący i praktyczny podręcznik programowania dostarczy każdemu programiście szczegółowego wglądu w wewnętrzną architekturę języka T-SQL. Programiści baz danych i administratorzy znajdą w nim wskazówki praktyczne, specjalistyczne techniki oraz przykłady kodów źródłowych, pozwalające na biegłe opanowanie zawiłości tego języka programowania – demonstrujące realne sposoby rozwiązywania złożonych problemów napotykanych w codziennej praktyce.

Dowiedz się jak:
- Projektować i wdrażać związane z datami i z godzinami typy danych XML i CLR.
- Korzystać z obiektów tymczasowych, takich jak tabele tymczasowe, zmienne tablicowe oraz wyrażenia tablicowe.
- Korzystać z funkcji, procedur składowanych i procedur wyzwalanych, definiowanych przez użytkownika w języku T-SQL oraz w środowisku CLR.
- Realizować zapytania w oparciu o zmienne oraz dane wejściowe dostarczane przez użytkownika, korzystając z funkcji dynamicznego wykonywania.
- Używać transakcji oraz nowych konstrukcji obsługi wyjątków.
- Stosować różne modele równoczesności do obsługi jednoczesnych działań wielu użytkowników.
- Używać usługi Service Broker do kontrolowanego, asynchronicznego przetwarzania w aplikacjach bazodanowych.

Informacja o autorach:
Itzik Ben-Gan jest głównym wykładowcą i założycielem firmy Solid Quality Learning. Od roku 1999 Itzik, jako posiadacz certyfikatu Microsoft MVP for SQL Server, prowadzi w wielu krajach szkolenia i seminaria poświęcone konstruowaniu zapytań, programowaniu i dostrajaniu zapytań w języku T-SQL. Jest autorem licznych artykułów, które pisuje dla magazynu SQL Server Magazine oraz MSDN®, a także prowadzi własne prezentacje na takich konferencjach technicznych, jak Microsoft TechEd, DevWeek, PASS i SQL Server Connections.
Dejan Sarka posiada certyfikaty MCT i MCDBA oraz Microsoft MVP for SQL Server. Prowadzi szkolenia i konsultacje w firmie Solid Quality Learning, występuje z własnymi prezentacjami na konferencjach TechEd i PASS oraz tworzy rozwiązania z zakresu technologii OLTP, OLAP i analizy danych.
Roger Wolter ma prawie 30-letnie doświadczenie w branży informatycznej. Menedżer programu w zespole serwera SQL Server, specjalizującym się w usłudze SQL Server Service Broker oraz w wersji SQL Server Express.
Kalen Delaney, redaktor techniczny serii, główny wykładowca i założyciel firmy Solid Quality Learning oraz autor książki Inside Microsoft SQL Server 2000. Recenzent techniczny: Steve Kass, profesor matematyki, posiadacz certyfikatu Microsoft MVP for SQL Server.

Słowo wstępne xi
Wstęp
xiii
Podziękowania
. xvi
Wprowadzenie
. xix
Informacje o autorach
xxii

  1. Problemy związane z typami danych, język XML i typy danych definiowane
       przez użytkownika w środowisku CLR
. 1

Typy danych DATETIME 3

Format zapisu typu DATETIME. 3

Manipulowanie datami i godzinami. 3

Problemy z zapytaniami związane z typem danych DATETIME 9

Problemy związane z danymi znakowymi 28

Dopasowywanie do wzorca 28

Filtry rozróżniające małe i duże litery. 33

Duże obiekty. 34

Specyfikator MAX 35

Dostawca zbioru wierszy BULK. 37

Konwersje niejawne 39

Wyrażenia skalarne 39

Wyrażenia filtrujące. 41

Typy danych definiowane przez użytkownika w oparciu o środowisko CLR 44

Podstawy teoretyczne typów danych definiowanych przez użytkownika 44

Programowanie typu danych definiowanego przez użytkownika. 52

Typ danych XML 70

Obsługa formatu XML w relacyjnej bazie danych 71

Kiedy należy używać reprezentacji XML zamiast reprezentacji relacyjnej?         73

