Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ JavaScript

Platforma Node.js. Przewodnik webdevelopera. Wydanie III Język: 1

978-83-283-3611-7

Cena Brutto: 59.00

Cena netto: 56.19

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor David Herron
Liczba_stron 344
Wydawnictwo Helion
Oprawa mękka
Data_Wydania 2017-08-24
Platforma

Node.js

Przewodnik webdevelopera. Wydanie IIIPlatforma Node.js służy do tworzenia aplikacji ogólnego przeznaczenia w języku JavaScript, które nie wymagają przeglądarki internetowej, a sam kod może działać zarówno po stronie klienta, jak i serwera. W Node.js wykorzystano szybki silnik JavaScriptu, V8. Platforma ta udostępnia stabilną bibliotekę do obsługi asynchronicznych sieciowych operacji wejścia-wyjścia. Dodatkowo programista ma do dyspozycji bogaty zestaw niezależnych modułów. Szczególnie atrakcyjne jest wykorzystanie Node.js do budowy aplikacji związanych z internetem rzeczy (IoT) i mikrousług.


W tej książce znajdziesz przegląd zagadnień potrzebnych do nauki programowania w Node.js. Dowiesz się między innymi, w jaki sposób można zaimplementować mechanizmy przechowywania danych w bazach danych, uwierzytelniania użytkownika czy komunikacji między użytkownikami w czasie rzeczywistym. Dodatkowo zaprezentowano tu technikę instalowania kodu na serwerze za pomocą platformy Docker. Nie zabraknie też opisu najlepszych praktyk z dziedziny tworzenia oprogramowania i rozkładania dużego obciążenia między serwery zaplecza. Ciekawym tematem ujętym w książce jest implementacja mikrousług REST w architekturze wielowarstwowej.

Najważniejsze zagadnienia przedstawione w książce:

 • czym jest platforma Node.js, jak się rozwija i do czego może się przydać
 • opis konfigurowania platformy i omówienie modułów, a także korzystanie z narzędzia npm
 • tworzenie aplikacji dla urządzeń mobilnych, w tym wdrożenie modelu REST
 • korzystanie z biblioteki Socket.IO
 • testowanie aplikacji, w tym testy jednostkowe, testy REST i testy funkcjonalne

  O autorze (9)

  O recenzencie (11)

  Przedmowa (13)

  Rozdział 1. O platformie Node.js (19)

  • Możliwości platformy Node.js (21)
   • JavaScript po stronie serwera (22)
  • Dlaczego powinieneś używać platformy Node.js? (22)
   • Popularność (22)
   • Stosowanie JavaScriptu na wszystkich poziomach zestawu narzędzi (23)
   • Wykorzystanie inwestycji Google w rozwój silnika V8 (23)
   • Prostszy asynchroniczny model sterowany zdarzeniami (24)
   • Architektura mikrousług (24)
   • Platforma Node.js jest wytrzymała, ponieważ przetrwała poważny rozłam i powstanie wrogiego rozgałęzienia (24)
   • Wydajność i wykorzystanie zasobów (26)
   • Czy Node.js to rakotwórcza katastrofa w obszarze skalowania? (28)
   • Wykorzystanie zasobów serwera, zyski firmy i ekologiczny hosting (29)
   • Node.js, architektura mikrousług i systemy łatwe do testowania (30)
   • Node.js a model Twelve-Factor (31)
  • Podsumowanie (31)

  Rozdział 2. Konfigurowanie platformy Node.js (33)

  • Wymagania systemowe (33)
  • Instalowanie platformy Node.js z użyciem menedżerów pakietów (34)
   • Instalowanie platformy Node.js w systemie Mac OS X za pomocą narzędzia MacPorts (34)
   • Instalowanie platformy Node.js w systemie Mac OS X za pomocą narzędzia Homebrew (35)
   • Instalowanie platformy Node.js w systemach Linux, *BSD i Windows z użyciem systemów zarządzania pakietami (36)
   • Instalowanie dystrybucji platformy Node.js z witryny nodejs.org (36)
  • Instalowanie z użyciem kodu źródłowego w systemach POSIX-owych (37)
   • Instalowanie wymaganych elementów (38)
   • Moduły z kodem natywnym i node-gyp (38)
  • Instalowanie narzędzi dla programistów w systemie Mac OS X (39)
   • Instalowanie platformy Node.js z użyciem kodu źródłowego we wszystkich systemach POSIX-owych (40)
   • Instalowanie instancji na potrzeby programowania za pomocą narzędzia nvm (41)
  • Polityka tworzenia wersji platformy Node.js i zalecane wersje (43)
  • Uruchamianie i testowanie instrukcji (44)
   • Narzędzia platformy Node.js uruchamiane w wierszu poleceń (44)
   • Uruchamianie prostego skryptu za pomocą platformy Node.js (45)
   • Uruchamianie serwera za pomocą platformy Node.js (46)
  • Npm - menedżer pakietów platformy Node.js (47)
  • Platforma Node.js a standard ECMAScript 6 (ES2015, ES2016 itd.) (48)
   • Używanie transpilatora Babel do korzystania z eksperymentalnych funkcji JavaScriptu (51)
  • Podsumowanie (52)

