Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ PHP

PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie V Język: 1

978-83-283-5149-3

Cena Brutto: 119.00

Cena netto: 113.33

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Robin Nixon
Liczba_stron 736
Wydawnictwo Helion
Oprawa twarda
Data_Wydania 2019-08-13

PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie V


Trio: PHP, MySQL i JavaScript jest znane jako najwygodniejszy zestaw narzędzi do tworzenia dynamicznych stron internetowych, które do działania wymagają bazy danych. Mimo upływu lat i dynamicznego rozwoju konkurencyjnych technologii twórcy aplikacji WWW wciąż cenią PHP, MySQL i JavaScript za otwarte źródła, brak opłat za korzystanie, elastyczność i łatwość w nauce. Każdy ambitny programista posługujący się systemem Unix czy Linux z ser-werem Apache powinien zapoznać się z tymi narzędziami. W połączeniu z takimi technologiami jak jQuery, CSS i HTML5 pozwalają budować serwisy porównywalne z gigantami w rodzaju Facebooka, Twittera czy Gmaila.


Ta książka jest kolejnym, uzupełnionym i zaktualizowanym wydaniem znakomitego wprowadzenia do projektowania dynamicznych stron internetowych. Oprócz przystępnego omówienia technik tworzenia responsywnych stron WWW znalazły się tu solidne podstawy PHP, MySQL, JavaScriptu, CSS i HTML5; opisano też możliwości bibliotek jQuery i jQuery Mobile. Pokazano, jak połączyć możliwości tych technologii, oraz opisano zalecane metody programowania. Co istotne, w książce zawarto wskazówki dotyczące optymalizacji stron WWW pod kątem urządzeń mobilnych. Dzięki licznym przykładom uzyskaną wiedzę można na bieżąco testować w praktyce.

W tej książce między innymi:

 • baza danych i zapytania MySQL
 • podstawy tworzenia dynamicznych stron PHP
 • mechanizm sesji i zachowanie zasad bezpieczeństwa
 • biblioteki jQuery i jQuery Mobile oraz żądania Ajax
 • CSS2 i CSS3 oraz nowe funkcje HTML5: geolokacja, obsługa dźwięku i filmów, canvas

PHP, MySQL i JavaScript: klasyczne narzędzia dla nowoczesnych rozwiązań!

