Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Bazy danych \ MySQL

PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V Język: 1

978-83-283-3256-0

Cena Brutto: 109.00

Cena netto: 103.81

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Luke Welling, Laura Thomson
Liczba_stron 712
Wydawnictwo Helion
Oprawa twarda
Data_Wydania 2017-09-26

PHP i MySQL

Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V


Język PHP i serwer bazy danych MySQL to niezwykle popularne narzędzia o otwartym kodzie źródłowym. Wiele świetnych, dynamicznych stron WWW powstało właśnie dzięki połączeniu tych dwóch narzędzi. Ogromne możliwości PHP oraz elastyczność i szybkość MySQL, bezustanne rozwijanie tych technologii, a także niezawodna i chętna do pomocy społeczność sprawiają, że tworzenie profesjonalnych, interaktywnych witryn WWW z wykorzystaniem synergii PHP i MySQL jest pracą przyjemną, efektywną i satysfakcjonującą!


Trzymasz w ręku piąte wydanie poradnika dla projektantów WWW, po który twórcy stron sięgają wyjątkowo często. Książka została poprawiona, zaktualizowana o PHP 7 i rozszerzona o prezentację najnowszych możliwości MySQL. Zawiera przejrzysty opis podstaw PHP oraz konfiguracji i pracy z bazą danych MySQL. Przedstawiono w niej zasady poprawnego projektowania, pisania i wdrażania aplikacji. Uwzględniono też zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i uwierzytelniania użytkowników oraz implementacji takich rozwiązań w rzeczywistych witrynach WWW. Nie zabrakło tu również gruntownego wprowadzenia do zagadnienia integracji części klienckiej i serwerowej aplikacji internetowych za pomocą JavaScriptu.

Najważniejsze zagadnienia przedstawione w książce to:

 • podstawowe konstrukcje PHP i ich poprawne stosowanie
 • projektowanie, tworzenie i utrzymywanie bazy danych SQL jako elementu aplikacji WWW
 • zaawansowane techniki PHP i funkcje MySQL
 • usuwanie błędów i ich rejestrowanie w pliku dziennika
 • korzystanie z frameworka Laravel
 • integracja aplikacji z mediami społecznościowymi

  O autorach (19)

  O współautorach (19)

  Wprowadzenie (21)

  CZĘŚĆ I. STOSOWANIE PHP (31)

  Rozdział 1. Podstawowy kurs PHP (33)

  • Zastosowanie PHP (34)
  • Tworzenie przykładowej aplikacji: "Części samochodowe Janka" (34)
   • Formularz zamówienia (34)
   • Przetwarzanie formularza (36)
  • Osadzanie PHP w HTML (36)
   • Zastosowanie znaczników PHP (37)
   • Instrukcje PHP (38)
   • Odstępy (38)
   • Komentarze (39)
  • Dodawanie zawartości dynamicznej (39)
   • Wywoływanie funkcji (40)
   • Używanie funkcji date() (40)
  • Dostęp do zmiennych formularza (41)
   • Zmienne formularza (41)
   • Łączenie łańcuchów znaków (43)
   • Zmienne i łańcuchy znaków (43)
  • Identyfikatory (44)
  • Typy zmiennych (44)
   • Typy danych w PHP (45)
   • Siła typu (45)
   • Rzutowanie typu (46)
   • Zmienne zmiennych (46)
  • Deklarowanie i używanie stałych (46)
  • Zasięg zmiennych (47)
  • Używanie operatorów (48)
   • Operatory arytmetyczne (48)
   • Operatory łańcuchowe (49)
   • Operatory przypisania (49)
   • Operatory porównań (52)
   • Operatory logiczne (52)
   • Operatory bitowe (53)
   • Pozostałe operatory (53)
  • Obliczanie sum w formularzu (56)
  • Pierwszeństwo i kolejność (57)
  • Funkcje zarządzania zmiennymi (59)
   • Sprawdzanie i ustawianie typów zmiennych (59)
   • Sprawdzanie stanu zmiennej (60)
   • Reinterpretacja zmiennych (61)
  • Podejmowanie decyzji za pomocą instrukcji warunkowych (61)
   • Instrukcja if (61)
   • Bloki kodu (62)
   • Instrukcja else (62)
   • Instrukcja elseif (63)
   • Instrukcja switch (63)
   • Porównanie różnych instrukcji warunkowych (65)
  • Powtarzanie działań przy użyciu iteracji (65)
   • Pętle while (66)
   • Pętle for i foreach (67)
   • Pętle do..while (68)
  • Wyłamywanie się ze struktury skryptu (69)
  • Używanie alternatywnych składni struktur sterujących (69)
  • Używanie struktury declare (70)
  • W następnym rozdziale (70)

