Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ Visual Basic

Microsoft Visual Basic 2010 Krok po kroku Język: 1

9788375410655

Cena Brutto: 92.40

Cena netto: 88.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Michael Halvorson
Liczba_stron 570
Wydawnictwo Microsoft Press
Dodatki CD
Oprawa miękka
Data_Wydania 2012-07-01
Poziom Dla początkujących

Praktyczny przewodnik krok po kroku nauki programowania w języku Visual Basic.

Naucz się sam tworzyć aplikacje Visual Basic dla systemu Windows i sieci Web, koncentrując się na pojedynczych zagadnieniach. Niezależnie od Twoich umiejętności, w podręczniku znajdziesz praktyczne instrukcje, których wykonywanie prowadzi do opanowania najważniejszych narzędzi i metod – a przy okazji od razu powstają Twoje własne projekty!

Dowiedz się jak:

 • Uruchomić i skonfigurować środowisko projektowe Visual Studio® 2010
 • Tworzyć i dostosowywać interfejs użytkownika
 • Udoskonalać podstawowe metody zarządzania strukturą kodu i danych
 • Tworzyć formularze dla niestandardowych funkcji
 • Debugować kod i obsługiwać błędy wykonania 
 • Wykorzystywać ADO.NET 4 do tworzenia aplikacji ukierunkowanych na dane
 • Używać klas i metod platformy .NET Framework 4
 • Wprowadzać animację, korzystać z dziedziczenia i dołączać obsługę drukowania
 • Tworzyć aplikacje internetowe przy użyciu ASP.NET 4

O autorze

Michael Halvorson jest wielokrotnie nagradzanym autorem, który  napisał ponad 35 książek, w tym popularne poradniki Microsoft Visual Basic 2008 Step by Step, Microsoft Office XP Inside Out i Microsoft Visual Basic Professional 6.0 Step by Step. Językiem Visual Basic zajmuje się już od dwudziestu lat, w tym przez dziewięć lat jako autor książek i publikacji, redaktor, a także jako kierownik działu firmy Microsoft zajmującego się lokalizacją programu Visual Basic.

Uwaga: Microsoft Visual Basic Express 2010 można pobrać bez opłat z witryny microsoft.com/express (dodatkowe informacje we Wstępie).

Na dysku CD:

 • Ćwiczenia praktyczne
 • Przykładowa baza danych

Podziękowania .xi
Wstęp
.xiii

Część I Wprowadzenie do Microsoft Visual Basic 2010

1 Poznawanie środowiska Visual Studio Integrated Development Environment .3

Środowisko programowania Visual Studio .4

Narzędzia Visual Studio .8

Designer .10

Uruchamianie programu Visual Basic .11

Okno Properties .13

Przenoszenie i zmienianie rozmiarów narzędzi programistycznych .17

Przenoszenie i zmienianie rozmiarów okien narzędziowych .18

Dokowanie okien narzędziowych .19

Ukrywanie okien narzędziowych .21

Przełączanie się między otwartymi plikami i narzędziami przy użyciu funkcji IDE Navigator .22

