Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Bazy danych \ MySQL

PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie IV Język: 1

978-83-283-0842-8

Cena Brutto: 98.70

Cena netto: 94.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Robert Nixon
Liczba_stron 704
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2015-06-25

PHP, MySQL i JavaScript

. Wprowadzenie. Wydanie IV

PHP
wraz z bazą danych MySQL oraz językiem JavaScript to potężne trio, dzięki któremu możesz zbudować aplikację internetową dowolnej wielkości. Jeżeli do tego dołożysz możliwości najnowszej wersji języka HTML (oznaczonej cyfrą 5), CSS3 oraz bibliotekę jQuery, nic nie będzie w stanie zatrzymać Twojej kreatywności.

Jeżeli chcesz opanować te narzędzia i stworzyć atrakcyjną oraz funkcjonalną aplikację internetową, trafiłeś na idealną książkę. Znajdziesz tu niezbędną wiedzę o języku PHP, bazie danych MySQL, HTML5, CSS3, JavaScripcie i jQuery. Już od pierwszych stron zaczniesz poznawać składnię oraz konstrukcje języka programowania PHP, techniki programowania obiektowego oraz praktyczne porady związane z używaniem PHP. Następnie uzupełnisz wiedzę na temat bazy danych MySQL. Dowiesz się, jak tworzyć zapytania SQL oraz w jaki sposób wykorzystać dane zawarte w bazie z poziomu PHP. Po opanowaniu „strony serwerowej” przejdziesz do nauki technik tworzenia interaktywnych stron WWW. Zobaczysz, jak używać języka JavaScript, jakie nowości zawiera HTML5 oraz jak wielki potencjał kryją w sobie CSS3 i jQuery. Książka ta jest ciekawą lekturą dla pasjonatów chcących tworzyć własne, zaawansowane aplikacje.
 • Dogłębnie opanuj język PHP, począwszy od podstaw aż do metod programowania obiektowego.
 • Zapoznaj się z MySQL, od struktury bazy danych do skomplikowanych zapytań.
 • Naucz się używać rozszerzenia MySQLi — udoskonalonego interfejsu PHP dla MySQL.
 • Twórz dynamiczne strony PHP, które dostosowują się do użytkownika.
 • Zarządzaj ciasteczkami i sesjami, z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa.
 • Opanuj język JavaScript i wzbogać go z użyciem jQuery.
 • Wykorzystaj żądania Ajax do komunikacji między przeglądarką a serwerem.
 • Użyj CSS2 i CSS3 do opracowania profesjonalnej szaty graficznej stron WWW.
 • Poznaj nowe funkcje HTML5, w tym geolokację, obsługę dźwięku i filmów oraz elementu canvas.

Kompendium wiedzy dla twórcy stron i aplikacji sieciowych

Przedmowa (21) 1. Wstęp do dynamicznych stron internetowych (25)
 • HTTP i HTML: podstawy wynalazku Bernersa-Lee (26)
 • Procedura żądanie/odpowiedź (26)
 • Zalety PHP, MySQL, JavaScriptu, CSS i HTML5 (28)
  • Zastosowanie PHP (29)
  • Zastosowanie MySQL (30)
  • Zastosowanie JavaScriptu (31)
  • Zastosowanie CSS (32)
 • I HTML5 na dokładkę (33)
 • Serwer WWW Apache (34)
 • Kilka słów o Open Source (35)
 • Zgrany zespół (35)
 • Pytania (37)
2. Konfigurowanie serwera (39)
 • WAMP, MAMP, LAMP - a cóż to takiego? (39)
 • Instalowanie pakietu XAMPP w systemie Windows (40)
  • Testowanie instalacji (47)
