Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ PHP

PHP 7. Algorytmy i struktury danych Język: 1

978-83-283-4085-5

Cena Brutto: 59.00

Cena netto: 56.19

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Mizanur Rahman
Liczba_stron 312
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2018-01-07

PHP 7

Algorytmy i struktury danych


Algorytmy i struktury danych leżą u podstaw programowania. Zrozumienie zasad rządzących tymi zagadnieniami jest koniecznym warunkiem opracowania prawidłowej i efektywnej aplikacji. Niestety, wielu programistów uznaje tę tematykę za zbyt złożoną czy zbyt banalną i nie poświęca jej wystarczającej uwagi. Takie podejście często się mści: modne narzędzia, frameworki czy technologie deweloperskie nie zapewnią sukcesu, jeśli projektant nie przemyśli zastosowanych algorytmów i struktur danych. Z tego obowiązku nie zwalniają nawet narzędzia wbudowane w język PHP!


Jeśli chcesz biegle posługiwać się algorytmami, wziąłeś do ręki właściwą książkę! Przedstawiono tu podstawy implementacji algorytmów i struktur danych w PHP, dzięki czemu poznasz rodzaje struktur i powody, dla których warto je wybierać, a także dowiesz się, gdzie i kiedy należy stosować poszczególne algorytmy. Znajdziesz tu dużo praktycznych przykładów, które uzupełniono rysunkami i wyczerpującym komentarzem. Przystępne i zrozumiałe wyjaśnienia ułatwią Ci szybkie przyswojenie prezentowanych koncepcji, nawet tak złożonych, jak programowanie dynamiczne, algorytmy zachłanne, algorytmy z nawrotami czy funkcyjne struktury danych.

Najważniejsze zagadnienia:

 • podstawy analizy algorytmów i struktur danych,
 • tablice, listy i drzewa,
 • stosy, kolejki i algorytmy rekurencyjne,
 • sortowanie, wyszukiwanie, sterty i kopce,
 • wsparcie ze strony PHP, w tym biblioteki PECL i Tarsana.

  Wstęp (15)

  Rozdział 1. Wprowadzenie do algorytmów i struktur danych (19)

  • Znaczenie algorytmów i struktur danych (20)
  • Znaczenie abstrakcyjnych typów danych (ADT) (23)
  • Różne struktury danych (24)
   • Struktura (25)
   • Tablica (25)
   • Lista jednokierunkowa (26)
   • Lista dwukierunkowa (26)
   • Stos (27)
   • Kolejka (27)
   • Zbiór (28)
   • Mapa (tablica asocjacyjna) (28)
   • Drzewo (28)
   • Graf (29)
   • Sterta (kopiec) (29)
  • Rozwiązywanie problemu - podejście algorytmiczne (30)
  • Pisanie pseudokodu (31)
   • Przekształcanie pseudokodu w prawdziwy kod (32)
  • Analiza algorytmu (33)
   • Obliczanie złożoności (34)
  • Zrozumienie notacji dużego O (35)
  • Standardowa biblioteka PHP (SPL) i struktury danych (37)
  • Podsumowanie (38)

  Rozdział 2. Zrozumienie tablic PHP (39)

  • Zrozumienie tablic PHP w lepszy sposób (39)
   • Tablica liczbowa (41)
   • Tablica asocjacyjna (42)
   • Tablica wielowymiarowa (43)
  • Używanie tablicy jako elastycznego sposobu przechowywania danych (44)
  • Używanie wielowymiarowych tablic do reprezentowania struktur danych (45)
   • Tworzenie tablic o stałym rozmiarze za pomocą klasy SplFixedArray (47)
  • Porównanie wydajności zwykłych tablic PHP oraz tablic SplFixedArray (48)
   • Więcej przykładów zastosowania tablicy SplFixedArray (51)
  • Zrozumienie tablic mieszających (53)
  • Implementacja struktury przy użyciu tablicy PHP (54)
  • Implementacja zbioru przy użyciu tablicy PHP (55)
  • Najlepsze zastosowanie tablicy PHP (57)
  • Czy tablica PHP jest zabójcą wydajności? (57)
  • Podsumowanie (58)

