Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Bazy danych \ SQL Server

Profesjonalny kod T-SQL 2019. W stronę szybkości, skalowalności i standaryzacji rozwiązań dla SQL Server Język: 1

978-83-7541-431-8

Cena Brutto: 89.99

Cena netto: 85.70

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Elizabeth Noble
Liczba_stron 422
Wydawnictwo Apress
Oprawa miękka
Data_Wydania 2020-11-10

Profesjonalny kod T-SQL 2019. W stronę szybkości, skalowalności i standaryzacji rozwiązań dla SQL Server

Projektuj i pisz prosty i wydajny kod T-SQL w środowisku SQL Server 2019 i późniejszych. Tworzenie kodu T-SQL, wydajnie zwracającego właściwe wyniki może stanowić wyzwanie. Książka ta pomoże w tworzeniu takiego kodu, który działa szybko i jest łatwy w utrzymaniu. Dowiesz się również, jak implementować kontrolę wersji, testowanie i strategie wdrożenia.


Przykłady i ćwiczenia do samodzielnego wykonania pokazują nowoczesne praktyki T-SQL wraz z jednoznacznymi wyjaśnieniami. Uwaga skupiona jest na wyborze właściwych typów danych i obiektów przy projektowaniu rozwiązań. Autorka Elizabeth Noble pokazuje, jak usprawnić wydajność kodu T-SQL dzięki stosowaniu dobrych praktyk projektowych, które ułatwiają pracę programistów i ostatecznie zapewniają korzyści użytkownikom aplikacji. Poznasz również typowe pułapki związane z tworzeniem kodu T-SQL i sposoby unikania ich w codziennej pracy.


Czego się nauczysz:

  • Wybierania właściwych typów danych i obiektów bazodanowych przy projektowaniu rozwiązań T-SQL
  • Pisania kodu T-SQL, który wydajnie przeszukuje dane i efektywnie wykorzystuje dostępny sprzęt
  • Implementowania kontroli wersji i metod testowania w celu uporządkowania procesu wdrażania
  • Projektowania kodu T-SQL, który można usprawniać lub modyfikować mniejszym wysiłkiem
  • Planowania długoterminowego zarządzania i przechowywania danych

 

Dla kogo jest ta książka:

Dla deweloperów baz danych, chcących podnieść wydajność swoich aplikacji oraz wszystkich tych, którzy mierzą się ze złożonym zapytaniami i problemami.

O autorce  . . . . . . . . . .xi

Podziękowania  . . . . . xii

Wstęp  . . . . . . . . . . . . xiii


Część I. Budowanie zrozumiałego T-SQL . . . . .1

Rozdział 1. Typy danych . . . . . . . . 3

Numeryczne typy danych . . . . . . 3

Dokładne numeryczne typy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Przybliżone typy danych liczbowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Konwertowanie numerycznych typów danych . . . . . . . . . . . . 8

Łańcuchowe typy danych (string). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Łańcuchy znakowe . . . . . . . . 10

Typy danych łańcuchowych Unicode . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Binarne typy danych łańcuchowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Typ danych daty i czasu . . . . . . 14

DATE  . . . . . . . 14

TIME  . . . . . . . . 15

SMALLDATETIME, DATETIME, DATETIME2, DATETIMEOFFSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Inne typy danych  19

UNIQUEIDENTIFIER . . . . . . . . 19

XML  . . . . . . . . 19

Typ GEOMETRY  20

Typ GEOGRAPHY . . . . . . . . . . 20

SQL_VARIANT  . 21

ROWVERSION  . 22

HIERARCHYID  . 22

TABLE . . . . . . . 23

CURSOR  . . . . . 23

 

Rozdział 2. Obiekty bazodanowe 25

Widoki  . . . . . . . . 26

Widoki zdefi niowane przez użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . 26

Widok indeksowany . . . . . . . . 31

Funkcje  . . . . . . . . 33

Funkcje skalarne . . . . . . . . . . 33

Funkcje tablicowe . . . . . . . . . 37

Inne obiekty zdefi niowane przez użytkownika . . . . . . . . . . . 46

Zdefi niowane przez użytkownika typy tablicowe . . . . . . . . . . 46

Parametry o wartościach tablicowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Wspólne wyrażenia tablicowe 50

Obiekty tymczasowe . . . . . . . . 54

Tabele tymczasowe . . . . . . . . 54

Zmienne tablicowe . . . . . . . . 59

Tymczasowe procedury składowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Wyzwalacze  . . . . 61

Wyzwalacze logowania . . . . . 61

Wyzwalacze Data Defi nition Language (DDL) . . . . . . . . . . . . 62

Wyzwalacze Data Manipulation Language (DML) . . . . . . . . . 62

Kursory  . . . . . . . . 66

Kursory bez nawracania (Forward-Only) . . . . . . . . . . . . . . . 67

Kursory statyczne . . . . . . . . . 69

Kursory zestawu klucza (Keyset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Kursory dynamiczne . . . . . . . 70

