Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ JavaScript

Programowanie zorientowane obiektowo w języku JavaScript. Wydanie III Język: 1

978-83-283-3782-4

Cena Brutto: 79.00

Cena netto: 75.24

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Ved Antani, Stoyan Stefanov
Liczba_stron 472
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2017-12-01
Programowanie zorientowane obiektowo w języku

JavaScript

Wydanie III


Dziś JavaScript jest dojrzałym, wszechstronnym i potężnym językiem programowania, który świetnie się nadaje do programowania zorientowanego obiektowo. Pozwala przy tym na pisanie solidnego i efektywnego kodu. Stał się świetnym narzędziem do tworzenia bardzo złożonych, skalowalnych i łatwych w utrzymaniu aplikacji. Można zaobserwować, że JavaScript powoli nadaje kształt następnej generacji platform internetowych i serwerowych. Najnowsza specyfikacja tego języka, ES6, wprowadza ważne konstrukcje językowe, takie jak obietnice, klasy, funkcje strzałkowe.


Ta książka jest znakomitym podręcznikiem programowania obiektowego w JavaScripcie. Przedstawiono tu solidne podstawy języka oraz programowania obiektowego, co ułatwia zrozumienie zaawansowanych, nowoczesnych funkcjonalności ES6: iteratorów i generatorów. Wyjaśniono koncepcję prototypów i zasady dziedziczenia, a także zasady programowania asynchronicznego. Nie zabrakło kilku niezwykle przydatnych dodatków: listy słów zastrzeżonych, funkcji i obiektów wbudowanych w język, a także wprowadzenia do wyrażeń regularnych. Ponadto każdy rozdział zakończono zestawem przydatnych ćwiczeń do samodzielnego wykonania.

Niektóre zagadnienia omówione w książce:

 • Konfiguracja środowiska programistycznego
 • Środowisko przeglądarki, model BOM i DOM
 • Technika AJAX
 • Wzorce kodowania i wzorce projektowe
 • Framework Jasmine i projektowanie oparte na testach
 • Programowanie reaktywne i biblioteka React

  O autorach (13)

  O korektorze merytorycznym (14)

  Przedmowa (15)

  Rozdział 1. Obiektowy język JavaScript (19)

  • Trochę historii (20)
   • Wojny przeglądarkowe i renesans (21)
   • Teraźniejszość (22)
   • Przyszłość (23)
  • ECMAScript 5 (24)
   • Tryb ścisły w ES6 (24)
  • ECMAScript 6 (25)
   • Obsługa ES6 w przeglądarkach (25)
   • Babel (26)
  • Programowanie obiektowe (27)
   • Obiekty (28)
   • Klasy (28)
   • Hermetyzacja (29)
   • Agregacja (29)
   • Dziedziczenie (30)
   • Polimorfizm (30)
  • Programowanie obiektowe - podsumowanie (31)
  • Konfiguracja środowiska szkoleniowego (31)
   • Web Inspector dla silnika WebKit (32)
   • JavaScriptCore na komputerach Mac (33)
   • Inne konsole (34)
  • Podsumowanie (36)

  Rozdział 2. Proste typy danych, tablice, pętle i warunki (37)

  • Zmienne (37)
   • Wielkość liter w nazwach zmiennych ma znaczenie (39)
  • Operatory (40)
  • Proste typy danych (43)
   • Ustalanie typu danych - operator typeof (43)
   • Liczby (44)
   • Łańcuchy znaków (49)
   • Typ boolean (54)
   • Undefined i null (59)
   • Symbole (60)
  • Proste typy danych - podsumowanie (61)
  • Tablice (62)
   • Dodawanie i aktualizacja elementów tablicy (63)
   • Usuwanie elementów (63)
   • Tablice tablic (64)
  • Warunki i pętle (65)
   • Bloki kodu (65)
   • Pętle (71)
  • Komentarze (75)
  • Ćwiczenia (76)
  • Podsumowanie (77)

  Rozdział 3. Funkcje (79)

