Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ C#

Microsoft Visual C# 2015 Krok po kroku Język: 1

978-83-7541-183-6

Cena Brutto: 98.70

Cena netto: 94.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor John Sharp
Liczba_stron 922
Wydawnictwo Microsoft Press
Oprawa miękka
Data_Wydania 2016-02-26
Microsoft

Visual C# 2015

Krok po kroku


Książka z grupy: 

Visual C#


Książka
z serii:

Krok po krokuRozszerz swoje umiejętności i samodzielnie poznawaj najnowszą wersję języka Microsoft Visual C# i Visual Studio 2015. Jeśli jesteś doświadczonym projektantem oprogramowania i chcesz poznać nowe możliwości i usprawnienia, znajdziesz tu niezbędne wskazówki, ćwiczenia i przykładowy kod, niezbędne do tworzenia skutecznych, skalowalnych aplikacji dla systemu Windows 10 i Universal Windows Platform.

Dzięki tej książce dowiesz się jak:
 • Szybko zacząć tworzyć projekty i kod Visual C# przy użyciu Visual Studio 2015
 • Posługiwać się zmiennymi, operatorami, wyrażeniami i metodami
 • Kontrolować przebieg programu przy użyciu wyrażeń decyzyjnych i iteracyjnych
 • Budować bardziej odporne aplikacji dzięki zarządzaniu błędami, wyjątkami i zasobami
 • Opanować podstawy programowania obiektowego w Visual C#
 • Korzystać z typów wyliczeniowych, struktury, kolekcji, indeksatorów i innych zaawansowanych funkcjonalności
 • Tworzyć zapytania do danych przy użyciu wyrażeń LINQ
 • Usprawniać działanie aplikacji za pomocą metod asynchronicznych
 • Rozdzielać logikę aplikacji od obsługi zdarzeń
 • Upraszczać projektowanie dzięki nowym szablonom aplikajci
 • Implementować wzorzec Model-View-ViewModel (MVVM)
 • Budować aplikacje Universal Windows Platform, które gładko dostosowują się do środowiska komputerów, tabletów i smartfonów
 • Integrować chmurowe bazy danych Microsoft Azure i usługi Web

Książka przeznaczona jest dla:
 • Programistów i projektantów oprogramowania, dla których Visual C# jest nowym językiem lub przechodzącym ze starszych wersji
 • Czytelnik powinien mieć znać przynajmniej jeden język programowania
 • Nie jest wymagana wcześniejsza znajomość platformy Microsoft .NET ani środowiska programistycznego Visual Studio

John Sharp głównym technologiem w Content Master, stanowiącej część CM Group Ltd., firmie projektowej i konsultacyjnej zlokalizowanej w Gloucester, Wielka Brytania. Jako ekspert od projektowania aplikacji Microsoft .NET utworzył wiele tutoriali, dokumentów i prezentacji na temat systemów rozproszonych, usług Web, aplikacji chmurowych i języka C#. Jest autorem Windows Communication Foundation Step by Step i współautorem kursu certyfikacyjnego firmy Microsoft 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3.Wstęp  . . . . . . . . . . . . . . . . xiii
Część I: Wprowadzenie do języka Microsoft Visual C#
oraz programu Microsoft Visual Studio 2015

