Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Bazy danych \ SQL Server

Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services: Model tabelaryczny BISM Język: 1

978-83-7541-103-4

Cena Brutto: 92.40

Cena netto: 88.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Marco Russo, Alberto Ferrari, Chris Webb
Liczba_stron 695
Wydawnictwo Microsoft Press
Oprawa miękka
Data_Wydania 2012-10-01

Microsoft

SQL Server 2012

Analysis Services: Model tabelaryczny BISM


Książka z serii:

SQL Server podręcznik

 

Buduj wydajne, elastyczne i dobrze reagujące rozwiązania analizy biznesowej (BI).

 

Analizuj dane tabelaryczne za pomocą semantycznego modelu BI (BISM) w usługach SQL Server 2012 Analysis Services i odkrywaj prostszy sposób tworzenia rozwiązań BI na poziomie biznesowym.

Pod kierunkiem ekspertów z dziedziny BI naucz się, jak budować, wdrażać i przeszukiwać model tabelaryczny BISM z pomocą szczegółowych przewodników, przykładów oraz najlepszych praktyk.

Ta praktyczna książka pokazuje, jak znajdująca się w pamięci baza danych modelu tabelarycznego pozwala na wykonywanie szybkich analiz.

 

Książka pozwoli Ci poznać i praktycznie wykorzystać poniższe zagadnienia:

  • Definiować przypadki, kiedy dla projektu odpowiedni jest model wielowymiarowy, a kiedy tabelaryczny.
  • Budować model tabelaryczny za pomocą narzędzi SQL Server Data Tools w Microsoft Visual Studio 2010
  • Integrować z wielu źródeł dane w jeden wspólny zestaw informacji firmowych
  • Korzystać z języka Data Analysis eXpressions (DAX) do tworzenia wyliczanych kolumn, miar i zapytań
  • Wybrać technikę modelowania danych spełniającą wymagania organizacji w zakresie wydajności i prostoty użytkowania
  • Optymalizować model danych, aby uzyskać lepszą wydajność przy wykorzystaniu mechanizmu pamięci xVelocity
  • Zarządzać relacjami danych, takimi jak wielokolumnowość, zakresy i relacje wiele-do-wielu
  • Implementować zabezpieczenia poprzez ustanowienie ról administracyjnych i użytkowników danych

O autorach:

Marco Russo, MCT, jest konsultantem i mentorem BI, który doradza klientom w zakresie cyklu życia BI oraz projektowania relacyjnych i wielowymiarowych hurtowni danych.

Alberto Ferrari jest konsultantem BI, który skupia się na metodologicznym podejściu do cyklu życia tworzenia BI, a także na dostrajaniu wydajności kodu SQL i ETL.

Chris Webb, MVP dla SQL Server, jest niezależnym konsultantem i trenerem specjalizującym się w Microsoft SQL Server Analysis Services, MDX i DAX.

 

Książka o SQL Server którą warto mieć pod ręką.

Przedmowa. xv
Wprowadzenie . xvi


1 Wprowadzenie do modelu tabelarycznego. 1
Ekosystem Microsoft BI . 1
Czym jest usługa Analysis Services i dlaczego należy jej używać?. . . . . . 1
Krótka historia Analysis Services. 3
Obecny zestaw BI firmy Microsoft. 3
Samoobsługowa i korporacyjna analiza biznesowa ( BI). 5
Architektura Analysis Services 2012: jeden produkt, dwa modele. 7
Model tabelaryczny. 8
Model wielowymiarowy . 10
Po co są dwa modele?. 11
Przyszłość Analysis Services. 13
Wybór odpowiedniego modelu dla naszego projektu. 13
Licencje . 14
Aktualizacja poprzednich wersji Analysis Services. 14
Prostota korzystania. 14
Kompatybilność z PowerPivot. 15
Cechy wydajności zapytań. 15
Cechy wydajności przetwarzania. 15
Uwarunkowania sprzętowe. 16
BI czasu rzeczywistego . 17
Narzędzia klienckie . 18
Porównanie funkcji. 18
Podsumowanie . 20


