Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Bazy danych \ SQL Server

Programowanie Microsoft SQL Server 2012 PL Język: 1

978-83-7541-095-2

Cena Brutto: 98.70

Cena netto: 94.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Leonard Lobel, Andrew Brust
Liczba_stron 996
Wydawnictwo Microsoft Press
Oprawa miękka
Data_Wydania 2012-11-01

Programowanie
Microsoft

SQL Server 2012

PL


Książka z grupy:

SQL Server podręcznik

 

 

Niezbędny przewodnik po programowych funkcjach najnowszej wersji Microsoft SQL Server 2012 !

       Podnieś swoje umiejętności programowania baz danych na nowy poziom, pozwalający na tworzenie własnych aplikacji przy użyciu narzędzi programistycznych dostarczanych wraz z serwerem SQL Server 2012.

 Książka pokazuje, w jaki sposób projektować, testować i wdrażać bazy danych SQL Server 2012, dostarczając wielu praktycznych wskazówek i przykładów, rzeczywistych zastosowań i przykładowych kodów źródłowych, które na pewno będą przydatne w codziennej pracy. 

To obowiązkowa lektura dla każdego doświadczonego programisty SQL Server, pragnącego poznać sposoby projektowania i tworzenia efektywnych aplikacji dla SQL Server 2012.

 

Dowiesz się z tej książki jak:

  • Tworzyć i wdrażać bazy danych przy użyciu środowiska IDE pakietu SQL Server Data Tools
  • Odpytywać i manipulować złożonymi zbiorami danych przy użyciu potężnych rozszerzeń języka Transact-SQL
  • Korzystać z funkcjonalności nierelacyjnych, takich jak natywna obsługa strumieni plikowych i typy danych geoprzestrzennych
  • Pobierać dane przy użyciu technologii Microsoft ADO.NET, LINQ oraz Entity Framework
  • Dostarczać dane za pomocą usług WCF (Windows® Communication Foundation) Data Services oraz WCF RIA Services
  • Przenosić posiadane bazy do chmury opartej na platformie Windows Azure™ SQL Database
  • Tworzyć aplikacje mobilne dla systemu Windows Phone korzystające z chmury oraz usługi synchronizacji danych SQL Data Sync
  • Korzystać ze składników logiki biznesowej serwera SQL Server, obejmujących między innymi technologie przetwarzania w pamięci xVelocity

Zaadoptuj i wykorzystaj wiedze zawartą w tym podręczniku !

Wprowadzenie. xv
Podziękowania. xxxiii


Część I: Podstawy programowania w SQL Server
1 Omówienie pakietu oprogramowania SQL Server Data Tools. 3
Omówienie pakietu oprogramowania SSDT. 4
Narzędzia bazodanowe stworzone dla programistów. 4
Programowanie deklaratywne w oparciu o model bazy danych. 6
Programowanie w trybie z połączeniem. 7
Programowanie w trybie bez połączenia. 8
Wersjonowanie i obrazy migawkowe. 11
Tworzenie kodu dla różnych platform docelowych. 12
Korzystanie z pakietu oprogramowania SSDT . 12
Łączenie sie z bazą danych za pomocą eksploratora obiektów
SQL Server Object Explorer. 13
Zbieranie nowych wymagań. 20
Korzystanie z narzędzia Table Designer (w trybie z połączeniem) . 22
Praca z projektem typu SQL Server Database w trybie offline. 30
Wykonywanie obrazu migawkowego. 33
Korzystanie z narzędzia Table Designer (projekt bazy danych w trybie Offline). 33
Omówienie instancji LocalDB. 36
Refaktoryzacja bazy danych. 41
Testowanie i debugowanie. 45
Porównywanie schematów. 48
Publikowanie w chmurze SQL Azure . 52
Przyzwyczajanie się do korzystania z pakietu oprogramowania SSDT. 57
Podsumowanie. 58