1. Wprowadzenie do języka C#  . . . . . . . . . . . 3
Rozpoczynamy programowanie przy użyciu środowiska Visual Studio 2015 . . . . . . 3
Piszemy pierwszy program  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Przestrzenie nazw  . . . . . 16
Tworzenie aplikacji graficznej  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Analiza aplikacji Sklepu Windows  . . . . . . . . . . . 31
Dodawanie kodu do aplikacji graficznej  . . . . . 36
Podsumowanie  . . . . . . . . 38
Krótki przegląd rozdziału 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2. Zmienne, operatory i wyrażenia  . . . . . . . 41
Instrukcje  . . . . . . . . . . . . . 41
Identyfikatory  . . . . . . . . . 42
Słowa kluczowe  . . . . 43
Zmienne  . . . . . . . . . . . . . 44
Nazywanie zmiennych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Deklarowanie zmiennych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Podstawowe typy danych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Zmienne lokalne bez przypisanej wartości  . . . 46
Wyświetlanie wartości podstawowych typów danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Posługiwanie się operatorami arytmetycznymi  . . 54
Operatory i typy danych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Poznajemy operatory arytmetyczne  . . . . . . . . . 57
Kontrolowanie pierwszeństwa  . . . . . . . . . . . . . . 63
Stosowanie zasad łączności przy wyznaczaniu wartości wyrażeń . . . . . . . . . . . . 64
Zasady łączności a operator przypisania  . . . . . 65
Inkrementacja i dekrementacja wartości zmiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Formy przyrostkowe i przedrostkowe  . . . . . . . . 66
Deklarowanie zmiennych lokalnych o niejawnie określonym typie danych . . . . . . 67
Podsumowanie  . . . . . . . . 69
Krótki przegląd rozdziału 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3. Tworzenie metod i stosowanie zasięgów zmiennych. . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Tworzenie metod  . . . . . . 71
Deklarowanie metody  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Zwracanie danych przez metodę . . . . . . . . . . . . 73
Stosowanie metod wcielających wyrażenie  . . . 74
Wywoływanie metod  76
Stosowanie zasięgu  . . . . 79
Definiowanie zasięgu lokalnego  . . . . . . . . . . . . 80
Definiowanie zasięgu klasy  . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Przeciążanie metod  . 81
Tworzenie metod  . . . . . . 82
Stosowanie parametrów opcjonalnych oraz nazwanych argumentów. . . . . . . . . . . 93
Definiowanie parametrów opcjonalnych  . . . . . 95
Przekazywanie nazwanych argumentów  . . . . . 95
Rozwiązywanie niejednoznaczności związanych z parametrami
opcjonalnymi i argumentami nazwanymi  . . . 96
Podsumowanie  . . . . . . . 102
Krótki przegląd rozdziału 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4 Instrukcje wyboru  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Deklarowanie zmiennych logicznych  . . . . . . . . . . 105
Stosowanie operatorów logicznych  . . . . . . . . . . . 106
Operatory równościowe oraz operatory relacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Warunkowe operatory logiczne  . . . . . . . . . . . . 107
Skracanie działania  . 108
Podsumowanie informacji o pierwszeństwie oraz łączności operatorów . . . . . 109
Podejmowanie decyzji przy użyciu instrukcji if  . 110
Składnia instrukcji if  110
Grupowanie instrukcji w bloki  . . . . . . . . . . . . . 112
Kaskadowe łączenie instrukcji if  . . . . . . . . . . . 113
Stosowanie instrukcji switch  . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Składnia instrukcji switch  . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Reguły stosowania instrukcji switch  . . . . . . . . 121
Podsumowanie  . . . . . . . 126
Krótki przegląd rozdziału 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

5. Złożone instrukcje przypisania oraz instrukcje iteracji . . . . . . . . . . . . . . 129
Złożone operatory przypisania  . . . . . . . . . . . . . . . 129
Instrukcja while  . . . . . . 131
Instrukcja for  . . . . . . . . 137
Zasięg instrukcji for  139
Instrukcja do  . . . . . . . . . 139
Podsumowanie  . . . . . . . 149
Krótki przegląd rozdziału 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

6. Obsługa błędów i wyjątków  . . . . . . . . . 151
Zmaganie się z błędami  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Wypróbowywanie kodu i przechwytywanie wyjątków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Nieobsłużone wyjątki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Stosowanie kilku bloków obsługi pułapki  . . . 155
Przechwytywanie wielu wyjątków  . . . . . . . . . . 156
Propagowanie wyjątków  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Wykonywanie operacji arytmetycznych z kontrolą lub bez kontroli
przepełnienia  . . . . . . . 165
Pisanie instrukcji objętych kontrolą przepełniania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Pisanie wyrażeń objętych kontrolą przepełniania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Zgłaszanie wyjątków  . . 171
Stosowanie bloku finally  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Podsumowanie  . . . . . . . 179
Krótki przegląd rozdziału 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Część II: Omówienie modelu obiektowego języka C#
7. Tworzenie i zarządzanie klasami oraz obiektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Omówienie klasyfikacji  183
Cele hermetyzacji  . . . . . 184
Definiowanie i używanie klas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Kontrolowanie dostępności  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Konstruktory  . . . . . . 188
Przeciążanie konstruktorów  . . . . . . . . . . . . . . . 190
Metody i dane statyczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Tworzenie pól współdzielonych  . . . . . . . . . . . . 201
Tworzenie pól statycznych przy użyciu słowa kluczowego const . . . . . . . . . . . 201
Klasy statyczne  . . . . 202
Statyczne instrukcje using  . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Klasy anonimowe  . . 206
Podsumowanie  . . . . . . . 207
Krótki przegląd rozdziału 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