 • Przedmowa
  • Do kogo jest adresowana ta książka?
  • Założenia przyjęte w tej książce
  • Struktura książki
  • Książki, po które warto sięgnąć później
  • Konwencje zastosowane w tej książce
  • Posługiwanie się zamieszczonymi przykładami
  • Podziękowania
 • Rozdział 1. Wstęp do dynamicznych stron internetowych
  • HTTP i HTML: podstawy wynalazku Bernersa-Lee
  • Procedura żądanie/odpowiedź
  • Zalety PHP, MySQL, JavaScriptu, CSS i HTML5
   • MariaDB klon MySQL
   • Zastosowanie PHP
   • Zastosowanie MySQL
   • Zastosowanie JavaScriptu
   • Zastosowanie CSS
  • I HTML5 na dokładkę
  • Serwer WWW Apache
  • Obsługa urządzeń mobilnych
  • Kilka słów o open source
  • Zgrany zespół
  • Pytania
 • Rozdział 2. Konfigurowanie serwera
  • WAMP, MAMP, LAMP a cóż to takiego?
  • Instalowanie pakietu AMPPS w systemie Windows
   • Testowanie instalacji
   • Dostęp do katalogu głównego w systemie Windows
   • Inne pakiety WAMP
  • AMPPS i macOS
   • Dostęp do katalogu głównego w systemie macOS
  • Instalowanie pakietu LAMP pod Linuksem
  • Praca zdalna
   • Logowanie
   • Obsługa FTP
  • Obsługa edytora kodu
  • Obsługa środowiska IDE
  • Pytania
 • Rozdział 3. Wstęp do PHP
  • Dodawanie elementów PHP do kodu HTML
  • Przykłady z tej książki
  • Składnia PHP
   • Zastosowanie komentarzy
   • Podstawowa składnia
    • Średniki
    • Symbol $
   • Zmienne
    • Zmienne tekstowe
    • Zmienne numeryczne
    • Tablice
    • Tablice dwuwymiarowe
    • Zasady nazewnictwa zmiennych
   • Operatory
    • Operatory arytmetyczne
    • Operatory przypisania
    • Operatory porównania
    • Operatory logiczne
   • Przypisywanie wartości zmiennym
    • Zwiększanie i zmniejszanie wartości zmiennych
    • Konkatenacja łańcuchów znaków
    • Typy łańcuchów
    • Znaki modyfikujące
   • Instrukcje wielowierszowe
   • Deklaracja typu zmiennych
   • Stałe
   • Stałe predefiniowane
   • Różnica między instrukcjami echo i print
   • Funkcje
   • Zasięg zmiennych
    • Zmienne lokalne
    • Zmienne globalne
    • Zmienne statyczne
    • Zmienne superglobalne
    • Zmienne superglobalne a bezpieczeństwo
  • Pytania
 • Rozdział 4. Wyrażenia i sterowanie działaniem programu w PHP
  • Wyrażenia
   • Prawda czy fałsz?
   • Literały i zmienne
  • Operatory
   • Priorytet operatorów
   • Asocjacyjność
   • Operatory relacji
    • Równoważność
    • Operatory porównania
    • Operatory logiczne
  • Wyrażenia warunkowe
   • Instrukcja if
   • Instrukcja else
   • Instrukcja elseif
   • Instrukcja switch
    • Przerywanie
    • Akcja domyślna
    • Alternatywna składnia
   • Operator ?
  • Pętle
   • Pętla while
   • Pętla do while
   • Pętla for
   • Przerywanie pętli
   • Instrukcja continue
  • Rzutowanie jawne i niejawne
  • Dynamiczne linkowanie w PHP
  • Dynamiczne linkowanie w praktyce
  • Pytania
 • Rozdział 5. Funkcje i obiekty w PHP
  • Funkcje PHP
   • Definiowanie funkcji
   • Zwracanie wartości
   • Zwracanie tablicy
   • Przekazywanie argumentów przez referencję
   • Zwracanie zmiennych globalnych
   • Przypomnienie informacji o zasięgu zmiennych
  • Dołączanie i wymaganie plików
   • Instrukcja include
   • Zastosowanie instrukcji include_once
   • Zastosowanie instrukcji require i require_once
  • Sprawdzanie zgodności wersji PHP
  • Obiekty w PHP
   • Terminologia
   • Deklarowanie klasy
   • Tworzenie obiektu
   • Odwoływanie się do obiektów
   • Klonowanie obiektów
   • Konstruktory
   • Destruktory
   • Tworzenie metod
   • Deklarowanie właściwości
   • Deklarowanie stałych
   • Zasięg właściwości i metod
   • Metody statyczne
   • Właściwości statyczne
   • Dziedziczenie
    • Słowo kluczowe parent
    • Konstruktory podklas
    • Metody final
  • Pytania
 • Rozdział 6. Tablice w PHP
  • Prosty dostęp
   • Tablice indeksowane numerycznie
   • Tablice asocjacyjne
   • Dodawanie pozycji do tablicy przy użyciu słowa kluczowego array
  • Pętla foreach as
  • Tablice wielowymiarowe
  • Zastosowanie funkcji do obsługi tablic
   • is_array
   • count
   • sort
   • shuffle
   • explode
   • extract
   • compact
   • reset
   • end
  • Pytania
 • Rozdział 7. PHP w praktyce
  • Zastosowanie funkcji printf
   • Określanie precyzji
   • Dopełnianie łańcuchów tekstowych
   • Zastosowanie funkcji sprintf
  • Funkcje do obsługi daty i czasu
   • Stałe związane z datą
   • Zastosowanie funkcji checkdate
  • Obsługa plików
   • Sprawdzanie istnienia pliku
   • Tworzenie pliku
   • Odczytywanie zawartości plików