Otwieranie przeglądarki sieci Web w Visual Studio .23

Uzyskiwanie pomocy .24

Zarządzanie ustawieniami systemu pomocy .25

Korzystanie z klawisza F1 .26

Dopasowywanie ustawień IDE do opisywanych ćwiczeń .29

Ustawianie IDE do programowania w języku Visual Basic .29

Sprawdzanie ustawień projektu i kompilatora .31

O krok dalej: wyjście z programu Visual Studio .34

Krótkie podsumowanie rozdziału 1 .35

2 Pisanie pierwszego programu .37

Lucky Seven: nasz pierwszy program Visual Basic .38

Etapy programowania .38

Tworzenie interfejsu użytkownika .39

Ustawianie właściwości .45

Właściwości pola obrazu .49

Pisanie kodu .52

Rzut oka na procedurę Button1_Click .57

Uruchamianie aplikacji Visual Basic .59

Przykładowe projekty na dysku .60

Budowanie pliku wykonywalnego .61

Wdrażanie aplikacji .63

O krok dalej: Rozbudowa programu .64

Krótkie podsumowanie rozdziału 2 .66

3 Korzystanie z kontrolek przybornika Toolbox .67

Podstawowe wykorzystanie kontrolek: program „Hello World” .68

Używanie kontrolki DateTimePicker .73

Program „Birthday” .73

Kontrolki do pobierania danych wejściowych .78

Używanie pól grupy i przycisków opcji .81

Przetwarzanie danych wejściowych przy użyciu pól listy .84

Kilka słów na temat terminologii .88

O krok dalej: Używanie kontrolki LinkLabel .91

Krótkie podsumowanie rozdziału 3 .95

4 Używanie menu, pasków narzędzi i okien dialogowych .97

Dodawanie menu przy użyciu kontrolki MenuStrip .98

Dodawanie klawiszy dostępu do poleceń menu .100

Przetwarzanie wyborów dokonanych w menu .102

Dodawanie pasków narzędzi za pomocą kontrolki ToolStrip .108

Używanie kontrolek okien dialogowych .111

Procedury zdarzeń zarządzające popularnymi oknami dialogowymi .112

O krok dalej: Przypisywanie klawiszy skrótu do menu .118

Krótkie podsumowanie rozdziału 4 .121

Część II Podstawy programowania

5 Zmienne i formuły Visual Basic oraz .NET Framework .125

Anatomia instrukcji programu Visual Basic .125

Używanie zmiennych do zapamiętywania informacji .126

Rezerwowanie miejsca na zmienne: instrukcja Dim .126

Jawne deklarowanie zmiennych .128

Używanie zmiennych w programie .129

Używanie zmiennych do przechowywania danych wejściowych .133

Używanie zmiennych do przekazywania danych wyjściowych .135

Praca z różnymi typami danych .137

Stałe: zmienne, które się nie zmieniają .144

Używanie operatorów w programach Visual Basic .146

Podstawowe operatory matematyczne: +, –, * i / .146

Używanie operatorów zaawansowanych: \, Mod, ^ i & .150

Korzystanie z metod klasy Math w .NET Framework .155

O krok dalej: ustalanie kolejności działań .158

Używanie nawiasów w formułach .159

Krótkie podsumowanie rozdziału 5 .160

6 Używanie struktur decyzyjnych .161

Programowanie sterowane zdarzeniami .162

Używanie wyrażeń warunkowych .163

Struktura decyzyjna If … Then .164

Sprawdzanie kilku warunków w strukturze decyzyjnej If … Then .165

Używanie operatorów logicznych w wyrażeniach warunkowych .170

Operatory „skrótowe” AndAlso i OrElse .172

Struktura decyzyjna Select Case .174

Używanie operatorów porównania w strukturze Select Case .176

O krok dalej: Wykrywanie zdarzeń myszy .180

Krótkie podsumowanie rozdziału 6 .182

7 Używanie pętli i zegarów .183

Pisanie pętli For … Next .184

Używanie zmiennej – licznika w wielowierszowej kontrolce TextBox .185

Tworzenie złożonych pętli For … Next .188

Używanie licznika o większym zasięgu .191

Pisanie pętli Do .194

Unikanie pętli nieskończonych .195

Kontrolka Timer .198

Tworzenie zegara cyfrowego przy użyciu kontrolki Timer .199

Używanie obiektu Timer do ustawiania limitu czasu .202

O krok dalej: Wstawianie fragmentów kodu .206

Krótkie podsumowanie rozdziału 7 .209

8 Debugowanie programów Visual Basic .211

Znajdywanie i poprawianie błędów .212

Trzy rodzaje błędów .212

Rozpoznawanie błędów logicznych .213

ABC debugowania: Korzystanie z trybu debugowania .214

Śledzenie zmiennych za pomocą okna Watch .220

Wizualizatory: Narzędzia do debugowania wyświetlające dane .222

Używanie okien Immediate i Command .224

Przełączanie się do okna Command .226

O krok dalej: Usuwanie punktów przerwania .227

Krótkie podsumowanie rozdziału 8 .227

9 Wychwytywanie błędów przy użyciu strukturalnej obsługi błędów .229

Obsługa błędów przy użyciu instrukcji Try … Catch .230

Kiedy używać obsługi błędów .230

Definiowanie pułapki: blok kodu Try … Catch .232

Błędy związane ze ścieżką i napędem dysku .232

Pisanie obsługi błędu dotyczącego napędu dysku .236

Używanie klauzuli Finally do przeprowadzania zadań porządkowania .237

Bardziej złożona obsługa błędu Try … Catch .239

Obiekt Exception .239

Określanie liczby powtórzeń .243

Używanie zagnieżdżonych bloków Try … Catch .245

Porównanie obsługi błędów z metodami programowania defensywnego ..............................................246

