Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Bazy danych \ SQL Server

Microsoft SQL Server 2005 od środka: Zapytania w języku T-SQL Język: 1

9788388440885

Cena Brutto: 60.90

Cena netto: 58.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Itzik Ben-Gan (Solid Quality Learning), Lubor Kollar, Dejan Sarka
Liczba_stron 620
Wydawnictwo Microsoft Press
Oprawa miękka
Data_Wydania 2007-03-01
Poziom All Levels
Zdobądź pogłębione informacje niezbędne do wykorzystania zaawansowanych technik zapytań w języku T-SQL.
Poznaj wewnętrzną architekturę T-SQL i potęgę zapytań opartych na zbiorach. Książka stworzona przez ekspertów zawiera szczegółowe wskazówki i wyjaśnienia, niezbędne dla projektantów baz danych i ich administratorów. Rozwiązania praktyczne, przykładowe bazy danych oraz wzory kodu pozwalają w pełni wykorzystać możliwości tkwiące w języku programowania i rozwiązywać realne problemy.

Treść książki pozwoli:
- Poznać logiczny i fizyczny przebieg zapytania
- Opanować metodologię optymalizowania zapytań
- Rozwiązywać problemy zależności relacyjnych
- Wykorzystać CTE i funkcje klasyfikacyjne do uproszczenia i optymalizacji rozwiązań
- Agregować dane przy użyciu różnych technik
- Wykorzystać opcję TOP w zapytaniu do modyfikowania danych
- Odpytywać specjalizowane struktury danych za pomocą logiki rekursywnej, ustalonych ścieżek lub zagnieżdżonych zbiorów rozwiązań
- PLUS – rozszerzyć wiedzę i sięgnąć do sedna problematyki zapytań za pomocą zagadek logicznych

Informacja o autorach:
Itzik Ben-Gan jest głównym wykładowcą i założycielem firmy Solid Quality Learning. Od roku 1999 Itzik, jako posiadacz certyfikatu Microsoft MVP for SQL Server, prowadzi w wielu krajach szkolenia i seminaria poświęcone konstruowaniu zapytań, programowaniu i dostrajaniu zapytań w języku T-SQL. Jest autorem licznych artykułów, które pisuje do magazynu SQL Server Magazine oraz MSDN®, a także prowadzi własne prezentacje na takich konferencjach technicznych jak Microsoft TechEd, DevWeek, PASS i SQL Server Connections.
Lubor Kollar jest menedżerem grupy tworzącej oprogramowanie SQL Server w firmie Microsoft. Jego zespół zajmował się projektowaniem głównych udoskonaleń mechanizmu relacyjnej bazy danych oraz optymalizacji zapytań T-SQL.
Dejan Sarka posiada certyfikaty MCT i MCDBA oraz Microsoft MVP for SQL Server. Prowadzi szkolenia i konsultacje w firmie Solid Quality Learning, występuje z własnymi prezentacjami na konferencjach TechEd i PASS oraz tworzy rozwiązania z zakresu technologii OLTP, OLAP i analizy danych.
Kalen Delaney, redaktor techniczny serii, główny wykładowca i założyciel firmy Solid Quality Learning oraz autor książki Inside Microsoft SQL Server 2000.
Recenzent techniczny: Steve Kass, profesor matematyki, posiadacz certyfikatu Microsoft MVP for SQL Server.

Słowo wstępne...................... xi
Wstęp
.. xiv
Podziękowania
.................. xvii
Wprowadzenie
..................... xx

           1. Logiczne przetwarzanie zapytań................................ 1

Fazy logicznego przetwarzania zapytań.............................. 3

Krótki opis faz procesu logicznego przetwarzania zapytania..... 4

Przykładowe zapytanie oparte na scenariuszu z użyciem tabeli klientów i zamówień. 5

Szczegóły faz procesu logicznego przetwarzania zapytań................ 7

Krok 1: Wyznaczanie iloczynu kartezjańskiego (połączenia skrośnego)................ 7

Krok 2: Zastosowanie filtru klauzuli ON (warunku łączenia)... 8

Krok 3: Dodawanie wierszy zewnętrznych................. 10

Krok 4: Zastosowanie filtru klauzuli WHERE.......... 11

Krok 5: Grupowanie..... 12

Krok 6: Zastosowanie opcji CUBE lub ROLLUP....... 14

Krok 7: Zastosowanie filtru klauzuli HAVING......... 14

Krok 8: Przetwarzanie listy SELECT......................... 15

Krok 9: Zastosowanie klauzuli DISTINCT................ 16

Krok 10: Zastosowanie klauzuli ORDER BY............ 16

Krok 11: Zastosowanie opcji TOP............................... 19

Nowe fazy logicznego przetwarzania zapytań w wersji SQL Server 2005.................... 20

