Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ Python

Python w analizie danych. Przetwarzanie danych za pomocą pakietów Pandas i NumPy oraz środowiska IPython. Wydanie II Język: 1

978-83-283-4081-7

Cena Brutto: 89.00

Cena netto: 84.76

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Wes McKinney
Liczba_stron 480
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2018-06-15

Python

w analizie danych. Przetwarzanie danych za pomocą pakietów Pandas i NumPy oraz środowiska IPython. Wydanie II


Analiza danych stała się samodzielną dyscypliną wiedzy interesującą specjalistów z wielu branż: analityków biznesowych, statystyków, architektów oprogramowania czy też osoby zajmujące się sztuczną inteligencją. Wydobywanie informacji ze zbiorów danych pozwala na uzyskanie wiedzy niedostępnej w inny sposób. W tym celu dane trzeba odpowiednio przygotować, oczyścić, przetworzyć i oczywiście poddać analizie. Warto również zadbać o ich wizualizację. Do tych wszystkich zadań najlepiej wykorzystać specjalne narzędzia opracowane w języku Python.


Prezentowana książka jest drugim, zaktualizowanym i uzupełnionym, wydaniem klasycznego podręcznika napisanego z myślą o analitykach, którzy dotychczas nie pracowali w Pythonie, oraz o programistach Pythona, którzy nie zajmowali się dotąd analizą danych ani obliczeniami naukowymi. Przedstawiono tu możliwości oferowane przez Pythona 3.6 oraz najnowsze funkcje pakietów Pandas i NumPy, a także środowisk IPython i Jupyter. Przy opisie poszczególnych narzędzi analitycznych wyjaśniono ich działanie i zaprezentowano przykłady ich wykorzystania w sposób efektywny i kreatywny. Ta książka powinna się znaleźć w podręcznej bibliotece każdego analityka danych!


  Przedmowa (11)

  1. Wstęp (15)

  • 1.1. O czym jest ta książka? (15)
   • Jakie rodzaje danych? (15)
  • 1.2. Dlaczego warto korzystać z Pythona w celu przeprowadzenia analizy danych? (16)
   • Python jako spoiwo (16)
   • Rozwiązywanie problemu "dwujęzyczności" (17)
   • Dlaczego nie Python? (17)
  • 1.3. Podstawowe biblioteki Pythona (17)
   • NumPy (18)
   • pandas (18)
   • Matplotlib (19)
   • IPython i Jupyter (19)
   • SciPy (20)
   • Scikit-learn (21)
   • statsmodels (21)
  • 1.4. Instalacja i konfiguracja (22)
   • Windows (22)
   • Apple (OS X, macOS) (23)
   • GNU, Linux (23)
   • Instalowanie i aktualizowanie pakietów Pythona (24)
   • Python 2 i Python 3 (24)
   • Zintegrowane środowiska programistyczne i edytory tekstowe (25)
  • 1.5. Społeczność i konferencje (25)
  • 1.6. Nawigacja po książce (26)
   • Przykłady kodu (27)
   • Przykładowe dane (27)
   • Konwencje importowania (27)
   • Żargon (27)

  2. Podstawy Pythona oraz obsługi narzędzi IPython i Jupyter (29)

  • 2.1. Interpreter Pythona (30)
  • 2.2. Podstawy interpretera IPython (31)
   • Uruchamianie powłoki IPython (31)
   • Uruchamianie notatnika Jupyter Notebook (32)
   • Uzupełnianie poleceń (35)
   • Introspekcja (36)
   • Polecenie %run (37)
   • Wykonywanie kodu ze schowka (39)
   • Skróty klawiaturowe działające w terminalu (39)
   • Polecenia magiczne (40)
   • Integracja pakietu matplotlib (42)
  • 2.3. Podstawy Pythona (42)
   • Semantyka języka Python (43)
   • Skalarne typy danych (50)
   • Przepływ sterowania (57)

  3. Wbudowane struktury danych, funkcje i pliki (61)

  • 3.1. Struktury danych i sekwencje (61)
   • Krotka (61)
   • Lista (64)
   • Wbudowane funkcje obsługujące sekwencje (68)
   • Słownik (70)
   • Zbiór (73)
   • Lista, słownik i zbiór - składanie (75)
  • 3.2. Funkcje (77)
   • Przestrzenie nazw, zakres i funkcje lokalne (78)
   • Zwracanie wielu wartości (79)
   • Funkcje są obiektami (79)
   • Funkcje anonimowe (lambda) (81)
   • Currying - częściowa aplikacja argumentów (82)
   • Generatory (82)
   • Błędy i obsługa wyjątków (84)
  • 3.3. Pliki i system operacyjny (86)
   • Bajty i kodowanie Unicode w plikach (89)
  • 3.4. Podsumowanie (91)