  Rozdział 2. Przechowywanie i wyszukiwanie danych (71)

  • Zapisywanie danych do późniejszego użycia (71)
  • Przechowywanie i wyszukiwanie zamówień Janka (72)
  • Przetwarzanie plików (72)
  • Otwieranie pliku (73)
   • Tryby otwarcia pliku (73)
   • Stosowanie funkcji fopen() do otwarcia pliku (73)
   • Otwieranie pliku przez protokół FTP lub HTTP (75)
   • Problemy z otwieraniem plików (76)
  • Zapisywanie danych w pliku (77)
   • Parametry funkcji fwrite() (78)
   • Formaty plików (79)
  • Zamykanie pliku (79)
  • Odczyt z pliku (81)
   • Otwieranie pliku w celu odczytu - fopen() (82)
   • Wiedzieć, kiedy przestać - feof() (82)
   • Odczytywanie pliku wiersz po wierszu - fgets(), fgetss() i fgetcsv() (83)
   • Odczyt całego pliku - readfile(), fpassthru(), file() i file_get_contents() (83)
   • Odczyt pojedynczego znaku - fgetc() (84)
   • Odczytywanie zadanej długości - fread() (85)
  • Inne funkcje plikowe (85)
   • Sprawdzanie istnienia pliku - file_exists() (85)
   • Określanie wielkości pliku - filesize() (85)
   • Kasowanie pliku - unlink() (86)
   • Poruszanie się wewnątrz pliku - rewind(), fseek() i ftell() (86)
  • Blokowanie pliku (87)
  • Lepszy sposób obróbki danych - bazy danych (88)
   • Problemy związane ze stosowaniem plików jednorodnych (88)
   • Jak RDBMS rozwiązują powyższe problemy? (89)
  • Propozycje dalszych lektur (89)
  • W następnym rozdziale (89)

  Rozdział 3. Stosowanie tablic (91)

  • Czym są tablice? (91)
  • Tablice indeksowane numerycznie (92)
   • Inicjowanie tablic indeksowanych numerycznie (92)
   • Dostęp do zawartości tablicy (93)
   • Dostęp do tablic przy zastosowaniu pętli (94)
  • Tablice z innymi indeksami (94)
   • Inicjowanie tablicy (95)
   • Dostęp do elementów tablicy (95)
   • Stosowanie pętli (95)
  • Operatory tablicowe (96)
  • Tablice wielowymiarowe (97)
  • Sortowanie tablic (100)
   • Stosowanie funkcji sort() (100)
   • Stosowanie funkcji asort() i ksort() do porządkowania tablic (101)
   • Sortowanie odwrotne (102)
  • Sortowanie tablic wielowymiarowych (102)
   • Zastosowanie funkcji array_multisort() (102)
   • Typy sortowań definiowane przez użytkownika (103)
   • Odwrotne sortowanie zdefiniowane przez użytkownika (104)
  • Zmiany kolejności elementów w tablicach (105)
   • Stosowanie funkcji shuffle() (105)
   • Odwracanie kolejności elementów w tablicy (106)
  • Wczytywanie tablic z plików (107)
  • Wykonywanie innych działań na tablicach (110)
   • Poruszanie się wewnątrz tablicy - funkcje each(), current(), reset(), end(), next(), pos() i prev() (110)
   • Dołączanie dowolnej funkcji do każdego elementu tablicy - funkcja array_walk() (111)
   • Liczenie elementów tablicy: count(), sizeof() i array_count_values() (112)
   • Konwersja tablic na zmienne skalarne - funkcja extract() (112)
  • Propozycje dalszych lektur (114)
  • W następnym rozdziale (114)

  Rozdział 4. Manipulowanie łańcuchami znaków i wyrażenia regularne (115)