O krok dalej: instrukcja Exit Try .247

Krótkie podsumowanie rozdziału 9 .249

10 Tworzenie modułów i procedur .251

Korzystanie z modułów .251

Tworzenie modułu .252

Używanie zmiennych publicznych .255

Tworzenie procedur .260

Pisanie procedur Function .261

Składnia procedury Function .262

Wywoływanie procedury Function .263

Używanie funkcji do przeprowadzania obliczeń .263

Pisanie procedur Sub .267

Składnia procedury Sub .267

Wywołanie procedury Sub .268

Używanie procedury Sub do wprowadzania danych .269

O krok dalej: przekazywanie argumentów poprzez wartość i poprzez odniesienie .274

Krótkie podsumowanie rozdziału 10 .275

11 Używanie tablic do zarządzania danymi liczbowymi i tekstowymi .277

Korzystanie z tablic zmiennych .278

Tworzenie tablicy .278

Deklarowanie tablicy o stałym rozmiarze .279

Rezerwowanie pamięci .280

Korzystanie z elementów tablicy ...............................281

Deklarowanie tablicy i przypisywanie jej wartości początkowych .282

Tworzenie tablicy o stałym rozmiarze do przechowywania temperatur .284

Tworzenie tablicy dynamicznej .288

Rezerwowanie zawartości tablicy za pomocą instrukcji ReDim Preserve . 291

Użycie instrukcji ReDim w przypadku tablic trójwymiarowych .292

O krok dalej: przetwarzanie dużych tablic przy użyciu metod klasy Array .293

Klasa Array .293

Krótkie podsumowanie rozdziału 11 .299

12 Korzystanie z kolekcji .301

Posługiwanie się kolekcjami obiektów .301

Odwoływanie się do obiektów kolekcji .302

Pisanie pętli For Each … Next .302

Eksperymenty z obiektami kolekcji Controls .303

Używanie właściwości Name w pętli For Each … Next .306

Tworzenie własnych kolekcji .308

Deklarowanie nowych kolekcji .309

O krok dalej: kolekcje VBA .313

Wprowadzenie makra przeznaczonego dla programu Word .315

Krótkie podsumowanie rozdziału 12 .316

13 Metody przetwarzania plików tekstowych i ciągów .317

Odczytywanie plików tekstowych .317

Obszar nazw My .318

Klasa StreamReader .320

Używanie metody ReadAllText .322

Zapisywanie plików tekstowych .325

Metoda WriteAllText .........................................326

Klasa StreamWriter .326

Stosowanie metody WriteAllText .327

Przetwarzanie ciągów znaków za pomocą klasy String .331

Sortowanie tekstu .334

Korzystanie z kodów ASCII .335

Sortowanie ciągów w polu tekstowym .336

Analiza kodu programu Sort Text .339

Ochrona tekstu za pomocą podstawowego szyfrowania .341

O krok dalej: użycie operatora Xor .345

Analiza kodu programu szyfrowania .347

Krótkie podsumowanie rozdziału 13 .349

Część III Projektowanie interfejsu użytkownika

14 Zarządzanie formularzami i kontrolkami podczas wykonywania kodu .355

Dodawanie nowych formularzy do programu .355

Jak korzystać z formularzy .356

Praca z wieloma formularzami .356

Używanie właściwości DialogResult w formularzu wywołującym .363

Rozmieszczanie formularzy na pulpicie .364

Minimalizowanie, maksymalizowanie i przywracanie wielkości okien . 368

Dodawanie kontrolek do formularza w trakcie działania programu .369

Rozmieszczanie kontrolek na formularzu .372

O krok dalej: określenie obiektu startowego .376

Krótkie podsumowanie rozdziału 14 .378

15 Dodawanie grafiki i animacji .381

Dodawanie grafiki przy użyciu obszaru nazwSystem.Drawing .382

Korzystanie z systemu współrzędnych formularza .382

Klasa System.Drawing.Graphics .383

Stosowanie w formularzu procedury zdarzenia Paint .384

Tworzenie animacji w programach .386

Przesuwanie obiektów na formularzu .386