2 Rozszerzenia języka T-SQL. 59
Parametry o wartościach tablicowych. 60
Coś więcej niż kolejne rozwiązanie oparte na tabeli tymczasowej. 61
Wysyłanie zamówień. 62
Używanie parametrów tablicowych do masowych operacji
wstawiania i aktualizowania danych . 64
Przekazywanie parametrów tablicowych przy użyciu składnika ADO.NET. 67
Przekazywanie kolekcji w parametrach tablicowych przy użyciu
niestandardowych iteratorów. 70
Ograniczenia parametrów tablicowych. 74
Typy danych dla dat i godzin . 74
Oddzielne typy danych dla dat i godzin. 75
Bardziej przenośne typy danych dla dat i godzin . 75
Obsługa stref czasowych. 76
Dokładność, ilość zajmowanej pamięci oraz format używany
do zapisywania dat i godzin. 78
Funkcje służące do przetwarzania dat i godzin. 80
Instrukcja MERGE. 83
Definiowanie źródłowych i docelowych danych dla instrukcji MERGE. 86
Klauzula WHEN MATCHED. 87
Klauzula WHEN NOT MATCHED BY TARGET. 88
Używanie instrukcji MERGE do replikacji tabeli . 89
Klauzula WHEN NOT MATCHED BY SOURCE. 90
Klauzula OUTPUT w instrukcji MERGE. 93
Wybór metody złączenia . 94
Działanie instrukcji MERGE jako instrukcji języka DML. 95
Składnia instrukcji typu INSERT OVER DML. 97
Alternatywa wobec klauzuli OUTPUT…INTO, zapewniająca
możliwość filtrowania danych. 98
Konsumowanie zmian przy użyciu słowa kluczowego CHANGES. 102
Operator GROUPING SETS. 105
Zestawienia według poziomu . 107
Zestawienia według wszystkich możliwych kombinacji poziomów. 109
Zwracanie zestawień tylko dla najwyższego poziomu. 111
Mieszanie i dopasowywanie. 112
Obsługa wartości NULL. 114
Rozszerzenia funkcjonalności okna danych (klauzuli OVER). 118
Agregacje przesuwne . 120
Porównanie klauzul RANGE i ROWS. 122
Nowe funkcje języka T-SQL wprowadzone w wersji SQL Server 2012. 122
Nowe funkcje analityczne. 123
Nowe funkcje konwersji . 129
Nowe funkcje służące do przetwarzania dat i godzin. 131
Nowe funkcje logiczne. 133
Nowe funkcje służące do przetwarzania łańcuchów znakowych. 134
Zmienione funkcje matematyczne . 136
Instrukcja THROW. 137
Ponowne zgłaszanie wyjątków. 137
Stronicowanie po stronie serwera. 141
Używanie funkcji ROW_NUMBER . 141
Używanie składni OFFSET/FETCH NEXT. 142
Obiekt SEQUENCE. 143
Ograniczenia sekwencji. 146
Wykrywanie metadanych. 146
Podsumowanie. 152
3 Eksploracja środowiska SQL CLR. 153
Wprowadzenie: Włączenie integracji ze środowiskiem CLR. 154
Integracja programu Visual Studio i serwera SQL Server. 155
Projekty typu SQL Server Database Project w programie Visual Studio. 156
Automatyczne wdrażanie. 158
Atrybuty kodu SQL CLR.  158
Nasza pierwsza procedura składowana ze środowiska SQL CLR. 160
Procedury składowane CLR oraz dostęp do danych po stronie serwera. 162
Potokowe przesyłanie danych za pomocą obiektów klasy
SqlDataRecord i SqlMetaData. 165
Wdrażanie. 168
Przygotowanie . 168
Wdrażanie modułu wykonywalnego. 171
Wdrażanie procedur składowanych . 174
Testowanie procedur składowanych. 175
Funkcje CLR . 177
Procedury wyzwalane CLR. 183
Agregacje CLR . 187
Typy danych SQL CLR. 193
Zabezpieczenia. 199
Badanie i zarządzanie zdefiniowanymi przez użytkownika typami danych CLR . 200
Wskazówki praktyczne dotyczące korzystania ze środowiska SQL CLR. 207
Podsumowanie. 208


