Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Bazy danych \ SQL Server

Microsoft SQL Server 2012 Integration Services PL Język: 1

978-83-7541-104-1

Cena Brutto: 92.40

Cena netto: 88.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Wee-Hyong Tok, Rakesh Parida, Matt Masson, Xiaoning Ding, Kaarthik Sivashanmugam
Liczba_stron 639
Wydawnictwo Microsoft Press
Oprawa miękka
Data_Wydania 2012-11-01
Microsoft

SQL Server 2012

Integration Services PL


 

Książka z grupy:

SQL Server podręcznik

 

     Połącz w jedną całość dane pochodzące z różnych źródeł i usprawnij analizy biznesowe!
Buduj i zarządzaj rozwiązaniami integracji danych pod kierunkiem ekspertów z zespołu projektowego Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS). Zobacz w działaniu najlepsze praktyki i pogłębione informacje o motorze SSIS, katalogu SSISDB czy funkcjach zabezpieczeń. Dzięki wykorzystaniu usprawnień projektanckich wprowadzonych w SQL Server 2012 i elastycznemu zestawowi narzędzi SSIS będziesz w stanie skutecznie poradzić sobie ze złożonymi scenariuszami integracji danych – i zdobyć umiejętności niezbędne do budowania wszechstronnych rozwiązań.

 

Dowiedz się jak:

  • Wykorzystać usługi SSIS do ekstrakcji, transformowania i ładowania danych z różnych źródeł
  • Stosować najlepsze praktyki optymalizacji konfiguracji oraz wdrożenia pakietów i projektów
  • Zarządzać ustawieniami zabezpieczeń w katalogu SSIS i kontrolować dostęp do pakietów
  • Korzystać z funkcji jakości danych do profilowania i czyszczenia danych oraz zwiększania niezawodności
  • Monitorować i rozwiązywać problemy dotyczące projektów integracji danych oraz dostrajać je przy użyciu zaawansowanych narzędzi, takich jak szczegółowe widoki
  • Przyrostowo ładować dane w celu utworzenia łatwego do obsłużenia strumienia aktywności wstawiania, aktualizacji i usuwania

Uzyskaj profesjonalną wiedzę dzięki lekturze tej książki.