  • Przykładowa aplikacja - Inteligentny Formularz Pocztowy (115)
  • Formatowanie łańcuchów znaków (117)
   • Przycinanie łańcuchów - funkcje chop(), ltrim() i trim() (118)
   • Formatowanie wyjściowych łańcuchów znaków (118)
  • Łączenie i rozdzielanie łańcuchów znaków za pomocą funkcji łańcuchowych (125)
   • Stosowanie funkcji explode(), implode() i join() (125)
   • Stosowanie funkcji strtok() (126)
   • Stosowanie funkcji substr() (127)
  • Porównywanie łańcuchów znaków (127)
   • Porządkowanie łańcuchów znaków - funkcje strcmp(), strcasecmp() i strnatcmp() (128)
   • Sprawdzanie długości łańcucha znaków za pomocą funkcji strlen() (128)
  • Dopasowywanie i zamiana łańcuchów znaków za pomocą funkcji łańcuchowych (129)
   • Znajdowanie fragmentów w łańcuchach znaków - funkcje strstr(), strchr(), strrchr() i stristr() (129)
   • Odnajdywanie pozycji fragmentu łańcucha - funkcje strpos() i strrpos() (130)
   • Zamiana fragmentów łańcucha znaków - funkcje str_replace() i substr_replace() (131)
  • Wprowadzenie do wyrażeń regularnych (132)
   • Podstawy (132)
   • Ograniczniki (132)
   • Zbiory i klasy znaków (133)
   • Powtarzalność (134)
   • Podwyrażenia (135)
   • Podwyrażenia policzalne (135)
   • Kotwiczenie na początku lub na końcu łańcucha znaków (135)
   • Rozgałęzianie (135)
   • Dopasowywanie specjalnych znaków literowych (136)
   • Podsumowanie metaznaków (136)
   • Sekwencje specjalne (137)
   • Odwołania wsteczne (138)
   • Asercje (138)
   • Wykorzystanie wszystkich zdobytych informacji - inteligentny formularz (139)
  • Odnajdywanie fragmentów łańcuchów za pomocą wyrażeń regularnych (140)
  • Zamiana fragmentów łańcuchów za pomocą wyrażeń regularnych (141)
  • Rozdzielanie łańcuchów za pomocą wyrażeń regularnych (141)
  • Propozycje dalszych lektur (142)
  • W następnym rozdziale (142)

  Rozdział 5. Ponowne wykorzystanie kodu i tworzenie funkcji (143)

  • Zalety ponownego stosowania kodu (143)
   • Koszt (144)
   • Niezawodność (144)
   • Spójność (144)
  • Stosowanie funkcji require() i include() (144)
   • Stosowanie funkcji require() do dołączania kodu (145)
  • Stosowanie require() w szablonach stron WWW (146)
   • Stosowanie opcji auto_prepend_file i auto_append_file (150)
  • Stosowanie funkcji w PHP (151)
   • Wywoływanie funkcji (151)
   • Wywołanie niezdefiniowanej funkcji (153)
   • Wielkość liter a nazwy funkcji (154)
  • Definiowanie własnych funkcji (154)
  • Podstawowa struktura funkcji (154)
   • Nadawanie nazwy funkcji (155)
  • Parametry (156)
  • Zasięg (158)
  • Przekazanie przez referencję czy przekazanie przez wartość? (160)
  • Stosowanie słowa kluczowego return (161)
   • Zwracanie wartości przez funkcje (162)
  • Implementacja rekurencji (163)
   • Implementacja funkcji anonimowych (lub domknięć) (165)
  • Propozycje dalszych lektur (166)
  • W następnym rozdziale (166)

  Rozdział 6. Obiektowy PHP (167)

  • Koncepcje programowania obiektowego (167)
   • Klasy i obiekty (168)
   • Polimorfizm (169)
   • Dziedziczenie (169)
  • Tworzenie klas, atrybutów i operacji w PHP (170)
   • Struktura klasy (170)
   • Konstruktory (170)
   • Destruktory (171)
  • Tworzenie egzemplarzy (171)
  • Stosowanie atrybutów klasy (172)
  • Wywoływanie operacji klas (172)
  • Kontrola dostępu przy użyciu modyfikatorów private i public (173)
  • Pisanie funkcji dostępowych (174)
  • Implementacja dziedziczenia w PHP (175)
   • Kontrolowanie widoczności w trakcie dziedziczenia przy użyciu private i protected (176)
   • Przesłanianie (177)
   • Zapobieganie dziedziczeniu i przesłanianiu przy użyciu słowa kluczowego final (178)
   • Wielokrotne dziedziczenie (179)
   • Implementowanie interfejsów (180)
  • Cechy (180)
  • Projektowanie klas (182)
  • Tworzenie kodu dla własnej klasy (183)
  • Zaawansowane mechanizmy obiektowe w PHP (189)
   • Używanie stałych klasowych (189)
   • Implementowanie metod statycznych (190)
   • Sprawdzanie typu klasy i wskazywanie typu (190)
   • Późne wiązania statyczne (191)
   • Klonowanie obiektów (191)
   • Używanie klas abstrakcyjnych (192)
   • Przeciążanie metod przy użyciu __call() (192)
   • Używanie metody __autoload() (193)
   • Implementowanie iteratorów i iteracji (194)
   • Generatory (195)
   • Przekształcanie klas w łańcuchy znaków (197)
   • Używanie API Reflection (197)
   • Przestrzenie nazw (198)
   • Stosowanie podprzestrzeni nazw (200)
   • Prezentacja globalnej przestrzeni nazw (200)
   • Importowanie przestrzeni nazw oraz określanie ich nazw zastępczych (200)
  • W następnym rozdziale (201)

