Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ Python

Python. Uczenie maszynowe Język: 1

978-83-283-3613-1

Cena Brutto: 69.00

Cena netto: 65.71

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Sebastian Raschka
Liczba_stron 416
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2017-11-24

Python

Uczenie maszynowe


Uczenie maszynowe, zajmujące się algorytmami analizującymi dane, stanowi chyba najciekawszą dziedzinę informatyki. W czasach, w których generuje się olbrzymie ilości danych, samouczące się algorytmy maszynowe stanowią wyjątkową metodę przekształcania tych danych w wiedzę. W ten sposób powstało wiele innowacyjnych technologii, a możliwości uczenia maszynowego są coraz większe. Nieocenioną pomoc w rozwijaniu tej dziedziny stanowią liczne nowe biblioteki open source, które pozwalają na budowanie algorytmów w języku Python, będącym ulubionym, potężnym i przystępnym narzędziem naukowców i analityków danych.


Niniejsza książka jest lekturą obowiązkową dla każdego, kto chce rozwinąć swoją wiedzę o danych naukowych i zamierza w tym celu wykorzystać język Python. Przystępnie opisano tu teoretyczne podstawy dziedziny i przedstawiono wyczerpujące informacje o działaniu algorytmów uczenia maszynowego, sposobach ich wykorzystania oraz metodach unikania poważnych błędów.


Zaprezentowano również biblioteki Theano i Keras, sposoby przewidywania wyników docelowych za pomocą analizy regresywnej oraz techniki wykrywania ukrytych wzorców metodą analizy skupień. Nie zabrakło opisu technik przetwarzania wstępnego i zasad oceny modeli uczenia maszynowego.

W tej książce:

 • podstawowe rodzaje uczenia maszynowego i ich zastosowanie,
 • biblioteka scikit-learn i klasyfikatory uczenia maszynowego,
 • wydajne łączenie różnych algorytmów uczących,
 • analiza sentymentów — przewidywanie opinii osób na podstawie sposobu pisania,
 • praca z nieoznakowanymi danymi — uczenie nienadzorowane,
 • tworzenie i trenowanie sieci neuronowych.

  Przedmowa (11)

  Informacje o autorze (13)

  Informacje o recenzentach (15)

  Wstęp (17)

  Rozdział 1. Umożliwianie komputerom uczenia się z danych (25)

  • Tworzenie inteligentnych maszyn służących do przekształcania danych w wiedzę (26)
  • Trzy różne rodzaje uczenia maszynowego (26)
   • Prognozowanie przyszłości za pomocą uczenia nadzorowanego (27)
   • Rozwiązywanie problemów interaktywnych za pomocą uczenia przez wzmacnianie (29)
   • Odkrywanie ukrytych struktur za pomocą uczenia nienadzorowanego (30)
  • Wprowadzenie do podstawowej terminologii i notacji (31)
  • Strategia tworzenia systemów uczenia maszynowego (33)
   • Wstępne przetwarzanie - nadawanie danym formy (34)
   • Trenowanie i dobór modelu predykcyjnego (35)
   • Ewaluacja modeli i przewidywanie wystąpienia nieznanych danych (36)
  • Wykorzystywanie środowiska Python do uczenia maszynowego (36)
   • Instalacja pakietów w Pythonie (36)
  • Podsumowanie (38)

  Rozdział 2. Trenowanie algorytmów uczenia maszynowego w celach klasyfikacji (41)

  • Sztuczne neurony - rys historyczny początków uczenia maszynowego (42)
  • Implementacja algorytmu uczenia perceptronu w Pythonie (47)
   • Trenowanie modelu perceptronu na zestawie danych Iris (50)
  • Adaptacyjne neurony liniowe i zbieżność uczenia (54)
   • Minimalizacja funkcji kosztu za pomocą metody gradientu prostego (55)
   • Implementacja adaptacyjnego neuronu liniowego w Pythonie (57)
   • Wielkoskalowe uczenie maszynowe i metoda stochastycznego spadku wzdłuż gradientu (62)
  • Podsumowanie (67)

  Rozdział 3. Stosowanie klasyfikatorów uczenia maszynowego za pomocą biblioteki scikit-learn (69)