2 Rozpoczęcie pracy w modelu tabelarycznym. 21
Określenie środowiska deweloperskiego. 21
Komponenty środowiska deweloperskiego. 21
Licencje . 23
Proces instalacji. 23
Praca z narzędziami danych SQL Server. 33
Tworzenie nowego projektu. 33
Konfiguracja nowego projektu. .  35
Import z PowerPivot . 39
Import wdrożonego projektu z Analysis Services. 40
Zawartość projektu tabelarycznego. 40
Budowa prostego modelu tabelarycznego. 42
Ładowanie danych do tabeli . 43
Praca w widoku diagramu . 51
Wdrożenie. 54
Zapytania w modelu tabelarycznym w Excelu. 55
Połączenie z modelem tabelarycznym. 56
Zapytania w modelu tabelarycznym w widoku Power View. 67
Tworzenie połączenia z modelem tabelarycznym. 67
Budowa podstawowego raportu Power View. 68
Dodawanie wykresów i fragmentatorów. 70
Interakcja z raportem . 71
Praca w SQL Server Management Studio. 73
Podsumowanie . 76


 

3 Ładowanie danych w modelu tabelarycznym. 77
Dostępne źródła danych. 77
Personifikacja. 79
Poświadczenia po stronie serwera i po stronie klienta. 80
Praca z dużymi plikami . 82
Ładowanie z serwera SQL Server. 83
Ładowanie z listy tabel . 85
Ładowanie relacji. 87
Ładowanie z zapytania SQL. 89
Ładowanie z widoków. 89
Otwieranie istniejących połączeń. 90
Ładowanie z programu Access. 91
Ładowanie z usług Analysis Services. 93
Korzystanie z edytora MDX. 94
Ładowanie z tabelarycznej bazy danych. 95
Ładowanie z pliku Excela. 97
Ładowanie z pliku tekstowego. 100
Ładowanie ze schowka. 102
Ładowanie z raportu usług Reporting Services. 105
Ładowanie raportów przy użyciu strumieniowych źródeł danych. 111
Ładowanie ze strumieniowych źródeł danych. 112
Ładowanie z SharePoint. 114
Ładowanie z Windows Azure DataMarket. 115
Wybór właściwej metody ładowania danych. 119
Dlaczego sortowanie danych jest ważne . 120
Podsumowanie . 121


4 Podstawy języka DAX. 123
Obliczenia w języku DAX. 123
Składnia DAX. 123
Typy danych języka DAX. 124
Operatory DAX. 126
Wartości DAX. 127
Wyliczane kolumny i miary. 128
Wyliczane kolumny. 128
Miary. 129
Edycja miar przy użyciu edytora DAX. 131
Wybór między wyliczanymi kolumnami a miarami. 132
Obsługa błędów w wyrażeniach DAX. 133
Błędy konwersji. 134
Błędy działań arytmetycznych. 135
Puste lub brakujące wartości. 136
Przechwytywanie błędów. 137
Popularne funkcje DAX . 138
Funkcje agregacji. 138
Funkcje logiczne. 141
Funkcje informacyjne. 142
Funkcje matematyczne. 142
Funkcje tekstowe. 143
Funkcje konwersji. 143
Funkcje daty i czasu. 143
Funkcje relacyjne. 144
Stosowanie podstawowych funkcji DAX. 146
Podsumowanie . 149


5 Pojęcie kontekstu wyznaczania wartości. 151
Kontekst wyznaczania wartości w pojedynczej tabeli. 151
Kontekst filtru w pojedynczej tabeli. 152
Kontekst wiersza w pojedynczej tabeli. 156
Praca z kontekstem wyznaczania wartości dla pojedynczej tabeli . 162
Funkcja EARLIER . 166
Kontekst wyznaczania wartości w wielu tabelach. 169
Kontekst wiersza z wieloma tabelami. 169
Kontekst wiersza i łańcuch relacji . 172
Użycie kontekstu filtru z wieloma tabelami. 174
Interakcje kontekstów wiersza i filtru. 178
Modyfikowanie kontekstu filtru dla wielu tabel. 182
Końcowe rozważania dla kontekstu wyznaczania wartości. 188
Podsumowanie . 189