  Rozdział 7. Obsługa błędów i wyjątków (203)

  • Koncepcja obsługi wyjątków (203)
  • Klasa Exception (205)
  • Wyjątki definiowane przez użytkownika (206)
  • Wyjątki w Częściach samochodowych Janka (207)
  • Wyjątki i inne mechanizmy obsługi błędów w PHP (210)
  • Propozycje dalszych lektur (211)
  • W następnym rozdziale (211)

  CZĘŚĆ II. STOSOWANIE MYSQL (213)

  Rozdział 8. Projektowanie internetowej bazy danych (215)

  • Koncepcje relacyjnych baz danych (216)
   • Tabele (216)
   • Kolumny (216)
   • Wiersze (216)
   • Wartości (217)
   • Klucze (217)
   • Schematy (218)
   • Relacje (218)
  • Jak zaprojektować internetową bazę danych? (219)
   • Określ obiekty świata realnego, których model chcesz wykonać (219)
   • Unikaj przechowywania redundantnych danych (220)
   • Zapisuj atomowe wartości kolumn (221)
   • Dobierz właściwe klucze (222)
   • Pomyśl o zapytaniach, które zadasz bazie (222)
   • Unikaj tworzenia tabel z wieloma pustymi polami (222)
   • Typy tabel - podsumowanie (223)
  • Architektura internetowej bazy danych (224)
  • Propozycje dalszych lektur (225)
  • W następnym rozdziale (225)

  Rozdział 9. Tworzenie internetowej bazy danych (227)

  • Użytkowanie monitora MySQL (228)
  • Logowanie się do serwera MySQL (229)
  • Tworzenie baz i rejestrowanie użytkowników (230)
  • Definiowanie użytkowników i przywilejów (230)
  • Wprowadzenie do systemu przywilejów MySQL (231)
   • Zasada najmniejszego przywileju (231)
   • Rejestrowanie użytkowników: polecenia CREATE USER oraz GRANT (231)
   • Typy i poziomy przywilejów (233)
   • Polecenie REVOKE (236)
   • Przykłady użycia poleceń GRANT i REVOKE (236)
  • Rejestrowanie użytkownika łączącego się z internetu (237)
  • Używanie odpowiedniej bazy danych (238)
  • Tworzenie tabel bazy danych (238)
   • Znaczenie dodatkowych atrybutów kolumn (240)
   • Typy kolumn (241)
   • Rzut oka na bazę danych - polecenia SHOW i DESCRIBE (243)
   • Tworzenie indeksów (243)
  • Identyfikatory MySQL (244)
  • Wybór typów danych w kolumnach (246)
   • Typy liczbowe (246)
  • Propozycje dalszych lektur (251)
  • W następnym rozdziale (251)

  Rozdział 10. Praca z bazą danych MySQL (253)

  • Czym jest SQL? (253)
  • Zapisywanie danych do bazy (254)
  • Wyszukiwanie danych w bazie (256)
   • Wyszukiwanie danych spełniających określone kryteria (257)
   • Wyszukiwanie danych w wielu tabelach (259)
   • Szeregowanie danych w określonym porządku (264)
   • Grupowanie i agregowanie danych (264)
   • Wskazanie wierszy, które mają być wyświetlone (266)
   • Używanie podzapytań (267)
  • Dokonywanie zmian rekordów w bazie danych (269)
  • Zmiana struktury istniejących tabel (269)
  • Usuwanie rekordów z bazy danych (271)
  • Usuwanie tabel (272)
  • Usuwanie całych baz danych (272)
  • Propozycje dalszych lektur (272)
  • W następnym rozdziale (272)

  Rozdział 11. Łączenie się z bazą MySQL za pomocą PHP (273)

  • Jak działa internetowa baza danych? (273)
  • Wykonywanie zapytań do bazy danych z poziomu strony WWW (276)
   • Sprawdzenie poprawności wpisanych danych (277)
   • Ustanawianie połączenia z bazą danych (278)
   • Wybór używanej bazy danych (279)
   • Wysyłanie zapytań do bazy danych (279)
   • Stosowanie poleceń przygotowanych (280)
   • Odczytywanie rezultatów zapytań (281)
   • Zamykanie połączenia z bazą danych (282)
  • Wstawianie nowych danych do bazy (283)
  • Używanie innych interfejsów bazodanowych PHP (286)
   • Stosowanie ogólnego interfejsu dostępu do baz danych: PDO (286)
  • Propozycje dalszych lektur (289)
  • W następnym rozdziale (289)

  Rozdział 12. Administrowanie MySQL dla zaawansowanych (291)