Przedmowa

Wprowadzenie

O autorach

Część I: Przegląd

1 Ogólna charakterystyka SSIS. 3

Typowe scenariusze wykorzystania SSIS . 4

Konsolidowanie danych z heterogenicznych źródeł . 4

Przenoszenie danych pomiędzy systemami. 9

Ładowanie danych do hurtowni. 14

Czyszczenie, formatowanie lub standaryzowanie danych. 18

Identyfikowanie, przechwytywanie i przetwarzanie zmian danych. 19

Koordynowanie konserwowania, przetwarzania lub analizowania danych. 21

Ewolucja SSIS. 24

Instalowanie SSIS. 25

Funkcje SQL Server wymagane dla integrowania danych. 26

Wydania SQL Server a funkcje Integration Services. 28

Podsumowanie. 30

2 Koncepcja SSIS. 31

Przepływ sterowania. 32

Zadania . 32

Ograniczenia pierwszeństwa . 34

Zmienne i wyrażenia. 36

Kontenery . 37

Menedżery połączeń. 40

Pakiety i projekty. 42

Parametry . 43

Dostawcy dzienników. 44

Obsługa zdarzeń . 45

Przepływ danych. 46

Adaptery źródłowe . 47

Adaptery docelowe. 48

Transformacje. 49

Katalog SSIS. 50

Wprowadzenie. 51

Katalog. 52

Foldery. 52

Środowiska. 53

Odsyłacze. 53

Podsumowanie. 54

3 Wykonywanie aktualizacji do wersji SSIS 2012. 55

Co nowego w SSIS 2012?. 55

Uwarunkowania i planowanie aktualizacji. 56

Zmiany funkcjonalności SSIS . 56

Uwarunkowania i narzędzia. 58

Wymagania dotyczące aktualizacji. 59

Scenariusze aktualizacji. 60

Nieobsługiwane scenariusze aktualizacji. 61

Weryfikacja aktualizacji. 62

Aktualizacja Integration Services . 63

Upgrade Advisor. 63

Wykonywanie uaktualnienia. 68

Rozwiązywanie problemów z aktualizacją i ręczne aktualizowanie pakietów. 78

Konwersja na projekty po aktualizacji . 80

Podsumowanie. 88

Część II: Projektowanie

4 Nowe funkcje narzędzi projektowania SSIS. 91

Środowisko projektowania Integration Services. 91

Visual Studio. 91

Cofanie i powtarzanie zmian. 92

Okno Getting Started (Zaczynamy). 92

Przybornik. 93

Okno Variables. 95

Kontrolka powiększania (Zoom) . 96

Automatyczny zapis i przywracanie. 97

Ikony statusu. 97

Adnotacje. 98

Konfiguracja i wdrażanie . 98

Zmiany w narzędziu Solution Explorer. 98

Zakładka Parameter. 99

Konfiguracje Visual Studio. 100

Kompilacja projektu. 101

Deployment Wizard. 102

Project Conversion Wizard. 103

Import Project Wizard. 103

Nowe zadania i komponenty przepływu danych. 104

Change Data Capture. 104

Zadanie Expression. 106

Transformacja DQS Cleansing . 108

Źródła i miejsca docelowe ODBC . 108

Przepływ sterowania. 108

Uwidacznianie wyrażeń. 108

Menedżery połączeń. 109

Zadanie Execute SQL. 109

Przepływ danych. 110

Asystenci połączeń. 110

Ulepszone mapowanie kolumn. 111

Edytowanie komponentów, które znajdują się w stanie błędu . 113

Grupowanie. 113

Uproszczone podglądy danych. 113

Interfejsy użytkownika transformacji Row Count oraz Pivot . 114

Zmiany w źródłach plikowych (Flat File) . 115

Skryptowanie. 117

Visual Studio Tools for Applications. 117

Debugowanie komponentów skryptowych. 118

Wsparcie dla .NET 4 Framework. 120

Wyrażenia. 120

Usunięcie limitu liczby znaków . 120

Nowe funkcje wyrażeń . 121

Podsumowanie. 122

5 Projektowanie zespołowe. 123

Ulepszenia wprowadzone w SQL Server 2012. 123

Zmiany formatu pakietów. .. 123

Konfiguracje Visual Studio. 124

Korzystanie z zarządzania kodem źródłowym w SSIS. 125

Łączenie się z Team Foundation Server. 125

Dodawanie projektu SSIS do Team Foundation Server. 128

Zarządzanie zmianami. 132

Zmiany w pliku projektu Visual Studio dla SSIS. 135

Najlepsze praktyki. 137

Korzystanie z małych, prostych pakietów . 137

Jeden pakiet – jeden projektant . 138

Spójna konwencja nazewnicza. 138

Podsumowanie. 138

6 Tworzenie rozwiązania SSIS. 139

Porównanie modeli wdrażania SSIS. 139

Model wdrażania pakietów . 139

