Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Servery \ SharePoint

Projektowanie rozwiązań dla Microsoft SharePoint 2010 Język: 1

9788375410808

Cena Brutto: 48.30

Cena netto: 46.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Jason Lee, Chris Keyser, Robert Bogue, Todd Baginski
Liczba_stron 269
Wydawnictwo Microsoft Press
Oprawa miękka
Data_Wydania 2011-07-25
Poziom All Levels

Platforma Microsoft SharePoint 2010 udostępnia organizacjom i projektantom wiele nowych funkcji o dużych możliwościach. Nowe możliwości wiążą się jednak z nowymi wyzwaniami w zakresie projektowania, nowymi analizami dotyczącymi architektury i nowymi rodzajami kompromisowych decyzji, jakie muszą podejmować projektanci. Czy powinniśmy konstruować naszą aplikację jako rozwiązanie farmy, czy zastosować nowe środowisko izolowane?  Czy powinniśmy tworzyć w pełni zaufany zestaw usługi proxy, by rozszerzać możliwości rozwiązań izolowanych? Czy powinniśmy budować magazyn danych przy użyciu list platformy SharePoint, czy zewnętrznej bazy danych? Jakie są funkcjonalne i wydajnościowe implikacje stosowania nowego dostawcy LINQ To SharePoint? Jak możemy poprawiać wydajność nowych interfejsów API po stronie klienta podczas uzyskiwania danych przechowywanych na platformie SharePoint z aplikacji Microsoft Silverlight® lub JavaScript?


Poradnik Projektowanie rozwiązań dla Microsoft SharePoint 2010 ułatwia znalezienie odpowiedzi na wiele z tych pytań. Poradnik zbiera razem dużą część najistotniejszych materiałów opracowanych przez zespół Microsoft patterns & practices dla poradnika online Developing Applications for SharePoint 2010, czyli wydania, które zawiera dokumentację, implementacje referencyjne i przydatne fragmenty kodu do wielokrotnego użytku. W książce omówiono cztery najważniejsze obszary związane z architekturą i projektowaniem aplikacji SharePoint: modele wykonywania, modele danych, modele aplikacji klienckich i założenia aplikacji.


W każdym obszarze poradnik stara się skupić na zaprezentowaniu Czytelnikom informacji potrzebnych do skonstruowania prawidłowej architektury i podjęcia właściwych decyzji projektowych. Książka udostępnia szczegółowe spostrzeżenia techniczne, ułatwiające dokładne poznanie działania platformy, przedstawia porównania różnych metod rozwiązywania zadań i podejmowania decyzji projektowych na platformie SharePoint oraz prezentuje wzorce projektów, które zwiększają elastyczność i niezawodność kodu. W skrócie, poradnik Projektowanie rozwiązań dla SharePoint 2010 pozwala osiągnąć kolejny poziom umiejętności projektowania aplikacji.


patterns & practices
Sprawdzone praktyki dla przewidywalnych rezultatów
Oszczędzasz czas i zmniejszasz zagrożenia projektów oprogramowania kierując się wskazówkami pattterns & practices, czyli opracowanymi przez Microsoft poradami, obejmującymi zarówno dokumentację, jak sprawdzony kod źródłowy, który można stosować w produkcji.
Poradnik został opracowany, by ułatwić zespołom projektowym:
Podejmowanie krytycznych decyzji dla projektu i wyboru technologii poprzez wskazanie dla typowych sytuacji odpowiedniej architektury rozwiązania, technologii i produktów Microsoft
Poznanie najistotniejszych koncepcji potrzebnych do pomyślnego ukończenia zadań poprzez wyjaśnienie ważnych wzorców i opisanie najlepszych rozwiązań praktycznych
Rozpoczęcie projektowania w oparciu o sprawdzoną bazę kodu starannie przetestowanego oprogramowania  i źródeł, które są odzwierciedleniem zaleceń firmy Microsoft
Zespół patterns & practices składa się z doświadczonych architektów, projektantów, programistów i testerów. W przypadku każdego projektu otwarcie współpracujemy ze społecznością projektantów i ekspertami branżowymi, by zapewnić, że najlepsi fachowcy są zaangażowani w opracowywanie i recenzowanie poradnika.
Znakomicie czujemy się również w roli mostu pomiędzy rzeczywistymi potrzebami naszych klientów a szerokim wachlarzem produktów i technologii udostępnianych przez Microsoft.

