Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Bazy danych \ SQL Server

Programowanie Microsoft SQL Server 2008 Język: 1

9788375410495

Cena Brutto: 166.95

Cena netto: 159.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Leonard Lobel, Andrew J. Brust, Stephen Forte
Liczba_stron 1138 (2 tomy)
Wydawnictwo Microsoft Press
Oprawa miękka
Data_Wydania 2009-07-01
Poziom All Levels

Programowanie Microsoft® SQL Server® 2008
Wyczerpujący podręcznik programowania baz danych SQL Server 2008

Kompleksowe studium kluczowych funkcji SQL Server 2008 pomaga w rozwinięciu umiejętności programistycznych. Przedstawia nowe podstawowe możliwości oraz praktyczne wskazówki i użyteczne przykłady kodu opracowane przez doświadczonych programistów. To obowiązkowa lektura dla programistów Microsoft .NET oraz SQL Server wykorzystujących dostęp do danych na poziomie bazy danych, logiki biznesowej lub prezentacji.


Dowiedz się, jak

  • Wykonywać kwerendy na złożonych danych przy użyciu efektywnych rozszerzeń Transact-SQL
  • Wykorzystywać nowe funkcje nierelacyjne: tabele hierarchiczne, natywne przesyłanie strumieniowe plików oraz możliwości geoprzestrzenne
  • Eksploatować dane XML w bazie danych w celu budowania aplikacji obsługujących format XML
  • Przetwarzać i dostarczać dane przy użyciu technologii Microsoft LINQ, Entity Framework oraz wiązania danych
  • Implementować szyfrowanie na poziomie bazy danych oraz inspekcje serwera
  • Budować i utrzymywać hurtownie danych
  • Wykorzystywać usługi Microsoft Excel® do budowania frontonów kostek OLAP oraz kwerend MDX do ich przetwarzania
  • Szybko i efektywnie integrować mechanizm wiązania danych z aplikacjami


O autorach
Leonard Lobel jest dyrektorem ds. technicznych i współzałożycielem Sleek Technologies, firmy programistycznej specjalizującej się w rozwiązaniach opartych na technologiach Microsoft. Pełni również funkcję głównego konsultanta w firmie twentysix New York, Microsoft Gold Certified Partner.


Andrew J. Brust jest szefem działu nowych technologii w firmie twentysix New York. Funkcjonuje jako dyrektor regionalny firmy Microsoft (okręgu Nowy Jork/New Jersey). Posiada tytuł MVP w dziedzinie Visual Basic®, a ponadto jest uczestnikiem programu Business Intelligence Partner Advisory Council firmy Microsoft.


Stephen Forte ma tytuł MVP i jest dyrektorem ds. technicznych w firmie Telerik, Microsoft Gold Certified Partner. Forte jest współzałożycielem grupy użytkowników NYC.NET Developer. Napisał kilka książek dotyczących programowania aplikacji i baz danych.

Tom I

Wstęp .................... xiii

Część I Podstawowe zagadnienia

1. Przegląd ................... 3

Jak wiele się zmieniło? ....................... 4

Książka dla programistow .................. 6

Książka stworzona przez programistow ............... 6

Książka wskazująca drogę ................. 7

Podstawowe technologie ................ 7

Poza modelem relacyjnym ............. 9

Uzyskiwanie dostępu ................... 10

Strategie logiki biznesowej .......... 11

Podsumowanie ......... 14

2. Usprawnienia T-SQL .................. 15

Wyrażenia CTE ....... 16

Tworzenie rekurencyjnych kwerend z wyrażeniami CTE ................... 20

Operatory PIVOT oraz UNPIVOT..... 23

Stosowanie operatora UNPIVOT .. 25

Dynamiczne przestawianie kolumn ............... 26

Operator APPLY ..... 28

Rozszerzenia klauzuli TOP .............. 29

Funkcje szeregujące  31

Funkcja ROW_NUMBER .............. 31

Funkcja RANK .... 34

Funkcje DENSE_RANK oraz NTILE ............... 36

Wykorzystanie wszystkich funkcji szeregujących naraz .......................... 39