Rozdział 3. Standaryzowanie kodu T-SQL . . . . . . . . . . . . . . . 73

Formatowanie kodu T-SQL . . . . 73

Nazywanie obiektów T-SQL . . . 87

Komentowanie kodu T-SQL . . . 92

Rozdział 4. Projektowanie T-SQL 97

Korzystanie z procedur składowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Korzystanie z parametrów . . . 102

Używanie złożonej logiki . . . . 110

 

Część II. Budowanie wydajnego kodu T-SQL121

Rozdział 5. Projektowanie oparte na zbiorach . . . . . . . . . . 123

Wprowadzenie do projektowania opartego na zbiorach . . 123

Myślenie zbiorami danych . . . 128

Pisanie kodu dla zbiorów danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Rozdział 6. Wykorzystanie sprzętu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Uwzględnianie pamięci przy projektowaniu kodu T-SQL . . 146

Uwzględnianie magazynowania przy projektowaniu kodu T-SQL . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Uwzględnianie procesora przy projektowaniu kodu T-SQL 156

Rozdział 7. Plany wykonania . . 163

Czytanie planów zapytań . . . . 164

Wykorzystanie indeksów w planach wykonania . . . . . . . . 173

Typy złączeń logicznych w planach wykonania . . . . . . . . . 183

Rozdział 8. Optymalizacja T-SQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Optymalizowanie odczytów logicznych . . . . . . . . . . . . . . . 195

Optymalizowanie czasu trwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Automatyczne dostrajanie bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . 208

Query Store . . 208

Automatyczne korygowanie planów . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Automatyczne zarządzanie indeksami . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Inteligentne przetwarzanie zapytań . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Informacje zwrotne o grantach pamięci . . . . . . . . . . . . . . . 212

Tryb wsadowy w magazynie wierszowym . . . . . . . . . . . . . 212

Złączenia adaptacyjne . . . . . 212

 

Część III. Budowanie zarządzalnego kodu T-SQL . . . . . . . . . . . . . . . . . .219

Rozdział 9. Standardy kodowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Dlaczego standardy kodowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Co włączyć do standardu kodowania . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Projektowanie kodu T-SQL . . 224

Wydajność kodu T-SQL . . . . 228

Użyteczność kodu T-SQL . . . 238

Rozdział 10. Kontrola źródeł . . . . 245

Dlaczego używać kontroli źródeł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Jak używać kontroli źródeł . . . 249

Konfi gurowanie kontroli źródeł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Rozdział 11. Testowanie . . . . . . . 269

Testy jednostkowe . . . . . . . . . 269

Testy integracyjne . . . . . . . . . 282

Testy obciążeniowe . . . . . . . . 287

Statyczna analiza kodu . . . . . 288

Rozdział 12. Wdrażanie . . . . . . . . 291

Flagi funkcjonalności . . . . . . . 291

Metodologia  . . . 299

Automatyzowanie wdrożenia . 306

 

Część IV. Utrzymywalny kod T-SQL . . . . . . . .315

Rozdział 13. Funkcjonalny projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

Wstawianie i aktualizowanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

Wyłączanie funkcjonalności . . 323

Obsługa odziedziczonego kodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

Raportowanie oparte na danych transakcyjnych . . . . . . . . 336

Dynamiczny kod SQL . . . . . . . 342

Rozdział 14. Rejestrowanie . . . . 347

Modyfi kacje danych . . . . . . . . 347

Obsługa błędów  357

Rozdział 15. Zarządzanie rozrostem danych . . . . . . . . . . . . . 363

Partycjonowanie  364

Partycjonowane tabele . . . . . . 372

Widoki partycjonowane . . . . . 384

Obciążenia hybrydowe . . . . . . 390

Indeks  . . . . . . . . . . 399

powrót
 
Produkty Podobne
MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania. Wydanie II
SQL. Zapytania i techniki dla bazodanowców. Receptury. Wydanie II
Wprowadzenie do SQL. Jak generować, pobierać i obsługiwać dane. Wydanie III
Profesjonalny kod T-SQL 2019. W stronę szybkości, skalowalności i standaryzacji rozwiązań dla SQL Server
SQL Server 2019 Administration Inside Out
Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik. Wydanie IV
Odsłaniamy SQL Server 2019: Klastry Big Data i uczenie maszynowe
Funkcje okna w języku T-SQL dla SQL Server 2019. Analizy danych i jeszcze więcej
T-SQL Window Functions: For data analysis and beyond, 2nd Edition
Kompletny przewodnik po DAX, wyd. 2 rozszerzone. Analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services i Excel
Więcej produktów