6 Zapytania w modelu tabelarycznym. 191
Narzędzia do tworzenia zapytań w modelu tabelarycznym. 191
Składnia zapytania DAX. 193
Zastosowanie funkcji CALCULATETABLE i FILTER. 196
Zastosowanie funkcji ADDCOLUMNS. 199
Zastosowanie SUMMARIZE. 201
Zastosowanie CROSSJOIN, GENERATE oraz GENERATEALL. 210
Zastosowanie funkcji ROW. 216
Zastosowanie funkcji CONTAINS. 217
Zastosowanie funkcji LOOKUPVALUE . 219
Definiowanie miar w zapytaniu . 221
Testowanie miar za pomocą zapytania. 224
Parametry w zapytaniu DAX. 225
Zastosowanie zapytania DAX w SQL Server Reporting Services. 226
Wykonywanie zapytań za pomocą języka MDX . 231
Zastosowanie lokalnych miar DAX w zapytaniach MDX. 237
Szczegółowe przeglądanie w MDX. 239
Wybór pomiędzy DAX i MDX. 242
Podsumowanie . 244


7 Zaawansowane funkcje DAX. 245
Funkcje CALCULATE i CALCULATETABLE. 245
Kontekst wyznaczania wartości w zapytaniach DAX. 246
Modyfikowanie kontekstu filtru za pomocą funkcji
CALCULATETABLE . 249
Zastosowanie FILTER w argumentach CALCULATE
i CALCULATETABLE. 253
Podsumowanie działania funkcji CALCULATE i CALCULATETABLE. 261
Sterowanie filtrami i wyborami. 262
Zastosowanie funkcji ALLSELECTED do sum wizualnych. 262
Filtry i filtry krzyżowe . 267
Utrzymywanie złożonych filtrów za pomocą KEEPFILTERS. 277
Funkcje sortowania. 283
Zastosowanie TOPN. 283
Stosowanie funkcji RANKX. 287
Zastosowanie funkcji RANK.EQ. 296
Funkcje statystyczne. 297
Odchylenie standardowe i wariancja z użyciem funkcji STDEV i VAR. 297
Pobieranie próbek za pomocą funkcji SAMPLE . 300
Podsumowanie . 302


8 Analiza czasowa w języku DAX. 303
Modelowanie tabelaryczne z tabelą dat. 303
Tworzenie tabeli Date. 304
Definiowanie relacji z tabelami Date . 309
Dublowanie tabeli Date. 315
Ustawienie metadanych dla tabeli Date. 319
Funkcje analizy czasowej w języku DAX. 321
Agregowanie i porównywanie w czasie. 321
Miary semiaddytywne. 335
Podsumowanie . 344


9 Narzędzia xVelocity i DirectQuery . 345
Architektura modelu tabelarycznego w Analysis Services 2012. 346
Tryb In-Memory i xVelocity. 347
Wykonywanie zapytania w trybie In-Memory . 347
Bazy danych zorientowane wierszowo i kolumnowo. 351
Magazyn xVelocity (VertiPaq). 354
Wykorzystanie pamięci w xVelocity (VertiPaq). 357
Optymalizowanie wydajności przez ograniczanie
wykorzystania pamięci. 361
Zrozumienie opcji przetwarzania . 367
Korzystanie z DirectQuery i trybów hybrydowych. 371
Tryb DirectQuery. 372
Analizowanie zdarzeń trybu DirectQuery przy użyciu
narzędzia SQL Profiler. 375
Ustawienia DirectQuery. 376
Wdrażanie przy użyciu DirectQuery. 380
Podsumowanie . 381