 • Instalowanie pakietu XAMPP w Mac OS X (49)
  • Dostęp do głównego foldera (49)
 • Instalowanie pakietu LAMP pod Linuksem (50)
 • Praca zdalna (50)
  • Logowanie (50)
  • Obsługa FTP (51)
 • Obsługa edytora kodu (51)
 • Obsługa środowiska IDE (52)
 • Pytania (54)
3. Wstęp do PHP (55)
 • Dodawanie elementów PHP do kodu HTML (55)
 • Przykłady z tej książki (56)
 • Składnia PHP (57)
  • Zastosowanie komentarzy (57)
  • Podstawowa składnia (58)
  • Zmienne (59)
  • Operatory (63)
  • Przypisywanie wartości zmiennym (66)
  • Instrukcje wielowierszowe (68)
  • Deklaracja typu zmiennych (70)
  • Stałe (71)
  • Stałe predefiniowane (71)
  • Różnica między instrukcjami echo i print (72)
  • Funkcje (73)
  • Zasięg zmiennych (74)
 • Pytania (78)
4. Wyrażenia i sterowanie działaniem programu w PHP (81)
 • Wyrażenia (81)
  • Prawda czy fałsz? (81)
  • Literały i zmienne (83)
 • Operatory (84)
  • Priorytet operatorów (84)
  • Asocjacyjność (86)
  • Operatory relacji (87)
 • Wyrażenia warunkowe (91)
  • Instrukcja if (91)
  • Instrukcja else (92)
  • Instrukcja elseif (93)
  • Instrukcja switch (95)
  • Operator ? (97)
 • Pętle (98)
  • Pętla while (98)
  • Pętla do ... while (100)
  • Pętla for (101)
  • Przerywanie pętli (102)
  • Instrukcja continue (103)
 • Rzutowanie jawne i niejawne (104)
 • Dynamiczne linkowanie w PHP (105)
 • Dynamiczne linkowanie w praktyce (105)
 • Pytania (106)
5. Funkcje i obiekty w PHP (107)
 • Funkcje PHP (107)
  • Definiowanie funkcji (109)
  • Zwracanie wartości (110)
  • Zwracanie tablicy (111)
  • Nie przekazuj argumentów przez referencję (111)
  • Zwracanie zmiennych globalnych (113)
  • Przypomnienie informacji o zasięgu zmiennych (114)
 • Dołączanie i wymaganie plików (114)
  • Instrukcja include (114)
  • Zastosowanie instrukcji include_once (114)
  • Zastosowanie instrukcji require i require_once (115)
 • Sprawdzanie zgodności wersji PHP (115)
 • Obiekty w PHP (116)
  • Terminologia (116)
  • Deklarowanie klasy (118)
  • Tworzenie obiektu (118)
  • Odwoływanie się do obiektów (119)
  • Klonowanie obiektów (120)
  • Konstruktory (121)
  • Destruktory w PHP 5 (122)
  • Tworzenie metod (122)
  • Metody statyczne w PHP 5 (123)
  • Deklarowanie właściwości (123)
  • Deklarowanie stałych (124)
  • Zasięg właściwości i metod w PHP 5 (124)
  • Właściwości i metody statyczne (125)
  • Dziedziczenie (126)
 • Pytania (130)
6. Tablice w PHP (131)
 • Prosty dostęp (131)
  • Tablice indeksowane numerycznie (131)
  • Tablice asocjacyjne (133)
  • Dodawanie pozycji do tablicy przy użyciu słowa kluczowego array (133)
 • Pętla foreach ... as (134)
 • Tablice wielowymiarowe (136)
 • Zastosowanie funkcji do obsługi tablic (139)
  • is_array (139)
  • count (139)
  • sort (139)
  • shuffle (140)
  • explode (140)
  • extract (141)
  • compact (142)
  • reset (143)
  • end (143)
 • Pytania (143)
7. PHP w praktyce (145)
 • Zastosowanie funkcji printf (145)
  • Określanie precyzji (146)
  • Dopełnianie łańcuchów tekstowych (148)