8 .Wartości i referencje  . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Kopiowanie klas oraz zmiennych typu wartościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Wartości null oraz typy danych dopuszczające stosowanie wartości null . . . . . . . 218
Typy danych dopuszczające stosowanie wartości null . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Właściwości typów danych dopuszczających stosowanie wartości null . . . . . . 222
Używanie parametrów typu ref i out  . . . . . . . . . . 223
Tworzenie parametrów typu ref  . . . . . . . . . . . 224
Tworzenie parametrów typu out  . . . . . . . . . . . 225
Sposób organizacji pamięci komputera  . . . . . . . . 227
Korzystanie ze stosu oraz ze sterty  . . . . . . . . . 229
Klasa System.Object  . . 230
Opakowywanie typów danych wewnątrz obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Rozpakowywanie typów danych, opakowanych wewnątrz obiektów . . . . . . . . . . 232
Bezpieczne rzutowanie danych  . . . . . . . . . . . . . . . 234
Operator is  . . . . . . . 235
Operator as  . . . . . . . 235
Podsumowanie  . . . . . . . 238
Krótki przegląd rozdziału 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

9. Tworzenie typów wartości przy użyciu wyliczeń oraz struktur . . . . . . . 241
Wyliczeniowe typy danych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Deklarowanie wyliczeniowego typu danych  . 242
Stosowanie wyliczeniowych typów danych  . . 242
Wybór wartości literałów wyliczeniowych  . . . 243
Wybór typu danych używanego do wewnętrznego
reprezentowania wartości wyliczeniowych  . 244
Struktury  . . . . . . . . . . . . 247
Deklarowanie struktury  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Omówienie różnic pomiędzy strukturami i klasami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Deklarowanie zmiennych strukturalnych  . . . . 252
Omówienie inicjalizacji struktur  . . . . . . . . . . . . 253
Kopiowanie zmiennych strukturalnych  . . . . . . 258
Podsumowanie  . . . . . . . 263
Krótki przegląd rozdziału 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

10.  Tablice  . . . . . . . 265
Deklarowanie i tworzenie tablicy  . . . . . . . . . . . . . 265
Deklarowanie zmiennych tablicowych  . . . . . . 266
Tworzenie instancji tablicy  . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Wypełnianie tablic danymi i ich używanie  . . . . . 268
Tworzenie tablic o niejawnie określonym typie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Korzystanie z indywidualnych elementów tablicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Wykonywanie iteracji poprzez elementy tablicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Przekazywanie tablic jako parametrów i zwracanie ich jako wartości metod . 272
Kopiowanie tablic  . . . . 274
Tablice wielowymiarowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Tworzenie tablic nieregularnych  . . . . . . . . . . . 277
Podsumowanie  . . . . . . . 289
Krótki przegląd rozdziału 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

11. Tablice parametrów  . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Przeciążanie: krótkie przypomnienie faktów  . . . . 291
Używanie argumentów będących tablicami  . . . . 292
Deklarowanie tablicy parametrów typu params . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Używanie parametru typu params object[ ]  . 296
Stosowanie tablicy parametrów typu params  298
Porównanie tablic parametrów z parametrami opcjonalnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Podsumowanie  . . . . . . . 304
Krótki przegląd rozdziału 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

12. Dziedziczenie . 305
Czym jest dziedziczenie?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Korzystanie z mechanizmów dziedziczenia  . . . . . 306
Powtórka informacji na temat klasy System.Object . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Wywoływanie konstruktora klasy bazowej  . . 309
Przypisywanie klas  . 310
Deklarowanie metod z użyciem słowa kluczowego new . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Deklarowanie metod wirtualnych  . . . . . . . . . . 314
Deklarowanie metod z użyciem słowa kluczowego override . . . . . . . . . . . . . . . 315
Omówienie dostępu chronionego  . . . . . . . . . . 318
Metody rozszerzające  . 325
Podsumowanie  . . . . . . . 330
Krótki przegląd rozdziału 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