Dodatkowe informacje znaleźć można pod adresem:
msdn.microsoft.com/practices

Przedmowa . ix
Podziękowania
. xi
Wprowadzenie
. xv

Przesłanki powstania książki . xvi

Dla kogo przeznaczona jest ta książka?. xvi

Co znajdziemy wewnątrz książki?. xvii

Część pierwsza: Modele wykonywania

1 Działanie modeli wykonywania SharePoint. 1

Wprowadzenie środowiska izolowanego. 2

Modele wykonywania dostępne na platformie SharePoint . 3

Rozwiązania typu farma. 3

Model wykonywania o pełnym zaufaniu. 3

Model wykonywania bin/CAS. 4

Rozwiązania izolowane . 4

Izolowany model wykonywania. 5

Hybrydowe modele wykonywania . 6

Który model wykonywania jest właściwy dla naszego rozwiązania? . 8

Typowe scenariusze dla rozwiązań farmy. 8

Typowe scenariusze dla rozwiązań izolowanych. 9

Typowe scenariusze dla rozwiązań hybrydowych. 10

Jak logika wykonywania wpływa na wybór modelu? . 11

Wnioski . 12

2 Modele wykonywania dla rozwiązań farmy . 14

Jak działa model wykonywania o pełnym zaufaniu?. 14

Jak działa model wykonywania bin/CAS? . 15

Jakie są zastosowania rozwiązań farmy?. 16

Podstawowe problemy dotyczące rozwiązań farmy. 16

Instalacja. 17

Możliwości. 17

Stabilność. 17

Bezpieczeństwo. 18

Wnioski . 18

3 Modele wykonywania dla rozwiązań izolowanych . 19

Jak działa izolowany model wykonywania?. 19

Możliwości rozwiązań izolowanych. 21

Ograniczenia uprawnień kodu. 23

Ograniczenia uprawnień. 24

Uzyskiwanie tożsamości użytkownika. 24

Używanie odbiorników zdarzeń. 24

Uzyskiwanie dostępu do danych zewnętrznych. 24

Stosowanie przepływów pracy . 25

Sposoby zarządzania izolowanymi rozwiązaniami. 28

Działanie trybów operacyjnych . 28

Instalowanie i aktualizowanie rozwiązań . 31

Monitorowanie rozwiązań. 32

Walidacja rozwiązania. 33

Najważniejsze problemy rozwiązań izolowanych . 34

Zakres i możliwości . 34

Bezpieczeństwo (uwierzytelnienie) . 34

Wydajność (przepustowość). 35

Rejestrowanie. 35

Ustawienia konfiguracji. 35

Instalacja. 35

Wnioski . 37

Informacje dodatkowe. 38

4 Wykonywanie przy podejściu hybrydowym. 39

Działanie modeli wykonywania hybrydowego. 40

Wykonywanie hybrydowe za pomocą w pełni zaufanej usługi proxy. 40

Wykonywanie hybrydowe przy użyciu typów zawartości zewnętrznej . 42

Wykonywanie hybrydowe przy użyciu działania przepływu pracy. 45

Możliwości rozwiązań hybrydowych. 46

Sposoby zarządzania rozwiązaniami hybrydowymi. 48

Najważniejsze problemy w przypadku rozwiązań hybrydowych . 48

Bezpieczeństwo. 49

Instalacja. 49

Możliwości. 49

Rejestrowanie i konfiguracja. 49

Stabilność. 50

Wydajność (przepustowość). 50

Wnioski . 50

Informacje dodatkowe. 51

Część druga: Modele danych

1 Modele danych list programu SharePoint. 53

Dane list w programie SharePoint 2010 . 53

Scenariusze zielonego i brązowego pola. 54

Dane strukturalne i niestrukturalne . 55

Porównanie modeli danych z modelami danych platformy SharePoint. 55

Kolumny, listy i typy zawartości platformy SharePoint . 57

Kolumny na platformie SharePoint. 58

Listy programu SharePoint . 59

Typy zawartości programu SharePoint . 59

Programowe tworzenie typu zawartości. 61

Powiązania list na platformie SharePoint 2010 . 62

Działanie kolumn wyszukiwania . 62

Tworzenie i stosowanie kolumn wyszukiwania. 66

Wyszukiwania kolumn list, kolumn witryn i typów zawartości . 67