Operatory tablicowe..... 21

Klauzula OVER............. 28

Operacje na zbiorach... 30

Podsumowanie.................... 32

           2. Fizyczne przetwarzanie zapytania............................ 33

Przepływ danych podczas przetwarzania zapytania........ 34

Kompilacja........................... 37

Algebraizator................ 40

Optymalizacja................ 43

Praca z planem zapytania.............. 50

Aktualizowanie planów 64

Podsumowanie.................... 69

Podziękowania............... 69

           3. Dostrajanie zapytań..... 71

Przykładowe dane używane w tym rozdziale.................... 72

Metodologia procesu dostrajania...... 75

Analiza stanów oczekiwania na poziomie instancji... 78

Korelacja stanów oczekiwania z kolejkami................ 87

Określenie kierunku działania... 89

Schodzenie do poziomu bazy danych lub pliku........... 89

Schodzenie do poziomu procesu... 92

Dostrajanie indeksów lub zapytań.............................. 112

Narzędzia służące do dostrajania zapytań...................... 113

Obiekty syscacheobjects............. 113

Oczyszczanie pamięci podręcznej.............................. 114

Dynamiczne obiekty zarządzające............................. 114

Opcja STATISTICS IO............... 115

Mierzenie czasu wykonywania zapytań..................... 115

Analiza planów wykonywania..... 116

Wskazówki.................. 129

Śledzenie zdarzeń i program Profiler....................... 131

Program Database Engine Tuning Advisor.............. 131

Dostrajanie indeksów..... 131

Struktury tabel i indeksów......... 132

Metody dostępu do indeksów....... 142

Skala optymalizacji indeksu...... 168

Fragmentacja.............. 183

Partycjonowanie......... 185

Przygotowywanie danych przykładowych....................... 186

Przygotowanie danych................. 186

Opcja TABLESAMPLE............... 193

Porównanie podejścia opartego na zbiorach z podejściem iteracyjnym/proceduralnym oraz ćwiczenie w dostrajaniu              197

Dodatkowe zasoby............ 204

Podsumowanie.................. 206

           4. Zapytania podrzędne, wyrażenia tablicowe oraz funkcje szeregujące.. 207

Zapytania podrzędne........ 208

Samodzielne zapytania podrzędne.............................. 208

Skorelowane zapytania podrzędne............................. 212

Niepoprawnie działające zapytania podrzędne......... 226

Nietypowe predykaty.. 228

Wyrażenia tablicowe....... 229

Tabele pochodne.......... 229

Wspólne wyrażenia tablicowe (CTE).......................... 233

Analityczne funkcje szeregujące... 241

Numer wiersza............ 243

Szereg i szereg zwarty................ 266

NTILE........................... 268

Pomocnicza tabela liczb.. 273

Istniejące i brakujące zakresy (nazywane również wyspami i przerwami)................ 277

Brakujące zakresy (nazywane również przerwami)................. 278

Istniejące zakresy (nazywane również wyspami).... 281

Podsumowanie.................. 283

           5. Połączenia i operacje na zbiorach......................... 285

Połączenia......................... 285

Porównanie starego i nowego stylu składni połączeń.............. 285

Podstawowe rodzaje połączeń..... 287

Kolejne przykłady połączeń........ 299

Całkowita suma dla przesuwającego się okna poprzedniego roku......................... 311

Algorytmy połączeń... 315

Rozdzielanie elementów.............. 320

Operacje na zbiorach...... 327

UNION.......................... 328

EXCEPT....................... 329

INTERSECT................ 332

Kolejność wykonywania operacji na zbiorach.......... 334

Używanie klauzuli INTO w operacjach na zbiorach................. 335

Omijanie ograniczeń dotyczących nieobsługiwanych faz logicznych.................... 335

Podsumowanie.................. 338

           6. Agregowanie i przestawianie danych................. 339

Klauzula OVER................ 339

Atrybuty rozstrzygające. 343

Agregacje bieżące........... 346

Agregacje kumulujące................ 348

Agregacje przesuwne 352

Agregacje typu YTD.. 354

Przestawianie danych..... 356

Przestawianie atrybutów............. 356

Podział relacyjny........ 360

Agregowanie danych.. 362

Odwrotne przestawianie danych..... 366

Agregacje niestandardowe............... 369

Agregacje niestandardowe używające przestawiania danych. 370

Agregacje definiowane przez użytkownika.............. 372

Rozwiązania specjalizowane....... 384

Histogramy....................... 394

Czynnik grupujący.......... 398

Opcje CUBE i ROLLUP.. 401

CUBE............................ 401

ROLLUP...................... 405

Podsumowanie.................. 406

           7. TOP i APPLY.............. 407

SELECT TOP................... 407

Opcja TOP i determinizm........... 409

Opcja TOP i wyrażenia wejściowe............................. 411

Opcja TOP i modyfikacje............ 412

APPLY............................... 415

Rozwiązania typowych problemów używające opcji TOP i operatora APPLY............ 418