  • Czym jest funkcja? (80)
   • Wywoływanie funkcji (80)
   • Parametry (80)
  • Parametry domyślne (82)
  • Parametry reszty (83)
  • Operator rozwijania (84)
  • Funkcje predefiniowane (85)
   • parseInt() (85)
   • parseFloat() (86)
   • isNaN() (87)
   • isFinite() (88)
   • encodeURI() i encodeURIComponent() (88)
   • eval() (88)
  • Zakres zmiennych (89)
   • Wynoszenie zmiennych (91)
  • Zakres bloku (92)
  • Funkcje są danymi (93)
   • Funkcje anonimowe (95)
   • Wywołania zwrotne (95)
   • Funkcje natychmiastowe (98)
   • Funkcje wewnętrzne (prywatne) (99)
   • Funkcje, które zwracają funkcje (100)
   • Funkcjo, przepiszże się! (101)
  • Domknięcia (102)
   • Łańcuch zakresów (103)
   • Przerwanie łańcucha za pomocą domknięcia (103)
   • Funkcje dostępowe (109)
   • Iterator (110)
  • IIFE a bloki (111)
  • Funkcje strzałkowe (111)
  • Ćwiczenia (112)
  • Podsumowanie (113)

  Rozdział 4. Obiekty (115)

  • Od tablic do obiektów (115)
   • Elementy, właściwości, metody i składowe (117)
   • Tablice asocjacyjne (118)
   • Dostęp do właściwości obiektu (118)
   • Wywoływanie metod obiektu (119)
   • Modyfikacja właściwości i metod (120)
   • Wartość this (121)
   • Konstruktory (122)
   • Obiekt globalny (123)
   • Właściwość constructor (124)
   • Operator instanceof (125)
   • Funkcje zwracające obiekty (125)
   • Przekazywanie obiektów (126)
   • Porównywanie obiektów (127)
   • Obiekty w konsoli silnika WebKit (128)
   • Literały obiektowe ES6 (129)
  • Właściwości i atrybuty obiektów (131)
  • Metody obiektów w ES6 (132)
   • Kopiowanie właściwości za pomocą Object.assign (132)
   • Porównywanie właściwości za pomocą Object.is (133)
  • Destrukturyzacja (133)
  • Obiekty wbudowane (136)
   • Object (136)
   • Array (137)
   • Function (143)
   • Inferencja typów obiektów (150)
   • Boolean (151)
   • Number (152)
   • String (153)
   • Math (157)
   • Date (159)
   • RegExp (163)
   • Obiekty Error (168)
  • Ćwiczenia (171)
  • Podsumowanie (173)

  Rozdział 5. Iteratory i generatory ES6 (175)

  • Pętla for...of (175)
  • Iteratory i obiekty iterowalne (176)
   • Iteratory (176)
   • Obiekty iterowalne (177)
  • Generatory (178)
   • Iterowanie przez generatory (181)
  • Kolekcje (182)
   • Map (182)
   • Set (185)
   • WeakMap i WeakSet (186)
  • Podsumowanie (186)

  Rozdział 6. Prototypy (189)

  • Właściwość prototype (189)
   • Dodawanie metod i właściwości przy użyciu prototypu (190)
  • Korzystanie z metod i właściwości obiektu prototype (191)
   • Właściwości własne a właściwości prototypu (192)
   • Nadpisywanie właściwości prototypu właściwością własną (193)
   • Korzystanie z metody isPrototypeOf() (196)
   • Ukryte powiązanie __proto__ (197)
  • Rozszerzanie obiektów wbudowanych (199)
   • Rozszerzanie obiektów wbudowanych - kontrowersje (200)
   • Pułapki związane z prototypami (201)
  • Ćwiczenia (203)
  • Podsumowanie (203)

  Rozdział 7. Dziedziczenie (205)