Porządkowanie według grup przy użyciu PARTITION BY .......................... 40

Obsługa wyjątkow w transakcjach .. 42

Typ danych varchar(max) ................ 45

Instrukcja WAITFOR ....................... 46

Wyzwalacze DDL .... 46

Izolacja SNAPSHOT ........................ 48

Parametry tabelaryczne ................... 48

Więcej niż kolejny typ tabeli tymczasowej .... 49

Praca ze zbiorem zawierającym wiele wierszy ......................... 51

Wykorzystanie parametrow TVP do wykonywania masowych operacji INSERT

oraz UPDATE . 52

Obsługa pojedynczych wierszy danych ......... 55

Tworzenie parametrow TVP pełniących rolę słownika .......... 58

Przekazywanie parametrow TVP przy użyciu ADO.NET ................... 60

Ograniczenia paramentow TVP . 63

Nowe typy danych daty i godziny ..... 63

Rozdzielenie dat i godzin ............. 63

Łatwiejsze przenoszenie danych daty i godziny .................. 64

Obsługa stref czasowych .............. 65

Precyzja, rozmiar i format typow daty i godziny ................. 67

Nowe i zmodyfikowane funkcje ... 69

Instrukcja MERGE . 72

Definiowanie obiektu źrodłowego i docelowego instrukcji MERGE ....................... 75

Klauzula WHEN MATCHED ........ 76

Klauzula WHEN NOT MATCHED BY TARGET ........................... 77

Wykorzystanie instrukcji MERGE do replikacji tabeli .................... 78

Klauzula WHEN NOT MATCHED BY SOURCE ........................... 79

Dane wyjściowe MERGE .............. 81

Wybor metody złączania ............. 83

Działanie MERGE DML ............. 84

Wykonywanie operacji „UPSERT” .............. 86

Składnia INSERT OVER DML ....... 96

Rozszerzanie OUTPUT…INTO ..... 96

Zastosowania słowa kluczowego CHANGES  100

Operator GROUPING SETS ........... 103

Podsumowania według poziomow ............... 105

Podsumowania wszystkich kombinacji poziomow ................. 107

Zwracanie jedynie najwyższego poziomu .... 109

Kombinacje operatorow ............ 110

Obsługa wartości NULL ........... 112

Nowa skrotowa składnia T-SQL .... 115

Podsumowanie ....... 116

3. Poznajemy SQL CLR ............... 117

Rozpoczęcie: Włączenie integracji CLR .......... 118

Integracja Visual Studio/SQL Server ............. 119

Projekty SQL Server w Visual Studio ......... 120

Zautomatyzowana instalacja ..... 123

Atrybuty kodu SQL CLR .......... 123

Pierwsza procedura składowana SQL CLR .... 124

Procedury składowane CLR oraz dostęp do danych po stronie serwera ........... 126

