Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ JAVA

Nowoczesna Java w działaniu. Wyrażenia lambda, strumienie, programowanie funkcyjne i reaktywne Język: 1

978-83-7541-369-4

Cena Brutto: 126.00

Cena netto: 120.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Raoul-Gabriel Urma, Mario Fusco, Alan Mycroft
Liczba_stron 662
Wydawnictwo Manning Publications
Oprawa miękka
Data_Wydania 2018-11-23
Nowoczesna Java w działaniu. Wyrażenia lambda, strumienie, programowanie funkcyjne i reaktywne


Nowoczesne aplikacje wykorzystują innowacyjne projekty, wliczając w to mikrousługi, reaktywne ­architektury i strumieniowanie danych. Nowoczesne funkcje Javy, takie jak wyrażenia lambda, strumienie i długo wyczekiwany system modułów Javy, znacząco upraszczają implementowanie tych projektów. Czas teraz, abyś podniósł swoje dotychczasowe umiejętności i wyszedł naprzeciw tym wyzwaniom!


Nowoczesna Java w działaniu łączy nowe funkcje języka Java z ich praktycznym zastosowaniem. Ponieważ książka ta wykorzystuje przejrzyste przykłady i przywiązuje dużą uwagę do szczegółów, szanuje ona Twój czas. Dzięki niej będziesz mógł rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę w zakresie języka Java – zapoznasz się z nowoczesnymi dodatkami, takimi jak API strumieni czy system modułów Javy, odkryjesz nowe podejścia dla współbieżności, a także dowiesz się, w jaki sposób funkcyjne koncepcje mogą pomóc Ci pisać kod, który jest łatwiejszy w czytaniu i utrzymywaniu.


Najlepiej sprzedająca się książka wydawnictwa Manning o języku Java 8 została zaktualizowana do Javy 9 i 10! W ramach „Nowoczesnej Javy w działaniu” swoje dotychczasowe umiejętności programowania w Javie wzbogacisz o najnowsze techniki i funkcje. Po praktycznym wprowadzeniu do wyrażeń lambda z użyciem realnego kodu Java, zagłębisz się w interfejs programowania aplikacji o nazwie Streams. Następnie odkryjesz programowanie reaktywne sterowane zdarzeniami i zobaczysz, jak system modułów platformy Java (projekt Jigsaw) pozwoli Ci zmienić sposób konstruowania Twojego kodu. Książka ta objaśnia również programowanie funkcyjne w Javie, pracę z kolekcjami i wiele więcej.


Co w środku?

  • W pełni zaktualizowane wydanie najlepiej sprzedającego się podręcznika Java 8 in Action wydawnictwa Manning
  • Nowe funkcje w Javie 8, Javie 9 i nowszych
  • Strumieniowanie danych i programowanie reaktywne
  • System modułów Javy

Książka napisana dla programistów zaznajomionych z podstawowymi funkcjami Javy.