  • Zastosowanie funkcji sprintf (149)
 • Funkcje do obsługi daty i czasu (149)
  • Stałe związane z datą (150)
  • Zastosowanie funkcji checkdate (150)
 • Obsługa plików (152)
  • Sprawdzanie istnienia pliku (152)
  • Tworzenie pliku (152)
  • Odczytywanie zawartości plików (153)
  • Kopiowanie plików (155)
  • Przenoszenie pliku (155)
  • Kasowanie pliku (155)
  • Aktualizowanie plików (156)
  • Ochrona plików przed wielokrotnym otwarciem (157)
  • Odczytywanie całego pliku (158)
  • Wysyłanie plików (159)
 • Wywołania systemowe (163)
 • XHTML czy HTML5? (165)
 • Pytania (166)
8. Wstęp do MySQL (167)
 • Podstawy MySQL (167)
 • Podsumowanie pojęć dotyczących baz danych (168)
 • Dostęp do MySQL z poziomu wiersza poleceń (168)
  • Uruchamianie wiersza poleceń (168)
  • Obsługa serwera z poziomu wiersza poleceń (172)
  • Instrukcje MySQL (173)
  • Typy danych (177)
 • Indeksy (185)
  • Tworzenie indeksu (185)
  • Tworzenie zapytań do bazy MySQL (190)
  • Łączenie tabel (198)
  • Zastosowanie operatorów logicznych (201)
 • Funkcje MySQL (201)
 • Dostęp do MySQL za pośrednictwem aplikacji phpMyAdmin (201)
 • Pytania (203)
9. Zaawansowana obsługa MySQL (205)
 • Projektowanie bazy (205)
 • Klucze główne, czyli kluczowy element relacyjnych baz danych (206)
 • Normalizacja (207)
  • Pierwsza postać normalna (207)
  • Druga postać normalna (209)
  • Trzecia postać normalna (212)
  • Kiedy nie stosować normalizacji (214)
 • Relacje (214)
  • Jeden do jednego (214)
  • Jeden do wielu (215)
  • Wiele do wielu (216)
  • Bazy danych i anonimowość (217)
 • Transakcje (217)
  • Mechanizmy składowania danych z obsługą transakcji (218)
  • Instrukcja BEGIN (219)
  • Instrukcja COMMIT (219)
  • Instrukcja ROLLBACK (219)
  • Instrukcja EXPLAIN (220)
 • Archiwizacja i przywracanie danych (221)
  • Instrukcja mysqldump (221)
  • Tworzenie pliku z kopią zapasową (222)
  • Odtwarzanie danych z pliku kopii zapasowej (224)
  • Zapisywanie danych w formacie CSV (225)
  • Planowanie tworzenia kopii zapasowych (225)
 • Pytania (226)
10. Korzystanie z MySQL za pośrednictwem PHP (227)
 • Tworzenie zapytań do bazy MySQL za pośrednictwem PHP (227)
  • Proces (227)
  • Tworzenie pliku logowania (228)
  • Nawiązywanie połączenia z MySQL (229)
 • Praktyczny przykład (233)
  • Tablica $_POST (235)
  • Usuwanie rekordu (236)
  • Wyświetlanie formularza (237)
  • Wysyłanie zapytań do bazy danych (237)
  • Działanie programu (238)
 • MySQL w praktyce (239)
  • Tworzenie tabeli (239)
  • Wyświetlanie informacji o tabeli (240)
  • Usuwanie tabeli (241)
  • Dodawanie danych (241)
  • Odczytywanie danych (242)
  • Aktualizowanie danych (242)
  • Usuwanie danych (243)
  • Zastosowanie opcji AUTO_INCREMENT (243)
  • Wykonywanie zapytań pomocniczych (245)
  • Zapobieganie próbom ataków (246)
  • Działania prewencyjne (247)
  • Zastosowanie elementów zastępczych (248)
  • Zapobieganie przekazywaniu niepożądanych danych przez HTML (249)
 • Proceduralny wariant zastosowania mysqli (251)