Pola rzutowane . 67

Wymuszanie powiązań list. 68

Powiązania typu nadrzędny-podrzędny i reguły kaskadowego usuwania. 68

Powiązania równoważne i reguły ograniczonego usuwania. 69

Programowe konfigurowanie działania usuwania dla pól wyszukiwania. 69

Dławienie i indeksowanie kwerend. 70

Co to jest indeksowanie?. 70

Dławienie kwerend. 71

Jak indeksowanie wpływa na dławienie? . 72

Zarządzanie dużymi listami. 72

Używanie klasy ContentIterator. 72

Widok cząstkowy . 73

Podział list za pomocą widoków sumarycznych . 75

Gromadzenie danych list. 76

Widok sumaryczny. 76

Widok sumarycznego wyszukiwania. 77

Ujednolicone gromadzenie danych list. 78

Sumowanie list przy braku standaryzacji . 80

Lista list oraz lista witryn. 81

Wnioski . 82

Informacje dodatkowe. 84

2 Dane zewnętrzne na platformie SharePoint 2010. 85

Działanie usług BCS. 85

Grupy proxy usługi. 86

Modele łączności z danymi biznesowymi. 88

Typy zewnętrznych danych. 90

Listy zewnętrzne. 91

Dane zewnętrzne i wyszukiwanie. 91

Zestawy łączności platformy .NET. 92

Ograniczenia i powiązania. 93

Modele BDC i typowe sytuacje ich stosowania . 95

Implementowanie zaawansowanych modeli BDC. 96

Działanie powiązań w danych zewnętrznych. 96

Modelowanie złożonych typów danych zewnętrznych. 100

Wykorzystywanie widoków baz danych . 102

Analiza wydajności i bezpieczeństwa . 103

Filtry i funkcje dławienia w modelu BDC. 103

Zabezpieczenia i tożsamość. 105

Gdzie powinien znajdować się magazyn danych?. 106

Wnioski . 109

Informacje dodatkowe. 110

3 Uzyskiwanie dostępu do danych na platformie SharePoint 2010 . 111

Główne metody uzyskiwania dostępu do danych. 111

Stosowanie klas kwerendy. 113

Stosowanie klasy SPQuery. 113

Stosowanie klasy SPQuery w przypadku zwykłych list programu

SharePoint. 115

Stosowanie klasy SPQuery w przypadku list zewnętrznych. 116

Stosowanie klasy SPSiteDataQuery . 117

Stosowanie wyrażeń LINQ To SharePoint . 118

Proces LINQ To SharePoint. 118

Jak wykonywane są kwerendy LINQ To SharePoint? . 120

Generowanie jednostek dla typów zawartości. 121

Modelowanie powiązań w klasach jednostek. 122

Wydajność kwerend w przypadku dostawcy LINQ To SharePoint. 124

Przeglądanie danych wyjściowych CAML. 125

Wydajność klauzuli where . 127

Stosowanie rzutowania widoku. 130

Stosowanie złączeń list w różnych witrynach. 133

Dodatkowe analizy wydajności. 135

Wzorzec repozytorium i dostawca LINQ To SharePoint. 137

Stosowanie modelu obiektu BDC. 138

Kwerendy danych przy użyciu metody Finder. 142

Kwerendy danych przy użyciu metody SpecificFinder. 144

Kwerendy danych przy użyciu metody AssociationNavigator. 144

Pozostałe scenariusze, przy których wymagane jest stosowanie modelu

obiektu BDC . 146

Wnioski . 146

Informacje dodatkowe. 147

Część trzecia: Modele klienckie

1 Modele aplikacji klienckich na platformie SharePoint 2010. 149

Doświadczenia użytkownika. 150

Interfejs użytkownika Ajax . 152

Interfejs użytkownika Silverlight . 154

Aplikacje klienckie systemu Microsoft Office i kodu zarządzanego. 155

Zakres rozwiązań dla technologii RIA . 156

Wydajność technologii RIA. 157

Początkowy czas ładowania. 157

Buforowanie plików JavaScript i Silverlight XAP. 159

Poprawianie reakcji programów. 163

Model wykonywania asynchronicznego. 163

