Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ C++

OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy użyciu biblioteki OpenCV Język: 1

978-83-283-1656-0

Cena Brutto: 149.00

Cena netto: 141.90

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Adrian Kaehler, Gary Bradski
Liczba_stron 977
Wydawnictwo Helion
Oprawa twarda
Data_Wydania 2017-11-17

OpenCV 3

Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy użyciu biblioteki OpenCVKomputerowe rozpoznawanie obrazów przechodzi dziś fazę burzliwego rozwoju. Przyczyniają się do tego ogromna popularność cyfrowych aparatów fotograficznych, wielka liczba grafik zgromadzonych w obszernych internetowych bazach danych, a przede wszystkim coraz doskonalsze algorytmy przetwarzania obrazu. W rozwijaniu tej technologii wielką rolę odegrała biblioteka OpenCV, usprawniając pracę setek tysięcy ludzi. OpenCV 3.x ułatwia efektywne rozwijanie projektów dzięki opartej na języku C++ spójnej architekturze, która doskonale działa na wielu platformach.


Ta książka, przeznaczona dla osób znających język C++, jest praktycznym wprowadzeniem do otwartej biblioteki OpenCV w wersji 3.x. Zawiera też podstawowe informacje na temat komputerowego rozpoznawania obrazu, co powinno ułatwić efektywne posługiwanie się tą biblioteką. Sama biblioteka OpenCV została przedstawiona w sposób umożliwiający bardzo szybkie rozpoczęcie pracy. Książka ułatwia naturalne zrozumienie działania algorytmów, dzięki czemu projektowanie i debugowanie aplikacji nie powinno sprawiać problemów. W ten sposób książka ta staje się świetnym przygotowaniem do zgłębienia bardziej zaawansowanych zagadnień komputerowego rozpoznawania obrazu i uczenia maszynowego.

Najważniejsze zagadnienia:

 • Przegląd biblioteki OpenCV i zawarte w niej funkcje
 • Praca z plikami obrazów, filmów i danych oraz przekształcanie obrazów
 • Ważniejsze algorytmy do pracy na obrazach
 • Punkty kluczowe: wykrywanie i filtrowanie
 • Trójwymiarowe widzenie, ruch, określanie pozycji
 • Uczenie maszyn w OpenCV

  Wstęp (15)

  • Przeznaczenie książki (15)
   • Adresaci książki (16)
   • Czym nie jest ta książka (17)
  • O przykładowych programach (17)
  • Warunki (17)
  • Jak najlepiej korzystać z tej książki (18)
  • Konwencje typograficzne (19)
  • Podziękowania (20)
   • Podziękowania za pomoc przy tworzeniu biblioteki OpenCV (20)
   • Podziękowania za pomoc przy pisaniu książki (21)
   • Kilka słów od Adriana (21)
   • Kilka słów od Garyego(22)

  1. Wprowadzenie (25)

  • Czym jest OpenCV? (25)
  • Kto używa biblioteki OpenCV? (26)
  • Czym jest komputerowe rozpoznawanie obrazu? (27)
  • Pochodzenie biblioteki OpenCV (30)
   • Schemat blokowy OpenCV (31)
   • Przyspieszanie działania biblioteki OpenCV za pomocą IPP (32)
   • Do kogo należy OpenCV? (33)
  • Pobieranie i instalowanie OpenCV (33)
   • Instalacja (34)
  • Pobieranie najnowszej wersji OpenCV przez Git (36)
  • Kompletna dokumentacja OpenCV (37)
   • Dokumentacja dołączona do biblioteki (37)
   • Dokumentacja internetowa i strona wiki (37)
  • Repozytorium kodu od społeczności (39)
   • Pobieranie i kompilowanie modułów z repozytorium opencv_contrib (40)
  • Przenośność (40)
  • Podsumowanie (41)
  • Ćwiczenia (42)

  2. Wprowadzenie do OpenCV (43)

  • Pliki dołączane (43)
   • Zasoby (44)
  • Pierwszy program - wyświetlanie obrazu (44)
  • Drugi program - wideo (47)
  • Przegląd (48)
  • Prosta transformacja (52)
  • Trochę bardziej skomplikowana transformacja (53)
  • Dane z kamery (55)
  • Zapisywanie w pliku AVI (56)
  • Podsumowanie (57)
  • Ćwiczenia (58)