  Rozdział 3. Używanie list (59)

  • Czym jest lista? (59)
  • Różne typy list (63)
   • Lista dwukierunkowa (63)
   • Lista cykliczna (63)
   • Lista wielokierunkowa (64)
  • Wstawianie, usuwanie i wyszukiwanie elementu (64)
   • Wstawianie węzła na pierwszej pozycji (65)
   • Wyszukiwanie węzła (65)
   • Wstawianie przed określonym węzłem (66)
   • Wstawianie po określonym węźle (67)
   • Usuwanie pierwszego węzła (67)
   • Usuwanie ostatniego węzła (68)
   • Wyszukiwanie i usuwanie jednego węzła (69)
   • Odwracanie listy (69)
   • Pobieranie elementu z n-tej pozycji (70)
  • Zrozumienie złożoności list (71)
  • Sprawianie, aby lista była iterowalna (72)
  • Budowanie listy cyklicznej (73)
  • Implementacja listy dwukierunkowej w PHP (75)
  • Operacje na liście dwukierunkowej (75)
   • Wstawianie węzła na pierwszej pozycji (76)
   • Wstawianie węzła na ostatniej pozycji (76)
   • Wstawianie przed określonym węzłem (77)
   • Wstawianie po określonym węźle (78)
   • Usuwanie pierwszego węzła (78)
   • Usuwanie ostatniego węzła (79)
   • Wyszukiwanie i usuwanie jednego węzła (79)
   • Wyświetlanie listy od początku do końca (80)
   • Wyświetlanie listy od końca do początku (80)
  • Złożoność list dwukierunkowych (80)
  • Używanie obiektów klasy PHP SplDoublyLinkedList (81)
  • Podsumowanie (82)

  Rozdział 4. Konstruowanie stosów i kolejek (83)

  • Zrozumienie stosu (83)
  • Implementacja stosu za pomocą tablicy PHP (84)
  • Zrozumienie złożoności operacji na stosie (87)
  • Implementacja stosu za pomocą listy (88)
  • Używanie klasy SplStack należącej do SPL (90)
  • Rzeczywiste zastosowanie stosu (90)
   • Dopasowywanie zagnieżdżonych nawiasów (91)
  • Zrozumienie kolejki (93)
  • Implementacja kolejki za pomocą tablicy PHP (94)
  • Implementacja kolejki za pomocą listy (95)
  • Używanie klasy SplQueue należącej do SPL (96)
  • Zrozumienie kolejki priorytetowej (96)
   • Sekwencja uporządkowana (97)
   • Sekwencja nieuporządkowana (97)
  • Implementacja kolejki priorytetowej za pomocą listy (97)
  • Implementacja kolejki priorytetowej za pomocą klasy SplPriorityQueue (99)
  • Implementacja kolejki cyklicznej (100)
  • Tworzenie kolejki dwustronnej (102)
  • Podsumowanie (105)

  Rozdział 5. Stosowanie algorytmów rekurencyjnych (107)

  • Zrozumienie rekurencji (108)
   • Właściwości algorytmów rekurencyjnych (109)
   • Algorytmy rekurencyjne kontra algorytmy iteracyjne (110)
   • Implementacja ciągu Fibonacciego za pomocą rekurencji (111)
   • Implementacja obliczania NWD za pomocą rekurencji (111)
  • Różne rodzaje rekurencji (112)
   • Rekurencja liniowa (112)
   • Rekurencja binarna (112)
   • Rekurencja ogonowa (112)
   • Rekurencja wzajemna (113)
   • Rekurencja zagnieżdżona (113)
  • Budowanie N-poziomowego drzewa kategorii za pomocą rekurencji (114)
   • Budowanie systemu zagnieżdżonych odpowiedzi na komentarze (116)
  • Wyszukiwanie plików i katalogów za pomocą rekurencji (120)
  • Analizowanie algorytmów rekurencyjnych (122)
  • Maksymalna głębokość rekurencji w PHP (123)
  • Używanie rekurencyjnych iteratorów SPL (124)
  • Używanie wbudowanej funkcji PHP array_walk_recursive (125)
  • Podsumowanie (126)