Przesyłanie danych za pomocą SqlDataRecord oraz SqlMetaData ............ 129

Instalacja ............... 131

Instalowanie niestandardowych zestawow .. 131

Instalowanie niestandardowych procedur składowanych ...................... 134

Testowanie niestandardowych procedur składowanych ...................... 135

Funkcje CLR ........ 137

Wyzwalacze CLR . 143

Agregacje CLR ..... 147

Typy SQL CLR .... 152

Bezpieczeństwo ...... 158

Zarządzanie elementami SQL CLR zainstalowanymi w bazie danych .............. 160

Najlepsze praktyki wykorzystania SQL CLR .. 167

Podsumowanie ....... 167

4. Zarządzanie serwerem ............. 169

Co to jest SMO? .... 170

A co z SQL-DMO? ..................... 171

Najnowsze funkcje w SMO ........ 175

Praca z obiektami SMO w Visual Studio ......... 176

Iteracja po liście dostępnych serwerow ....... 178

Pobranie ustawień serwera ........ 180

Pisanie aplikacji do tworzenia i przywracania kopii zapasowych ............ 184

Programowe wykonywanie poleceń DBCC za pomocą biblioteki SMO ........ 191

Zarządzanie w oparciu o zasady .... 193

Prosta zasada .... 194

Podsumowanie ....... 198

5. Bezpieczeństwo w SQL Server 2008 ........ 199

Cztery aspekty platformy bezpieczeństwa ....... 199

Zabezpieczenia na poziomie projektu ......... 200

Zabezpieczenia domyślne .......... 200

Zabezpieczenia podczas wdrożenia ............. 200

Bezpieczna komunikacja ........... 200

Przegląd zabezpieczeń SQL Server 2008 ........ 202

Identyfikatory logowania SQL Server ....... 203

Użytkownicy bazy danych ......... 204

Konto użytkownika guest ........... 205

Uwierzytelnianie i autoryzacja ....... 206

W jaki sposob klienci nawiązują połączenie  207

Zasady haseł ..... 208

Oddzielenie schematu użytkownika ............ 210

Kontekst wykonania .................. 212

Wsparcie szyfrowania w SQL Server ............... 215

Szyfrowanie danych przesyłanych ............... 216

Szyfrowanie danych przechowywanych ...... 218

Transparentne szyfrowanie danych w SQL Server 2008 ................. 223

Tworzenie kluczy i certyfikatow  224

Włączanie funkcji TDE ............. 225

Wykonywanie kwerend na widokach TDE . 225

Tworzenie kopii zapasowej certyfikatu ....... 227

Przywracanie zaszyfrowanej bazy danych .. 227

Inspekcja SQL Server .................... 228

Tworzenie obiektu AUDIT ......... 229

Opcje inspekcji . 230

Zapisywanie inspekcji w systemie plikow ... 231

Zapisywanie inspekcji w dzienniku zdarzeń Windows .................. 233

Inspekcje zdarzeń serwera ........ 233

Inspekcje zdarzeń bazy danych . 234

Wyświetlanie inspekcjonowanych zdarzeń . 235

Wykonywanie kwerendy na widokach katalogowych inspekcji .............. 238

W jaki sposob hakerzy atakują SQL Server .... 238

Bezpośrednie połączenie z Internetem ........ 239

Słabe hasła kont Administratora Systemu .. 239

Usługa SQL Server Browser ..... 239

Ataki typu SQL Injection ............ 240

Inteligentne obserwacje ............. 240

Podsumowanie ....... 241

Część II Poza modelem relacyjnym

6. XML a relacyjna baza danych 245

XML w SQL Server 2000 ............... 247

XML w SQL Server 2008 – typ danych xml .... 248

Praca z danymi typu xml w roli zmiennej .... 249

Praca z danymi XML w tabelach ................ 250

Schematy XML  252

Indeksy XML ... 259

Polecenia FOR XML ....................... 262

FOR XML RAW .. 262

FOR XML AUTO  263

FOR XML EXPLICIT .................. 265

Rozszerzenia FOR XML ............. 269

Rozszerzenia OPENXML w SQL Server 2008....................... 276

XML Bulk Load ........................ 278

Wykonywanie kwerend na danych XML przy użyciu XQuery .................. 279

Podstawy wyrażeń XQuery oraz XPath ...... 279

SQL Server 2008 XQuery w działaniu ........ 282

Rozszerzenia SQL Server XQuery ............. 291

XML DML ........ 293

Konwertowanie kolumn do postaci XML ... 294

Podsumowanie ....... 296

7. Hierarchiczne dane a relacyjna baza danych ................ 297

Typ danych hierarchyid .................. 298

Tworzenie tabeli hierarchicznej ..... 300

Metoda GetLevel ........................ 301

Wypełnianie hierarchii ................... 302

Metoda GetRoot  302

Metoda GetDescendant ............... 303

Metoda ToString  304

Metoda GetAncestor ................... 310

Strategie indeksowania tabeli hierarchicznej .. 314

Indeksowanie w głąb .................. 314

Indeksowanie wszerz ................. 315

Wykonywanie kwerend na tabelach hierarchicznych ............... 316

Metoda IsDescendantOf .............. 316

Reorganizowanie węzłow w hierarchii ............. 318