  3. Typy danych OpenCV (59)

  • Wiadomości podstawowe (59)
  • Typy danych OpenCV (59)
   • Przegląd podstawowych typów danych (60)
   • Typy podstawowe - szczegóły (61)
   • Obiekty pomocnicze (68)
   • Funkcje pomocnicze (75)
   • Struktury szablonowe (81)
  • Podsumowanie (82)
  • Ćwiczenia (83)

  4. Obrazy i duże typy tablicowe (85)

  • Pamięć dynamiczna i zmienna (85)
   • Klasa cv::Mat - n-wymiarowe tablice gęste (85)
   • Tworzenie tablicy (86)
   • Indywidualny dostęp do elementów tablicy (90)
   • N-arny iterator tablicowy - NAryMatIterator (93)
   • Dostęp do elementów tablicy według bloków (95)
   • Wyrażenia macierzowe - algebra i klasa cv::Mat (97)
   • Rzutowanie nasyceniowe (98)
   • Co jeszcze potrafią tablice? (99)
   • Klasa cv::SparseMat - tablice rzadkie (100)
   • Dostęp do elementów tablicy rzadkiej (101)
   • Funkcje dostępne tylko dla tablic rzadkich (103)
   • Struktury szablonowe dla dużych typów tablicowych (104)
  • Podsumowanie (106)
  • Ćwiczenia (106)

  5. Operacje na tablicach (109)

  • Co jeszcze można zrobić z tablicami? (109)
   • cv::abs() (112)
   • cv::absdiff() (113)
   • cv::add() (113)
   • cv::addWeighted() (113)
   • cv::bitwise_and() (115)
   • cv::bitwise_not() (115)
   • cv::bitwise_or() (116)
   • cv::bitwise_xor() (116)
   • cv::calcCovarMatrix() (116)
   • cv::cartToPolar() (118)
   • cv::checkRange() (119)
   • cv::compare() (119)
   • cv::completeSymm() (120)
   • cv::convertScaleAbs() (120)
   • cv::countNonZero() (121)
   • cv::cvarrToMat() (121)
   • cv::dct() (122)
   • cv::dft() (122)
   • cv::cvtColor() (123)
   • cv::determinant() (126)
   • cv::divide() (127)
   • cv::eigen() (127)
   • cv::exp() (128)
   • cv::extractImageCOI() (128)
   • cv::flip() (128)
   • cv::gemm() (128)
   • cv::getConvertElem() i cv::getConvertScaleElem() (129)
   • cv::idct() (130)
   • cv::idft() (130)
   • cv::inRange() (130)
   • cv::insertImageCOI() (131)
   • cv::invert() (131)
   • cv::log() (132)
   • cv::LUT() (132)
   • cv::Mahalanobis() (133)
   • cv::max() (133)
   • cv::mean() (135)
   • cv::meanStdDev() (135)
   • cv::merge() (136)
   • cv::min() (136)
   • cv::minMaxIdx() (137)
   • cv::minMaxLoc() (137)
   • cv::mixChannels() (138)
   • cv::mulSpectrums() (140)
   • cv::multiply() (140)
   • cv::mulTransposed() (140)
   • cv::norm() (141)
   • cv::normalize() (142)
   • cv::perspectiveTransform() (143)
   • cv::phase() (144)
   • cv::polarToCart() (145)
   • cv::pow() (145)
   • cv::randu() (145)
   • cv::randn() (146)
   • cv::randShuffle() (146)
   • cv::reduce() (147)
   • cv::repeat() (148)
   • cv::scaleAdd() (148)
   • cv::setIdentity() (148)
   • cv::solve() (149)
   • cv::solveCubic() (150)
   • cv::solvePoly() (150)
   • cv::sort() (151)
   • cv::sortIdx() (151)
   • cv::split() (151)
   • cv::sqrt() (152)
   • cv::subtract() (153)
   • cv::sum() (153)
   • cv::trace() (153)
   • cv::transform() (154)
   • cv::transpose() (154)
  • Podsumowanie (154)
  • Ćwiczenia (155)