4 Praca z transakcjami . 209
Co to jest transakcja? . 210
Omówienie właściwości ACID . 211
Obsługa transakcji lokalnych przez serwer SQL Server. 214
Tryb z automatycznym zatwierdzaniem transakcji. 214
Tryb z transakcją jawną. 214
Tryb z transakcją niejawną. 218
Tryb transakcji z zakresem ograniczonym do partii zadań. 219
Poziomy izolacji. 222
Poziom izolacji z odczytem niezatwierdzonym. 222
Poziom izolacji z odczytem zatwierdzonym. 224
Poziom izolacji z powtarzalnym odczytem. 225
Poziom izolacji z serializacją. 226
Poziom izolacji obrazu migawkowego. 226
Poziom izolacji obrazu migawkowego z odczytem zatwierdzonych danych. 228
Poziomy izolacji w środowisku ADO.NET. 229
Transakcje rozproszone. 231
Terminologia związana z transakcjami rozproszonymi . 231
Reguły i metody rejestrowania się. 233
Transakcje rozproszone na serwerze SQL Server . 236
Transakcje rozproszone w środowisku .NET Framework. 237
Użycie menedżera zasobów w transakcji zakończonej powodzeniem. 246
Transakcje w środowisku SQL CLR (integracja ze środowiskiem CLR).. 250
Podsumowanie dotychczasowych informacji. 254
Podsumowanie. 256


5 Zabezpieczenia serwera SQL. 257
Cztery filary platformy Security Framework. 258
Bezpieczeństwo z założenia. 258
Bezpieczne ustawienia domyślne . 258
Bezpieczne wdrożenie. 260
Bezpieczna komunikacja. 260
Omówienie zabezpieczeń serwera SQL Server. 260
Loginy serwera SQL Server. 261
Użytkownicy bazy danych. 263
Konto użytkownika guest. 264
Uwierzytelnianie i autoryzacja. 265
Sposób nawiązywania połączeń przez klientów. 266
Zasady haseł. 267
Separacja użytkownika i schematu. 269
Kontekst wykonywania. 272
Obsługa szyfrowania. 276
Szyfrowanie danych w trakcie ich przesyłania. 277
Szyfrowanie przechowywanych danych. 279
Transparentne szyfrowanie danych. 284
Inspekcja serwera SQL Server. 291
Tworzenie obiektu inspekcji. 291
Opcje inspekcji. 293
Rejestrowanie zdarzeń inspekcji w systemie plików. 295
Rejestrowanie zdarzeń inspekcji w dzienniku zdarzeń systemu Windows. 296
Prowadzenie inspekcji zdarzeń serwera. 297
Prowadzenie inspekcji zdarzeń bazy danych. 298
Przeglądanie zarejestrowanych zdarzeń inspekcji . 300
Odpytywanie widoków katalogu inspekcji. 302
Częściowo zawarte bazy danych. 303
Tworzenie częściowo zawartej bazy danych. 304
Tworzenie użytkownika zawartego. 304
Inne funkcje częściowo zawartych baz danych. 305
Metody używane przez hakerów do atakowania serwerów SQL Server. 309
Bezpośrednie połączenie z siecią Internet. 309
Słabe hasła kont administratorów systemu. 309
Usługa SQL Server Browser . 310
Wstrzykiwanie kodu SQL. 310
Spostrzeżenie . 311
Podsumowanie. 312