  • Szczegóły systemu przywilejów (291)
   • Tabela user (293)
   • Tabela db (295)
   • Tabele tables_priv, columns_priv i procs_priv (296)
   • Kontrola dostępu: w jaki sposób MySQL używa tabel przywilejów (297)
   • Zmiana przywilejów: kiedy zmiany zostaną uwzględnione? (298)
  • Ochrona bazy danych (298)
   • MySQL z perspektywy systemu operacyjnego (298)
   • Hasła (299)
   • Przywileje użytkowników (299)
   • MySQL i internet (300)
  • Uzyskiwanie szczegółowych informacji o bazie danych (301)
   • Uzyskiwanie informacji poleceniem SHOW (301)
   • Uzyskiwanie informacji o kolumnach za pomocą polecenia DESCRIBE (303)
   • Jak wykonywane są zapytania: polecenie EXPLAIN (303)
  • Optymalizowanie bazy danych (308)
   • Optymalizacja projektu bazy danych (308)
   • Przywileje (308)
   • Optymalizacja tabel (308)
   • Stosowanie indeksów (308)
   • Używanie wartości domyślnych (309)
   • Więcej wskazówek (309)
  • Tworzenie kopii zapasowej bazy danych MySQL (309)
  • Przywracanie bazy danych MySQL (310)
  • Implementowanie replikacji (310)
   • Konfigurowanie serwera nadrzędnego (311)
   • Transfer danych początkowych (311)
   • Konfigurowanie odbiorcy lub odbiorców (312)
  • Propozycje dalszych lektur (312)
  • W następnym rozdziale (312)

  Rozdział 13. Zaawansowane programowanie w MySQL (313)

  • Instrukcja LOAD DATA INFILE (313)
  • Mechanizmy składowania danych (314)
  • Transakcje (315)
   • Definicje dotyczące transakcji (315)
   • Użycie transakcji w InnoDB (316)
  • Klucze obce (317)
  • Procedury składowane (318)
   • Prosty przykład (318)
   • Zmienne lokalne (321)
   • Kursory i struktury sterujące (321)
  • Wyzwalacze (324)
  • Propozycje dalszych lektur (326)
  • W następnym rozdziale (326)

  CZĘŚĆ III. E-COMMERCE I BEZPIECZEŃSTWO (327)

  Rozdział 14. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych (329[ 1])

  • Identyfikacja zagrożeń (329)
   • Dostęp do wrażliwych danych (329)
   • Modyfikacje danych (332)
   • Utrata lub zniszczenie danych (332)
   • Blokada usługi (333)
   • Wstrzykiwanie złośliwego kodu (335)
   • Złamanie zabezpieczeń dostępu do serwera (336)
   • Zaprzeczenie korzystania z usługi (336)
  • Identyfikacja użytkowników (337)
   • Napastnicy i crackerzy (337)
   • Nieświadomi użytkownicy zainfekowanych komputerów (338)
   • Rozczarowani pracownicy (338)
   • Złodzieje sprzętu komputerowego (338)
   • My sami (338)
  • W następnym rozdziale (339)

  Rozdział 15. Tworzenie bezpiecznych aplikacji internetowych (341)

  • Strategie zapewniania bezpieczeństwa (341)
   • Planowanie z wyprzedzeniem (342)
   • Równowaga między bezpieczeństwem i użytecznością (342)
   • Monitorowanie bezpieczeństwa (343)
   • Ogólne podejście do bezpieczeństwa (343)
  • Zabezpieczanie kodu źródłowego (343)
   • Filtrowanie danych pochodzących od użytkowników (343)
   • Unieważnianie danych wynikowych (347)
   • Organizacja kodu źródłowego (349)
   • Zawartość kodu źródłowego (350)
   • Zagadnienia dotyczące systemu plików (351)
   • Stabilność kodu i błędy (352)
   • Wykonywanie poleceń (352)
  • Zabezpieczanie serwera WWW oraz PHP (354)
   • Regularne uaktualnianie oprogramowania (354)
   • Analiza ustawień w pliku php.ini (355)
   • Konfiguracja serwera WWW (355)
   • Aplikacje internetowe działające na współużytkowanych serwerach hostingowych (356)
  • Bezpieczeństwo serwera bazy danych (357)
   • Użytkownicy i system uprawnień (357)
   • Wysyłanie danych do serwera (358)
   • Łączenie się z serwerem (359)
   • Praca serwera (359)
  • Zabezpieczanie sieci (359)
   • Zapory sieciowe (360)
   • Wykorzystanie strefy zdemilitaryzowanej (360)
   • Przygotowanie na ataki DoS i DDoS (361)
  • Bezpieczeństwo komputerów i systemów operacyjnych (361)
   • Uaktualnianie systemu operacyjnego (361)
   • Udostępnianie tylko niezbędnych usług (362)
   • Fizyczne zabezpieczenie serwera (362)
  • Planowanie działań na wypadek awarii (362)
  • W następnym rozdziale (364)