Obiekty bazy danych serializowane w formacie XML. 75

Używanie formatu XML z otwartym schematem. 81

Dane typu XML jako parametr procedury składowanej. 87

Instrukcje modyfikujące zapytań XQuery 88

Podsumowanie. 90

  2. Tabele tymczasowe i zmienne tablicowe 91

Tabele tymczasowe 92

Lokalne tabele tymczasowe  93

Globalne tabele tymczasowe 100

Zmienne tablicowe 103

Ograniczenia. 103

tempdb 104

Zakres i widoczność. 104

Kontekst transakcji 104

Statystyki 105

Czynniki związane z bazą danych tempdb 108

Wyrażenia tablicowe 110

Porównanie podsumowujące 111

Ćwiczenie podsumowujące – podziały relacyjne. 112

Podsumowanie 117

  3. Kursory. 119

Używanie kursorów 121

Dodatkowy narzut związany ze stosowaniem kursorów. 122

Indywidualne traktowanie wszystkich wierszy. 124

Dostęp oparty na kolejności 125

Agregacje niestandardowe. 125

Agregacje bieżące. 127

Maksymalna liczba jednoczesnych sesji 131

Problemy związane z dopasowywaniem 140

Podsumowanie 147

  4. Dynamiczny kod SQL. 149

EXEC 151

Prosty przykład użycia polecenia EXEC. 152

Polecenie EXEC nie zawiera interfejsu 153

Konkatenacja zmiennych. 156

EXEC AT 156

sp_executesql 160

Interfejs polecenia sp_executesql. 160

Limit instrukcji. 163

Ustawienia środowiskowe. 164

Zastosowania dynamicznego kodu SQL 165

Dynamiczne zadania administracyjne. 165

Zapisywanie obliczeń 167

Filtry dynamiczne. 172

Dynamiczne operacje PIVOT/UNPIVOT. 178

Wstrzykiwanie SQL 183

Wstrzykiwanie SQL: Kod konstruowany dynamicznie po stronie klienta 184

Wstrzykiwanie SQL: Kod konstruowany dynamicznie po stronie serwera 185

Ochrona przed wstrzykiwaniem SQL  189

Podsumowanie 192

  5. Widoki 193

Czym są widoki?. 193

Klauzula ORDER BY w widoku. 195

Odświeżanie widoków 200

Podejście modularne 202

Aktualizowanie widoków. 211

Opcje widoku. 215

ENCRYPTION. 215

SCHEMABINDING 216

CHECK OPTION 217

VIEW_METADATA 218

Widoki indeksowane. 220

Podsumowanie 224

  6. Funkcje definiowane przez użytkownika 225

Nieco faktów dotyczących funkcji definiowanych przez użytkownika. 226

Definiowane przez użytkownika funkcje skalarne. 227

Skalarne funkcje definiowane przez użytkownika w języku T-SQL 227

Kwestie związane z wydajnością. 229

Stosowanie funkcji definiowanych przez użytkownika w ograniczeniach 232

Skalarne funkcje definiowane przez użytkownika w środowisku CLR 236

Sygnatury SQL 245

Definiowane przez użytkownika funkcje tablicowe . 253

Definiowane przez użytkownika funkcje tablicowe typu inline 254

Rozdzielanie szeregu. 256

Definiowane przez użytkownika funkcje tablicowe złożone z wielu instrukcji       262

Funkcje definiowane przez użytkownika, wywoływane dla każdego wiersza 267

Podsumowanie 270

  7. Procedury składowane. 271

Rodzaje procedur składowanych. 272

Procedury składowane definiowane przez użytkownika 272

Specjalne procedury składowane 276

Systemowe procedury składowane 279

Inne rodzaje procedur składowanych. 281

Interfejs procedury składowanej 282

Parametry wejściowe 282

Parametry wyjściowe 284

Tłumaczenie nazw. 288

Kompilacje, ponowne kompilacje oraz wielokrotne używanie planów wykonania      290