Metoda GetReparentedValue ...... 319

Transplantowanie poddrzew ..... 321

Dodatkowe metody hierarchyid ...... 323

Podsumowanie ....... 323

8. Magazynowanie nieustrukturalizowanych danych

z wykorzystaniem FILESTREAM .......... 325

Dane BLOB w bazie danych .......... 326

Dane BLOB w systemie plikow ..... 327

Co się kryje pod atrybutem? .......... 328

Włączanie funkcji FILESTREAM  329

Włączanie funkcji FILESTREAM dla maszyny ..................... 329

Włączanie funkcji FILESTREAM dla instancji serwera ................... 331

Tworzenie bazy danych z wsparciem dla FILESTREAM ...................... 332

Budowanie tabel przy użyciu kolumn FILESTREAM ...................... 333

Funkcja OpenSqlFilestream natywnego klienckiego interfejsu API ............. 337

Obsługa strumieni plikow w .NET ............. 338

Dostęp do danych FILESTREAM ............... 340

Rezultat ............. 351

Tworzenie usługi HTTP obsługującej przesyłanie strumieniowe .......... 352

Budowanie systemow klienckich WPF ........ 357

Podsumowanie ....... 360

9. Typy danych geoprzestrzennych .............. 361

SQL Server 2008 się rozwija .......... 361

Modele przestrzenne ...................... 362

Model planarny  362

Model geodezyjny (kula ziemska)................ 363

Przestrzenne typy danych .............. 364

Definiowanie przestrzeni przy użyciu standardu Well-Known Text .......... 364

Stosowanie typu geometry ............... 365

Metoda Parse .... 366

Metoda STIntersects ................... 367

Metoda ToString  369

Metoda STIntersection ................ 370

Metoda STDimension .................. 370

Stosowanie typu geography ............. 371

Wyścig............... 372

Metody STArea oraz STLength ... 375

Identyfikatory SRID .................. 375

Rozbudowywanie bazy danych EventLibrary ......................... 376

Tworzenie aplikacji klienckiej EventMedia . 377

Metoda STDistance ..................... 384

Integracja typu geography z Microsoft Virtual Earth ...................... 384

Podsumowanie ....... 394

Część III ................. Technologie dostępowe

10. Mechanizm dostępu do danych ................ 397

ADO.NET oraz typizowane obiekty DataSet .... 398

Podstawowe informacje o typizowanych obiektach DataSet ................ 398

Obiekty TableAdapter ................. 401

Zarządzanie ciągami połączeń ... 401

Wykorzystywanie kreatora konfiguracji obiektu TableAdapter ................. 402

Dodatkowe informacje na temat kwerend i parametrow ..................... 406

Metody DBDirect i wykorzystanie typizowanych obiektow DataSet

w trybie połączonym ............ 407

„Czyste” ADO.NET: działnia w kodzie .......... 408

101 wskazowek dotyczących zapytań ......... 408

LINQ: nowe syntaktyczne podejście do dostępu do danych ..................... 413

LINQ to DataSet . 414

Składnia LINQ, zdekonstruowana .............. 414

LINQ a SQL oraz ADO.NET Entity Framework: ORM wkracza na platformę .NET416

Dlaczego nie mielibyśmy pozostać przy ADO.NET? ....................... 417

Budowanie modelu LINQ to SQL ................. 418

Entity Framework: mapowanie ORM w stylu ADO.NET ...................... 423

Wewnętrzny XML ..................... 427

Wykonywanie kwerendy w modelach L2S oraz EF ....................... 428

Dodawanie niestandardowego kodu walidacji .............................. 431

Usługi sieci Web dla danych: wykorzystanie usług ADO.NET wraz z modelami EF .. 433

Tworzenie usługi ........................ 434

Testowanie usług........................ 435

Budowanie interfejsu użytkownika ............. 436

Dane jako hostowane usługi: SQL Server Data Services .................... 437

Podsumowanie: zbyt wiele narzędzi, zbyt mało czasu .......................... 438

11. Wiele aspektów wiązania danych w technologii .NET ................. 441

Wiązanie danych w formularzach Windows: Złoty standard .................... 442

Przygotowanie .. 443

Generowanie interfejsu użytkownika .......... 444

Analiza danych wyjściowych ..... 445

Konwertowanie LINQ do SQL .. 447

Konwertowanie do Entity Framework ........ 448

Konwertowanie do ADO.NET Data Services ................................ 449

Wiązanie danych z formularzami sieci Web przy użyciu ASP.NET................. 450

Modele L2S i EF są proste ......... 450

Poza obiektami GridView .......... 452

Wiązanie przy użyciu znacznikow ............... 452

Wykorzystanie AJAX do łatwego dostępu do danych ..................... 453

Dynamiczne dane ASP.NET ...... 458

Wiązanie danych na platformie Windows Presentation Foundation ........................ 461