Model wdrażania projektu. 141

Budowanie projektu Integration Services. 144

Tworzenie projektu SSIS. 144

Projektowanie przepływu danych Integration Services. 152

Korzystanie z parametrów i kontenera ForEach. 156

Korzystanie z zadania Execute Package. 160

Kompilowanie i wdrażanie projektu Integration Services. 162

Podsumowanie. 163

7 Połączenia SSIS. 165

Opcje połączeń we wcześniejszych wersjach SSIS. 165

Dostawcy technik połączeniowych. 166

OLE DB, ADO.NET oraz ODBC. 167

Nowe opcje połączeń w SSIS 2012. 170

Wprowadzenie do ODBC. 170

Komponenty ODBC w SSIS. 172

ODBC Source. 173

ODBC Destination . 178

Uwarunkowania połączeniowe SSIS. 181

Systemy 64-bitowe i SSIS. 181

Narzędzia SSIS dla architektury 64-bitowej. 183

Łączenie się z innymi źródłami i miejscami docelowymi. 187

Połączenia z Microsoft Excel oraz Access. 187

Połączenia do baz danych Oracle. 190

Tworzenie niestandardowych komponentów. 193

Korzystanie z komponentów skryptowych . 195

Podsumowanie. 197

8 Korzystanie z Change Data Capture w SSIS 2012. 199

CDC w SQL Server. 199

Stosowanie CDC w SQL Server. 199

Scenariusze wykorzystania CDC w procesach ETL. 201

Fazy CDC. 202

Komponenty CDC w SSIS 2012. 206

Stan CDC. 206

Zadanie CDC Control. 209

Komponent przepływu danych CDC Source. 215

Komponent CDC Splitter. 220

CDC dla Oracle. 221

Wprowadzenie. 222

Komponenty obsługujące CDC dla Oracle . 223

CDC Service Configuration. 223

Oracle CDC Designer. 226

Baza danych MSXDBCDC. 237

Plik wykonywalny Oracle CDC Service (xdbcdcsvc.exe). 240

Obsługa typów plików. 243

Komponenty CDC w SSIS. 245

Podsumowanie. 245

9 Czyszczenie i profilowanie danych przy użyciu SSIS . 247

Zadanie Data Profiling . 247

Transformacja Fuzzy Lookup. 252

Transformacja Fuzzy Grouping. 258

Transformacja Data Quality Services Cleansing. 262

Podsumowanie. 268

Część III: Konfiguracje, zarządzanie i monitorowanie

10 Konfiguracje w SSIS. 271

Podstawy konfiguracji. 271

Jak konfiguracje są stosowane. 272

Co konfigurować? . 272

Konfiguracje w SSIS 2012. 273

Parametry . 273

Tworzenie parametrów pakietu. 274

Tworzenie parametrów projektu. 276

Programowe tworzenie parametrów . 278

Korzystanie z parametrów . 280

Konfigurowanie parametrów w katalogu SSIS. 287

Konfigurowanie, weryfikowanie i wykonywanie pakietów i projektów. 287

Konfigurowanie wykonania przy użyciu SSMS. 287

Konfiguracje w SQL Server Agent, DTexec i T-SQL. 291

Środowiska SSIS . 293

Kolejność aplikowania parametrów. 297

Model wdrażania pakietów i kompatybilność wsteczna. 297

Model wdrażania pakietów . 298

Najlepsze zalecenia dotyczące konfigurowania SSIS. 301

Najlepsze zalecenia dla modelu wdrażania pakietów. 301

Najlepsze zalecenia dla modelu wdrażania projektów. 305

Podsumowanie. 306

11 Wykonywanie pakietów SSIS. 307

Uruchamianie pakietów SSIS przy użyciu narzędzia DTexec . 307

Lokalizacja pakietów. 308

Konfigurowanie wykonywania pakietów. 312

Zrzuty pamięci . 314

Opcje rejestrowania. 315

Uruchamianie pakietów z katalogu SSIS. 318

Przygotowywanie wykonania. 318

Rozpoczynanie wykonywania pakietu SSIS. 321

Przeglądanie przebiegu wykonywania. 324

Wykonywanie pakietu za pośrednictwem T-SQL. 325

Uruchamianie pakietów za pośrednictwem SQL Server Agent. 327

Tworzenie kroku zadania SSIS. 327

Wykonanie pakietu wdrożonego w katalogu SSIS. 329

Uruchamianie pakietów za pośrednictwem PowerShell. 331

Programowe tworzenie i wykonywanie pakietów SSIS. 331

Podsumowanie. 336

12 Magia T-SQL w SSIS. 337

Przegląd procedur składowanych i widoków SSIS. 337

Katalog Integration Services. 338

Właściwości katalogu SSIS . 338

Odpytywanie właściwości katalogu SSIS . 339

Ustawianie właściwości katalogu SSIS. 339