  • Łańcuchy prototypów (205)
   • Przykładowy łańcuch prototypów (206)
   • Przenoszenie wspólnych właściwości do prototypu (209)
  • Dziedziczenie samego prototypu (211)
   • Konstruktor tymczasowy - new F() (212)
  • Uber: dostęp do obiektu nadrzędnego z obiektu potomnego (214)
  • Zamknięcie dziedziczenia wewnątrz funkcji (215)
  • Kopiowanie właściwości (216)
  • Uwaga na kopiowanie przez referencję! (218)
  • Obiekty dziedziczą z obiektów (221)
  • Głębokie kopiowanie (222)
  • Korzystanie z metody object() (224)
  • Połączenie dziedziczenia prototypowego z kopiowaniem właściwości (225)
  • Dziedziczenie wielokrotne (227)
   • Domieszki (228)
  • Dziedziczenie pasożytnicze (229)
  • Wypożyczanie konstruktora (230)
   • Pożyczanie konstruktora i kopiowanie jego prototypu (232)
  • Studium przypadku: rysujemy kształty (232)
   • Analiza (233)
   • Implementacja (233)
   • Testowanie (237)
  • Ćwiczenia (238)
  • Podsumowanie (238)

  Rozdział 8. Klasy i moduły (243)

  • Definiowanie klas (245)
   • Konstruktor (247)
   • Metody prototypowe (247)
   • Metody statyczne (248)
   • Właściwości statyczne (248)
   • Metody generatora (248)
  • Podklasy (249)
   • Domieszki (251)
  • Moduły (252)
   • Listy eksportów (254)
  • Podsumowanie (255)

  Rozdział 9. Obietnice i obiekty proxy (257)

  • Asynchroniczny model programowania (259)
  • Stos wywołań JavaScriptu (261)
   • Kolejka komunikatów (262)
   • Pętla zdarzeń (262)
   • Timery (262)
  • Obietnice (264)
   • Tworzenie obietnic (266)
   • Metaprogramowanie i obiekty proxy (268)
   • Obiekt pośredniczący proxy (269)
   • Pułapki na funkcje (270)
  • Podsumowanie (271)

  Rozdział 10. Środowisko przeglądarki (273)

  • Załączanie JavaScriptu na stronie HTML (273)
  • BOM i DOM - przegląd (274)
  • BOM (275)
   • Ponownie odkrywamy obiekt window (275)
   • Korzystanie z właściwości window.navigator (276)
   • Konsola jako ściąga (276)
   • Korzystanie z właściwości window.location (277)
   • Korzystanie z właściwości window.history (278)
   • Korzystanie z właściwości window.frames (279)
   • Korzystanie z właściwości window.screen (281)
   • Metody window.open() i window.close() (281)
   • Metody window.moveTo() i window.resizeTo() (282)
   • Metody window.alert(), window.prompt() i window.confirm() (282)
   • Metody window.setTimeout() i window.setInterval() (284)
   • Właściwość window.document (286)
  • DOM (286)
   • Core DOM i HTML DOM (288)
   • Dostęp do węzłów DOM (289)
   • Modyfikacja węzłów DOM (297)
   • Tworzenie nowych węzłów (300)
   • Usuwanie węzłów (303)
   • Obiekty DOM istniejące tylko w HTML (304)
  • Zdarzenia (308)
   • Kod obsługi zdarzeń wpleciony w atrybuty HTML (308)
   • Właściwości elementów (308)
   • Nasłuchiwacze zdarzeń DOM (309)
   • Przechwytywanie i bąbelkowanie (311)
   • Zatrzymanie propagacji (312)
   • Anulowanie zachowania domyślnego (314)
   • Obsługa zdarzeń w różnych przeglądarkach (314)
   • Typy zdarzeń (316)
  • XMLHttpRequest (317)
   • Wysłanie żądania (317)
   • Przetworzenie odpowiedzi (318)
   • Tworzenie obiektów XHR w IE w wersjach starszych niż 7 (319)
   • A jak asynchroniczny (320)
   • X jak XML (321)
   • Przykład (321)
  • Ćwiczenia (323)
  • Podsumowanie (325)

  Rozdział 11. Wzorce kodowania i wzorce projektowe (327)