 • Pytania (252)
11. Obsługa formularzy (253)
 • Tworzenie formularzy (253)
 • Odczytywanie przesłanych danych (254)
  • Opcja register_globals - rozwiązanie przestarzałe, ale wciąż spotykane (256)
  • Wartości domyślne (257)
  • Rodzaje pól (258)
  • Oczyszczanie danych wejściowych (264)
 • Przykładowy program (266)
 • Co nowego w HTML5? (268)
  • Atrybut autocomplete (269)
  • Atrybut autofocus (269)
  • Atrybut placeholder (269)
  • Atrybut required (269)
  • Atrybuty nadpisania (270)
  • Atrybuty width i height (270)
 • Funkcje oczekujące na pełną implementację (270)
  • Atrybut form (270)
  • Atrybut list (271)
  • Atrybuty min oraz max (271)
  • Atrybut step (271)
  • Pole wejściowe typu color (272)
  • Pola wejściowe typu number i range (272)
  • Selektory daty i czasu (272)
 • Pytania (272)
12. Ciasteczka, sesje i autoryzacja (275)
 • Zastosowanie ciasteczek w PHP (275)
  • Tworzenie ciasteczka (276)
  • Dostęp do ciasteczka (277)
  • Usuwanie ciasteczek (277)
 • Autoryzacja HTTP (278)
  • Przechowywanie loginów i haseł (281)
  • "Solenie" (281)
 • Obsługa sesji (285)
  • Inicjowanie sesji (285)
  • Kończenie sesji (288)
  • Określanie czasu trwania sesji (289)
  • Bezpieczeństwo sesji (289)
 • Pytania (292)
13. Zapoznanie z JavaScriptem (293)
 • JavaScript i tekst w HTML (293)
  • Zastosowanie skryptów w nagłówku dokumentu (295)
  • Starsze i niestandardowe przeglądarki (295)
  • Dołączanie plików JavaScript (296)
  • Debugowanie kodu JavaScript (297)
 • Zastosowanie komentarzy (299)
 • Średniki (299)
 • Zmienne (299)
  • Zmienne znakowe (300)
  • Zmienne numeryczne (300)
  • Tablice (300)
 • Operatory (301)
  • Operatory arytmetyczne (301)
  • Operatory przypisania (302)
  • Operatory porównania (302)
  • Operatory logiczne (302)
  • Inkrementacja i dekrementacja zmiennych (303)
  • Konkatenacja łańcuchów znaków (303)
  • Znaki modyfikujące (303)
 • Typowanie zmiennych (304)
 • Funkcje (305)
 • Zmienne globalne (305)
 • Zmienne lokalne (306)
 • Obiektowy model dokumentu (307)
  • Ale to nie takie proste... (308)
  • Kolejne zastosowanie symbolu $ (309)
  • Zastosowanie obiektowego modelu dokumentu (309)
 • Kilka słów o document.write (310)
  • Zastosowanie funkcji console.log (310)
  • Zastosowanie funkcji alert (311)
  • Umieszczanie tekstu w elementach HTML (311)
  • Zastosowanie funkcji document.write (311)
 • Pytania (312)
14. Wyrażenia i sterowanie działaniem programu w JavaScripcie (313)
 • Wyrażenia (313)
 • Literały i zmienne (314)
 • Operatory (315)
  • Priorytet operatorów (315)
  • Asocjacyjność (316)
  • Operatory relacji (316)
 • Instrukcja with (319)
 • Zdarzenie onerror (320)
 • Konstrukcja try ... catch (321)
 • Wyrażenia warunkowe (322)
  • Instrukcja if (322)
  • Instrukcja else (322)
  • Instrukcja switch (323)
  • Operator ? (324)
 • Pętle (325)
  • Pętle while (325)
  • Pętle do ... while (326)
  • Pętle for (326)
  • Przerywanie pętli (327)
  • Instrukcja continue (327)
 • Typowanie jawne (328)