Przedmowa xv

Podziękowania xvii

O książce xix

O autorach xxiv

O ilustracji na okładce xxv

Część 1. Podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

1. Java 8, 9,10 i 11: co się dzieje? 3

1.1 Jak to wszystko wygląda? 4

1.2 Dlaczego Java ciągle się zmienia? 6

Miejsce języka Java w ekosystemie języków programowania 7

Przetwarzanie strumieni 9

Przekazywanie kodu do metod za pomocą parametryzacji

zachowania 10

Równoległość i współdzielone dane modyfi kowalne 11

Java musi ewoluować 12

1.3 Funkcje w Javie 13

Metody i wyrażenia lambda jako obywatele pierwszej kategorii 13

Przekazywanie kodu: przykład 16

Od przekazywania metod do wyrażeń lambda 18

1.4 Strumienie 19

Wielowątkowość jest trudna 21

1.5 Metody domyślne i moduły Java 24

1.6 Inne dobre pomysły z programowania funkcyjnego 25

2. Przekazywanie kodu z parametryzacją zachowania 29

2.1 Radzenie sobie ze zmieniającymi się wymaganiami 30

Pierwsza próba: fi ltrowanie zielonych jabłek 31

Druga próba: parametryzacja koloru 31

Trzecia próba: fi ltrowanie z użyciem dowolnego atrybutu, jaki przyjdzie

nam na myśl 32

2.2 Parametryzacja zachowania 33

Czwarta próba: fi ltrowanie na podstawie kryteriów abstrakcyjnych 35

2.3 Zwalczanie rozwlekłości 39

Klasy anonimowe 40

Piąta próba: korzystanie z anonimowych klas 40

Szósta próba: korzystanie z wyrażeń lambda 42

Siódma próba: wyabstrahowany typ List 43

2.4 Przykłady praktyczne 44

Sortowanie z użyciem komparatora 44

Wykonywanie bloku kodu z użyciem interfejsu Runnable 45

Zwracanie rezultatu z użyciem interfejsu Callable 45

Obsługa zdarzeń grafi cznego interfejsu użytkownika 46

3. Wyrażenia lambda 49

3.1 Wyrażenia lambda w pigułce 50

3.2 Gdzie i jak używać wyrażeń lambda 53

Interfejs funkcyjny 54

Deskryptor funkcji 56

3.3 Wyrażenia lambda w praktyce: wzorzec execute-around 59

Krok 1: Pamiętaj o parametryzacji zachowania 59

Krok 2: Do przekazania zachowań użyj interfejsu funkcyjnego 60

Krok 3: Wykonaj zachowanie! 60

Krok 4: Przekazanie wyrażeń lambda 61

3.4 Korzystanie z interfejsów funkcyjnych 62

Interfejs Predicate 62

Interfejs Consumer 63

Interfejs Function 63

3.5 Sprawdzanie typu, wnioskowanie o typach i ograniczenia 68

Sprawdzanie typu 68

To samo wyrażenie, różne interfejsy funkcyjne 70

Wnioskowanie o typach 72

Korzystanie ze zmiennych lokalnych 72

3.6 Referencje do metod 74

W dużym skrócie 74

Referencje do konstruktorów 78

3.7 Wyrażenia lambda i referencje do metod w praktyce! 80

Krok 1: Przekaż kod 80

Krok 2: Użyj anonimowej klasy 81

Krok 3: Użyj wyrażenia lambda 81

Krok 4: Użyj referencji do metody 82

3.8 Przydatne metody do tworzenia wyrażeń lambda 82

Komponowanie komparatorów 83

Komponowanie predykatów 83

Komponowanie funkcji 84

3.9 Podobne koncepcje w matematyce 86

Całkowanie 86

Łączenie z wyrażeniami lambda w Javie 8 88

Część 2. Funkcyjne przetwarzanie danych

z użyciem strumieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

4. Wprowadzenie do strumieni 93

4.1 Czym są strumienie? 94

4.2 Rozpoczynanie pracy ze strumieniami 98

4.3 Strumienie a kolekcje 101

Jednokrotne przechodzenie po elementach 103

Iteracja zewnętrzna i iteracja wewnętrzna 104

4.4 Operacje na strumieniach 107

Operacje pośrednie 108

Operacje końcowe 109

Praca ze strumieniami 109

4.5 Mapa drogowa 110

5. Praca ze strumieniami 113

5.1 Filtrowanie 114

Filtrowanie z użyciem predykatu 114