Część II: Zastosowania nierelacyjne
6 Język XML a relacyjna baza danych. 315

Dane znakowe jako dane w formacie XML. 317
Typ danych xml. 318
Używanie zmiennych typu xml . 319
Używanie formatu XML w tabelach . 320
Definicje schematu XML (XSD). 321
Indeksy XML. 329
Polecenia FOR XML. 332
FOR XML RAW. 332
FOR XML AUTO . 333
FOR XML EXPLICIT. 335
Dodatkowe funkcje klauzuli FOR XML. 340
Opcja TYPE. 341
FOR XML PATH. 341
Emitowanie elementu ROOT . 345
Tworzenie schematu XSD umieszczanego wewnątrz dokumentu XML. 346
Tworzenie kodu XML opartego na elementach. 347
Rozmontowywanie danych w formacie XML przy użyciu funkcji OPENXML. 349
Odpytywanie danych w formacie XML za pomocą zapytań w języku XQuery. 351
Omówienie wyrażeń w języku XQuery i XPath. 351
Działanie zapytań XQuery na serwerze SQL Server. 354
Instrukcje DML dla formatu XML.. 364
Podsumowanie. 366


7 Dane hierarchiczne a relacyjna baza danych. 367
Typ danych hierarchyid. 368
Tworzenie tabeli hierarchicznej. 370
Metoda GetLevel. 371
Wypełnianie hierarchii danymi. 372
Metoda GetRoot. 373
Metoda GetDescendant. 374
Metoda ToString. 375
Metoda GetAncestor . 381
Strategie indeksowania tabeli hierarchicznej. 385
Indeksowanie w głąb. 386
Indeksowanie poprzeczne. . 386
Odpytywanie tabel hierarchicznych. 388
Metoda IsDescendantOf. 388
Reorganizowanie węzłów wewnątrz hierarchii. 390
Metoda GetReparentedValue. 390
Przeszczepianie gałęzi drzewa. 392
Więcej metod typu danych hierarchyid. 395
Podsumowanie. 396

8 Natywne strumienie plikowe. 397
Tradycyjne strategie obsługi obiektów typu BLOB. .. 398
Obiekty BLOB w bazie danych. 398
Obiekty BLOB w systemie plików . 399
Omówienie strumieni plikowych typu FILESTREAM . 400
Włączenie obsługi strumieni plikowych typu FILESTREAM . 402
Włączanie obsługi strumieni plikowych typu FILESTREAM
na poziomie komputera. 402
Włączanie obsługi strumieni plikowych typu FILESTREAM
na poziomie instancji serwera. 405
Tworzenie bazy danych z włączoną obsługą strumieni plikowych typu
FILESTREAM. 406
Tworzenie tabeli z kolumnami typu FILESTREAM. 408
Przechowywanie i pobieranie danych typu FILESTREAM. 409
Usuwanie danych typu FILESTREAM . 413
Bezpośrednie przesyłanie strumieniowe w środowisku .NET przy
użyciu klasy SqlFileStream. 413
Omówienie klasy SqlFileStream. 414
Tworzenie aplikacji klienckiej typu Windows Forms.  . 416
Programowanie dostępu do danych przy użyciu klasy SqlFileStream . 418
Tworzenie strumieniowej usługi HTTP. 429
Budowanie klienta WPF . 435
Ograniczenia i uwagi dotyczące strumieni plikowych typu FILESTREAM . 438
Omówienie tabel plikowych typu FileTable. 440
Tworzenie tabeli plikowej FileTable. 445
Manipulowanie tabelami plikowymi typu FileTable. 447
Przeszukiwanie dokumentów . 452
Podsumowanie. 453


9 Obsługa danych geoprzestrzennych. 455
SQL Server Spaces Out. 456
Modele przestrzenne . 456
Model planarny (płaskiej Ziemi) . 456
Model geodezyjny (elipsoida). 457
Standardy danych przestrzennych. 458
Importowanie danych w formacie WKT (Well-Known Text). 459
Importowanie danych w formacie WKB. 463
Importowanie danych w formacie GML (Geography Markup Language). 463
Przestrzenne typy danych . 464
Korzystanie z typu danych geometry. 465
Korzystanie z typu danych geography. 479
Rozszerzenia przestrzenne wprowadzone w wersji SQL Server 2012. 493
Nowe klasy danych przestrzennych. 493
Nowe metody przestrzenne. 498
Inne ulepszenia. 506
Integracja z mapami Microsoft Bing . 509
Podsumowanie. 519

