Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Servery \ SQL Server

Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Krok po kroku Język: 1

9788375410525

Cena Brutto: 92.40

Cena netto: 88.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Stacia Misner
Liczba_stron 640
Wydawnictwo Microsoft Press
Dodatki CD
Oprawa miękka
Data_Wydania 2009-08-01
Poziom Dla początkujących


Praktyczny przewodnik po podstawach usług SQL Server Reporting Services.

Zawiera szeroki zestaw szczegółowych instrukcji, które demonstrują różnorodne metody budowania raportów, zarządzania nimi oraz uzyskiwania do nich dostępu w SQL Server 2008. Ten przejrzysty i praktyczny podręcznik jest skierowany zarówno do programistów, jak i administratorów IT oraz użytkowników, którzy są zainteresowani tworzeniem raportów prezentujących kluczowe informacje biznesowe.

Dowiedz się, jak:

 • Instalować i konfigurować usługi Reporting Services
 • Odpowiednio wykorzystywać narzędzia Report Builder oraz Report Designer
 • Tworzyć interaktywne, dostępne online raporty, które umożliwiają użytkownikom sortowanie i filtrowanie danych
 • Dodawać wykresy i mierniki służące do wizualnej prezentacji danych
 • Instalować raporty w systemie Microsoft Office SharePoint® Server
 • Monitorować wydajność serwera i ułatwiać zadania związane z zabezpieczaniem zawartości
 • Dystrybuować raporty za pośrednictwem poczty e-mail przy pomocy subskrypcji
 • Budować raporty wykonywane w trybie ad hoc i wzbogacać je przy użyciu niestandardowego kodu

O autorce
Stacia Misner (MCITP, MCTS) jest konsultantem i szkoleniowcem specjalizującym się w rozwiązaniach Microsoft Business Intelligence. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży IT i napisała wiele książek dotyczących SQL Server m.in. Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services Krok po kroku. Uczestniczyła również w tworzeniu książki Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005.

Na dysku CD:

 • Ćwiczenia praktyczne
 • Przykładowa baza danych
 • Elektroniczna wersja książki (eBook) w jęz. angielskim

Wymagania systemowe zawiera Wstęp do książki

Podziękowania ................. xi
Wprowadzenie ................ xiii

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

1. Wprowadzenie do usług Reporting Services ................ 3

Platforma raportowania ........ 3

Cykl życia raportu ................. 5

Rozwijanie raportów ........ 5

Administrowanie raportami ..................... 6

Dostęp do raportów .......... 7

Architektura Reporting Services ............. 8

Warstwa danych ............... 9

Warstwa aplikacji ............. 9

Warstwa serwera ............ 14

Tryb SharePoint Integrated  20

SharePoint Server ........... 20

Report Server ................. 21

Repetytorium do rozdziału 1 ........................... 22

2. Instalowanie usług Reporting Services .. 23

Planowanie instalacji ........... 23

Wybór edycji .................. 23

Wybór trybu serwera ..... 25

Wybór topologii wdrożenia ........................ 25

Analiza wymagań dotyczących sprzętu oraz oprogramowania .................... 27

Planowanie zastosowania kont dla Reporting Services ............................ 28

Przeprowadzanie instalacji . 30

Przygotowanie do instalacji ........................ 30

Instalacja plików pomocniczych instalatora ............................... 31

Instalacja funkcji SQL Server 2008 ........... 32

Konfigurowanie usług Reporting Services . 38

Instalowanie narzędzia Report Builder 2.0  50

Instalacja przykładowych baz danych ....... 51

Konfigurowanie trybu zintegrowanego z systemem SharePoint ....................... 52

Konfigurowanie serwera raportów ............ 53

Instalacja dodatku Reporting Services dla SharePoint ................................ 56

Przygotowanie systemu SharePoint do integracji z usługami

Reporting Services ..... 57

Tworzenie aplikacji sieci Web programu SharePoint ............................. 61

Tworzenie witryny Report Center ............. 63

Dodawanie typów zawartości Reporting Services do biblioteki dokumentów

programu SharePoint . 64

Repetytorium do rozdziału 2 ........................... 68

3. Poznawanie możliwości usług Reporting Services ............................. 71

Budowanie prostego raportu ........................... 71

Wprowadzenie do narzędzia Report Builder 2.0 ............................... 72

Dodawanie źródła danych .......................... 75

Dodawanie zestawu danych ........................ 78

Dodawanie tytułu raportu .......................... 80

Dodawanie tabeli ............ 82

Grupowanie danych ....... 85

Wstawianie znaku podziału stron............... 89

Formatowanie raportu ... 90

Wyświetlanie podglądu raportu ................. 92

Zarządzanie raportem ......... 93

Publikowanie raportu ..... 93

Dodawanie opisu ............. 95

Przeglądanie właściwości wykonania ......... 99

Wyświetlanie raportu ........ 101

Otwieranie raportu ....... 101

Stosowanie komponentu HTML Viewer .. 103

Repetytorium do rozdziału 3 ......................... 105

Część II Rozwijanie raportów

4. Projektowanie raportów ......................... 109

Rozpoczęcie pracy z narzędziem Report Designer ................................... 110