  Rozdział 3. Moduły platformy Node.js (53)

  • Definiowanie modułu (53)
   • Format modułów w platformie Node.js (55)
   • Moduły oparte na plikach (55)
   • Moduły oparte na katalogach (57)
  • Algorytm używany w platformie Node.js dla instrukcji require(moduł) (57)
   • Identyfikatory modułów i ścieżki (58)
   • Struktura katalogów przykładowej aplikacji (59)
  • System zarządzania pakietami w platformie Node.js - npm (61)
   • Format pakietów npm (61)
   • Wyszukiwanie pakietów npm (63)
   • Inne polecenia narzędzia npm (64)
   • Numery wersji pakietów (69)
  • Krótka uwaga na temat specyfikacji CommonJS (71)
  • Podsumowanie (72)

  Rozdział 4. Serwery i klienty HTTP - pierwsze kroki tworzenia aplikacji internetowej (73)

  • Przesyłanie i odbieranie zdarzeń za pomocą obiektów typu EventEmitter (74)
   • Teoria działania klasy EventEmitter (75)
  • Aplikacje w postaci serwera HTTP (76)
  • Wielowierszowe i szablonowe łańcuchy znaków ze standardu ES2015 (79)
  • Sniffer HTTP - podsłuchiwanie wymiany komunikatów przez protokół HTTP (80)
  • Platformy do tworzenia aplikacji internetowych (83)
  • Wprowadzenie do platformy Express (84)
   • Domyślna aplikacja z platformy Express (87)
   • Warstwa pośrednia w platformie Express (89)
   • Warstwa pośrednia i ścieżki żądań (91)
   • Obsługa błędów (92)
  • Wyznaczanie liczb ciągu Fibonacciego za pomocą aplikacji z platformy Express (93)
   • Kod wymagający obliczeniowo a pętla zdarzeń w platformie Node.js (97)
  • Zgłaszanie żądań za pomocą klienta HTTP (101)
  • Wywoływanie usługi w architekturze REST z zaplecza z poziomu aplikacji opartej na platformie Express (103)
   • Tworzenie prostego serwera w architekturze REST za pomocą platformy Express (104)
   • Przekształcanie aplikacji do wyznaczania liczb Fibonacciego na usługę w architekturze REST (107)
   • Wybrane moduły i platformy związane z architekturą REST (109)
  • Podsumowanie (109)

  Rozdział 5. Pierwsza aplikacja oparta na platformie Express (111)

  • Obietnice ze standardu ES2015 i funkcje routera z platformy Express (111)
   • Obietnice a obsługa błędów (113)
   • "Spłaszczanie" asynchronicznego kodu (114)
   • Dodatkowe narzędzia (115)
  • Platforma Express i paradygmat MVC (116)
  • Tworzenie aplikacji Notes (117)
   • Pierwszy model w aplikacji Notes (118)
   • Strona główna aplikacji Notes (120)
   • Dodawanie nowej notatki - tworzenie (123)
   • Wyświetlanie notatek - wczytywanie (127)
   • Edycja istniejącej notatki - aktualizowanie (128)
   • Kasowanie notatek - usuwanie (129)
  • Motywy w aplikacjach opartych na platformie Express (131)
  • Skalowanie - uruchamianie kilku instancji aplikacji Notes (133)
  • Podsumowanie (136)

  Rozdział 6. Implementacja paradygmatu Mobile-First (137)

  • Problem: aplikacja Notes nie jest dostosowana do urządzeń mobilnych (138)
  • Paradygmat Mobile-First (najpierw wersja mobilna) (139)
  • Zastosowanie w aplikacji Notes platformy Bootstrap firmy Twitter (141)
   • Konfigurowanie platformy Bootstrap (141)
   • Dodawanie platformy Bootstrap do szablonów aplikacji (143)
  • Projekt aplikacji Notes w modelu Mobile-First (145)
   • Podstawy systemu tabelowego z platformy Bootstrap (145)
   • Ulepszanie listy notatek na stronie głównej (148)
   • Ścieżka powrotu w nagłówku strony (149)
   • Porządkowanie formularza do dodawania i edytowania notatek (152)
  • Tworzenie niestandardowych arkuszy stylów platformy Bootstrap (154)
   • Narzędzia do dostosowywania platformy Bootstrap (157)
  • Podsumowanie (158)

  Rozdział 7. Przechowywanie i pobieranie danych (159)

  • Przechowywanie danych i kod asynchroniczny (160)
  • Rejestrowanie informacji w dzienniku (160)
   • Rejestrowanie żądań przy użyciu pakietu Morgan (161)
   • Komunikaty diagnostyczne (163)
   • Przechwytywanie zawartości strumieni stdout i stderr (163)
   • Nieprzechwycone wyjątki (164)
  • Zapisywanie notatek w systemie plików (165)
   • Zapisywanie notatek w systemie LevelUP (171)
   • Zapisywanie notatek za pomocą SQL-a w systemie SQLite3 (174)
   • Przechowywanie notatek za pomocą podejścia ORM i modułu Sequelize (180)
   • Zapisywanie notatek w systemie MongoDB (187)
  • Podsumowanie (193)