Dylematy towarzyszące fazie projektowej ... 462

Analizowanie kodu XAML ........ 465

A na zakończenie: Silverlight ......... 468

Podsumowanie ....... 470

12. Transakcje .......... 471

Co to jest transakcja? ..................... 472

Poznanie właściwości ACID ...... 472

Wsparcie transakcji lokalnych w SQL Server 2008 ........................ 475

Tryb automatycznego zatwierdzania transakcji ....................... 475

Tryb transakcji jawnych ........... 476

Tryb transakcji niejawnych ...... 479

Tryb transakcji o zasięgu zadania wsadowego ....................... 480

Wykorzystanie lokalnych transakcji w ADO.NET .................... 482

Terminologia związana z transakcjami............ 484

Poziomy izolacji ..... 485

Poziomy izolacji w SQL Server 2008 ........... 485

Poziomy izolacji w ADO.NET ... 490

Transakcje rozproszone ................. 492

Terminologia transakcji rozproszonych ...... 492

Zasady i metody rejestracji ....... 493

Transakcje rozproszone w SQL Server 2008 .................... 496

Transakcje rozproszone na platformie .NET .......................... 497

Tworzenie własnego menedżera zasobow .... 501

Wykorzystanie menedżera zasobow w transakcji zakończonej sukcesem ........... 506

Transakcje w SQL CLR (integracja CLR) ...... 509

Łączenie elementow w całość ......... 514

Podsumowanie ....... 516

13. Tworzenie systemow okazjonalnie nawiązujących połączenia .................. 517

Porownanie usługi Sync Services z oprogramowaniem Merge Replication ............. 519

Składniki systemow okazjonalnie nawiązujących połączenia .................. 520

Merge Replication . 521

Poznajemy oprogramowanie Merge Replication .......................... 522

Tworzenie aplikacji okazjonalnie nawiązujących połączenie przy użyciu

oprogramowania Merge Replication ...... 523

Konfigurowanie oprogramowania Merge Replication ................. 527

Tworzenie aplikacji mobilnej przy użyciu programu Microsoft Visual Studio 2008551

Usługa Sync Services for ADO.NET ................ 565

Model obiektowy usługi Sync Services ........ 566

Przechwytywanie zmian do zsynchronizowania .............................. 571

Tworzenie aplikacji korzystającej z usługi Sync Services ..................... 578

Kwestie dodatkowe .................... 594

Podsumowanie ....... 598

Tom II

Część IV ........ Logika biznesowa

14. Hurtownie danych  3

Definicja hurtowni danych ................. 3

Znaczenie hurtowni danych ............... 4

Co było przed hurtowniami danych ... 6

Brak integracji wewnątrz przedsiębiorstwa .... 7

Niedostateczna ilość lub całkowity brak standardowych danych referencyjnych ..... 9