  6. Rysowanie i pisanie (157)

  • Rysowanie (157)
   • Linie i wypełnione wielokąty (157)
   • Czcionki i tekst (163)
  • Podsumowanie (165)
  • Ćwiczenia (166)

  7. Funktory w OpenCV (167)

  • Obiekty, które "coś" robią (167)
   • Analiza składowych głównych - cv::PCA (167)
   • Rozkład według wartości osobliwych - cv::SVD (170)
   • Generator liczb losowych - cv::RNG (173)
  • Podsumowanie (175)
  • Ćwiczenia (176)

  8. Pliki obrazów, filmów i danych (179)

  • HighGUI - przenośny zestaw narzędzi GUI (179)
  • Praca z plikami obrazów (180)
   • Ładowanie i zapisywanie obrazów (181)
   • Uwaga na temat kodeków (183)
   • Kompresja i dekompresja (183)
  • Praca z plikami wideo (184)
   • Odczytywanie wideo za pomocą obiektu cv::VideoCapture (184)
   • Zapisywanie wideo za pomocą obiektu cv::VideoWriter (190)
  • Zapisywanie danych (191)
   • Zapisywanie danych w obiekcie cv::FileStorage (191)
   • Odczytywanie danych z obiektu cv::FileStorage (193)
   • cv::FileNode (194)
  • Podsumowanie (197)
  • Ćwiczenia (197)

  9. Okna wieloplatformowe i macierzyste (201)

  • Praca z oknami (201)
   • Macierzysty graficzny interfejs użytkownika HighGUI (201)
   • Praca z biblioteką Qt (212)
   • Integracja OpenCV z kompletnymi bibliotekami GUI (221)
  • Podsumowanie (233)
  • Ćwiczenia (234)

  10. Filtry i sploty (235)

  • Informacje ogólne (235)
  • Zanim zaczniesz (235)
   • Filtry, jądra i splot (235)
   • Ekstrapolacja krawędzi i warunki brzegowe (236)
  • Operacje graniczne (240)
   • Algorytm Otsu (242)
   • Zmienna wartość graniczna (243)
  • Wygładzanie (245)
   • Proste rozmazanie i filtr prostokątny (246)
   • Filtr medianowy (247)
   • Filtr Gaussa (248)
   • Filtr bilateralny (250)
  • Pochodne i gradienty (251)
   • Pochodna Sobela (251)
   • Filtr Scharra (253)
   • Laplasjan (254)
  • Morfologia obrazu (255)
   • Dylatacja i erozja (257)
   • Ogólna funkcja morfologiczna (260)
   • Otwieranie i zamykanie (260)
   • Gradient morfologiczny (263)
   • Top Hat i Black Hat (265)
   • Tworzenie własnego jądra (267)
  • Splot z dowolnym filtrem liniowym (268)
   • Stosowanie ogólnego filtra przez funkcję cv::filter2D() (269)
   • Stosowanie ogólnego filtra rozdzielnego za pomocą funkcji cv::sepFilter2D() (270)
   • Funkcje do tworzenia jąder (270)
  • Podsumowanie (271)
  • Ćwiczenia (271)

  11. Ogólne przekształcenia obrazu (277)

  • Wprowadzenie (277)
  • Rozciąganie, kurczenie, zniekształcanie i obracanie (277)
   • Jednorodna zmiana rozmiaru (278)
   • Piramidy obrazów (279)
   • Mapowanie niejednorodne (282)
   • Przekształcenia afiniczne (285)
   • Przekształcenie perspektywiczne (289)
  • Ogólne odwzorowania (291)
   • Odwzorowania biegunowe (292)
   • Współrzędne logarytmiczno-biegunowe (294)
   • Odwzorowania arbitralne (297)
  • Renowacja obrazów (298)
   • Inpainting (299)
   • Usuwanie szumów (300)
  • Wyrównywanie histogramu (303)
   • cv::equalizeHist() - wyrównywanie kontrastu (304)
  • Podsumowanie (305)
  • Ćwiczenia (306)