  Rozdział 16. Implementacja metod uwierzytelniania przy użyciu PHP (365)

  • Identyfikacja użytkowników (365)
  • Implementacja kontroli dostępu (366)
   • Przechowywanie haseł dostępu (368)
   • Zabezpieczanie haseł (369)
   • Zabezpieczanie więcej niż jednej strony (370)
  • Podstawowa metoda uwierzytelniania (371)
  • Wykorzystanie podstawowej metody uwierzytelniania w PHP (371)
  • Wykorzystanie podstawowej metody uwierzytelniania na serwerze Apache przy użyciu plików .htaccess (373)
  • Implementacja własnej metody uwierzytelniania (376)
  • Propozycje dalszych lektur (376)
  • W następnym rozdziale (376)

  CZĘŚĆ IV. ZAAWANSOWANE TECHNIKI PHP (377)

  Rozdział 17. Interakcja z systemem plików i serwerem (379)

  • Wprowadzenie do wysyłania plików (379)
   • Kod HTML służący do wysyłania plików (380)
   • Tworzenie kodu PHP obsługującego plik (381)
   • Śledzenie postępów przesyłania plików (385)
   • Najczęściej spotykane problemy (387)
  • Stosowanie funkcji katalogowych (388)
   • Odczyt z katalogów (388)
   • Otrzymywanie informacji na temat aktualnego katalogu (391)
   • Tworzenie i usuwanie katalogów (391)
  • Interakcja z systemem plików (392)
   • Pobieranie informacji o pliku (392)
   • Zmiana właściwości pliku (394)
   • Tworzenie, usuwanie i przenoszenie plików (395)
  • Stosowanie funkcji uruchamiających programy (395)
  • Interakcja ze środowiskiem: funkcje getenv() i putenv() (398)
  • Propozycje dalszych lektur (398)
  • W następnym rozdziale (398)

  Rozdział 18. Stosowanie funkcji sieci i protokołu (399)

  • Przegląd protokołów (399)
  • Wysyłanie i odczytywanie poczty elektronicznej (400)
  • Korzystanie z danych z innych witryn WWW (400)
  • Stosowanie funkcji połączeń sieciowych (403)
  • Tworzenie kopii bezpieczeństwa lub kopii lustrzanej pliku (407)
   • Stosowanie FTP w celu utworzenia kopii bezpieczeństwa lub kopii lustrzanej pliku (407)
   • Wysyłanie plików (413)
   • Unikanie przekroczenia dopuszczalnego czasu (413)
   • Stosowanie innych funkcji FTP (414)
  • Propozycje dalszych lektur (414)
  • W następnym rozdziale (414)

  Rozdział 19. Zarządzanie datą i czasem (415)

  • Uzyskiwanie informacji o dacie i czasie w PHP (415)
   • Strefy czasowe (415)
   • Stosowanie funkcji date() (416)
   • Obsługa znaczników czasu Uniksa (417)
   • Stosowanie funkcji getdate() (419)
   • Sprawdzanie poprawności dat przy użyciu funkcji checkdate() (420)
   • Formatowanie znaczników czasu (420)
  • Konwersja pomiędzy formatami daty PHP i MySQL (422)
  • Obliczanie dat w PHP (424)
  • Obliczanie dat w MySQL (425)
  • Stosowanie mikrosekund (426)
  • Stosowanie funkcji kalendarzowych (426)
  • Propozycje dalszych lektur (427)
  • W następnym rozdziale (427)

  Rozdział 20. Umiędzynarodawianie i lokalizowanie (429)

  • Lokalizacja to nie tylko tłumaczenie (429)
  • Zbiory znaków (430)
   • Zbiory znaków i ich związki z bezpieczeństwem (431)
   • Stosowanie wielobajtowych funkcji łańcuchowych w PHP (432)
  • Tworzenie struktury strony przystosowanej do lokalizacji (432)
  • Zastosowanie funkcji gettext() w umiędzynarodowionej aplikacji (435)
   • Konfiguracja systemu w celu wykorzystania funkcji gettext() (436)
   • Tworzenie plików z tłumaczeniami (437)
   • Implementacja zlokalizowanych treści w PHP z użyciem funkcji gettext() (438)
  • Propozycje dalszej lektury (439)
  • W następnym rozdziale (440)

  Rozdział 21. Generowanie obrazków (441)