  • Wzorce kodowania (328)
   • Izolowanie zachowania (328)
   • Przestrzenie nazw (331)
   • Rozgałęzianie kodu w czasie inicjowania (333)
   • Leniwe definicje (335)
   • Obiekt konfiguracyjny (335)
   • Prywatne właściwości i metody (337)
   • Metody uprzywilejowane (338)
   • Funkcje prywatne w roli metod publicznych (339)
   • Funkcje natychmiastowe (339)
   • Moduły (340)
   • Łańcuchowanie (341)
   • JSON (342)
   • Funkcje wyższego rzędu (343)
  • Wzorce projektowe (345)
   • Singleton (345)
   • Singleton 2 (346)
   • Fabryka (347)
   • Dekorator (349)
   • Obserwator (351)
  • Podsumowanie (354)

  Rozdział 12. Testowanie i debugowanie (355)

  • Testy jednostkowe (356)
   • Programowanie sterowane testami (357)
   • Programowanie oparte na zachowaniach (357)
   • Mocha, Chai i Sinon (362)
  • Debugowanie kodu JavaScript (363)
   • Błędy składniowe (363)
   • Wyjątki w trakcie wykonywania programu (364)
  • Podsumowanie (371)

  Rozdział 13. Programowanie reaktywne i biblioteka React (373)

  • Programowanie reaktywne (373)
   • Dlaczego warto rozważyć programowanie reaktywne? (376)
  • Biblioteka React (376)
  • Wirtualny DOM (377)
  • Instalacja i uruchomienie React (378)
   • Komponenty i ich parametry wejściowe (381)
   • Stan (382)
   • Zdarzenia cyklu życia (384)
  • Podsumowanie (386)

  Dodatek A. Słowa zarezerwowane (387)

  • Słowa kluczowe (387)
  • Słowa zarezerwowane w ES6 (388)
   • Słowa zarezerwowane dla przyszłych implementacji (389)
  • Poprzednio zarezerwowane słowa (389)

  Dodatek B. Funkcje wbudowane (391)

  Dodatek C. Obiekty wbudowane (395)

  • Object (395)
   • Składowe konstruktora Object (396)
   • Składowe Object.prototype (396)
   • Dodatki do obiektów w ECMAScript 5 (398)
  • Dodatki do obiektów w ES6 (402)
   • Skrócona składnia właściwości (402)
   • Obliczane nazwy właściwości (403)
   • Object.assign (403)
  • Array (403)
   • Składowe Array.prototype (404)
   • Dodatki do Array w ECMAScript 5 (406)
   • Dodatki do tablic w ES6 (409)
  • Function (410)
   • Składowe Function.prototype (411)
   • Dodatki do Function w ECMAScript 5 (412)
   • Dodatki do Function w ES6 (412)
  • Boolean (413)
  • Number (413)
   • Składowe konstruktora Number (414)
   • Składowe Number.prototype (414)
  • String (415)
   • Składowe konstruktora String (416)
   • Składowe String.prototype (416)
   • Dodatki do String w ECMAScript 5 (418)
   • Dodatki do String w ES6 (419)
  • Date (419)
   • Składowe konstruktora Date (420)
   • Składowe Date.prototype (420)
   • Dodatki do Date w ECMAScript 5 (423)
  • Math (424)
   • Składowe obiektu Math (424)
  • RegExp (426)
   • Składowe RegExp.prototype (426)
  • Obiekty Error (427)
   • Składowe Error.prototype (428)
  • JSON (428)
   • Składowe obiektu JSON (428)

  Dodatek D. Wyrażenia regularne (431)

  Dodatek E. Odpowiedzi do ćwiczeń (437)

  Skorowidz (467)

powrót
 
Produkty Podobne
Vue.js 2. Wprowadzenie dla profesjonalistów
PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie V
Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów
Introduction to JavaScript Programming The Nothing but a Browser Approach
JavaScript w praktyce. Stwórz twitterowego bota, system sygnalizacyjny LED i inne projekty z użyciem Node.js i Raspberry Pi
React Native. Tworzenie aplikacji mobilnych w języku JavaScript. Wydanie II
Nowoczesny JavaScript. Poznaj ES6 i praktyczne zastosowania nowych rozwiązań
JavaScript. Wyrażenia regularne dla programistów
Angular. Profesjonalne techniki programowania. Wydanie II
Programowanie zorientowane obiektowo w języku JavaScript. Wydanie III
Więcej produktów