Tworzenie projektu serwera raportów ..... 110

Dodawanie raportu do projektu ............... 112

Tworzenie źródła danych ......................... 115

Tworzenie zestawu danych ....................... 117

Projektowanie struktury raportu .................. 121

Dodawanie regionu danych ...................... 121

Wiązanie danych z regionem danych ....... 122

Grupowanie danych ..... 125

Dodawanie sum całkowitych .................... 129

Wykorzystywanie macierzy ...................... 132

Wykorzystywanie list .... 135

Definiowanie grup sąsiadujących ............. 139

Dodawanie pola tekstowego ...................... 140

Dodawanie linii ............. 141

Dodawanie obrazu ........ 141

Wiązanie informacji z podraportem ........ 143

Dostosowywanie wyglądu raportu ................ 145

Konfiguracja położenia i rozmiaru elementów raportu .......................... 145

Modyfikowanie wyglądu elementu raportu ....................................... 146

Konfigurowanie funkcji podziału stron.... 148

Dostosowywanie rozmiaru raportu na potrzeby wydruku .................... 150

Dodawanie nagłówka lub stopki strony .... 151

Repetytorium do rozdziału 4 ......................... 153

5. Rozwijanie wyrażeń ..... 157

Dodawanie obliczeń do raportu .................... 157

Dodawanie pola obliczeniowego ............... 158

Tworzenie wyrażenia pola tekstowego ..... 162

Wykorzystywanie wyrażeń obejmujących elementy raportu ............... 163

Wykorzystywanie pól wbudowanych ....... 165

Stosowanie funkcji agregacji ......................... 167

Stosowanie argumentu Scope .................... 168

Stosowanie funkcji agregacji w regionie danych ........................ 170

Modyfikowanie właściwości elementów raportu przy użyciu wyrażeń ............. 173

Zastosowanie wyrażeń do sortowania danych .................................. 174

Stosowanie formatowania warunkowego . 175

Wykorzystywanie zmiennych ........................ 178

Modyfikowanie mechanizmu przetwarzania wyrażeń przy użyciu zmiennych grup179

Utrzymywanie spójności przy użyciu zmiennej raportu ...................................... 181

Stosowanie wyrażeń w dynamicznych połączeniach oraz zestawach danych ........... 183

Tworzenie dynamicznego ciągu połączenia ..................................... 183

Tworzenie dynamicznego zestawu danych ........................................... 185

Rozwijanie wyrażeń dla danych hierarchicznych ...................................... 188

Tworzenie grupy hierarchii rekurencyjnej .................................... 188

Identyfikowanie poziomu w hierarchii rekurencyjnej ................................ 190

Stosowanie rekurencyjnych funkcji agregacji ......................... 192

Repetytorium do rozdziału 5 ......................... 194

6. Dodawanie interakcji ... 197

Modyfikowanie układu raportu w sposób interaktywny ......................... 197

Implementacja funkcji sortowania interaktywnego ......................... 198

Dodawanie nieruchomych nagłówków ..... 201

Kontrolowanie widzialności ...................... 202

Praca z parametrami ......... 206

Monitowanie użytkownika o wpisanie wartości ......................... 206

Stosowanie parametru raportu w roli filtra .............................. 210

Wykorzystywanie zestawu danych do określania wartości parametru raportu .. 212

Dodawanie parametru kwerendy do zestawu danych .............................. 214

Tworzenie parametrów kaskadowych ...... 217

Wyświetlanie wybranych wartości parametrów w raporcie ............... 220

Dodawanie funkcji nawigacyjnych................ 222

Konfigurowanie mapy dokumentu ........... 222

Przechodzenie do raportu ......................... 224

Stosowanie wbudowanych znaczników HTML ......................... 227

Repetytorium do rozdziału 6 ......................... 231

7. Stosowanie usług Analysis Services w roli źródeł danych ........................... 235

Instalacja przykładowej bazy danych ........... 236

Tworzenie zestawu danych Analysis Services ................................... 238

Tworzenie źródła danych Analysis Services ....................................... 238

Budowanie kwerendy ... 239

Dodawanie obliczeń do kwerendy MDX .. 243

Budowanie raportu ........... 247

Wykorzystywanie zestawu danych Analysis Services w raporcie ........................ 247