  12. Analiza obrazu (307)

  • Wprowadzenie (307)
  • Dyskretna transformacja Fouriera (307)
   • cv::dft() - dyskretna transformacja Fouriera (308)
   • cv::idft() - odwrotna dyskretna transformacja Fouriera (310)
   • cv::mulSpectrums() - mnożenie widm (311)
   • Splot przy użyciu dyskretnej transformacji Fouriera (311)
   • cv::dct() - dyskretna transformacja cosinusowa (312)
   • cv::idct() - odwrotna dyskretna transformacja cosinusowa (313)
  • Obrazy całkowe (314)
   • cv::integral() - obliczanie standardowego obrazu całkowego (316)
   • cv::integral() - suma kwadratowa (316)
   • cv::integral() - suma nachylona (317)
  • Detektor krawędzi Cannyego (317)
   • cv::Canny() (319)
  • Transformacja Hougha (319)
   • Transformacja liniowa Hougha (319)
   • Transformacja kołowa Hougha (323)
  • Transformacja odległościowa (327)
   • cv::distanceTransform() - transformacja odległościowa bez etykiet (327)
   • cv::distanceTransform() - transformacja odległościowa z etykietami (328)
  • Segmentacja (329)
   • Algorytm flood fill (329)
   • Algorytm wododziałowy (332)
   • Algorytm Grabcuts (334)
   • Metoda segmentacji mean-shift (336)
  • Podsumowanie (338)
  • Ćwiczenia (338)

  13. Histogramy i szablony (341)

  • Reprezentacja histogramów w OpenCV (344)
   • cv::calcHist() - tworzenie histogramu z danych (344)
  • Podstawowe operacje na histogramach (346)
   • Normalizacja histogramu (347)
   • Próg histogramu (347)
   • Znajdowanie najbardziej zapełnionego przedziału (347)
   • Porównywanie histogramów (349)
   • Przykłady użycia histogramów (351)
  • Zaawansowane metody pracy z histogramami (354)
   • Algorytm EMD (354)
   • Rzutowanie wstecz (358)
  • Dopasowywanie szablonów (362)
   • Metoda porównywania kwadratu różnicy - cv::TM_SQDIFF (363)
   • Znormalizowana metoda porównywania kwadratu różnicy - cv::TM_SQDIFF_NORMED (364)
   • Metody korelacji krzyżowej - cv::TM_CCORR (364)
   • Znormalizowana metoda korelacji krzyżowej - cv::TM_CCORR_NORMED (364)
   • Metody dopasowywania współczynnika korelacji - cv::TM_CCOEFF (364)
   • Znormalizowana metoda dopasowywania współczynnika korelacji - cv::TM_CCOEFF_NORMED (365)
  • Podsumowanie (367)
  • Ćwiczenia (368)

  14. Kontury (371)

  • Znajdowanie konturów (371)
   • Hierarchie konturów (372)
   • Rysowanie konturów (376)
   • Przykład rysowania konturów (377)
   • Inny przykład rysowania konturów (378)
   • Szybka analiza komponentów połączonych (380)
  • Inne zastosowania konturów (382)
   • Aproksymacja wielokątów (382)
   • Geometria i różne rodzaje sumowania (383)
   • Testy geometryczne (389)
  • Dopasowywanie konturów i obrazów (390)
   • Momenty (390)
   • Więcej o momentach (392)
   • Dopasowywanie a momenty Hu (395)
   • Porównywanie kształtów za pomocą algorytmu Shape Context (396)
  • Podsumowanie (400)
  • Ćwiczenia (401)