Wielokrotne używanie planów wykonania 291

Rekompilacje. 296

Problem podglądania parametrów 299

EXECUTE AS 303

Parametryzowanie kolejności sortowania 304

Dynamiczna operacja obracania danych 309

Procedury składowane tworzone w środowisku CLR 321

Podsumowanie 329

  8. Procedury wyzwalane 331

Procedury wyzwalane typu AFTER 332

Tabele specjalne inserted i deleted. 333

Identyfikacja liczby zmodyfikowanych wierszy. 334

Identyfikowanie rodzaju procedury wyzwalanej 338

Nieuruchamianie procedury wyzwalanej dla konkretnych instrukcji. 340

Zagnieżdżanie i rekurencja. 345

Predykat UPDATE i funkcja COLUMNS_UPDATED. 346

Przykład prowadzenia inspekcji. 349

Procedury wyzwalane typu INSTEAD OF 352

Procedury wyzwalane dla indywidualnych wierszy 353

Używanie procedur wyzwalanych z widokami. 356

Automatyczna obsługa sekwencji 359

Procedury wyzwalane typu DDL. 361

Procedury wyzwalane działające na poziomie bazy danych. 363

Procedury wyzwalane działające na poziomie serwera. 367

Procedury wyzwalane tworzone w środowisku CLR. 369

Podsumowanie 378

  9. Transakcje. 379

Czym są transakcje? 380

Blokady. 383

Poziomy izolacji 388

Poziom odczytu danych niezatwierdzonych. 390

Poziom odczytu danych zatwierdzonych. 391

Poziom powtarzalnych odczytów. 392

Poziom podlegający serializacji  393

Nowe poziomy izolacji. 394

Punkty zapisywania. 400

Zakleszczenia. 402

Przykład prostego zakleszczenia. 403

Zakleszczenie spowodowane brakiem indeksu 404

Zakleszczenie z pojedynczą tabelą 408

Podsumowanie 410

10. Obsługa wyjątków. 411

Obsługa wyjątków do wersji SQL Server 2005. 411

Obsługa wyjątków w wersji SQL Server 2005 415

TRY/CATCH 415

Nowe funkcje obsługi wyjątków 416

Błędy w transakcjach. 419

Podsumowanie 429

11. Usługa Service Broker 431

Konwersacje dialogowe 431

Konwersacje. 432

Komunikaty. 435

Kontrakty. 438

Typ DEFAULT 439

Kolejkowanie. 439

Usługi 444

Rozpoczynanie i kończenie dialogu 445

Punkty końcowe konwersacji 448

Grupy konwersacji 450

Wysyłanie i odbieranie 452

Przykładowy dialog 456

Komunikaty zatruwające. 465

Zabezpieczenia dialogu 466

Uwierzytelnianie za pomocą kluczy asymetrycznych. 467

Konfigurowanie zabezpieczeń dialogu. 468

Trasy i środowisko rozproszone 471

Protokół przylegającego pośrednika. 472

Punkty końcowe usługi Service Broker 473

Trasy 479

Scenariusze. 484

Niezawodna architektura SOA 484

Przetwarzanie asynchroniczne 485

Do czego pasuje usługa Service Broker? 486

Czym jest usługa Service Broker. 486

Czym usługa Service Broker nie jest 486

Usługa Service Broker a program MSMQ 487

Usługa Service Broker a program BizTalk. 488

Usługa Service Broker a platforma Windows Communication Foundation 488

Podsumowanie 488

Dodatek A Uzupełnienie dla procedur tworzonych w środowisku CLR      489

Tworzenie bazy danych CLRUtilities: serwer SQL Server. 490

Programowanie: program Visual Studio 490

Wdrażanie i testowanie: program Visual Studio i serwer SQL Server 491

Indeks 515

powrót
 
Produkty Podobne
SQL Server 2017 Administration Inside Out
SQL Queries for Mere Mortals: A Hands-On Guide to Data Manipulation in SQL, 4th Edition
Exam Ref 70-765 Provisioning SQL Databases
Mistrzowski SQL. 61 technik pisania wydajnego kodu SQL
Exam Ref 70-764 Administering a SQL Database Infrastructure
SQL Server i T-SQL w mgnieniu oka. Wydanie II
SQL Server 2016 High Availability Unleashed (includes Content Update Program)
Microsoft SQL Server 2016 Analysis Services: Modelowanie tabelaryczne
Tabular Modeling in Microsoft SQL Server Analysis Services, 2nd Edition
Exam Ref 70-768 Developing SQL Data Models
Więcej produktów