Część III: Stosowany SQL
10 Technologie dostępu do danych firmy Microsoft. 523

Ewolucja dostępu do danych na platformie .NET. 524
Przygotowywanie przykładowej bazy danych . 527
Monitorowanie aktywności bazy danych przy użyciu narzędzia
SQL Server Profiler. 533
Konwencjonalna technologia ADO.NET. 535
Korzystanie z surowych obiektów dostępu do danych. 535
Praca ze zbiorami danych typu DataSets. 559
Zapytania LINQ (Language-Integrated Query). . . 582
Technologia LINQ to DataSet. 584
Mapowanie obiektowo relacyjne (ORM) wkracza do świata .NET . 589
Zróżnicowana oferta technologii ORM z Redmond. 591
LINQ to SQL: przeszłość i teraźniejszość . 593
Entity Framework: teraźniejszość i przyszłość. 597
Podsumowanie. 632

11 Technologie dostępu do danych oparte na platformie WCF. 635
Zdefiniowanie usług. 635
Opcje dostępu do danych na platformie WCF. 636
Usługa WCF Data Services. 637
Tworzenie usługi WCF Data Service. 639
Tworzenie modelu danych z encjami. 641
Testowanie działania usługi WCF Data Services przy użyciu
przeglądarki Internet Explorer . 644
Tworzenie aplikacji klienckich dla usług WCF Data Services . 648
Rozszerzanie usługi WCF Data Services. 679
Usługa WCF RIA Services. 685
Ustanawianie łącza usługi WCF RIA Services. 686
Tworzenie modelu danych z encjami. 689
Tworzenie klas usługi domenowej oraz klas metadanych. 690
Budowanie klienta Silverlight. 701
Inspekcja protokołu .NET Framing przy użyciu programu Fiddler . 710
Testowanie gotowego rozwiązania dla usługi WCF RIA Services. 711
Wybór właściwej technologii dostępu do danych opartej na platformie WCF . 720
Podsumowanie. 721

12 Przenoszenie usług do chmury SQL Azure.  723
Historia . 725
Czym właściwie jest usługa SQL Azure?. 726
Skąd wynikają ograniczenia?. 727
Ceny. 728
Początek jest bezpłatny. 729
Przygotowanie. 730
Po wstępnych przygotowaniach. 731
Przygotowanie serwera. 732
Przygotowanie bazy danych. 736
Zarządzanie bazą danych. 737
Tworzenie tabel i wprowadzanie danych. 738
Wykonywanie zapytań w oknie przeglądarki. 739
Projektowanie indeksów. 740
Zarządzanie i wizualizacje. 741
Łączenie się „z ziemi”. 744
Przeprowadzanie migracji i synchronizacji pomiędzy ziemią a chmurą. .. 748
Ratunek w plikach typu DACPAC. 749
Wyodrębnianie, wdrażanie, eksportowanie i importowanie plików
aplikacji warstwy danych. 750
Scenariusze. 753
Federacje SQL Azure. 759
Leksykon federacji SQL Azure . 760
Tworzenie federacji . 760
Sfederowane tabele. 762
Używanie elementów federacji . 763
Dzielenie i usuwanie elementów federacji. 763
Tabele centralne i tabele odwołań . 764
Zapytania rozdysponowujące i scenariusze z wieloma dzierżawcami. 764
Obsługa federacji w programie SSMS oraz SSDT. 765
Zastosowanie federacji w chmurze. 766
SQL Azure Reporting. 766
Przygotowanie serwera. 768
Tworzenie raportów. 769
Wdrażanie raportów. 771
Rozwiewanie wątpliwości. 772
Podsumowanie. 773