  15. Odejmowanie tła (403)

  • Wiadomości podstawowe (403)
  • Wady operacji odejmowania tła (404)
  • Modelowanie sceny (405)
   • Wycinek pikseli (405)
   • Różnicowanie klatek (408)
  • Metoda uśredniania tła (409)
   • Akumulowanie średnich, wariancji i kowariancji (414)
  • Bardziej zaawansowana metoda odejmowania tła (422)
   • Struktury (425)
   • Poznawanie tła (426)
   • Nauka w obecności ruchomych obiektów pierwszego planu (428)
   • Różnicowanie tła - znajdowanie obiektów pierwszego planu (429)
   • Przykład użycia modelu tła opartego na księgach kodów (430)
   • Kilka dodatkowych uwag na temat modeli opartych na księgach kodów (430)
  • Komponenty połączone dla czyszczenia pierwszego planu (431)
   • Szybki test (434)
  • Porównanie dwóch metod rozpoznawania tła (436)
  • Implementacja techniki odejmowania tła w OpenCV (437)
   • Klasa bazowa cv::BackgroundSubtractor (437)
   • Metoda Kaewtrakulponga i Bowdena (438)
   • Metoda Zivkovica (439)
  • Podsumowanie (442)
  • Ćwiczenia (442)

  16. Punkty kluczowe i deskryptory (445)

  • Punkty kluczowe i podstawy śledzenia (445)
   • Znajdowanie rogów (446)
   • Wprowadzenie do przepływu optycznego (450)
   • Rzadki przepływ optyczny - metoda Lucasa-Kanadea (451)
  • Uogólnione punkty kluczowe i deskryptory (461)
   • Przepływ optyczny, śledzenie i rozpoznawanie (462)
   • Jak biblioteka OpenCV obsługuje punkty kluczowe i deskryptory - przypadek ogólny (463)
   • Podstawowe metody wykrywania punktów kluczowych (474)
   • Filtrowanie punktów kluczowych (512)
   • Metody dopasowywania (513)
   • Wyświetlanie wyników (519)
  • Podsumowanie (521)
  • Ćwiczenia (522)

  17. Śledzenie (525)

  • Pojęcia dotyczące śledzenia (525)
  • Gęsty przepływ optyczny (526)
   • Algorytm rozwinięcia wielomianu Farnebäcka (527)
   • Algorytm Dual TV-L1 (529)
   • Algorytm Simple Flow (533)
  • Algorytmy mean-shift i Camshift (536)
   • Algorytm mean-shift (537)
   • Algorytm Camshift (540)
  • Szablony ruchu (541)
  • Estymatory (548)
   • Filtr Kalmana (549)
   • Kilka słów na temat rozszerzonego filtra Kalmana (564)
  • Podsumowanie (565)
  • Ćwiczenia (565)

  18. Modele kamery i metody kalibracji (567)

  • Model kamery (568)
   • Podstawy geometrii rzutowej (570)
   • Transformacja Rodriguesa (572)
   • Zniekształcenia soczewek (573)
  • Kalibracja (576)
   • Macierz obrotu i wektor przesunięcia (578)
   • Plansze kalibracji (580)
   • Homografia (587)
   • Kalibracja aparatu (591)
  • Korekcja zniekształceń (602)
   • Matryce likwidacji zniekształceń (602)
   • Konwertowanie reprezentacji matryc likwidacji zniekształceń za pomocą funkcji cv::convertMaps() (604)
   • Obliczanie matryc likwidacji zniekształceń za pomocą funkcji cv::initUndistortRectifyMap() (604)
   • Likwidowanie zniekształceń obrazu za pomocą funkcji cv::remap() (606)
   • Likwidacja zniekształceń za pomocą funkcji cv::undistort() (606)
   • Rzadkie likwidowanie zniekształceń za pomocą funkcji cv::undistortPoints() (607)
  • Podsumowanie technik kalibracji (607)
  • Podsumowanie (610)
  • Ćwiczenia (611)

  19. Rzutowanie i trójwymiarowe widzenie (613)

  • Rzutowanie (614)
  • Przekształcenia afiniczne i perspektywiczne (615)
   • Przykład przekształcenia na widok z góry (616)
  • Określanie pozycji trójwymiarowych obiektów (621)
   • Określanie pozycji za pomocą jednej kamery (621)
  • Obrazowanie stereo (623)
   • Triangulacja (624)
   • Geometria epipolarna (628)
   • Macierz zasadnicza i macierz fundamentalna (630)
   • Obliczanie linii epipolarnych (638)
   • Kalibracja stereo (639)
   • Rektyfikacja stereo (643)
   • Korespondencja stereo (652)
   • Kalibracja stereo, rektyfikacja i korespondencja - przykładowy program (665)
   • Matryce głębi z trójwymiarowej reprojekcji (671)
  • Struktura z ruchu (673)
  • Dopasowywanie linii w dwóch i trzech wymiarach (673)
  • Podsumowanie (676)
  • Ćwiczenia (677)