  Rozdział 8. Uwierzytelnianie wielu użytkowników za pomocą mikrousług (195)

  • Tworzenie mikrousługi z informacjami o użytkownikach (196)
   • Model z informacjami o użytkownikach (198)
   • Serwer REST z informacjami o użytkownikach (202)
   • Skrypty do testowania serwera uwierzytelniania użytkowników i zarządzania nim (209)
   • Obsługa logowania w aplikacji Notes (212)
   • Obsługa logowania do aplikacji Notes z użyciem Twittera (226)
  • Zestaw komponentów aplikacji Notes (232)
  • Podsumowanie (233)

  Rozdział 9. Dynamiczna interakcja między klientem a serwerem z użyciem biblioteki Socket.IO (235)

  • Wprowadzenie do biblioteki Socket.IO (237)
  • Inicjalizowanie biblioteki Socket.IO za pomocą platformy Express (237)
  • Aktualizowanie strony głównej aplikacji Notes w czasie rzeczywistym (241)
   • Użycie klasy EventEmitter w modelu z aplikacji Notes (241)
   • Generowane w czasie rzeczywistym zmiany na stronie głównej aplikacji Notes (243)
   • Operacje w czasie rzeczywistym w trakcie wyświetlania notatek (246)
  • Czat między użytkownikami i dodawanie komentarzy na temat notatek (249)
   • Model danych do przechowywania komentarzy (250)
   • Obsługa komentarzy w routerze z aplikacji Notes (253)
   • Modyfikowanie szablonu do wyświetlania notatek pod kątem komentarzy (254)
  • Podsumowanie (261)

  Rozdział 10. Instalowanie aplikacji opartych na platformie Node.js (263)

  • Architektura aplikacji Notes (264)
  • Tradycyjne instalowanie usług na platformę Node.js w Linuxie (265)
   • Wymagania wstępne - przygotowanie baz danych (266)
   • Instalowanie platformy Node.js w systemie Ubuntu (267)
   • Konfigurowanie systemu PM2 na potrzeby zarządzania procesami platformy Node.js (271)
  • Instalowanie mikrousług na platformę Node.js z użyciem systemu Docker (275)
   • Instalowanie Dockera na laptopie (277)
   • Tworzenie sieci AuthNet dla usługi uwierzytelniania użytkowników (281)
   • Tworzenie sieci FrontNet w aplikacji Notes (288)
   • Dostęp do dostosowanej do Dockera aplikacji Notes z poziomu innych urządzeń (293)
   • Instalacja w chmurze za pomocą narzędzia Docker Compose (299)
   • Instalowanie aplikacji w chmurze za pomocą narzędzia Docker Compose (303)
  • Podsumowanie (308)

  Rozdział 11. Testy jednostkowe (309)

  • Testowanie kodu asynchronicznego (310)
  • Asercje - najprostsza technika testowania (311)
  • Testowanie modelu (312)
   • Wybrane narzędzia testowe: Mocha i Chai (312)
   • Zestaw testów modelu z aplikacji Notes (313)
  • Używanie Dockera do zarządzania testowymi serwerami bazodanowymi (322)
   • Zarządzanie infrastrukturą testów za pomocą narzędzia Docker Compose (322)
   • Skrypty w pliku package.json dotyczące infrastruktury testów dostosowanej do Dockera (325)
   • Wykonywanie testów za pomocą narzędzia Docker Compose (327)
  • Testowanie usług zaplecza zgodnych z architekturą REST (328)
  • Bezobsługowe testowanie frontonu w przeglądarce za pomocą narzędzia CasperJS (331)
   • Konfigurowanie (332)
   • Ułatwianie testowania interfejsu użytkownika aplikacji Notes (333)
   • Skrypt testu aplikacji Notes za pomocą narzędzia CasperJS (333)
   • Uruchamianie testów interfejsu użytkownika za pomocą narzędzia CasperJS (336)
  • Podsumowanie (337)

  Skorowidz (339)

powrót
 
Produkty Podobne
Nowoczesny JavaScript. Poznaj ES6 i praktyczne zastosowania nowych rozwiązań
JavaScript. Wyrażenia regularne dla programistów
Angular. Profesjonalne techniki programowania. Wydanie II
Programowanie zorientowane obiektowo w języku JavaScript. Wydanie III
Node.js. Projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie aplikacji
Python, C++, JavaScript. Zadania z programowania
Platforma Node.js. Przewodnik webdevelopera. Wydanie III
ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScript
Programowanie funkcyjne z JavaScriptem. Sposoby na lepszy kod
JavaScript i wzorce projektowe. Programowanie dla zaawansowanych. Wydanie II
Więcej produktów