5.1.2 Filtrowanie unikatowych elementów 115

5.2 Podział strumienia 116

Podział z użyciem predykatu 116

Przycinanie strumienia 117

Pomijanie elementów 118

5.3 Mapowanie 120

Aplikowanie funkcji do każdego elementu strumienia 120

Spłaszczanie strumieni 121

5.4 Wyszukiwanie i dopasowywanie 125

Sprawdzanie, czy predykat pasuje do co najmniej jednego elementu 125

Sprawdzanie, czy predykat pasuje do wszystkich elementów 125

Wyszukiwanie elementu 126

Znajdywanie pierwszego elementu 127

vi Spis treści

5.5 Redukowanie 128

Sumowanie elementów 128

Maksimum i minimum 130

5.6 Strumienie w praktyce 135

Dziedzina: handlarze i transakcje 135

Rozwiązania 136

5.7 Strumienie numeryczne 139

Specjalizacje strumieni prymitywnych 140

Zakresy numeryczne 142

Strumienie numeryczne w praktyce: trójki pitagorejskie 142

5.8 Tworzenie strumieni 145

Strumienie tworzone z wartości 146

Strumień z obiektu nullable 146

Strumienie tworzone z tablic 146

Strumienie tworzone z plików 147

Tworzenie strumieni z funkcji: tworzenie strumieni nieskończonych! 147

5.9 Przegląd 152

6. Zbieranie danych z użyciem strumieni 155

6.1 Kolektory w skrócie 157

Kolektory jako zaawansowane redukcje 157

Predefi niowane kolektory 158

6.2 Redukowanie i podsumowywanie 159

Wyszukiwanie maksymalnej i minimalnej wartości w strumieniu 160

Podsumowywanie 160

Łączenie łańcuchów tekstowych 162

Uogólnione podsumowywanie za pomocą redukcji 163

6.3 Grupowanie 168

Manipulowanie pogrupowanymi elementami 169

Grupowanie wielopoziomowe 171

Kolekcjonowanie danych w podgrupach 172

6.4 Partycjonowanie 176

Partycjonowanie zaawansowane 177

Partycjonowanie liczb na liczby pierwsze i nie będące pierwszymi 178

6.5 Interfejs Collector 182

Sens istnienia metod deklarowanych przez interfejs Collector 183

Łączymy wszystko w jedną całość 187

6.6 Rozwijanie własnego kolektora w celu uzyskania lepszej

wydajności 189

Dzielenie wyłącznie przez liczby pierwsze 189

Porównywanie wydajności kolektorów 194

7. Równoległe przetwarzanie danych i wydajność 197

7.1 Strumienie równoległe 198

Zamiana strumienia sekwencyjnego na równoległy 199

Dokonywanie pomiaru wydajności strumienia 201

Poprawne korzystanie ze strumieni równoległych 207

Efektywne korzystanie ze strumieni równoległych 208

7.2 Model rozwidlania i złączania 210

Praca z RecursiveTask 210

Najlepsze praktyki korzystania z modelu fork/join 215

Kradzież pracy 216

7.3 Spliterator 218

Proces podziału 218

Implementowanie własnego spliteratora 220

Część 3. Efektywne programowanie z użyciem

strumieni i wyrażeń lambda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

8. Rozszerzenia API kolekcji 231

8.1 Fabryki kolekcji 232

Fabryka list 233

Fabryka zbiorów 234

Fabryki map 235

8.2. Praca z listami i zbiorami 236

removeIf 236

replaceAll 237

8.3 Praca z kolekcją Map 238

forEach 238

Sortowanie 239

getOrDefault 240

Wzorce Compute 240

Wzorce Remove 242

Wzorce Replace 242

Scalanie 243

8.4 Usprawniona klasa ConcurrentHashMap 245

Metody reduce i search 245

Zliczanie 246

Widoki zbiorów 246

viii Spis treści

9. Refaktoryzacja, testowanie i debugowanie 247

9.1 Refaktoryzowanie w celu zwiększenia czytelności i elastyczności 248

Podnoszenie czytelności kodu 248

Z klas anonimowych na wyrażenia lambda 249

Z wyrażeń lambda na referencje do metod 250

Od imperatywnego przetwarzania kodu do strumieni 252

Zwiększanie elastyczności kodu 252