Właściwość Location .387

Tworzenie animacji przy użyciu obiektu Timer .388

Powiększanie i zmniejszanie obiektów w trakcie działania programu .393

O krok dalej: zmiana przezroczystości formularza .395

Krótkie podsumowanie rozdziału 15 .397

16 Dziedziczenie formularzy i tworzenie klas bazowych .399

Dziedziczenie formularza przy użyciu narzędzia Inheritance Picker .400

Tworzenie własnych klas bazowych .406

Dodawanie do projektu nowej klasy .407

O krok dalej: dziedziczenie klasy bazowej .415

Krótkie podsumowanie rozdziału 16 .419

17 Korzystanie z drukarek .421

Używanie klasy PrintDocument .421

Drukowanie tekstu z obiektu pola tekstowego .426

Drukowanie wielostronicowych plików tekstowych .430

O krok dalej: dodawanie okien dialogowych Print Preview i Page Setup . 437

Krótkie podsumowanie rozdziału 17 .443

Część IV Programowanie dotyczące baz danych i sieci Web

18 Wprowadzenie do ADO.NET .447

Programowanie baz danych z użyciem ADO.NET .447

Terminologia baz danych .448

Praca z bazą danych Access .450

Okno Data Sources .459

Używanie kontrolek powiązanych do wyświetlania informacji z bazy danych .464

O krok dalej: instrukcje SQL, LINQ i filtrowanie danych .468

Krótkie podsumowanie rozdziału 18 .473

19 Udostępnianie danych przy użyciu kontrolki DataGridView .475

Stosowanie kontrolki DataGridView do wyświetlania rekordów bazy danych .475

Formatowanie komórek kontrolki DataGridView .486

Dodawanie drugiego obiektu widoku siatki danych .489

O krok dalej: aktualizowanie źródłowej bazy danych .493

Krótkie podsumowanie rozdziału 19 .497

20 Tworzenie witryn i stron sieci Web za pomocą narzędzi Visual Web Developer i ASP.NET .499

Omówienie ASP.NET .500

Strony sieci Web a formularze systemu Windows .501

Kontrolki serwera .502

Kontrolki HTML .502

Tworzenie witryn sieci Web za pomocą narzędzia Visual Web Developer .503

Wymagania oprogramowania ASP.NET .503

Korzystanie z narzędzia Web Page Designer .507

Dodawanie kontrolek serwera do witryny sieci Web .510

Tworzenie procedur zdarzeń dla kontrolek stron sieci Web .512

Dostosowywanie szablonu witryny sieci Web .518

Wyświetlanie rekordów bazy danych na stronie sieci Web .520

O krok dalej: definiowanie tytułów witryn sieci Web w przeglądarce Internet Explorer .528

Krótkie podsumowanie rozdziału 20 .531

Dodatek Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje .533

Witryny sieci Web dotyczące języka Visual Basic .533

Witryny wideo .535

Książki poświęcone programowaniu przy użyciu języka Visual Basic i programu Visual Studio .536

Programowanie w języku Visual Basic .536

Microsoft .NET Framework .536

Tworzenie aplikacji bazodanowych z użyciem ADO.NET .537

Programowanie witryn sieci Web za pomocą ASP.NET .538

Programowanie dla pakietu Office .538

Książki poświęcone ogólnym zagadnieniom programowania i informatyki .538

Indeks .541

powrót
 
Produkty Podobne
Visual Basic 2015 w 24 godziny
Introduction to Programming Using Visual Basic Plus MyProgrammingLab with Pearson eText -- Access Card Package, 10th Edition
Visual Basic 2015 in 24 Hours, Sams Teach Yourself
Visual Basic 2015 Unleashed
Microsoft Visual Basic 2013 Step by Step
Zestaw 2 książek dla programistów (Visual C# 2012 Krok po kroku + Poznaj Microsoft Visual Basic 2012)
Zacznij Tu! Poznaj Microsoft Visual Basic 2012
Build Windows 8 Apps with Microsoft Visual C# and Visual Basic Step by Step
Start Here! Learn Microsoft Visual Basic 2012
Microsoft Visual Basic 2010 Krok po kroku
Więcej produktów