13. Tworzenie interfejsów oraz definiowanie klas abstrakcyjnych . . . . . . . 333
Interfejsy  . . . . . . . . . . . . 333
Definiowanie interfejsu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Implementowanie interfejsu  . . . . . . . . . . . . . . . 335
Odwoływanie się do klasy za pomocą jej interfejsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Praca z wieloma interfejsami  . . . . . . . . . . . . . . 338
Jawne implementowanie interfejsu  . . . . . . . . . 339
Ograniczenia interfejsów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Definiowanie i używanie interfejsów  . . . . . . . . 342
Klasy abstrakcyjne  . . . . 352
Metody abstrakcyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Klasy zamknięte  . . . . . . 354
Metody zamknięte  . 355
Implementowanie i używanie klas abstrakcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Podsumowanie  . . . . . . . 362
Krótki przegląd rozdziału 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

14. Proces oczyszczania pamięci i zarządzanie zasobami . . . . . . . . . . . . . . . 365
Żywot obiektów  . . . . . . 365
viii Spis treści
Tworzenie destruktorów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Dlaczego istnieje proces oczyszczania pamięci? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Działanie procesu oczyszczania pamięci?  . . . 371
Zalecenia  . . . . . . . . . 372
Zarządzanie zasobami  . 372
Metody sprzątające  373
Sprzątanie w sposób odporny na występowanie wyjątków . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Instrukcja using oraz interfejs IDisposable  . . 374
Wywoływanie metody Dispose z poziomu destruktora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Implementacja metody sprzątającej w sposób odporny
na występowanie wyjątków  . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Podsumowanie  . . . . . . . 389
Krótki przegląd rozdziału 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

Część III: Tworzenie rozszerzalnych typów danych w języku C#
15. Implementacja właściwości zapewniających dostęp do pól . . . . . . . . . . 393
Implementacja kapsułkowania przy użyciu metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Co to są właściwości?  . 395
Używanie właściwości  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Właściwości tylko do odczytu  . . . . . . . . . . . . . 399
Właściwości tylko do zapisu  . . . . . . . . . . . . . . . 399
Dostępność właściwości  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Ograniczenia właściwości  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Deklarowanie właściwości interfejsu  . . . . . . . . . . . 402
Zastępowanie metod właściwościami  . . . . . . . 404
Generowanie automatycznych właściwości  . . . . . 408
Inicjalizowanie obiektów przy użyciu właściwości . . . . . . . .  . . . . . . . . 411
Podsumowanie  . . . . . . . 415
Krótki przegląd rozdziału 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

16. Indeksatory  . . 419
Co to jest indeksator?  . 419
Przykład bez użycia indeksatorów  . . . . . . . . . . 419
Ten sam przykład z wykorzystaniem indeksatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Akcesory indeksatora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Porównanie indeksatorów i tablic  . . . . . . . . . . 425
Indeksatory w interfejsach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Stosowanie indeksatorów w aplikacjach Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
Podsumowanie  . . . . . . . 434
Krótki przegląd rozdziału 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . 435

17. Typy ogólne  . . 437
Problem z typem object  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Rozwiązanie z użyciem typów ogólnych  . . . . . . . 441
Typy ogólne a klasy uogólnione  . . . . . . . . . . . 443
Typy ogólne i nakładanie ograniczeń  . . . . . . . 444
Tworzenie klasy ogólnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Teoria drzew binarnych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Budowanie klasy drzewa binarnego przy użyciu typu ogólnego . . . . . . . . . . . 448
Tworzenie metody ogólnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
Definiowanie metody ogólnej do budowy drzewa binarnego . . . . . . . . . . . . . . 459
Interfejsy ogólne i niezgodność typów  . . . . . . . . 461
Interfejsy kowariantne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
Interfejsy kontrawariantne  . . . . . . . . . . . . . . . . 465
Podsumowanie  . . . . . . . 467
Krótki przegląd rozdziału 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

18. Kolekcje  . . . . . 469
Co to są klasy kolekcji?  469
Klasa kolekcji List<T>  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
Klasa kolekcji LinkedList<T>  . . . . . . . . . . . . . . 474
Klasa kolekcji Queue<T>  . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
Klasa kolekcji Stack<T>  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
Klasa kolekcji Dictionary<TKey, TValue>  . . . 478
Klasa kolekcji SortedList<TKey, TValue>  . . . . 479
Klasa kolekcji HashSet<T>  . . . . . . . . . . . . . . . . 480
Inicjalizowanie kolekcji  482
Metody Find, predykaty i wyrażenia lambda  . . . 483
Różne formy wyrażeń lambda  . . . . . . . . . . . . . 485
Porównanie tablic i kolekcji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
Wykorzystanie klas kolekcji do gry w karty  . . 487
Podsumowanie  . . . . . . . 492
Krótki przegląd rozdziału 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . 493