Wykorzystywanie rozszerzonych właściwości pola ................................... 248

Wykorzystywanie funkcji Aggregate ........ 251

Wyświetlanie zagregowanych wartości w wierszach szczegółów ................ 252

Projektowanie parametrów ........................... 254

Dodawanie parametru do zestawu danych Analysis Services .................. 255

Tworzenie niestandardowego parametru kwerendy ............................ 258

Repetytorium do rozdziału 7 ......................... 262

8. Wizualizacja danych .... 265

Tworzenie wykresów ......... 265

Poznawanie różnych typów wykresu ........ 266

Tworzenie wykresu kolumnowego ........... 269

Formatowanie wykresu  272

Stosowanie podziału skali ......................... 275

Dodawanie serii obliczeniowych ............... 279

Wykorzystanie osi pomocniczej ................ 281

Łączenie różnych typów wykresu ............. 284

Dodawanie drugiego obszaru wykresu ..... 286

Stosowanie mierników ....... 289

Poznawanie typów mierników .................. 289

Tworzenie miernika liniowego ................. 289

Repetytorium do rozdziału 8 ......................... 292

9. Rozwijanie modeli raportów .................. 295

Przygotowanie do procesu rozwijania modelu raportów ....................... 295

Dodawanie źródła danych dla modelu raportów .............................. 296

Dodawanie widoku źródła danych ........... 297

Generowanie modelu raportów ..................... 300

Korzystanie z kreatora Report Model Wizard ............................. 301

Przeglądanie modelu raportów ................ 304

Dostosowywanie modelu raportów................ 306

Organizowanie obiektów w modelu .......... 307

Modyfikacja właściwości wyglądu atrybutów .................................. 309

Dodawanie wyrażeń ...... 310

Identyfikowanie wystąpienia jednostki .... 312

Konfigurowanie właściwości dla funkcji Drillthrough ......................... 313

Zarządzanie modelem raportów ................... 316

Publikowanie modelu raportów ............... 316

Zarządzanie zmianami . 321

Repetytorium do rozdziału 9 ......................... 323

Część III ................................... Zarządzanie serwerem raportów

10. Instalowanie raportów na serwerze ..... 329

Przeglądanie opcji instalacji .......................... 330

Instalowanie projektu raportu ................. 330

Przekazywanie raportu  335

Korzystanie z narzędzia Rs ...................... 337

Zarządzanie zawartością ... 338

Zastosowanie folderów do organizowania zawartości ................... 338

Przenoszenie zawartości ........................... 339

Tworzenie raportu powiązanego .............. 342

Kopiowanie raportu ..... 344

Konfigurowanie parametrów raportu ...... 345

Konfigurowanie właściwości źródła danych . 348

Monitowanie użytkownika o podanie poświadczeń ....................... 349

Stosowanie przechowywanych poświadczeń ........................................................ 351

Konfigurowanie właściwości wykonania raportu ..................................................... 353

Wykonywanie raportu na żądanie ........... 353

Przechowywanie raportów w pamięci podręcznej ............................................... 355

Tworzenie migawek danych raportu ........ 357

Zapisywanie migawek danych raportu w historii ................................................ 362

Repetytorium do rozdziału 10 ....................... 365

11. Zabezpieczanie zawartości serwera raportów ............................................... 369

Konfigurowanie zasad zabezpieczania serwera raportów ........................................ 369

Przygotowanie do implementacji zabezpieczeń .................................................... 370

Analizowanie domyślnych zasad autoryzacji ....................................................... 371

Przypisywanie uprawnień użytkowników ..... 379

Przyznawanie dostępu do zawartości serwera raportów ..................................... 379

Konfigurowanie zabezpieczeń na poziomie elementów ............................................. 383

Zabezpieczanie folderu . 383

Zatwierdzanie źródła danych w trybie zintegrowanym z systemem SharePoint .... 388

Zabezpieczanie raportu .......................... 389

Przydzielanie ról systemowych ................. 391

Zabezpieczanie modelu raportów ............. 393

Implementacja zabezpieczeń danych ............ 398

Zabezpieczanie danych z wykorzystaniem parametru kwerendy oraz roli ......... 398

Wykorzystywanie tabeli uprawnień do zabezpieczania danych .......................... 400

Zabezpieczanie danych przy użyciu filtra zestawu danych .................................. 404

Repetytorium do rozdziału 11 ....................... 406

12. Realizowanie zadań administracyjnych .......................................................... 411

Stosowanie narzędzi do zarządzania ............. 411

Wykorzystywanie narzędzia SSMS .......... 412

Zawieszanie wykonania raportu............... 416

Konfigurowanie serwera raportów ............... 419

Zarządzanie zaszyfrowanymi informacjami ........................................................ 420