Projekty i pakiety SSIS. 340

Wdrażanie projektu SSIS w katalogu SSIS. 340

Uzyskiwanie informacji o projektach wdrożonych w katalogu SSIS . 341

Konfigurowanie projektów SSIS. 343

Zarządzanie projektami w katalogu SSIS. 345

Uruchamianie pakietów wdrożonych w katalogu SSIS . 347

Środowiska SSIS. 352

Tworzenie środowisk SSIS. 352

Tworzenie zmiennych środowiskowych SSIS. 353

Konfigurowanie projektów SSIS przy użyciu środowisk. 354

Konfigurowanie projektów SSIS przy użyciu wartości odsyłaczy. 355

Wykonywanie pakietów z wykorzystaniem środowisk SSIS . 356

Zarządzanie środowiskami SSIS i zmiennymi środowiskowymi. 356

Podsumowanie. 358

13 Magia PowerShell w SSIS. 359

Czym jest PowerShell . 359

PowerShell i SQL Server. 360

Zarządzanie SSIS przy użyciu PowerShell . 363

Model zarządzania obiektowego SSIS. 363

PowerShell i model SSIS Management Object. 364

Wykorzystanie T-SQL do zarządzania SSIS z poziomu PowerShell. 369

Zalety wykorzystania PowerShell do zarządzania SSIS. 370

Podsumowanie. 371

14 Raporty SSIS . 373

Wprowadzenie do raportów SSIS. 373

Przygotowywanie danych. 375

Monitorowanie wykonywania pakietów SSIS. 376

Integration Services Dashboard. 376

Raport All Executions. 378

Raporty All Validations i All Operations. 379

Wykorzystanie raportów SSIS do rozwiązywania problemów

z wykonaniami pakietów SSIS . 380

Korzystanie z raportu Execution Performance do identyfikowania

trendów wydajności. 385

Podsumowanie. 388

Część IV: Pogłębione informacje

15 Motor SSIS. 391

Motor przepływu sterowania. 391

Przegląd. 391

Ładowanie. 392

Aplikacja parametrów. 394

Weryfikacja. 394

Wykonanie. 396

Motor przepływu danych. 404

Przegląd. 405

Sterowanie wykonaniem. 409

Backpressure. 417

Dostrajanie motoru przepływu danych. 421

Podsumowanie. 423

16 Katalog SSIS. 425

Pogłębione informacje na temat katalogu SSIS. 425

Tworzenie katalogu SSIS. 425

Jednostki wdrożenia w katalogu SSIS. 426

Co znajdziemy wewnątrz bazy danych SSISDB?. 427

Rozruch instancji SQL Server. 430

Katalog SSIS i poziomy rejestrowania. 432

x Spis treści

Cykl życiowy wykonywania pakietu SSIS. 434

Zatrzymywanie wykonania pakietu SSIS. 436

Korzystanie z dziennika zdarzeń Application systemu Windows. 436

Konserwacja katalogu SSIS i zadania SQL Server Agent. 438

Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie katalogu SSIS. 440

Tworzenie kopii zapasowej SSISDB. 441

Przywracanie bazy danych SSISDB. 442

Podsumowanie. 444

17 Zabezpieczenia SSIS. 445

Ochrona pakietu . 445

Kontrola dostępu do pakietu. 445

Szyfrowanie pakietów. 449

Wrażliwe zmienne i parametry . 450

Podpisywanie pakietów. 452

Zabezpieczenia katalogu SSIS. 453

Przegląd funkcji zabezpieczeń. 453

Zarządzanie uprawnieniami. 457

Wyzwalacz DDL . 465

Wykorzystanie SQL Server Agent. 465

Wymagania. 466

Tworzenie poświadczeń. 466

Tworzenie kont proxy . 468

Tworzenie zadania SQL Server Agent. 470

Podsumowanie. 472

18 Dzienniki SSIS. 473

Konfigurowanie opcji rejestrowania. 473

Wybieranie kontenerów. 473

Wybieranie zdarzeń. 476

Dodawanie dostawców dziennika. 478

Dostawcy dziennika. 481

Pliki tekstowe . 481

SQL Server. 481

SQL Server Profiler. 482

Dzienniki zdarzeń Windows. 483

Pliki XML . 483

Rejestrowanie w katalogu SSIS . 485

Poziomy rejestrowania. 485

Dzienniki zdarzeń. 487

Informacje kontekstu zdarzenia. 487

Zaawansowane zagadnienia rejestrowania. 488

Dostosowywanie pól wpisów dziennika. 488

Rejestrowanie przy korzystaniu z narzędzia DTexec. 489

Projektowanie niestandardowego dostawcy dziennika. 490

Podsumowanie. 491

19 Automatyzacja SSIS. 493

Wprowadzenie do automatyzacji SSIS. 493

Programowe generowanie pakietów SSIS. 493