  • Konfigurowanie obsługi obrazków w PHP (441)
  • Formaty obrazków (442)
   • JPEG (442)
   • PNG (442)
   • GIF (443)
  • Tworzenie obrazków (443)
   • Tworzenie kadru obrazka (444)
   • Rysowanie lub umieszczanie tekstu w obrazku (444)
   • Wyświetlanie ostatecznej grafiki (446)
   • Końcowe czynności porządkujące (447)
  • Stosowanie automatycznie generowanych obrazków na innych stronach (447)
  • Stosowanie tekstu i czcionek do tworzenia obrazków (448)
   • Konfiguracja podstawowego kadru (451)
   • Dopasowanie tekstu do przycisku (452)
   • Nadawanie tekstowi odpowiedniej pozycji (454)
   • Wpisywanie tekstu do przycisku (455)
   • Etap końcowy (455)
  • Rysowanie figur i wykresów danych (455)
  • Inne funkcje obrazków (462)
  • W następnym rozdziale (462)

  Rozdział 22. Stosowanie kontroli sesji w PHP (463)

  • Czym jest kontrola sesji? (463)
  • Podstawowa zasada działania sesji (463)
   • Czym jest cookie? (464)
   • Konfiguracja cookies w PHP (464)
   • Stosowanie cookies w sesji (465)
   • Przechowywanie identyfikatora sesji (465)
  • Implementacja prostych sesji (466)
   • Rozpoczynanie sesji (466)
   • Zgłaszanie zmiennych sesyjnych (466)
   • Stosowanie zmiennych sesyjnych (467)
   • Usuwanie zmiennych i niszczenie sesji (467)
  • Przykład prostej sesji (467)
  • Konfiguracja kontroli sesji (469)
  • Implementacja uwierzytelniania w kontroli sesji (470)
  • W następnym rozdziale (476)

  Rozdział 23. Integracja JavaScriptu i PHP (477)

  • Przedstawienie technologii AJAX (477)
  • Krótka prezentacja jQuery (478)
  • Stosowanie jQuery w aplikacjach internetowych (478)
   • Podstawowe pojęcia i techniki związane ze stosowaniem jQuery (479)
   • Stosowanie selektorów jQuery (479)
  • Stosowanie jQuery, technologii AJAX i skryptów PHP (487)
   • Ajaksowe pogawędki - skrypt serwera (487)
   • Metody jQuery służące do korzystania z technologii AJAX (490)
   • Kliencka część aplikacji do prowadzenia pogawędek (493)
  • Propozycje dalszej lektury (498)
  • W następnym rozdziale (498)

  Rozdział 24. Inne przydatne własności (499)

  • Przetwarzanie łańcuchów znaków - funkcja eval() (499)
  • Zakończenie wykonania - die i exit (500)
  • Serializacja zmiennych i obiektów (500)
  • Pobieranie informacji na temat środowiska PHP (501)
   • Uzyskiwanie informacji na temat załadowanych rozszerzeń (502)
   • Identyfikacja właściciela skryptu (502)
   • Uzyskiwanie informacji na temat daty modyfikacji skryptu (502)
  • Czasowa zmiana środowiska wykonawczego (503)
  • Podświetlanie źródeł (504)
  • Używanie PHP w wierszu poleceń (505)
  • W następnej części (506)

  CZĘŚĆ V. TWORZENIE PRAKTYCZNYCH PROJEKTÓW PHP I MYSQL (507)

  Rozdział 25. Stosowanie PHP i MySQL w dużych projektach (509)

  • Zastosowanie inżynierii oprogramowania w tworzeniu aplikacji WWW (510)
  • Planowanie i prowadzenie projektu aplikacji WWW (510)
  • Ponowne stosowanie kodu (511)
  • Tworzenie kodu łatwego w utrzymaniu (512)
   • Standardy kodowania (512)
   • Dzielenie kodu (515)
   • Stosowanie standardowej struktury katalogów (516)
   • Dokumentacja i dzielenie wewnętrznych funkcji (516)
  • Implementacja kontroli wersji (516)
  • Wybór środowiska programistycznego (517)
  • Dokumentacja projektów (517)
  • Prototypowanie (518)
  • Oddzielanie logiki i zawartości (519)
  • Optymalizacja kodu (519)
   • Stosowanie prostych optymalizacji (520)
  • Testowanie (520)
  • Propozycje dalszych lektur (521)
  • W następnym rozdziale (521)

  Rozdział 26. Usuwanie i rejestracja błędów (523)

  • Błędy programistyczne (523)
   • Błędy składni (523)
   • Błędy wykonania (524)
   • Błędy logiczne (529)
  • Pomoc w usuwaniu błędów w zmiennych (530)
  • Poziomy zgłaszania błędów (532)
  • Zmiana ustawień zgłaszania błędów (534)
  • Wyzwalanie własnych błędów (535)
  • Eleganckie rejestrowanie błędów (536)
  • Rejestrowanie błędów w pliku dziennika (538)
  • W następnym rozdziale (538)