19. Wyliczanie kolekcji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
Wyliczanie elementów kolekcji  . . . . . . . . . . . . . . . 495
Ręczna implementacja modułu wyliczającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
Implementowanie interfejsu IEnumerable  . . . 501
Implementowanie modułu wyliczającego przy użyciu iteratora . . . . . . . . . . . . . . . 504
Prosty iterator  . . . . . 504
Definiowanie modułu wyliczającego dla klasy Tree<TItem> przy
użyciu iteratora  . . 506
Podsumowanie  . . . . . . . 509
Krótki przegląd rozdziału 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

20. Wydzielanie logiki aplikacji i obsługa zdarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Co to są delegaty  . . . . . 512
Przykłady delegatów w bibliotece klas .NET Framework . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
Przykład zautomatyzowanej fabryki  . . . . . . . . 514
Implementowanie systemu sterowania fabryką bez użycia delegatów . . . . . . 516
Implementowanie sterowania fabryką przy użyciu delegata . . . . . . . . . . . . . . . 516
Deklarowanie i używanie delegatów  . . . . . . . . 519
Delegaty i wyrażenia lambda . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
Tworzenie adaptera metody  . . . . . . . . . . . . . . . 528
Włączanie powiadomień za pomocą zdarzeń  . . 529
Deklarowanie zdarzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
Subskrypcja zdarzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530
Anulowanie subskrypcji zdarzenia  . . . . . . . . . 531
Zgłaszanie zdarzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
Zdarzenia interfejsu użytkownika  . . . . . . . . . . . . . 532
Używanie zdarzeń  . 534
Podsumowanie  . . . . . . . 540
Krótki przegląd rozdziału 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . 540

21. Odpytywanie danych w pamięci przy użyciu wyrażeń
w języku zapytań  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
Co to jest LINQ?  . . . . . . 543
Używanie LINQ w aplikacjach C#  . . . . . . . . . . . . . 544
Wybieranie danych  546
Filtrowanie danych  . 549
Porządkowanie, grupowanie i agregowanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
Łączenie danych  . . . 552
Operatory zapytań  . 553
Odpytywanie danych w obiektach Tree<TItem> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555
LINQ i opóźnione przetwarzanie  . . . . . . . . . . . 562
Podsumowanie  . . . . . . . 566
Krótki przegląd rozdziału 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . 566

22. Przeciążanie operatorów  . . . . . . . . . . . . 569
Czym są operatory . . . . 569
Ograniczenia operatorów  . . . . . . . . . . . . . . . . . 570
Operatory przeciążone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570
Tworzenie operatorów symetrycznych  . . . . . . 572
Przetwarzanie złożonej instrukcji przypisania  . . . 574
Deklarowanie operatorów zwiększających i zmniejszających . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575
Operatory porównań w strukturach i klasach  . . . 576
Definiowanie par operatorów  . . . . . . . . . . . . . . . . 577
Implementowanie operatorów  . . . . . . . . . . . . . . . 578
Operatory konwersji  . . 585
Wbudowane metody konwersji  . . . . . . . . . . . . 585
Implementowanie własnych operatorów konwersji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
Tworzenie operatorów symetrycznych – uzupełnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
Zapisywanie operatorów konwersji  . . . . . . . . . 588
Podsumowanie  . . . . . . . 590
Krótki przegląd rozdziału 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . 591

Część IV: Tworzenie aplikacji Universal Windows
Platform w języku C#
23. Przyśpieszanie działania za pomocą zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
Po co stosować wielozadaniowość przy użyciu przetwarzania równoległego? . . 595
Narodziny procesora wielordzeniowego  . . . . 596
Implementowanie wielozadaniowości w .NET Framework . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
Zadania, wątki i pula wątków  . . . . . . . . . . . . . . 598
Tworzenie, uruchamianie i kontrolowanie zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Używanie klasy Task do implementacji równoległości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
Tworzenie abstrakcji zadań za pomocą klasy Parallel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
Kiedy nie używać klasy Parallel  . . . . . . . . . . . . 621
Anulowanie zadań i obsługa wyjątków  . . . . . . . . 623
Mechanizm anulowania kooperatywnego  . . . 624
Kontynuowanie w przypadku zadań anulowanych lub przerwanych
z powodu wyjątku  639
Podsumowanie  . . . . . . . 639
Krótki przegląd rozdziału 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . 640