Wykonywanie pakietów sterowane metadanymi. 494

Dynamiczne generowanie pakietów. 495

Obsługa zdarzeń czasu projektowania. 496

Przykłady. 498

Wykonanie oparte na metadanych . 507

Niestandardowy program uruchamiający pakiet. 509

Wykorzystanie PowerShell . 513

Korzystanie z PowerShell wraz z SQL Server Agent. 516

Alternatywne rozwiązania i przykłady. 519

Przykłady w witrynie Codeplex. 519

Rozwiązania innych firm. 520

Podsumowanie. 522

Część V: Rozwiązywanie problemów

20 Rozwiązywanie problemów z awariami pakietów SSIS. 525

Wprowadzenie do rozwiązywania problemów. 525

Przygotowanie danych. 527

Nowe funkcje rozwiązywania problemów z wykonywaniem pakietów. 528

Trzy kluczowe kroki podczas rozwiązywania problemów

z wykonywaniem pakietów SSIS. 530

Ścieżka wykonania. 534

Znajdowanie początkowego źródła problemu. 534

Rozwiązywanie problemów związanych z wykonaniami pakietów podrzędnych. 538

Zdarzenia DiagnosticEx. 540

Zadanie Execute Package i ścieżki wykonania. 541

Rozwiązywanie problemów z wykonywaniem pakietów

za pośrednictwem SQL Server Agent. 543

Identyfikowanie wykonań pakietów SSIS realizowanych przez

SQL Server Agent. 546

Korzystanie z tabel historii SQL Server Agent do identyfikowania

kroków zadań SSIS zakończonych niepowodzeniem. 547

Podsumowanie. 548

21 Najlepsze rozwiązania dotyczące wydajności SSIS. 549

Tworzenie strategii poprawy wydajności. 549

Technika OWAL. 550

Mierzenie sprawności przetwarzania SSIS. 552

Mierzenie wydajności systemu. 552

Mierzenie wydajności zadań przepływu danych. 556

Projektowanie z myślą o wydajności . 562

Paralelizowanie projektu. 562

Korzystanie z technik optymalizacyjnych SQL Server . 567

Masowe ładowanie danych . 569

Utrzymywanie operacji SSIS w pamięci . 572

Optymalizacja pamięci podręcznej wyszukiwania . 573

Optymalizowanie infrastruktury SSIS. 577

Podsumowanie. 580

22 Rozwiązywanie problemów dotyczących wydajności . 581

Profilowanie wydajności. 581

Monitorowanie wydajności . 582

Przygotowanie danych. 583

Poznawanie wydajności pakietu SSIS. 584

Czas trwania wykonania pakietu SSIS. 584

Czas spędzony w każdym zadaniu wchodzącym w skład pakietu. 585

Czasy trwania poszczególnych faz komponentu Data Flow. 586

Upływający czas dla faz komponentu Data Flow (czas aktywny

kontra czas całkowity) . 586

Monitorowanie wydajności wykonywania pakietów SSIS. 588

Liczniki wydajności dotyczące wykonania. 590

Interaktywna analiza danych wydajności. 592

Podsumowanie. 599

23 Rozwiązywanie problemów dotyczących danych. 601

Rozwiązywanie problemów w środowisku projektowym. 601

Zliczanie wierszy. 601

Podgląd danych. 603

Dane w wyjściu błędów. 605

Pułapki i okna debugowania. 606

Rozwiązywanie problemów w środowisku produkcyjnym. 606

Dane statystyczne wykonania . 606

Rozgałęźniki danych . 609

Zrzuty błędów. 614

Podsumowanie. 616

powrót
 
Produkty Podobne
Profesjonalny kod T-SQL 2019. W stronę szybkości, skalowalności i standaryzacji rozwiązań dla SQL Server
SQL Server 2019 Administration Inside Out
Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik. Wydanie IV
Odsłaniamy SQL Server 2019: Klastry Big Data i uczenie maszynowe
Funkcje okna w języku T-SQL dla SQL Server 2019. Analizy danych i jeszcze więcej
T-SQL Window Functions: For data analysis and beyond, 2nd Edition
Kompletny przewodnik po DAX, wyd. 2 rozszerzone. Analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services i Excel
Definitive Guide to DAX, The: Business intelligence for Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services, and Excel, 2nd Edition
SQL Server 2017 Administration Inside Out
SQL Queries for Mere Mortals: A Hands-On Guide to Data Manipulation in SQL, 4th Edition
Więcej produktów