Brak danych historycznych ........... 9

Brak optymalizacji danych pod kątem ich analizy ...................... 10

W rezultacie ... .... 11

Projektowanie hurtowni danych ...... 12

Podejście „od gory do dołu” wedłg Inmona  14

Podejście „od dołu do gory” wedłg Kimballa ......................... 16

Czym nie są hurtownie danych ........ 23

OLAP .................. 24

Analiza danych ... 25

Logika biznesowa ........................ 26

Tablice informacyjne i karty wynikow .......... 27

Zarządzanie wydajnością ............ 29

Porady praktyczne dotyczące hurtowni danych  30

Przewidywanie i nagradzanie zmian w procesach operacyjnych .............. 30

Nagradzanie rezygnacji z kontroli ................ 31

Prototyp może nie przekonywać do przyjętej wizji ..................... 31

Problemy związane z kluczami zastępczymi . 32

Problemy związane z konwersją walut .......... 32

Zdarzenia a obrazy migawkowe .. 33

SQL Server 2008 i hurtownie danych ................ 35

Instrukcja MERGE języka T-SQL ................. 35

Przechwytywanie zmian danych .. 38

Paralelizm tabel dzielonych na partycje ........ 49

Optymalizacja zapytań z połączeniem typu gwiazda ...................... 51

Kolumny rzadkie  53

Kompresja danych i kompresja kopii zapasowych ...................... 55

Informacje dodatkowe ..................... 61

Podsumowanie ......... 61

15. Podstawy technologii OLAP ..... 63

Do czego służy logika biznesowa? .... 63

1001 drobiazgow OLAP .................. 65

Terminologia stosowana w technologii OLAP ............................. 67

Wymiary, osie, gwiazdy i płatki śniegu ......... 67

Tworzenie pierwszej kostki danych . 70

Przygotowanie obiektow dla schematu gwiazdy ......................... 70

Stare narzędzie pod nową nazwą  71

Tworzenie projektu ..................... 73

Dodawanie widoku źrodła danych ................ 75

Tworzenie kostki danych przy użyciu kreatora Cube Wizard ..................... 80

Korzystanie z narzędzia Cube Designer ........ 81

Korzystanie z kreatora Dimension Wizard ... 85

Korzystanie z programu Dimension Designer ............................ 88

Praca z oknem właściwości oraz z eksploratorem rozwiązań ..................... 90

Przetwarzanie kostki danych ....... 92

Wykonywanie zapytań ..................... 92

Podsumowanie ......... 94

16. Zaawansowane technologie OLAP ............ 95

Tematyka poruszana w tym rozdziale................ 96

Wyrażenia w języku MDX .......... 97

A teraz słowo od naszego sponsora… ............ 97

Zaawansowane wymiary i miary ...... 98

Klucze i nazwy .... 98

Zmiana elementu członkowskiego All ......... 101

Dodawanie nazwanego zapytania do widoku źrodła danych ............... 102

Wymiary typu nadrzędny-podrzędny ......... 104

Grupowanie elementow członkowskich ....... 109

Wymiary czasu oparte na tabeli użytkownika, relacje pomiędzy atrybutami,

alerty zasad praktycznych oraz typy danych wymiarow i atrybutow ............. 110

Wymiary czasu serwera ................. 120

Wymiary faktow ........................ 122

Wymiary pełniące rolę ............... 125

Zaawansowane miary ................ 126

Kalkulacje ............. 128

Obliczane elementy członkowskie ............... 129

Nazwane zbiory  135

Więcej informacji na temat widoku skryptu ...................... 136

Kluczowe wskaźniki wydajności .... 140

Wizualizacja wskaźnikow KPI: status i trend ...................... 141

Konkretny wskaźnik KPI .......... 141

Testowanie wskaźnikow KPI w trybie widoku przeglądarki ................. 144

Odpytywanie wskaźnikow KPI w programie Management Studio ..................... 147

Inne triki logiki biznesowej dostępne w programie Management Studio ............ 152

Akcje ...................... 154

Prosta definicja akcji ................. 154

Projektowanie akcji ................... 155

Testowanie akcji ........................ 157

Partycje, ustawienia trybu magazynowania i aktywne buforowanie ........................ 158

Edycja i tworzenie partycji ........ 159

Opcje trybu magazynowania partycji ......... 161

Aktywne buforowanie ................ 162

Dodatkowe funkcje i ułatwienia  164

Agregacje ............... 166

Algorytmiczne projektowanie agregacji ...... 166

Projektowanie agregacji oparte na sposobie używania .................... 168

Ręczne projektowanie (i modyfikowanie) agregacji ......................... 168

Zarządzanie projektami agregacji .............. 170

Projekty agregacji i program Management Studio ........................ 171

Perspektywy .......... 172

Tłumaczenia .......... 174

Role ........................ 179

Podsumowanie ....... 183

17. Kwerendy, narzędzia i rozwijanie aplikacji w technologii OLAP ............ 185

Korzystanie z programu Excel ....... 187

Łączenie się z usługą Analysis Services ....... 188

Tworzenie tabeli przestawnej .... 193

Eksploracja danych tabeli przestawnej ....... 195

Karty wynikow . 197

Tworzenie i konfigurowanie wykresow ...... 200

Odpytywanie kostek danych za pomocą formuł komorek ................. 203

Narzędzia programu Visual Studio dla pakietu Office oraz dodatki dla programu

Excel ............. 210

Usługi Excel Services ................. 211

Wykraczamy poza program Excel: Programowanie własnych rozwiązań OLAP

w środowisku .NET .................... 217

Język MDX i interfejsy API usługi Analysis Services ..................... 218

Migracja do języka MDX .......... 218

Program Management Studio jako klient MDX .......................... 219

Programowanie OLAP w środowisku ADO MD.NET ......................... 235

Korzystanie z obiektow AMO (Analysis Management Objects) .......................... 247