  20. Podstawy uczenia maszyn w OpenCV (679)

  • Czym jest uczenie maszyn? (679)
   • Szkolenie i zbiory danych testowych (680)
   • Uczenie nadzorowane i nienadzorowane (681)
   • Modele generacyjne i dyskryminacyjne (683)
   • Algorytmy ML w OpenCV (683)
   • Zastosowania metod uczenia maszyn w komputerowym rozpoznawaniu obrazu (685)
   • Znaczenie zmiennej (687)
   • Diagnozowanie usterek w algorytmach uczenia maszyn (688)
  • Stare procedury w bibliotece ML (694)
   • K-średnich (694)
   • Odległość Mahalanobisa (699)
  • Podsumowanie (703)
  • Ćwiczenia (703)

  21. StatModel - standardowy model uczenia w OpenCV (705)

  • Podstawowe procedury biblioteki ML (705)
   • Szkolenie i struktura cv::ml::TrainData (707)
   • Prognozowanie (713)
  • Algorytmy uczenia maszyn oparte na interfejsie cv::StatModel (714)
   • Naiwny lub normalny klasyfikator Bayesa (714)
   • Binarne drzewa decyzyjne (719)
   • Boosting (732)
   • Drzewa losowe (738)
   • Maksymalizacja oczekiwań (742)
   • K najbliższych sąsiadów (745)
   • Wielowarstwowy perceptron (748)
   • Maszyna wektorów nośnych (756)
  • Podsumowanie (765)
  • Ćwiczenia (766)

  22. Wykrywanie obiektów (771)

  • Techniki wykrywania obiektów oparte na drzewach (771)
   • Klasyfikatory kaskadowe (772)
   • Uczenie nadzorowane i teoria wzmacniania (774)
   • Uczenie się nowych obiektów (782)
  • Wykrywanie obiektów za pomocą maszyn wektorów nośnych (790)
   • Wykrywanie obiektów metodą Latent SVM (790)
   • Algorytm Bag of Words i kategoryzacja semantyczna (793)
  • Podsumowanie (798)
  • Ćwiczenia (798)

  23. Przyszłość biblioteki OpenCV (801)

  • Przeszłość i teraźniejszość (801)
   • OpenCV 3.x (802)
  • Czy nasze prognozy się sprawdziły? (803)
  • Przyszłość (804)
   • Najświeższe wiadomości o GSoC (805)
   • Wsparcie ze strony społeczności (807)
   • Strona OpenCV.org (808)
  • Spekulacje na temat sztucznej inteligencji (809)
  • Posłowie (812)

  A. Rodzaje podziału płaszczyzn (813)

  • Triangulacja Delaunaya, teselacja Woronoja (813)
   • Tworzenie podziałów Delaunaya lub Woronoja (816)
   • Poruszanie się po podziałach Delaunaya (817)
   • Przykłady (823)
  • Ćwiczenia (824)

  B. Repozytorium opencv_contrib (825)

  • Przegląd modułów repozytorium opencv_contrib (825)
   • Zawartość katalogu opencv_contrib (825)

  C. Wzory kalibracji (829)

  • Wzory kalibracji wykorzystywane w bibliotece OpenCV (829)

  Bibliografia (835)

  Skorowidz (849)

powrót
 
Produkty Podobne
Programowanie funkcyjne w języku C++. Tworzenie lepszych aplikacji
C++. Podróż po języku dla zaawansowanych. Wydanie II
Język C++. Owoce programowania. Wydanie IX
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadań dla przyszłych ekspertów
C++. Struktury danych i algorytmy
C++17 STL. Receptury
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3
Czysty kod w C++17. Oprogramowanie łatwe w utrzymaniu
Game Programming in C++: Creating 3D Games
OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy użyciu biblioteki OpenCV
Więcej produktów