  Rozdział 27. Tworzenie uwierzytelniania użytkowników i personalizacji (539)

  • Składniki rozwiązania (539)
   • Identyfikacja użytkownika i personalizacja (540)
   • Przechowywanie zakładek (540)
   • Rekomendowanie zakładek (541)
  • Przegląd rozwiązania (541)
  • Implementacja bazy danych (543)
  • Implementacja podstawowej witryny (544)
  • Implementacja uwierzytelniania użytkowników (546)
   • Rejestracja użytkowników (546)
   • Logowanie (551)
   • Wylogowanie (554)
   • Zmiana hasła (555)
   • Ustawianie zapomnianych haseł (557)
  • Implementacja przechowywania i odczytywania zakładek (561)
   • Dodawanie zakładek (561)
   • Wyświetlanie zakładek (563)
   • Usuwanie zakładek (564)
  • Implementacja rekomendacji (566)
  • Rozwijanie projektu i możliwe rozszerzenia (568)

  Rozdział 28. Tworzenie internetowego klienta poczty elektronicznej z użyciem Laravela (571)

  • Prezentacja frameworka Laravel 5 (571)
   • Tworzenie nowego projektu Laravel (571)
   • Struktura aplikacji Laravel (572)
   • Cykl obsługi żądań i wzorzec MVC Laravela (574)
   • Klasy modelu, widok i kontroler frameworka Laravel (575)

  Rozdział 29. Tworzenie internetowego klienta poczty elektronicznej z użyciem Laravela - część 2. (591)

  • Tworzenie prostego klienta IMAP przy użyciu Laravela (591)
   • Funkcje IMAP udostępniane przez PHP (591)
   • Opakowywanie funkcji IMAP na potrzeby aplikacji Laravel (599)
  • Łączenie wszystkich elementów w celu implementacji internetowego klienta poczty elektronicznej (615)
   • Implementacja klasy ImapServiceProvider (616)
   • Strona uwierzytelniania aplikacji klienckiej (617)
   • Implementacja głównego widoku aplikacji (621)
   • Implementacja usuwania i wysyłania wiadomości (629)
  • Wnioski (634)

  Rozdział 30. Integracja z mediami społecznościowymi - udostępnianie i uwierzytelnianie (635)

  • OAuth - internetowa usługa uwierzytelniająca (635)
   • Przydziały typu kod autoryzacji (637)
   • Przydziały niejawne (638)
   • Implementacja internetowego klienta Instagrama (639)
   • Oznaczanie zdjęć jako lubianych (646)
  • Wniosek (647)

  Rozdział 31. Tworzenie koszyka na zakupy (649)

  • Składniki rozwiązania (649)
   • Tworzenie katalogu online (650)
   • Śledzenie zakupów użytkownika podczas przeglądania (650)
   • Implementacja systemu płatności (650)
   • Interfejs administratora (651)
  • Przegląd rozwiązania (651)
  • Implementacja bazy danych (654)
  • Implementacja katalogu online (656)
   • Przedstawianie kategorii (658)
   • Wyświetlanie książek danej kategorii (660)
   • Przedstawianie szczegółowych danych książki (661)
  • Implementacja koszyka na zakupy (662)
   • Stosowanie skryptu pokaz_kosz.php (663)
   • Podgląd koszyka (665)
   • Dodawanie produktów do koszyka (667)
   • Zapisywanie uaktualnionego koszyka (669)
   • Wyświetlanie podsumowania w pasku nagłówka (669)
   • Pobyt w kasie (670)
  • Implementacja płatności (675)
  • Implementacja interfejsu administratora (676)
  • Rozwijanie projektu (682)

  DODATKI (685)

  Dodatek A. Instalacja Apache, PHP i MySQL (687)

  • Instalacja Apache, PHP i MySQL w systemie UNIX (688)
   • Instalacja przy użyciu binariów (688)
   • Instalacja przy użyciu kodów źródłowych (689)
   • Podstawowe zmiany w konfiguracji serwera Apache (695)
   • Czy obsługa PHP działa poprawnie? (696)
   • Czy SSL działa poprawnie? (697)
  • Instalacja Apache, PHP i MySQL w systemie Windows (698)
  • Instalowanie PEAR (700)
  • Instalowanie PHP z innymi serwerami (700)

  Skorowidz (701)

powrót
 
Produkty Podobne
PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie V
PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie V
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V
PHP i MySQL. Dla każdego. Wydanie III
PHP and MySQL Web Development, 5th Edition
The Language of SQL, 2nd Edition
Getting Started with SQL
PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie IV
Learning MySQL and MariaDB
Learning PHP, MySQL & JavaScript, 4th Edition
Więcej produktów