   • Kopiowanie plików
   • Przenoszenie pliku
   • Kasowanie pliku
   • Aktualizowanie plików
   • Ochrona plików przed wielokrotnym otwarciem
   • Odczytywanie całego pliku
   • Wysyłanie plików
    • Zastosowanie tablicy $_FILES
    • Walidacja
  • Wywołania systemowe
  • XHTML czy HTML5?
  • Pytania
 • Rozdział 8. Wstęp do MySQL
  • Podstawy MySQL
  • Podsumowanie pojęć dotyczących baz danych
  • Dostęp do MySQL z poziomu wiersza poleceń
   • Uruchamianie wiersza poleceń
    • Użytkownicy Windows
    • Użytkownicy macOS
    • Użytkownicy Linuksa
    • MySQL na zdalnym serwerze
   • Obsługa serwera z poziomu wiersza poleceń
    • Średnik
    • Anulowanie polecenia
   • Instrukcje MySQL
    • Tworzenie bazy danych
    • Tworzenie użytkowników
    • Tworzenie tabeli
   • Typy danych
    • Typ CHAR
    • Typ BINARY
    • Typy TEXT
    • Typ BLOB
    • Typy danych liczbowych
    • Typy DATE i TIME
    • Atrybut AUTO_INCREMENT
    • Wprowadzanie danych do tabeli
    • Zmiana nazwy tabeli
    • Zmiana typu danych w kolumnie
    • Dodawanie nowej kolumny
    • Zmiana nazwy kolumny
    • Usuwanie kolumny
    • Usuwanie tabeli
  • Indeksy
   • Tworzenie indeksu
    • Zastosowanie instrukcji CREATE INDEX
    • Dodawanie indeksów przy tworzeniu tabel
    • Klucze główne
    • Tworzenie indeksu typu FULLTEXT
   • Tworzenie zapytań do bazy MySQL
    • SELECT
    • SELECT COUNT
    • SELECT DISTINCT
    • DELETE
    • WHERE
    • LIMIT
    • Konstrukcja MATCH AGAINST
    • Konstrukcja MATCH AGAINST w trybie boolowskim
    • Konstrukcja UPDATE SET
    • ORDER BY
    • GROUP BY
   • Łączenie tabel
    • NATURAL JOIN
    • JOIN ON
    • Zastosowanie słowa kluczowego AS
   • Zastosowanie operatorów logicznych
  • Funkcje MySQL
  • Dostęp do MySQL za pośrednictwem aplikacji phpMyAdmin
  • Pytania
 • Rozdział 9. Zaawansowana obsługa MySQL
  • Projektowanie bazy
   • Klucze główne, czyli kluczowy element relacyjnych baz danych
  • Normalizacja
   • Pierwsza postać normalna
   • Druga postać normalna
   • Trzecia postać normalna
   • Kiedy nie stosować normalizacji
  • Relacje
   • Jeden do jednego
   • Jeden do wielu
   • Wiele do wielu
   • Bazy danych i anonimowość
  • Transakcje
   • Mechanizmy składowania danych z obsługą transakcji
   • Instrukcja BEGIN
   • Instrukcja COMMIT
   • Instrukcja ROLLBACK
   • Instrukcja EXPLAIN
  • Archiwizacja i przywracanie danych
   • Instrukcja mysqldump
   • Tworzenie pliku z kopią zapasową
    • Tworzenie kopii zapasowej pojedynczej tabeli
    • Tworzenie kopii zapasowej wszystkich tabel
   • Odtwarzanie danych z pliku kopii zapasowej
   • Zapisywanie danych w formacie CSV
   • Planowanie tworzenia kopii zapasowych
  • Pytania
 • Rozdział 10. Korzystanie z MySQL za pośrednictwem PHP
  • Tworzenie zapytań do bazy MySQL za pośrednictwem PHP
   • Proces
   • Tworzenie pliku logowania
   • Nawiązywanie połączenia z MySQL
    • Konstruowanie i wykonywanie zapytania
    • Pobieranie rezultatu
    • Pobieranie wiersza danych
    • Zamykanie połączenia
  • Praktyczny przykład
   • Tablica $_POST
   • Usuwanie rekordu
   • Wyświetlanie formularza
   • Wysyłanie zapytań do bazy danych
   • Działanie programu
  • MySQL w praktyce
   • Tworzenie tabeli
   • Wyświetlanie informacji o tabeli
   • Usuwanie tabeli
   • Dodawanie danych
   • Odczytywanie danych
   • Aktualizowanie danych
   • Usuwanie danych
   • Zastosowanie opcji AUTO_INCREMENT
    • Zastosowanie identyfikatorów wstawionych wierszy
   • Wykonywanie zapytań pomocniczych
  • Zapobieganie próbom ataków
   • Działania prewencyjne
   • Zastosowanie elementów zastępczych
   • Zapobieganie przekazywaniu niepożądanych danych przez HTML
  • Proceduralny wariant zastosowania mysqli
  • Pytania
 • Rozdział 11. Obsługa formularzy
  • Tworzenie formularzy
  • Odczytywanie przesłanych danych
   • Wartości domyślne
   • Rodzaje pól
    • Zwykłe pola tekstowe
    • Wielowierszowe pola tekstowe
    • Pola opcji
    • Przełączniki
    • Pola ukryte
powrót
 
Produkty Podobne
PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie V
PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie V
PHP 7. Algorytmy i struktury danych
PHP. Obiekty, wzorce, narzędzia. Wydanie V
Zend Framework 3. Poradnik programisty
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V
PHP i jQuery. Techniki zaawansowane. Wydanie II
PHP i MySQL. Dla każdego. Wydanie III
PHP and MySQL Web Development, 5th Edition
Learning PHP
Więcej produktów