  • Wybór algorytmu klasyfikującego (70)
  • Pierwsze kroki z biblioteką scikit-learn (70)
   • Uczenie perceptronu za pomocą biblioteki scikit-learn (71)
  • Modelowanie prawdopodobieństwa przynależności do klasy za pomocą regresji logistycznej (76)
   • Teoretyczne podłoże regresji logistycznej i prawdopodobieństwa warunkowego (76)
   • Wyznaczanie wag logistycznej funkcji kosztu (79)
   • Uczenie modelu regresji logistycznej za pomocą biblioteki scikit-learn (81)
   • Zapobieganie nadmiernemu dopasowaniu za pomocą regularyzacji (84)
  • Wyznaczanie maksymalnego marginesu za pomocą maszyn wektorów nośnych (87)
   • Teoretyczne podłoże maksymalnego marginesu (87)
   • Rozwiązywanie przypadków nieliniowo rozdzielnych za pomocą zmiennych uzupełniających (88)
   • Alternatywne implementacje w interfejsie scikit-learn (90)
  • Rozwiązywanie nieliniowych problemów za pomocą jądra SVM (91)
   • Stosowanie sztuczki z funkcją jądra do znajdowania przestrzeni rozdzielających w przestrzeni o większej liczbie wymiarów (93)
  • Uczenie drzew decyzyjnych (97)
   • Maksymalizowanie przyrostu informacji - osiąganie jak największych korzyści (98)
   • Budowanie drzewa decyzyjnego (101)
   • Łączenie słabych klasyfikatorów w silne klasyfikatory za pomocą modelu losowego lasu (104)
  • Algorytm k-najbliższych sąsiadów - model leniwego uczenia (106)
  • Podsumowanie (109)

  Rozdział 4. Tworzenie dobrych zbiorów uczących - wstępne przetwarzanie danych (111)

  • Kwestia brakujących danych (111)
   • Usuwanie próbek lub cech niezawierających wartości (113)
   • Wstawianie brakujących danych (114)
   • Estymatory interfejsu scikit-learn (114)
  • Przetwarzanie danych kategoryzujących (116)
   • Mapowanie cech porządkowych (116)
   • Kodowanie etykiet klas (117)
   • Kodowanie "gorącojedynkowe" cech nominalnych (z użyciem wektorów własnych) (118)
  • Rozdzielanie zestawu danych na podzbiory uczące i testowe (120)
  • Skalowanie cech (121)
  • Dobór odpowiednich cech (123)
   • Regularyzacja L1 (124)
   • Algorytmy sekwencyjnego wyboru cech (129)
  • Ocenianie istotności cech za pomocą algorytmu losowego lasu (134)
  • Podsumowanie (137)

  Rozdział 5. Kompresja danych poprzez redukcję wymiarowości (139)

  • Nienadzorowana redukcja wymiarowości za pomocą analizy głównych składowych (140)
   • Wyjaśniona wariancja całkowita (141)
   • Transformacja cech (145)
   • Analiza głównych składowych w interfejsie scikit-learn (147)
  • Nadzorowana kompresja danych za pomocą liniowej analizy dyskryminacyjnej (150)
   • Obliczanie macierzy rozproszenia (151)
   • Dobór dyskryminant liniowych dla nowej podprzestrzeni cech (154)
   • Rzutowanie próbek na nową przestrzeń cech (156)
   • Implementacja analizy LDA w bibliotece scikit-learn (156)
  • Jądrowa analiza głównych składowych jako metoda odwzorowywania nierozdzielnych liniowo klas (158)
   • Funkcje jądra oraz sztuczka z funkcją jądra (160)
   • Implementacja jądrowej analizy głównych składowych w Pythonie (164)
   • Rzutowanie nowych punktów danych (170)
   • Algorytm jądrowej analizy głównych składowych w bibliotece scikit-learn (174)
  • Podsumowanie (175)

  Rozdział 6. Najlepsze metody oceny modelu i strojenie parametryczne (177)