Konfigurowanie metody uwierzytelniania ........................................................... 425

Zarządzanie pamięcią ... 427

Monitorowanie serwera raportów ................. 431

Sprawdzanie rozmiaru bazy danych aplikacji ..................................................... 431

Stosowanie dziennika śledzenia ................ 432

Dodawanie dziennika HTTP .................... 434

Wykorzystywanie liczników wydajności .. 436

Repetytorium do rozdziału 12 ....................... 440

Część IV ............... Przeglądanie raportów

13. Uzyskiwanie dostępu do raportów w trybie online ....................................... 445

Wykorzystanie narzędzia Report Manager .. 446

Wyszukiwanie raportu . 446

Wykorzystywanie komponentu HTML Viewer ................................................... 448

Drukowanie raportu ..... 451

Wykorzystywanie folderu My Reports ..... 452

Uzyskiwanie dostępu do raportów w programie SharePoint .................................... 454

Konfigurowanie funkcji wyszukiwania w programie SharePoint........................ 454

Wyszukiwanie raportu . 458

Wykorzystywanie przeglądarki SharePoint Report Viewer ................................ 460

Tworzenie pulpitu nawigacyjnego ............ 463

Eksportowanie raportów ... 468

Eksportowanie raportu na potrzeby wyświetlania w trybie online ...................... 468

Eksportowanie raportu na potrzeby analizy ........................................................ 470

Tworzenie dokumentu bazującego na danych ..................................................... 472

Eksportowanie raportu na potrzeby drukowania ................................................ 473

Eksportowanie raportu na potrzeby wymiany danych ........................................ 475

Repetytorium do rozdziału 13 ....................... 478

14. Tworzenie raportów wykonywanych w trybie ad hoc ................................. 481

Rozwijanie raportów przy użyciu narzędzia Report Builder ................................... 482

Wprowadzenie do narzędzia Report Builder ....................................................... 482

Budowanie tabeli .......... 486

Budowanie macierzy ..... 489

Budowanie wykresu ...... 493

Testowanie zabezpieczeń .......................... 496

Wzbogacanie raportów ..... 498

Formatowanie raportów ........................... 498

Dodawanie pól formuł .. 501

Filtrowanie raportu ...... 504

Sortowanie danych ....... 507

Wyłączanie funkcji interaktywnych ......... 508

Wykorzystywanie mechanizmu Clickthrough .......................................................... 510

Otwieranie raportu rozwijanego .............. 510

Konfigurowanie niestandardowego raportu rozwijanego .................................... 512

Powiązywanie niestandardowego raportu rozwijanego z modelem raportów ..... 515

Repetytorium do rozdziału 14 ....................... 518

15. Wykorzystywanie subskrypcji ............... 521

Tworzenie standardowych subskrypcji ......... 521

Tworzenie subskrypcji e-mail .................. 522

Tworzenie subskrypcji do udziałów plików w systemie Windows ....................... 527

Tworzenie subskrypcji opartych na danych . 533

Tworzenie tabeli dostarczania subskrypcji .......................................................... 533

Tworzenie subskrypcji opartych na danych ........................................................ 534

Zarządzanie subskrypcjami .......................... 537

Tworzenie harmonogramu udostępnionego ......................................................... 537

Wykorzystywanie strony My Subscriptions ......................................................... 539

Usuwanie subskrypcji ... 540

Repetytorium do rozdziału 15 ....................... 542

Część V Zastosowanie Reporting Services w roli platformy programistycznej

16. Programowanie usług Reporting Services ...................................................... 547

Programowanie komponentów projektu raportu ..................................................... 547

Wbudowywanie kodu w raport ................ 548

Wykorzystywanie zestawów do udostępniania niestandardowego kodu ............. 552

Programowanie funkcji zarządzania serwerem raportów ........................................ 558

Tworzenie skryptów realizujących zadania administracyjne .............................. 558

Wykorzystywanie dostawcy WMI ............ 567

Programowanie funkcji dostępu do raportu . 571

Łączenie się z raportami z wykorzystaniem dostępu URL .................................. 571

Wykorzystywanie formantu ReportViewer ........................................................... 580

Repetytorium do rozdziału 16 ....................... 585

Słownik ............................ 589

Indeks .............................. 592

powrót
 
Produkty Podobne
Tablice informatyczne. SQL. Wydanie II
SQL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II
Praktyczny kurs SQL. Wydanie II
SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II
SQL. Rusz głową!
SQL Pocket Guide, Third Edition
Using SQLite
SQL Antipatterns
Oracle Database 11g PL/SQL Programming Workbook
OCA Oracle Database SQL Certified Expert Exam Guide (Exam 1Z0-047)
Więcej produktów