 • Pytania (329)
15. Funkcje, obiekty i tablice w JavaScripcie (331)
 • Funkcje w JavaScripcie (331)
  • Definiowanie funkcji (331)
  • Tablica arguments (332)
  • Zwracanie wartości (333)
  • Zwracanie tablicy (334)
 • Obiekty w JavaScripcie (335)
  • Deklarowanie klasy (335)
  • Tworzenie obiektu (337)
  • Dostęp do obiektów (337)
  • Słowo kluczowe prototype (337)
 • Tablice w JavaScripcie (339)
  • Tablice numeryczne (340)
  • Tablice asocjacyjne (341)
  • Tablice wielowymiarowe (341)
  • Zastosowanie metod do obsługi tablic (342)
 • Pytania (346)
16. Weryfikacja danych i obsługa błędów w JavaScripcie i PHP (349)
 • Weryfikowanie wprowadzonych danych przy użyciu JavaScriptu (349)
  • Dokument validate.html (część pierwsza) (350)
  • Dokument validate.html (część druga) (352)
 • Wyrażenia regularne (355)
  • Dopasowywanie za pomocą metaznaków (355)
  • Dopasowanie "rozmyte" (356)
  • Grupowanie przy użyciu nawiasów (357)
  • Klasy znaków (357)
  • Określanie zakresu (358)
  • Zaprzeczenie (358)
  • Kilka bardziej skomplikowanych przykładów (358)
  • Podsumowanie metaznaków (361)
  • Modyfikatory ogólne (362)
  • Zastosowanie wyrażeń regularnych w JavaScripcie (362)
  • Zastosowanie wyrażeń regularnych w PHP (363)
 • Ponowne wyświetlenie formularza po weryfikacji w PHP (364)
 • Pytania (369)
17. Zastosowanie technologii Ajax (371)
 • Czym jest Ajax? (372)
 • Zastosowanie obiektu XMLHttpRequest (372)
  • Twój pierwszy program Ajax (374)
  • Zastosowanie metody GET zamiast POST (378)
  • Przesyłanie żądań XML (380)
  • Zastosowanie platform Ajax (384)
 • Pytania (385)
18. Wstęp do CSS (387)
 • Importowanie arkusza stylów (388)
  • Importowanie stylów CSS z poziomu HTML (388)
  • Style zagnieżdżone (389)
 • Zastosowanie identyfikatorów ID (389)
 • Zastosowanie klas (389)
 • Zastosowanie średników (389)
 • Reguły CSS (390)
  • Wiele deklaracji (390)
  • Zastosowanie komentarzy (391)
 • Rodzaje stylów (391)
  • Style domyślne (392)
  • Style użytkownika (392)
  • Zewnętrzne arkusze stylów (393)
  • Style wewnętrzne (393)
  • Style bezpośrednie (393)
 • Selektory CSS (393)
  • Selektor typu (393)
  • Selektor potomka (393)
  • Selektor dziecka (394)
  • Selektor identyfikatora (395)
  • Selektor klasy (396)
  • Selektor atrybutu (396)
  • Selektor uniwersalny (397)
  • Selekcja grupowa (398)
 • Dziedziczenie kaskadowe (398)
  • Źródła stylów (398)
  • Metody definiowania reguł (399)
  • Selektory arkuszy stylów (399)
  • Obliczanie specyficzności (400)
  • Różnica między elementami div i span (401)
 • Jednostki miar (403)
 • Fonty i typografia (405)
  • font-family (405)
  • font-style (406)
  • font-size (406)
  • font-weight (407)
 • Zarządzanie stylami tekstu (407)
  • Efekty tekstowe (407)
  • Odstępy (408)
  • Wyrównanie (408)
  • Wielkość znaków (408)
  • Wcięcia (408)
 • Kolory w CSS (408)
  • Skrócone określenia kolorów (409)
  • Gradienty (410)
 • Rozmieszczanie elementów (411)
  • Położenie bezwzględne (411)