  • Usprawnianie cyklu pracy za pomocą kolejkowania (177)
   • Wczytanie zestawu danych Breast Cancer Wisconsin (178)
   • Łączenie funkcji transformujących i estymatorów w kolejce czynności (179)
  • Stosowanie k-krotnego sprawdzianu krzyżowego w ocenie skuteczności modelu (180)
   • Metoda wydzielania (181)
   • K-krotny sprawdzian krzyżowy (182)
  • Sprawdzanie algorytmów za pomocą krzywych uczenia i krzywych walidacji (186)
   • Diagnozowanie problemów z obciążeniem i wariancją za pomocą krzywych uczenia (186)
   • Rozwiązywanie problemów nadmiernego i niewystarczającego dopasowania za pomocą krzywych walidacji (189)
  • Dostrajanie modeli uczenia maszynowego za pomocą metody przeszukiwania siatki (191)
   • Strojenie hiperparametrów przy użyciu metody przeszukiwania siatki (192)
   • Dobór algorytmu poprzez zagnieżdżony sprawdzian krzyżowy (193)
  • Przegląd metryk oceny skuteczności (195)
   • Odczytywanie macierzy pomyłek (195)
   • Optymalizacja precyzji i pełności modelu klasyfikującego (197)
   • Wykres krzywej ROC (198)
   • Metryki zliczające dla klasyfikacji wieloklasowej (201)
  • Podsumowanie (202)

  Rozdział 7. Łączenie różnych modeli w celu uczenia zespołowego (203)

  • Uczenie zespołów (203)
  • Implementacja prostego klasyfikatora wykorzystującego głosowanie większościowe (207)
   • Łączenie różnych algorytmów w celu klasyfikacji za pomocą głosowania większościowego (213)
  • Ewaluacja i strojenie klasyfikatora zespołowego (216)
  • Agregacja - tworzenie zespołu klasyfikatorów za pomocą próbek początkowych (221)
  • Usprawnianie słabych klasyfikatorów za pomocą wzmocnienia adaptacyjnego (226)
  • Podsumowanie (232)

  Rozdział 8. Wykorzystywanie uczenia maszynowego w analizie sentymentów (235)

  • Zestaw danych IMDb movie review (235)
  • Wprowadzenie do modelu worka słów (237)
   • Przekształcanie słów w wektory cech (238)
   • Ocena istotności wyrazów za pomocą ważenia częstości termów - odwrotnej częstości w tekście (239)
   • Oczyszczanie danych tekstowych (241)
   • Przetwarzanie tekstu na znaczniki (243)
  • Uczenie modelu regresji logistycznej w celu klasyfikowania tekstu (245)
  • Praca z większą ilością danych - algorytmy sieciowe i uczenie pozardzeniowe (247)
  • Podsumowanie (250)

  Rozdział 9. Wdrażanie modelu uczenia maszynowego do aplikacji sieciowej (251)

  • Serializacja wyuczonych estymatorów biblioteki scikit-learn (252)
  • Konfigurowanie bazy danych SQLite (254)
  • Tworzenie aplikacji sieciowej za pomocą środowiska Flask (256)
  • Nasza pierwsza aplikacja sieciowa (257)
   • Sprawdzanie i wyświetlanie formularza (258)
   • Przekształcanie klasyfikatora recenzji w aplikację sieciową (262)
  • Umieszczanie aplikacji sieciowej na publicznym serwerze (269)
   • Aktualizowanie klasyfikatora recenzji filmowych (271)
  • Podsumowanie (272)

  Rozdział 10. Przewidywanie ciągłych zmiennych docelowych za pomocą analizy regresywnej (275)

  • Wprowadzenie do prostego modelu regresji liniowej (276)
  • Zestaw danych Housing (277)
   • Wizualizowanie ważnych elementów zestawu danych (278)
  • Implementacja modelu regresji liniowej wykorzystującego zwykłą metodę najmniejszych kwadratów (282)
   • Określanie parametrów regresywnych za pomocą metody gradientu prostego (283)
   • Szacowanie współczynnika modelu regresji za pomocą biblioteki scikit-learn (286)
  • Uczenie odpornego modelu regresywnego za pomocą algorytmu RANSAC (288)
  • Ocenianie skuteczności modeli regresji liniowej (291)
  • Stosowanie regularyzowanych metod regresji (294)
  • Przekształcanie modelu regresji liniowej w krzywą - regresja wielomianowa (295)
   • Modelowanie nieliniowych zależności w zestawie danych Housing (297)
   • Analiza nieliniowych relacji za pomocą algorytmu losowego lasu (300)
  • Podsumowanie (305)