10 Tworzenie hierarchii. 383
Hierarchie podstawowe. 383
Czym są hierarchie?. 383
Kiedy budować hierarchie. 385
Tworzenie hierarchii. 386
Najlepsze praktyki projektowania hierarchii. 387
Hierarchie obejmujące wiele tabel . 387
Hierarchie pomiędzy elementami nadrzędnymi i podrzędnymi. 390
Czym są hierarchie pomiędzy elementami nadrzędnymi i podrzędnymi?. 390
Konfigurowanie hierarchii pomiędzy elementami
nadrzędnymi i podrzędnymi.. 391
Operatory jednoargumentowe. 396
Podsumowanie . 404


11 Modelowanie danych w modelu tabelarycznym. 405
Zrozumienie różnych technik modelowania danych.  . . 405
Korzystanie z bazy danych OLTP. 408
Praca z modelami wymiarowymi. 408
Praca z powoli zmieniającymi się wymiarami. 410
Praca ze zdegenerowanymi wymiarami. 414
Korzystanie z migawkowych tabel faktów. 415
Obliczanie agregacji ważonych. 419
Zrozumienie zależności cyklicznych. 422
Zrozumienie możliwości kolumn obliczeniowych: analiza ABC . 426
Modelowanie przy włączonym silniku DirectQuery. 430
Korzystanie z widoków do odseparowania się od bazy danych. 433
Podsumowanie . 434


12 Korzystanie z zaawansowanych relacji w modelu tabelarycznym. 435
Korzystanie z relacji wielokolumnowych. 435
Grupowanie w modelu tabelarycznym. 438
Korzystanie z relacji wiele do wielu. 440
Implementowanie analizy koszykowej. 446
Zapytania do modeli danych z zaawansowanymi relacjami. 450
Implementowanie konwersji walut. 454
Podsumowanie . 458


13 Warstwa prezentacji w modelu tabelarycznym. 459
Nazwy, sortowanie i formatowanie. 459
Nadawanie nazw obiektom. 459
Ukrywanie kolumn. 462
Organizowanie miar. 462
Sortowanie danych w kolumnie . 462
Formatowanie. 467
Perspektywy. 469
Właściwości związane z Power View. 471
Default Field Set. 471
Właściwości Table Behavior . 473
Zgłębianie danych. 475
Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI). 476
Podsumowanie . 479


14 Model tabelaryczny i narzędzie PowerPivot. 481
PowerPivot for Microsoft Excel 2010. 481
Korzystanie z listy pól PowerPivot. 484
Zrozumienie tabel połączonych. 487
PowerPivot for Microsoft SharePoint. 488
Korzystanie z odpowiedniego narzędzia do danego zadania. 491
Prototyp w PowerPivot, wdrażanie w modelu tabelarycznym . 494
Podsumowanie . 495


15 Bezpieczeństwo. 497
Role. 497
Tworzenie ról bazodanowych. 498
Członkostwo w wielu rolach. 500
Zabezpieczenia administracyjne. 500
Rola Server Administrator. 500
Role bazodanowe i uprawnienia administracyjne . 502
Zabezpieczenia danych. 503
Podstawowe zabezpieczenia danych . 503
Testowanie zabezpieczeń danych. 505
Zaawansowane wyrażenia filtra wierszy. 509
Zabezpieczenia dynamiczne. 514
Funkcje DAX związane z zabezpieczeniami dynamicznymi. 514
Implementowanie zabezpieczeń dynamicznych przy użyciu
CUSTOMDATA. 515
Implementowanie zabezpieczeń dynamicznych przy użyciu
USERNAME. 516
Zaawansowane scenariusze uwierzytelniania. 517
Łączenie się z usługami Analysis Services spoza domeny. 517
Kerberos i problem podwójnego przeskoku. 518
Monitorowanie zabezpieczeń. 520
Podsumowanie . 522