9.2 Refaktoryzacja zorientowanych obiektowo wzorców projektowych

z użyciem wyrażeń lambda 255

Strategia 256

Metoda szablonowa 257

Obserwator 259

Łańcuch odpowiedzialności 261

Fabryka 263

9.3 Testowanie wyrażeń lambda 265

Testowanie zachowania widocznego wyrażenia lambda 265

Skupianie się na zachowaniu metody z wykorzystaniem wyrażenia

lambda 266

Wyciąganie złożonych wyrażeń lambda do oddzielnych metod 267

Testowanie funkcji wyższego rzędu 267

9.4 Debugowanie 268

Sprawdzanie wywołań stosu 268

Rejestrowanie informacji 270

10. Tworzenie języków dziedzinowych z użyciem wyrażeń

lambda 273

10.1 Specyfi czny język dla naszej dziedziny 276

Zalety i wady języków dziedzinowych 276

Różne warianty języków dziedzinowych na wirtualnej maszynie

Javy 278

10.2 Małe języki dziedzinowe w nowoczesnych API Javy 283

Strumienie jako język dziedzinowy do manipulowania kolekcjami 284

Kolektory jako język dziedzinowy do agregowania danych 285

10.3 Wzorce i techniki do tworzenia języków dziedzinowych w Javie 287

Łączenie metod 290

Funkcje zagnieżdżone 293

Sekwencjonowanie funkcji z użyciem wyrażeń lambda 295

Łączymy wszystko w jedną całość 298

Korzystanie z referencji do metod w języku dziedzinowym 300

10.4 Język dziedzinowy Javy 8 w praktyce 303

jOOQ 304

Cucumber 305

Spring Integration 307

Część 4. Java na co dzień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

11. Klasa Optional jako lepsza alternatywa dla null 313

11.1 W jaki sposób modelować brak wartości? 314

Redukowanie wyjątków NullPointerException za pomocą defensywnego

sprawdzania 315

Problemy z null 317

Jakie są alternatywy dla null w innych językach? 317

12.2 Wprowadzenie do klasy Optional 318

11.3 Wzorce używane do adopcji klasy Optional 320

Tworzenie obiektów opcjonalnych 320

Wyodrębnianie i przekształcanie wartości z obiektów opcjonalnych

za pomocą map 321

Łączenie obiektów opcjonalnych za pomocą metody fl atMap 322

Manipulowanie strumieniem obiektów opcjonalnych 326

Domyślne akcje i odpakowywanie obiektów opcjonalnych 328

Łączenie dwóch obiektów opcjonalnych 329

Odrzucanie pewnych wartości za pomocą metody fi lter 330

11.4 Praktyczne przykłady wykorzystania klasy Optional 332

Opakowywanie potencjalnych wartości null obiektem opcjonalnym 333

Wyjątki kontra obiekty opcjonalne 333

Prymitywne obiekty opcjonalne i dlaczego nie warto ich używać 334

Łączymy wszystko w jedną całość 334

12. Nowe API daty i godziny 339

12.1 LocalDate, LocalTime, Instant, Duration i Period 340

Praca z LocalDate i LocalTime 340

Łączenie daty i godziny 342

Instant: data i godzina dla maszyn 343

Defi niowanie instancji Duration i Period 344

12.2 Manipulowanie, parsowanie i formatowanie dat 345

Praca z obiektami TemporalAdjuster 348

Wypisywanie i parsowanie obiektów daty i godziny 351

12.3 Praca z różnymi strefami czasowymi i kalendarzami 353

Korzystanie ze stref czasowych 353

Stałe przesunięcie z UTC/Greenwich 354

Korzystanie z alternatywnych systemów kalendarzowych 355

13. Metody domyślne 357

13.1 Rozwijanie istniejącego API 360

API w wersji 1 361

API w wersji 2 362

13.2 Metody domyślne w skrócie 364

13.3 Wzorce użycia dla metod domyślnych 366

Metody opcjonalne 366

Wielokrotne dziedziczenie zachowania 367

13.4 Reguły rozwiązywania 371

Trzy reguły rozwiązywania, o których trzeba wiedzieć 372

Wygrywa najbardziej szczegółowy interfejs dostarczający metodę domyślną 372