24. Skracanie czasu reakcji za pomocą działań asynchronicznych . . . . . . . . 643
Implementowanie metod asynchronicznych . . . . 644
Definiowanie metod asynchronicznych: problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645
Definiowanie metod asynchronicznych: rozwiązanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
Definiowanie metod asynchronicznych zwracających wartości . . . . . . . . . . . . . 654
Wskazówki dotyczące metod asynchronicznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656
Metody asynchroniczne i interfejsy API środowiska Windows Runtime . . . . . . 657
Zrównoleglanie deklaratywnego dostępu do danych za pomocą PLINQ . . . . . . . 661
Wykorzystanie PLINQ do poprawy wydajności podczas
wykonywania iteracji po elementach kolekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662
Anulowanie zapytania PLINQ  . . . . . . . . . . . . . . 667
Synchronizowanie współbieżnych operacji dostępu do danych . . . . . . . . . . . . . . . 668
Blokowanie danych  671
Elementarne narzędzia synchronizacji umożliwiające koordynowanie zadań . 671
Anulowanie synchronizacji  . . . . . . . . . . . . . . . . 674
Współbieżne klasy kolekcji  . . . . . . . . . . . . . . . . 675
Wykorzystanie kolekcji współbieżnej i blokady do implementacji
dostępu do danych przystosowanego do trybu wielowątkowego . . . . . . . . . 676
Podsumowanie  . . . . . . . 687
Krótki przegląd rozdziału 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . 687

25. Implementowanie interfejsu użytkownika aplikacji Universal
Windows Platform  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691
Funkcje aplikacji Universal Windows Platform  . . 692
Budowa aplikacji UWP przy użyciu szablonu Blank App . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696
Implementowanie skalowalnego interfejsu użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
Stosowanie stylów do interfejsu użytkownika  732
Podsumowanie  . . . . . . . 743
Krótki przegląd rozdziału 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . 743

26. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych w aplikacjach Universal
Windows Platform  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
Implementowanie wzorca projektowego Model-View-ViewModel . . . . . . . . . . . . 745
Wyświetlanie danych przy użyciu mechanizmu wiązania danych . . . . . . . . . . . 747
Modyfikowanie danych przy użyciu wiązania danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753
Stosowanie wiązania danych do kontrolki ComboBox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758
Tworzenie składnika ViewModel  . . . . . . . . . . . 760
Dodawanie poleceń do składnika ViewModel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764
Wyszukiwanie danych przy użyciu Cortany  . . . . 775
Dostarczanie odpowiedzi głosowej na polecenia głosowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 788
Podsumowanie  . . . . . . . 792
Krótki przegląd rozdziału 26  . . . . . . . . . . . . . . . . . 793

27. Dostęp do zdalnej bazy danych z poziomu aplikacji Universal
Windows Platform  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795
Pobieranie informacji z bazy danych  . . . . . . . . . . 796
Tworzenie modelu encji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803
Tworzenie i korzystanie z usługi web typu REST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813
Wstawianie, aktualizacja i usuwanie danych za pośrednictwem usługi
web typu REST  . . . . . 830
Raportowanie błędów i aktualizacja interfejsu użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . 842
Podsumowanie  . . . . . . . 851
Krótki przegląd rozdziału 27  . . . . . . . . . . . . . . . . . 852
O autorze  . . . . . . . . . . . 854
Indeks  . . . . . . . . . . . . . . . . .

powrót
 
Produkty Podobne
Microsoft Visual C# Step by Step, 10th Edition
C# 9.0 w pigułce
C#. Rusz głową! Wydanie IV
Koduj jak profesjonalista C#
Stwórz grę w Unity, a nauczysz się programowania w C#! Pisanie kodu, które sprawia radość. Wydanie V
Wzorce projektowe w .NET Core 3. Projektowanie zorientowane obiektowo z wykorzystaniem C# i F#
C# 9.0. Leksykon kieszonkowy
C#. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami. Wydanie III
Czysty kod w C#. Techniki refaktoryzacji i najlepsze praktyki
C# 8.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie VII
Więcej produktów