  Rozdział 6. Zrozumienie i implementacja drzew (127)

  • Definicja i właściwości drzewa (128)
  • Implementacja drzewa przy użyciu języka PHP (130)
  • Różne typy struktur drzewiastych (132)
   • Drzewo binarne (132)
   • Drzewo binarne poszukiwań (133)
   • Samorównoważące się drzewo binarne poszukiwań (133)
   • B-drzewo (135)
   • Drzewo N-arne (135)
  • Zrozumienie drzewa binarnego (135)
  • Implementacja drzewa binarnego (136)
  • Tworzenie drzewa binarnego za pomocą tablicy PHP (138)
  • Zrozumienie binarnego drzewa poszukiwań (140)
   • Wstawianie nowego węzła (141)
   • Wyszukiwanie węzła (141)
   • Wyszukiwanie wartości minimalnej (142)
   • Wyszukiwanie wartości maksymalnej (142)
   • Usuwanie węzła (142)
  • Konstruowanie binarnego drzewa poszukiwań (143)
  • Przechodzenie przez drzewo (151)
   • Przechodzenie bezpośrednie (151)
   • Przechodzenie z wyprzedzeniem (152)
   • Przechodzenie z opóźnieniem (153)
  • Złożoność różnych drzewiastych struktur danych (154)
  • Podsumowanie (155)

  Rozdział 7. Używanie algorytmów sortowania (157)

  • Zrozumienie sortowania i jego rodzajów (157)
  • Zrozumienie sortowania bąbelkowego (158)
   • Implementacja sortowania bąbelkowego za pomocą języka PHP (159)
   • Złożoność sortowania bąbelkowego (161)
   • Poprawianie algorytmu sortowania bąbelkowego (161)
  • Zrozumienie sortowania przez wybieranie (165)
   • Implementacja sortowania przez wybieranie (167)
   • Złożoność sortowania przez wybieranie (167)
  • Zrozumienie sortowania przez wstawianie (168)
   • Implementacja sortowania przez wstawianie (170)
   • Złożoność sortowania przez wstawianie (171)
  • Zrozumienie technik sortowania wykorzystujących metodę dziel i zwyciężaj (171)
  • Zrozumienie sortowania przez scalanie (171)
   • Implementacja sortowania przez scalanie (173)
   • Złożoność sortowania przez scalanie (174)
  • Zrozumienie sortowania szybkiego (175)
   • Implementacja sortowania szybkiego (176)
   • Złożoność sortowania szybkiego (178)
  • Zrozumienie sortowania kubełkowego (178)
  • Używanie wbudowanych funkcji sortujących PHP (179)
  • Podsumowanie (180)

  Rozdział 8. Poznawanie technik wyszukiwania (181)

  • Wyszukiwanie liniowe (181)
  • Wyszukiwanie binarne (183)
   • Analiza algorytmu wyszukiwania binarnego (187)
   • Algorytm powtarzalnego wyszukiwania binarnego (187)
   • Przeszukiwanie nieposortowanej tablicy - czy należy ją najpierw posortować? (190)
  • Wyszukiwanie interpolacyjne (191)
  • Wyszukiwanie wykładnicze (192)
  • Wyszukiwanie przy użyciu tablicy mieszającej (193)
  • Wyszukiwanie w drzewach (194)
   • Przeszukiwanie wszerz (194)
   • Przeszukiwanie w głąb (198)
  • Podsumowanie (203)

  Rozdział 9. Włączanie grafów do akcji (205)