Konfl ikty i jawne rozwiewanie wątpliwości 374

Problem diamentowy 375

14. System modułów Javy 379

14.1 Siła napędowa: myślenie o oprogramowaniu 380

Podział odpowiedzialności 380

Ukrywanie informacji 381

Oprogramowanie w Javie 381

14.2 Dlaczego powstał system modułów Javy? 382

Ograniczenia modularności 382

Monolityczne JDK 384

Porównanie z OSGi 384

14.3 Moduły Javy – szersza perspektywa 386

14.4 Rozwijanie aplikacji z systemem modułów Javy 387

Przygotowywanie aplikacji 387

Podstawy systemu modułów Javy 389

Podstawy systemu modułów Javy 389

14.5 Praca z kilkoma modułami 391

Klauzula exports 391

Klauzula requires 392

Nazewnictwo 393

14.6 Kompilowanie i pakowanie 393

14.7 Moduły automatyczne 397

Spis treści xi

14.8 Deklaracja modułu i klauzule 398

requires 398

exports 398

requires transative 399

exports to 399

open i opens 400

uses i provides 400

14.9 Większy przykład i gdzie dowiedzieć się więcej 400

Część 5. Rozszerzona współbieżność Javy . . . . . . . . . . . . . . 403

15. Koncepcje stojące za interfejsem CompletableFuture

i programowaniem reaktywnym 405

15.1 Rozwój wsparcia Javy dla wyrażania współbieżności 408

Wątki i abstrakcje wyższego poziomu 409

Wykonawcy i pule wątków 411

Inne abstrakcje wątków – niezagnieżdżone z wywołaniami metod 413

Czego chcemy od wątków? 415

15.2 Synchroniczne i asynchroniczne API 415

API z wykorzystaniem obiektów Future: 418

API w stylu reaktywnym: 418

Uśpienie (i inne operacje blokowania) uznawane za szkodliwe 420

W jaki sposób wyjątki działają z asynchronicznymi API? 422

15.3 Model skrzynek i kanałów 423

15.4 CompletableFuture i kombinatory dla współbieżności 425

15.5 Protokół publikacji i subskrypcji oraz programowanie reaktywne 428

Przykład sumowania dwóch zdarzeń Flow 429

Wąskie gardło 434

Prosta forma prawdziwego wąskiego gardła 435

15.6 Reaktywne systemy kontra reaktywne programowanie 436

15.7 Mapa drogowa 436

16. CompletableFuture: kompozycyjne programowanie

asynchroniczne 439

16.1 Proste użycie obiektów Future 440

Obiekty Future i ich ograniczenia 441

Korzystanie z obiektów CompletableFuture w celu budowy aplikacji

asynchronicznej 442

16.2 Implementowanie asynchronicznego API 443

Konwertowanie metody synchronicznej na metodę asynchroniczną 444

Obsługa błędów 446

16.3 Pisanie kodu, który się nie blokuje 449

Zrównoleglanie żądań z użyciem strumieni równoległych 450

Tworzenie asynchronicznych żądań przy użyciu obiektów

CompletableFuture 450

Poszukiwanie rozwiązania, które skaluje się lepiej 453

Korzystanie z niestandardowego wykonawcy 454

16.4 Tworzenie przepływu asynchronicznych zadań 456

Implementowanie usługi zniżek 457

Korzystanie z usługi Discount 458

Komponowanie synchronicznych i asynchronicznych operacji 459

Łączenie dwóch obiektów CompletableFuture – zależnego

i niezależnego 462

Refl eksje na temat obiektów Future i CompletableFuture 464

Efektywne korzystanie z wartości przekroczenia dozwolonego czasu 465

16.5 Reagowanie na ukończenie obiektu CompletableFuture 466

Refaktoryzacja aplikacji do wyszukiwania najlepszej ceny 467

Łączymy wszystko w jeden przykład praktyczny 469

16.6 Mapa drogowa 470

17. Programowanie reaktywne 471

17.1 Manifest reaktywny 472

Reaktywność na poziomie aplikacji 473

Reaktywność na poziomie systemu 475

17.2 Reaktywne strumienie oraz API Flow 476

Wprowadzenie do klasy Flow 477