  Rozdział 11. Praca z nieoznakowanymi danymi - analiza skupień (307)

  • Grupowanie obiektów na podstawie podobieństwa przy użyciu algorytmu centroidów (308)
   • Algorytm k-means++ (311)
   • Klasteryzacja twarda i miękka (312)
   • Stosowanie metody łokcia do wyszukiwania optymalnej liczby skupień (315)
   • Ujęcie ilościowe jakości klasteryzacji za pomocą wykresu profilu (316)
  • Organizowanie skupień do postaci drzewa klastrów (320)
   • Przeprowadzanie hierarchicznej analizy skupień na macierzy odległości (323)
   • Dołączanie dendrogramów do mapy cieplnej (326)
   • Aglomeracyjna analiza skupień w bibliotece scikit-learn (328)
  • Wyznaczanie rejonów o dużej gęstości za pomocą algorytmu DBSCAN (328)
  • Podsumowanie (333)

  Rozdział 12. Trenowanie sztucznych sieci neuronowych w rozpoznawaniu obrazu (335)

  • Modelowanie złożonych funkcji przy użyciu sztucznych sieci neuronowych (336)
   • Jednowarstwowa sieć neuronowa - powtórzenie (337)
   • Wstęp do wielowarstwowej architektury sieci neuronowych (338)
   • Aktywacja sieci neuronowej za pomocą propagacji w przód (340)
  • Klasyfikowanie pisma odręcznego (343)
   • Zestaw danych MNIST (344)
   • Implementacja wielowarstwowego perceptronu (348)
  • Trenowanie sztucznej sieci neuronowej (356)
   • Obliczanie logistycznej funkcji kosztu (356)
   • Uczenie sieci neuronowych za pomocą algorytmu wstecznej propagacji (359)
  • Ujęcie intuicyjne algorytmu wstecznej propagacji (361)
  • Usuwanie błędów w sieciach neuronowych za pomocą sprawdzania gradientów (363)
  • Zbieżność w sieciach neuronowych (368)
  • Inne architektury sieci neuronowych (370)
   • Splotowe sieci neuronowe (370)
   • Rekurencyjne sieci neuronowe (371)
  • Jeszcze słowo o implementacji sieci neuronowej (373)
  • Podsumowanie (373)

  Rozdział 13. Równoległe przetwarzanie sieci neuronowych za pomocą biblioteki Theano (375)

  • Tworzenie, kompilowanie i uruchamianie wyrażeń w interfejsie Theano (376)
   • Czym jest Theano? (377)
   • Pierwsze kroki z Theano (378)
   • Konfigurowanie środowiska Theano (379)
   • Praca ze strukturami tablicowymi (381)
   • Przejdźmy do konkretów - implementacja regresji liniowej w Theano (384)
  • Dobór funkcji aktywacji dla jednokierunkowych sieci neuronowych (387)
   • Funkcja logistyczna - powtórzenie (388)
   • Szacowanie prawdopodobieństw w klasyfikacji wieloklasowej za pomocą znormalizowanej funkcji wykładniczej (390)
   • Rozszerzanie zakresu wartości wyjściowych za pomocą funkcji tangensa hiperbolicznego (391)
  • Skuteczne uczenie sieci neuronowych za pomocą biblioteki Keras (393)
  • Podsumowanie (398)

  Skorowidz (401)

powrót
 
Produkty Podobne
Python dla zupełnie początkujących. Owoce programowania. Wydanie IV
Python. Zacznij programować!
Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie
Rozwijanie mikrousług w Pythonie. Budowa, testowanie, instalacja i skalowanie
Python 3. Kolejne lekcje dla nowych programistów
Data Analytics with Spark Using Python
Python w analizie danych. Przetwarzanie danych za pomocą pakietów Pandas i NumPy oraz środowiska IPython. Wydanie II
Zestaw 2 książek Python (Zaawansowany Python + Python w uczeniu maszynowym)
Python w uczeniu maszynowym. Podejście sterowane testami
Python 3. Proste wprowadzenie do fascynującego świata programowania
Więcej produktów