13 Usługa SQL Azure Data Sync i tworzenie aplikacji dla systemu Windows Phone 7. 775
Charakterystyka systemu z okazjonalnym połączeniem. 776
Zarządzanie danymi. 776
Poznajemy usługę SQL Azure Data Sync. 777
Możliwości i funkcje. 778
Terminologia związana z usługą Data Sync. 779
Grupy synchronizacji. 780
Agent synchronizacji klienta. 782
Uwagi dotyczące usługi SQL Azure Data Sync. 783
Tworzenie systemu z okazjonalnym połączeniem. 785
Wymagania wstępne. 789
Konfigurowanie usługi SQL Azure Data Sync. 790
Przygotowanie serwera usługi SQL Azure Data Sync Server . 790
Tworzenie grupy synchronizacji. 791
Umieszczanie usług WCF Data Services na platformie Windows Azure . 803
Informacje o platformie Windows Azure. 803
Tworzenie rozwiązania FlixPoll. 805
Dodawanie usługi danych FlixPoll. 806
Dodawanie modelu danych z encjami. 808
Tworzenie klienta FlixPoll. 811
Używanie danych w formacie OData w systemie Windows Phone. 828
Baza danych SQL Server na telefonie komórkowym. 832
Wdrożenie na platformie Windows Azure. 840
Podsumowanie. 842

 

14 Szersze spojrzenie na oprogramowanie SQL Server . 843
Stos elementów logiki biznesowej firmy Microsoft: krótkie wprowadzenie . 845
Usługi danych głównych . 845
Usługi jakości danych. 849
Usługi integracji. 852
System RDBMS i hurtownie danych. 854
Składnice danych i hurtownie danych. 854
Schemat gwiaździsty. 855
Urządzenia z hurtowniami danych SQL Server. 856
Usługi analityczne. 857
Motor wielowymiarowy. 858
Dodatek PowerPivot i tryb tabelaryczny usługi SSAS. 860
Wyszukiwanie danych. 863
Power View. 864
Usługi raportujące. 865
Części raportu. 866
Wysyłanie alertów. 866
Składniki pulpitu nawigacyjnego. 867
Program Excel i usługi programu Excel. 867
Korzystanie z usług programu Excel. 869
StreamInsight. 870
Usługa PerformancePoint Services. 871
Edycje serwera SQL Server i wymagane wersje oprogramowania SharePoint. 872
Podsumowanie. 874

15 Technologie przetwarzania w pamięci – xVelocity. 875
Bazy danych z magazynem kolumn. 877
Technologia magazynu kolumn na rynku rozwiązań logiki biznesowej. 879
Technologia xVelocity w systemach RDBMS: Indeksy kolumn. 879
Tworzenie indeksu kolumny. 880
Czego nie można zrobić. 880
Jak działają indeksy kolumn. 882
Technologia xVelocity w zastosowaniach analitycznych: PowerPivot
i modele tabelaryczne SSAS. 887
Uporządkowanie słownictwa związanego z usługami analitycznymi. 887
Najważniejsze informacje na temat technologii BISM. 889
Przyjaciele, rodacy, dajcie nam swoje dane. 890
Tworzenie modelu BISM. 891
M jak Modelowanie. 895
Modelowanie, Part Deux. 898
Odpytywanie modeli danych z poziomu programu Excel . 905
Program PowerPivot dla serwera SharePoint . 908
Przejście do usługi SSAS w trybie tabelarycznym. 909
Nadchodzi program Power View. 916
Powrót do motoru VertiPaq. 918
Podsumowanie. 920
Indeks . 921
Informacje o autorach. 961

powrót
 
Produkty Podobne
MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania. Wydanie II
SQL. Zapytania i techniki dla bazodanowców. Receptury. Wydanie II
Wprowadzenie do SQL. Jak generować, pobierać i obsługiwać dane. Wydanie III
Profesjonalny kod T-SQL 2019. W stronę szybkości, skalowalności i standaryzacji rozwiązań dla SQL Server
SQL Server 2019 Administration Inside Out
Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik. Wydanie IV
Odsłaniamy SQL Server 2019: Klastry Big Data i uczenie maszynowe
Funkcje okna w języku T-SQL dla SQL Server 2019. Analizy danych i jeszcze więcej
T-SQL Window Functions: For data analysis and beyond, 2nd Edition
Kompletny przewodnik po DAX, wyd. 2 rozszerzone. Analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services i Excel
Więcej produktów