Nasza pierwsza reaktywna aplikacja 480

Przekształcanie danych z użyciem interfejsu Processor 485

Dlaczego Java nie dostarcza implementacji API Flow? 487

17.3 Korzystanie ze biblioteki reaktywnej RxJava 488

Tworzenie i korzystanie z obiektów Observable 489

Przekształcanie i łączenie obiektów Observable 494

Część 6. Programowanie funkcyjne i dalszy

rozwój języka Java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

18. Myślenie funkcyjne 501

18.1 Implementowanie i utrzymywanie systemów 502

Współdzielone dane modyfi kowalne 502

Programowanie deklaratywne 504

Dlaczego programowanie funkcyjne? 505

18.2 Czym jest programowanie funkcyjne? 505

Java w stylu funkcyjnym 506

Transparentność referencyjna 508

Programowanie obiektowo zorientowane a programowanie

funkcyjne 509

Styl funkcyjny w praktyce 510

18.3 Rekurencja kontra iteracja 512

19. Techniki programowania funkcyjnego 517

19.2 Wszechobecne funkcje 518

Funkcje wyższego rzędu 518

Rozwijanie funkcji 520

19.2 Trwałe struktury danych 522

Destrukcyjne aktualizacje kontra programowanie funkcyjne 522

Kolejny przykład z drzewami 524

Korzystanie z podejścia funkcyjnego 526

19.3 Leniwa ewaluacja z użyciem strumieni 528

Samodefi niujący się strumień 528

Nasze własne leniwe listy 531

19.4 Dopasowanie do wzorców 536

Wzorzec projektowy odwiedzającego 536

Dopasowywanie do wzorców na ratunek 537

19.5 Różności 541

Buforowanie lub memoizacja 541

Co oznacza „zwraca ten sam obiekt”? 542

Kombinatory 543

20. Mieszanie programowania funkcyjnego i zorientowanego

obiektowo: Java i Scala 545

20.1 Wprowadzenie do języka Scala 546

Przykład „Hello beer” 546

Podstawowe struktury danych: List, Set, Map, Tuple, Stream i Option 548

20.2 Funkcje 554

Funkcje pierwszej kategorii w Scali 554

Funkcje anonimowe i domknięcia 555

Rozwijanie funkcji 557

20.3 Klasy i cechy 559

Mniej rozwlekłości z klasami w Scali 559

Cechy w Scali kontra interfejsy w Javie 560

21. Konkluzje oraz co dalej z Javą 563

21.1 Podsumowanie funkcji Javy 8 564

Parametryzacja zachowania (wyrażenia lambda i referencje

do metod) 564

Strumienie 565

CompletableFuture 566

Optional 566

API Flow 567

Metody domyślne 567

21.2 Podsumowanie systemu modułów Javy 9 567

21.3 Wnioskowanie o typach lokalnych zmiennych w Javie 10 569

21.4 Co przyniesie Javie przyszłość? 570

Wariancja po stronie deklaracji 570

Dopasowywanie do wzorców 571

Bogatsza forma generyków 572

Większe wsparcie dla niezmienności 574

Typy wartości 575

21.5 Przyspieszanie rozwoju języka Java 578

21.6 Słowo końcowe 580

Dodatek A. Różne aktualizacje języka 581

Dodatek B. Różne aktualizacje bibliotek 587

Dodatek C. Równoległe wykonywanie wielu operacji na strumieniu 597

Dodatek D. Wyrażenia lambda i kod pośredni maszyny wirtualnej Javy 607

Indeks 613

powrót
 
Produkty Podobne
Java. Podstawy. Wydanie XI
Programowanie w języku Kotlin. The Big Nerd Ranch Guide
Ciągłe dostarczanie oprogramowania w języku Java. Najlepsze narzędzia i praktyki wdrażania kodu
Java dla zupełnie początkujących. Owoce programowania. Wydanie VII
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania dla programistów Java
Java EE 8. Wzorce projektowe i najlepsze praktyki
Struktury danych i algorytmy w języku Java. Przewodnik dla początkujących
Modularny JavaScript dla zaawansowanych
Core Java, Volume II--Advanced Features, 11th Edition
Java. Kompendium programisty. Wydanie X
Więcej produktów