Język XMLA w usługach ........... 249

Obsługa środowiska CLR przez usługę Analysis Services: obiekty ADO MD.NET

strony serwera ....................... 261

Podsumowanie ....... 272

18 Poszerzanie logiki biznesowej o analizę danych ................... 275

Po co prowadzić analizę danych? ... 275

Rozszerzenia serwera SQL Server 2008 związane z analizą danych ........... 280

Wprowadzenie ....... 281

Przygotowanie danych źrodłowych ............. 282

Tworzenie projektu usługi Analysis Services .......................... 284

Korzystanie z kreatora Data Mining Wizard oraz projektanta Data Mining

Structure Designer ..................... 286

Tworzenie struktury analizy danych ........... 288

Tworzenie modelu analizy danych .............. 289

Edycja i dodawanie modeli analizy danych . 295

Wdrażanie i przetwarzanie obiektow analizy danych ................... 303

Przeglądanie modeli analizy danych ........... 305

Sprawdzanie poprawności i porownywanie modeli analizy danych .................... 315

Tabele zagnieżdżone .................. 318

Korzystanie z rozszerzeń analizy danych ......... 325

Modelowanie analizy danych przy użyciu rozszerzeń DMX .................. 326

Używanie rozszerzeń DMX do analizy prognozującej ..................... 338

Szablony DMX .. 347

Zastosowania analizy danych ......... 348

Analiza danych a programowanie przy użyciu interfejsow API ..................... 349

Używanie kontrolki typu Windows Forms z przeglądarką zawartości modelu ... 349

Wykonywanie zapytań prognozujących za pomocą obiektow ADO MD.NET .... 352

Zapytania o zawartość modelu .. 353

Środowiska ADO MD.NET i ASP.NET ...... 353

Używanie kontrolek analizy danych sieci web ............................. 354

Programowanie zarządzalnych procedur składowanych ......................... 355

Język XMLA i analiza danych .. 357

Dodatki analizy danych dla programu Excel 2007 ......................... 359

Podsumowanie ....... 373

19. Usługi raportujące ..................... 375

Korzystanie z narzędzia Report Designer ........ 376

Tworzenie prostego raportu ...... 379

Stosowanie formatowania raportu .............. 385

Dodawanie grupy raportu ......... 389

Praca z parametrami ................. 391

Pisanie niestandardowego kodu raportu ..... 397

Tworzenie raportu typu OLAP . 401

Tworzenie raportow używających regionow danych typu Matrix ....................... 409

Omowienie regionu danych typu Tablix ..... 413

Dodawanie regionu danych typu Chart ..... 418

Wprowadzanie do raportu elementow interaktywnych ...................... 422

Dostarczanie raportow ................... 424

Wdrażanie raportow na serwerze raportującym ............................... 424

Korzystanie z raportow w sposob programowy .................................. 434

Administrowanie usługą raportującą............... 444

Korzystanie z menedżera konfiguracji usługi raportującej ....................... 444

Korzystanie z programow Report Manager oraz Management Studio ............... 448

Integracja z oprogramowaniem SharePoint ............................ 459

Podsumowanie ....... 461

Indeks .................. 463

powrót
 
Produkty Podobne
SQL. Zapytania i techniki dla bazodanowców. Receptury. Wydanie II
Wprowadzenie do SQL. Jak generować, pobierać i obsługiwać dane. Wydanie III
Profesjonalny kod T-SQL 2019. W stronę szybkości, skalowalności i standaryzacji rozwiązań dla SQL Server
SQL Server 2019 Administration Inside Out
Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik. Wydanie IV
Odsłaniamy SQL Server 2019: Klastry Big Data i uczenie maszynowe
Funkcje okna w języku T-SQL dla SQL Server 2019. Analizy danych i jeszcze więcej
T-SQL Window Functions: For data analysis and beyond, 2nd Edition
Kompletny przewodnik po DAX, wyd. 2 rozszerzone. Analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services i Excel
Definitive Guide to DAX, The: Business intelligence for Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services, and Excel, 2nd Edition
Więcej produktów