  • Położenie względne (412)
  • Położenie stałe (412)
 • Pseudoklasy (413)
 • Skracanie reguł (415)
 • Model pudełkowy i układ strony (416)
  • Definiowanie marginesów (416)
  • Definiowanie ramek (418)
  • Definiowanie odstępu (419)
  • Zawartość obiektu (420)
 • Pytania (420)
19. Zaawansowane reguły CSS w CSS3 (423)
 • Selektory atrybutów (423)
  • Dopasowywanie fragmentów łańcuchów (423)
 • Właściwość box-sizing (425)
 • Tła w CSS3 (425)
  • Właściwość background-clip (425)
  • Właściwość background-origin (427)
  • Właściwość background-size (427)
  • Zastosowanie właściwości auto (428)
 • Wiele obrazów w tle (428)
 • Ramki w CSS3 (430)
  • Właściwość border-color (430)
  • Właściwość border-radius (430)
 • Cienie (433)
 • Właściwość overflow (434)
 • Układ wielokolumnowy (434)
 • Kolory i przezroczystość (435)
  • Kolory HSL (436)
  • Kolory HSLA (436)
  • Kolory RGB (437)
  • Kolory RGBA (437)
  • Właściwość opacity (437)
 • Efekty tekstowe (438)
  • Właściwość text-shadow (438)
  • Właściwość text-overflow (438)
  • Właściwość word-wrap (439)
 • Fonty internetowe (439)
 • Fonty Google (440)
 • Przekształcenia (441)
 • Przekształcenia 3D (442)
 • Przejścia (443)
  • Właściwości przejść (443)
  • Czas trwania przejścia (444)
  • Opóźnienie przejścia (444)
  • Dynamika przejścia (444)
  • Skrócona składnia (445)
 • Pytania (446)
20. Dostęp do CSS z poziomu JavaScriptu (449)
 • Ponowne spotkanie z funkcją getElementById (449)
  • Funkcja O (449)
  • Funkcja S (450)
  • Funkcja C (451)
  • Dołączanie opisanych funkcji (451)
 • Dostęp do właściwości CSS z poziomu JavaScriptu (452)
  • Niektóre typowe właściwości (452)
  • Inne właściwości (453)
 • JavaScript w kodzie HTML (455)
  • Słowo kluczowe this (455)
  • Łączenie zdarzeń i obiektów w skrypcie (456)
  • Odwoływanie się do innych zdarzeń (456)
 • Dodawanie nowych elementów (457)
  • Usuwanie elementów (459)
  • Inne sposoby na dodawanie i usuwanie elementów (459)
 • Zastosowanie przerwań (460)
  • Zastosowanie przerwania setTimeout (460)
  • Anulowanie opóźnienia (461)
  • Zastosowanie przerwania setInterval (461)
  • Animacje na bazie przerwań (463)
 • Pytania (464)
21. Wprowadzenie do jQuery (467)
 • Dlaczego jQuery? (467)
 • Dołączanie jQuery (468)
  • Wybór odpowiedniej wersji (468)
  • Pobieranie (469)
  • Zastosowanie sieci dostarczania treści (CDN) (469)
  • Zawsze najnowsza wersja (470)
  • Dostosowywanie jQuery (471)
 • Składnia jQuery (471)
  • Prosty przykład (471)
  • Unikanie konfliktów między bibliotekami (472)
 • Selektory (473)
  • Metoda css (473)
  • Selektor elementów (474)
  • Selektor identyfikatorów (474)
  • Selektor klas (474)
  • Łączenie selektorów (474)
 • Obsługa zdarzeń (475)
 • Oczekiwanie na gotowość dokumentu (476)
 • Funkcje i właściwości związane ze zdarzeniami (477)
  • Zdarzenia blur i focus (477)
  • Słowo kluczowe this (478)
  • Zdarzenia click i dblclick (479)
  • Zdarzenie keypress (480)
  • Przemyślane programowanie (481)
  • Zdarzenie mousemove (482)