16 Interfejs modelu tabelarycznego. 523
Zrozumienie różnych interfejsów modelu tabelarycznego. 524
Zrozumienie konwersji pomiędzy modelem tabelarycznym
a wielowymiarowym . 524
Korzystanie z AMO z poziomu .NET. 528
Pisanie kompletnej aplikacji AMO. 530
Tworzenie widoków źródeł danych. 531
Tworzenie kostki. 531
Ładowanie tabeli SQL Server. 532
Tworzenie miary. 535
Tworzenie kolumny obliczeniowej . 536
Tworzenie relacji. 537
Wyciąganie wniosków. 542
Przeprowadzanie typowych operacji w AMO przy użyciu .NET. 543
Przetwarzanie obiektu. 544
Praca z partycjami. 544
Korzystanie z AMO przy pomocy PowerShell . 545
Korzystanie z poleceń XMLA. 546
Rozszerzenia CSDL. 548
Podsumowanie . 548


17 Wdrażanie modelu tabelarycznego. 549
Odpowiedni rozmiar serwera. 549
Wymagania dla xVelocity. 549
Wymagania odnośnie DirectQuery. 553
Automatyzacja wdrażania na serwerze produkcyjnym. 554
Partycjonowanie tabel. 555
Definiowanie strategii partycjonowania. 556
Definiowanie partycji dla tabeli w modelu tabelarycznym. 558
Zarządzanie partycjami tabeli. 562
Opcje przetwarzania. 565
Dostępne opcje przetwarzania . 566
Definiowanie strategii przetwarzania. 570
Uruchamianie przetwarzania. 574
Automatyzacja przetwarzania. 578
Korzystanie z XMLA. 578
Korzystanie z AMO. 584
Korzystanie z PowerShell. 585
Korzystanie z usług SSIS. 585
Wdrażanie DirectQuery. 590
Definiowanie strategii partycjonowania DirectQuery . 590
Implementowanie partycji dla DirectQuery i trybów hybrydowych. 592
Zabezpieczenia i personifikacja w DirectQuery . 596
Podsumowanie . 598


18 Optymalizacja i monitorowanie. 599
Znajdowanie procesu usług Analysis Services. 599
Zrozumienie konfiguracji pamięci. 601
Korzystanie z liczników wydajnościowych związanych z pamięcią. 605
Zrozumienie planów zapytań. 610
Zrozumienie funkcji SUMX. 616
Zbieranie informacji czasowych z narzędzia Profiler. 618
Typowe techniki optymalizacyjne. 619
Wymiana walut. 620
Stosowanie filtrów w odpowiednim miejscu. 622
Korzystanie z relacji, kiedy to możliwe. 624
Monitorowanie zapytań MDX. 626
Monitorowanie DirectQuery. 627
Zbieranie informacji przy wykorzystaniu dynamicznych
widoków zarządzających. 628
Podsumowanie . 630
Dodatek Opis funkcji DAX. 631
Funkcje statystyczne. 631
Funkcje przekształcania tabeli . 633
Funkcje logiczne. 634
Funkcje informacyjne. 635
Funkcje matematyczne. 636
Funkcje tekstowe. 638
Funkcje daty i czasu. 640
Funkcje filtrowania i wartości. 641
Funkcje analizy czasowej. 643
Indeks. 647
O autorach. 678

powrót
 
Produkty Podobne
MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania. Wydanie II
SQL. Zapytania i techniki dla bazodanowców. Receptury. Wydanie II
Wprowadzenie do SQL. Jak generować, pobierać i obsługiwać dane. Wydanie III
Profesjonalny kod T-SQL 2019. W stronę szybkości, skalowalności i standaryzacji rozwiązań dla SQL Server
SQL Server 2019 Administration Inside Out
Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik. Wydanie IV
Odsłaniamy SQL Server 2019: Klastry Big Data i uczenie maszynowe
Funkcje okna w języku T-SQL dla SQL Server 2019. Analizy danych i jeszcze więcej
T-SQL Window Functions: For data analysis and beyond, 2nd Edition
Kompletny przewodnik po DAX, wyd. 2 rozszerzone. Analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services i Excel
Więcej produktów