  • Zrozumienie właściwości grafów (205)
   • Wierzchołek (206)
   • Krawędź (206)
   • Sąsiedztwo (207)
   • Incydencja (208)
   • Stopień wchodzący i stopień wychodzący (208)
   • Ścieżka (208)
  • Typy grafów (209)
   • Grafy skierowane (209)
   • Grafy nieskierowane (209)
   • Grafy ważone (210)
   • Skierowane grafy acykliczne (210)
   • Reprezentowanie grafów w PHP (211)
  • Algorytmy BFS i DFS dla grafów (212)
   • Przeszukiwanie wszerz (212)
   • Przeszukiwanie w głąb (214)
  • Sortowanie topologiczne przy użyciu algorytmu Kahna (216)
  • Wyznaczanie najkrótszej ścieżki za pomocą algorytmu Floyda-Warshalla (218)
  • Wyznaczanie najkrótszej ścieżki z pojedynczego źródła za pomocą algorytmu Dijkstry (221)
  • Wyznaczanie najkrótszej ścieżki za pomocą algorytmu Bellmana-Forda (224)
  • Zrozumienie minimalnego drzewa rozpinającego (227)
  • Wyznaczanie minimalnego drzewa rozpinającego za pomocą algorytmu Prima (228)
  • Wyznaczanie minimalnego drzewa rozpinającego za pomocą algorytmu Kruskala (231)
  • Podsumowanie (233)

  Rozdział 10. Zrozumienie i używanie stert (235)

  • Czym jest sterta? (235)
  • Operacje na stercie (236)
  • Implementacja kopca binarnego w języku PHP (237)
  • Analiza złożoności operacji na stercie (241)
  • Używanie sterty jako kolejki priorytetowej (242)
  • Używanie sortowania przez kopcowanie (245)
  • Używanie klas SplHeap, SplMaxHeap oraz SplMinHeap (248)
  • Podsumowanie (248)

  Rozdział 11. Rozwiązywanie problemów za pomocą technik zaawansowanych (249)

  • Memoizacja (250)
  • Algorytmy dopasowania do wzorca (252)
  • Implementacja algorytmu Knutha-Morrisa-Pratta (253)
  • Algorytmy zachłanne (255)
  • Implementacja algorytmu kodowania Huffmana (256)
  • Zrozumienie programowania dynamicznego (260)
  • Dyskretny problem plecakowy (261)
  • Znajdowanie długości najdłuższego wspólnego podciągu (262)
  • Sekwencjonowanie DNA przy użyciu programowania dynamicznego (264)
  • Używanie algorytmu z nawrotami do rozwiązywania zagadek (267)
  • System rekomendacji używający wspólnego filtrowania (271)
  • Używanie filtrów Blooma i macierzy rzadkich (274)
  • Podsumowanie (277)

  Rozdział 12. Obsługa algorytmów i struktur danych przez język PHP (279)

  • Wbudowane w język PHP możliwości związane ze strukturami danych (279)
   • Używanie tablicy PHP (280)
  • Klasy SPL (283)
  • Algorytmy wbudowane (284)
  • Mieszanie (287)
  • Wbudowane możliwości dostępne dzięki PECL (288)
   • Instalacja (289)
   • Interfejsy (290)
   • Wektor (290)
   • Mapa (291)
   • Zbiór (291)
   • Stos i kolejka (293)
   • Kolejka dwustronna (294)
   • Kolejka priorytetowa (294)
  • Podsumowanie (295)

  Rozdział 13. Funkcyjne struktury danych w języku PHP (297)

  • Zrozumienie programowania funkcyjnego w języku PHP (298)
   • Funkcje pierwszej klasy (299)
   • Funkcje wyższego rzędu (299)
   • Funkcje czyste (299)
   • Funkcje lambda (300)
   • Domknięcia (300)
   • Rozwijanie funkcji (300)
   • Wykonania częściowe (301)
  • Rozpoczęcie pracy z biblioteką Tarsana (302)
  • Implementacja stosu (303)
  • Implementacja kolejki (304)
  • Implementacja drzewa (305)
  • Podsumowanie (306)

  Skorowidz (307)

powrót
 
Produkty Podobne
PHP 7. Algorytmy i struktury danych
PHP. Obiekty, wzorce, narzędzia. Wydanie V
Zend Framework 3. Poradnik programisty
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V
PHP i jQuery. Techniki zaawansowane. Wydanie II
PHP i MySQL. Dla każdego. Wydanie III
PHP and MySQL Web Development, 5th Edition
Learning PHP
PHP Web Services, 2nd Edition
PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki
Więcej produktów