TOP n dla każdej grupy.............. 418

Dopasowywanie do siebie bieżących i poprzednich wystąpień. 424

Stronicowanie............. 430

Losowe wiersze........... 439

Mediana........................ 441

Podsumowanie.................. 444

           8. Modyfikowanie danych............. 445

Wstawianie danych.......... 445

SELECT INTO............ 445

INSERT EXEC............. 447

Wstawianie nowych wierszy....... 452

Instrukcja INSERT z klauzulą OUTPUT................. 455

Mechanizmy sekwencjonujące.. 457

Usuwanie danych.............. 463

Porównanie instrukcji TRUNCATE i DELETE....... 463

Usuwanie wierszy z powtarzającymi się danymi...... 464

Instrukcja DELETE oparta na połączeniu................. 467

Instrukcja DELETE z klauzulą OUTPUT................. 470

Aktualizowanie danych... 472

Instrukcja UPDATE używająca połączenia.............. 472

Instrukcja UPDATE z klauzulą OUTPUT................ 476

Przypisania wykonywane za pomocą instrukcji SELECT i UPDATE..................... 479

Inne czynniki mające wpływ na wydajność..................... 484

Podsumowanie.................. 488

           9. Grafy, drzewa, hierarchie i zapytania rekurencyjne...... 489

Terminologia.................... 490

Grafy............................. 490

Drzewa.......................... 491

Hierarchie................... 492

Scenariusze...................... 492

Schemat organizacyjny pracowników....................... 492

Wykaz towarów........... 494

Sieć dróg...................... 498

Iteracja/Rekurencja........ 502

Elementy podrzędne... 503

Elementy poprzedzające.............. 515

Grafy podrzędne i drzewa podrzędne z enumeracją ścieżki.... 519

Sortowanie................... 523

Cykle............................ 535

Ścieżka zmaterializowana............... 538

Utrzymywanie danych 539

Odpytywanie................ 546

Zbiory zagnieżdżone....... 551

Przypisywanie lewych i prawych wartości................ 551

Zapytania...................... 561

Domknięcie przechodnie 565

Zorientowane grafy acykliczne. 565

Podsumowanie.................. 583

          A. Zagadki logiczne........ 585

Zagadki.............................. 585

Zadanie 1: Tabletki.... 585

Zadanie 2: Tabliczka czekolady 586

Zagadka 3: Ułóż literę T............. 586

Zadanie 4: Dwa punkty................ 587

Zadanie 5: Prostokąty w kwadracie........................... 587

Zadanie 6: Odmierzanie czasu za pomocą spalania lin............ 587

Zadanie 7: Arytmetyczne obliczanie wartości maksymalnej.. 588

Zadanie 8: Przykrywanie szachownicy kostkami domina ...... 588

Zadanie 9: Brakujący dolar........ 588

Zadanie 10: Przełączanie wyłączników lamp........... 589

Zadanie 11: Podział patyczka na boki trójkąta........ 589

Zadanie 12: Prostokąt wewnątrz okręgu.................. 589

Zadanie 13: Problem Monty Halla.............................. 589

Zadanie 14: Bułka z masłem...... 590

Zadanie 15: Karty odwrócone do góry....................... 590

Zadanie 16: Podstawowe działania arytmetyczne.... 590

Zadanie 17: Samopowielający się kod....................... 591

Zadanie 18:  Górska wycieczka. 591

Zadanie 19: Znajdowanie prawidłowości w ciągu liczb............. 591

Rozwiązania zagadek...... 592

Podsumowanie.................. 602

             . Indeks............................. 603

powrót
 
Produkty Podobne
SQL Server 2017 Administration Inside Out
SQL Queries for Mere Mortals: A Hands-On Guide to Data Manipulation in SQL, 4th Edition
Exam Ref 70-765 Provisioning SQL Databases
Mistrzowski SQL. 61 technik pisania wydajnego kodu SQL
Exam Ref 70-764 Administering a SQL Database Infrastructure
SQL Server i T-SQL w mgnieniu oka. Wydanie II
SQL Server 2016 High Availability Unleashed (includes Content Update Program)
Microsoft SQL Server 2016 Analysis Services: Modelowanie tabelaryczne
Tabular Modeling in Microsoft SQL Server Analysis Services, 2nd Edition
Exam Ref 70-768 Developing SQL Data Models
Więcej produktów