Zalety przetwarzania lokalnego. 164

Buforowanie danych po stronie klienta . 164

Przewidywanie ładowania. 164

Analiza bezpieczeństwa dla technologii RIA. 165

Uwierzytelnienie. 165

Dostęp do danych w różnych domenach i zasada dostępu dla klienta. 166

Omijanie ograniczeń środowiska izolowanego. 168

Wnioski . 169

Informacje dodatkowe. 170

2 Dostęp do danych w aplikacjach klienckich. 171

Stosowanie modelu obiektu po stronie klienta . 173

Wydajność kwerend a model obiektu klienta. 173

Wsadowe przetwarzanie żądań. 173

Kwerendy list przy użyciu poleceń CAML. 177

Stosowanie wyrażeń LINQ dla obiektów. 179

Mechanizmy uzyskiwania danych. 180

Synchroniczne i asynchroniczne operacje. 181

Uzyskiwanie dostępu do danych binarnych. 184

Stosowanie interfejsu REST. 185

Stosowanie proxy usługi. 186

Działanie interfejsu REST. 188

Wydajność kwerendy przy użyciu interfejsu REST. 191

Złączenia. 191

Rzutowania. 192

Zarządzanie współbieżnością . 193

Operacje PUT i MERGE. 194

Używanie interfejsu REST w kodzie JavaScript. 195

Przetwarzanie wsadowe. 197

Synchroniczne i asynchroniczne operacje. 201

Wnioski . 201

Informacje dodatkowe. 202

Część czwarta: Podstawy aplikacji

1 Konstruowanie sprawnych aplikacji SharePoint. 204

SharePoint Guidance Library. 204

SharePoint Logger. 205

Application Setting Manager. 206

SharePoint Service Locator. 208

Tworzenie sprawnych i niezawodnych rozwiązań. 212

Przechwytywanie tylko tych wyjątków, które obsługujemy. 212

Przechwytywanie najbardziej specyficznych typów wyjątków. 213

Unikanie pustych bloków przechwytywania. 213

Implementowanie obsługi nieoczekiwanych wyjątków. 213

Zapewnienie elastyczności i możliwości testowania. 214

Usuwanie zależności z kodu. 215

Izolowanie logiki interfejsu użytkownika. 216

Wzorzec Model-View-Presenter. 216

Klasy View. 218

Klasy Presenter. 220

Klasy Model . 221

Wzorzec Model-View-ViewModel. 222

Izolowanie logiki dostępu do danych. 224

Wnioski . 225

Informacje dodatkowe. 226

2 Testowanie rozwiązań platformy SharePoint. 227

Koncepcje i fazy testowania . 227

Testy jednostkowe. 227

Testy integracyjne. 228

Stałe testowanie integracji. 229

Testowanie sieci Web. 230

Testy obciążeniowe. 230

Testowanie funkcjonalne. 230

Testy kompilacji BVT (Build Verification Test). 230

Testowanie obciążenia lub skalowania. 231

Testy akceptacyjne użytkownika. 231

Testowanie jednostkowe aplikacji SharePoint . 231

Klasy próbne i kontrolne. 233

Struktura Moles. 234

Stosowanie typu stub . 235

Stosowanie struktur Moles. 238

Zalecane rozwiązania praktyczne dla obiektów stub i mole. 239

Modele behawioralne. 240

Wnioski . 243

Informacje dodatkowe. 244

Indeks. 245

powrót
 
Produkty Podobne
Microsoft SharePoint 2016 Krok po kroku
Microsoft SharePoint 2016 Step by Step
Exam Ref 70-339 Managing Microsoft SharePoint Server 2016
Enterprise Search, 2nd Edition
Microsoft SharePoint 2013 PL. Architektura i skuteczne rozwiązania
Microsoft SharePoint Online for Office 365: Administering and configuring for the cloud
SharePoint 2013 PL. Praktyczne zarządzanie zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie
Microsoft SharePoint 2013 Administration Inside Out
Inside Microsoft SharePoint 2013
Enterprise Content Management with Microsoft SharePoint
Więcej produktów