  • Inne zdarzenia myszy (484)
  • Inne metody związane z obsługą myszy (485)
  • Zdarzenie submit (486)
 • Efekty specjalne (487)
  • Ukrywanie i wyświetlanie (488)
  • Metoda toggle (489)
  • Stopniowe zanikanie i wyświetlanie (489)
  • Przesuwanie elementów w górę i w dół (490)
  • Animacje (491)
  • Zatrzymywanie animacji (494)
 • Manipulowanie drzewem DOM (494)
  • Różnica między metodami text i html (495)
  • Metody val i attr (496)
  • Dodawanie i usuwanie elementów (496)
 • Dynamiczne stosowanie klas (499)
 • Modyfikowanie wymiarów (499)
  • Metody width i height (499)
  • Metody innerWidth i innerHeight (502)
  • Metody outerWidth i outerHeight (502)
 • Nawigowanie w obrębie drzewa DOM (502)
  • Elementy nadrzędne (503)
  • Elementy potomne (506)
  • Elementy siostrzane (507)
  • Wybieranie poprzedzających i kolejnych elementów (508)
  • Przetwarzanie selekcji w jQuery (509)
  • Metoda is (511)
 • Użycie jQuery bez selektorów (512)
  • Metoda $.each (512)
  • Metoda $.map (513)
 • Zastosowanie technologii Ajax (514)
  • Zastosowanie metody post (514)
  • Zastosowanie metody get (514)
 • Rozszerzenia (515)
  • jQuery User Interface (515)
  • Inne rozszerzenia (516)
  • jQuery Mobile (516)
 • Pytania (516)
22. Wstęp do HTML5 (519)
 • Obiekt canvas (520)
 • Geolokacja (521)
 • Dźwięk i filmy (523)
 • Formularze (524)
 • Magazyn danych (524)
 • Web workers (525)
 • Aplikacje sieciowe (525)
 • Mikrodane (525)
 • Podsumowanie (525)
 • Pytania (526)
23. Obiekt canvas w HTML5 (527)
 • Tworzenie elementu canvas i dostęp do niego (527)
  • Funkcja toDataURL (529)
  • Określanie formatu obrazu (530)
  • Metoda fillRect (530)
  • Metoda clearRect (531)
  • Metoda strokeRect (531)
  • Łączenie wymienionych instrukcji (531)
  • Metoda createLinearGradient (532)
  • Szczegółowe informacje o metodzie addColorStop (534)
  • Metoda createRadialGradient (535)
  • Wypełnianie wzorkami (536)
 • Umieszczanie napisów na elemencie canvas (538)
  • Metoda strokeText (538)
  • Własność textBaseLine (539)
  • Własność font (539)
  • Własność textAlign (539)
  • Metoda fillText (540)
  • Metoda measureText (541)
 • Rysowanie linii (541)
  • Własność lineWidth (541)
  • Własności lineCap i lineJoin (541)
  • Własność miterLimit (543)
 • Kreślenie ścieżek (543)
  • Metody moveTo i lineTo (544)
  • Metoda stroke (544)
  • Metoda rect (544)
 • Wypełnianie obszarów (545)
 • Metoda clip (546)
 • Metoda isPointInPath (548)
 • Zastosowanie krzywych (549)
  • Metoda arc (550)
  • Metoda arcTo (552)
  • Metoda quadraticCurveTo (552)
  • Metoda bezierCurveTo (554)
 • Obsługa obrazków (555)
  • Metoda drawImage (555)
  • Skalowanie obrazu (555)
  • Wybieranie fragmentu obrazu (556)
  • Kopiowanie z elementu canvas (557)
  • Tworzenie cieni (557)
 • Przetwarzanie obrazu na poziomie pikseli (558)
  • Metoda getImageData (559)
  • Tablica data (560)
  • Metoda putImageData (561)
  • Metoda createImageData (562)
 • Zaawansowane efekty graficzne (562)
  • Własność globalCompositeOperation (562)
  • Własność globalAlpha (564)
 • Przekształcenia (564)
  • Metoda scale (564)
  • Metody save i restore (566)
  • Metoda rotate (566)
  • Metoda translate (567)
  • Metoda transform (568)
  • Metoda setTransform (570)
 • Podsumowanie (570)
 • Pytania (571)
24. Filmy i dźwięk w HTML5 (573)
 • O kodekach (574)
 • Element <audio> (575)
 • Wsparcie dla przeglądarek nieobsługujących HTML5 (577)
 • Element <video> (578)
  • Kodeki wideo (578)
  • Obsługa starszych przeglądarek (581)
 • Podsumowanie (583)
 • Pytania (583)
25. Inne funkcje HTML5 (585)
 • Geolokacja i usługi GPS (585)
 • Inne sposoby lokalizacji (586)
  • Geolokacja i HTML5 (586)
 • Magazyn lokalny (590)
  • Zastosowanie magazynu lokalnego (590)
  • Obiekt localStorage (591)
 • Web workers (593)
 • Aplikacje offline (594)
 • Technologia przeciągnij i upuść (596)
 • Komunikacja między dokumentami (598)
 • Mikrodane (601)
 • Inne znaczniki HTML5 (603)
 • Podsumowanie (603)
 • Pytania (604)
26. Zastosowanie wszystkich omówionych technologii (605)
 • Projektowanie serwisu społecznościowego (605)
 • Strona WWW z przykładami (606)
  • functions.php (606)
 • Funkcje (606)
  • header.php (608)
  • setup.php (609)
  • index.php (611)
  • signup.php (611)
  • Sprawdzanie dostępności nazwy użytkownika (613)
  • Logowanie (614)
  • checkuser.php (614)
  • login.php (615)
  • profile.php (616)
  • Dodawanie tekstu O mnie (617)
  • Dodawanie zdjęcia profilowego (617)
  • Przetwarzanie obrazu (618)
  • Wyświetlanie bieżącego profilu (618)
  • members.php (621)
  • Wyświetlanie profilu użytkownika (622)
  • Dodawanie i usuwanie znajomych (622)
  • Wyświetlanie listy wszystkich użytkowników (622)
  • friends.php (623)
  • messages.php (626)
  • logout.php (629)
  • styles.css (629)
  • javascript.js (632)
A Odpowiedzi na pytania kontrolne (635) B Zasoby internetowe (653)
 • Informacje na temat PHP (653)
 • Informacje na temat MySQL (653)
 • Informacje na temat JavaScriptu (654)
 • Informacje na temat CSS (654)
 • Informacje na temat HTML5 (654)
 • Informacje na temat technologii AJAX (654)
 • Inne ciekawe strony WWW (655)
 • Serwisy informacyjne wydawnictwa O'Reilly (655)
C Słowa z grupy stopwords w MySQL (657) D Funkcje MySQL (661)
 • Funkcje do obsługi łańcuchów znaków (661)
 • Funkcje do obsługi daty (663)
 • Funkcje do obsługi czasu (668)
E Selektory, obiekty i metody jQuery (671)
 • Selektory jQuery (671)
 • Obiekty jQuery (674)
 • Metody jQuery (676)
Skorowidz (689)
powrót
 
Produkty Podobne
PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie V
PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie V
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V
PHP i MySQL. Dla każdego. Wydanie III
PHP and MySQL Web Development, 5th Edition
The Language of SQL, 2nd Edition
Getting Started with SQL
PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie IV
Learning MySQL and MariaDB
Learning PHP, MySQL & JavaScript, 4th Edition
Więcej produktów