  4. Podstawy biblioteki NumPy: obsługa tablic i wektorów (93)

  • 4.1. NumPy ndarray - wielowymiarowy obiekt tablicowy (95)
   • Tworzenie tablic ndarray (96)
   • Typ danych tablic ndarray (98)
   • Działania matematyczne z tablicami NumPy (100)
   • Podstawy indeksowania i przechwytywania części (101)
   • Indeksowanie i wartości logiczne (105)
   • Indeksowanie specjalne (108)
   • Transponowanie tablic i zamiana osi (109)
  • 4.2. Funkcje uniwersalne - szybkie funkcje wykonywane na poszczególnych elementach tablicy (110)
  • 4.3. Programowanie z użyciem tablic (113)
   • Logiczne operacje warunkowe jako operacje tablicowe (115)
   • Metody matematyczne i statystyczne (116)
   • Metody tablic logicznych (117)
   • Sortowanie (118)
   • Wartości unikalne i operacje logiczne (119)
  • 4.4. Tablice i operacje na plikach (120)
  • 4.5. Algebra liniowa (120)
  • 4.6. Generowanie liczb pseudolosowych (122)
  • 4.7. Przykład: błądzenie losowe (124)
   • Jednoczesne symulowanie wielu błądzeń losowych (125)
  • 4.8. Podsumowanie (126)

  5. Rozpoczynamy pracę z biblioteką pandas (127)

  • 5.1. Wprowadzenie do struktur danych biblioteki pandas (127)
   • Obiekt Series (128)
   • Obiekt DataFrame (131)
   • Obiekty index (137)
  • 5.2. Podstawowe funkcjonalności (139)
   • Uaktualnianie indeksu (139)
   • Odrzucanie elementów osi (141)
   • Indeksowanie, wybieranie i filtrowanie (143)
   • Indeksy w postaci liczb całkowitych (147)
   • Działania arytmetyczne i wyrównywanie danych (148)
   • Funkcje apply i map (153)
   • Sortowanie i tworzenie rankingów (154)
   • Indeksy osi ze zduplikowanymi etykietami (157)
  • 5.3. Podsumowywanie i generowanie statystyk opisowych (158)
   • Współczynnik korelacji i kowariancja (161)
   • Unikalne wartości, ich liczba i przynależność (163)
  • 5.4. Podsumowanie (165)

  6. Odczyt i zapis danych, formaty plików (167)

  • 6.1. Odczyt i zapis danych w formacie tekstowym (167)
   • Wczytywanie części pliku tekstowego (173)
   • Zapis danych w formacie tekstowym (174)
   • Praca z plikami danych rozgraniczonych (176)
   • Dane w formacie JSON (178)
   • XML i HTML - web scraping (179)
  • 6.2. Formaty danych binarnych (182)
   • Obsługa formatu HDF5 (183)
   • Wczytywanie plików programu Microsoft Excel (185)
  • 6.3. Obsługa interfejsów sieciowych (186)
  • 6.4. Obsługa baz danych (187)
  • 6.5. Podsumowanie (188)

  7. Czyszczenie i przygotowywanie danych (189)

  • 7.1. Obsługa brakujących danych (189)
   • Filtrowanie brakujących danych (191)
   • Wypełnianie brakujących danych (193)
  • 7.2. Przekształcanie danych (195)
   • Usuwanie duplikatów (195)
   • Przekształcanie danych przy użyciu funkcji lub mapowania (196)
   • Zastępowanie wartości (197)
   • Zmiana nazw indeksów osi (199)
   • Dyskretyzacja i podział na koszyki (200)
   • Wykrywanie i filtrowanie elementów odstających (202)
   • Permutacje i próbkowanie losowe (203)
   • Przetwarzanie wskaźników i zmiennych zastępczych (204)
  • 7.3. Operacje przeprowadzane na łańcuchach (207)
   • Metody obiektu typu string (207)
   • Wyrażenia regularne (209)
   • Wektoryzacja funkcji łańcuchów w pakiecie pandas (212)
  • 7.4. Podsumowanie (215)

  8. Przetwarzanie danych - operacje łączenia, wiązania i przekształcania (217)

  • 8.1. Indeksowanie hierarchiczne (217)
   • Zmiana kolejności i sortowanie poziomów (220)
   • Parametry statystyki opisowej z uwzględnieniem poziomu (220)
   • Indeksowanie z kolumnami ramki danych (221)
  • 8.2. Łączenie zbiorów danych (222)
   • Łączenie ramek danych w stylu łączenia elementów baz danych (222)
   • Łączenie przy użyciu indeksu (227)
   • Konkatenacja wzdłuż osi (230)
   • Łączenie częściowo nakładających się danych (234)
  • 8.3. Zmiana kształtu i operacje osiowe (235)
   • Przekształcenia z indeksowaniem hierarchicznym (236)
   • Przekształcanie z formatu "długiego" na "szeroki" (238)
   • Przekształcanie z formatu "szerokiego" na "długi" (241)
  • 8.4. Podsumowanie (243)

  9. Wykresy i wizualizacja danych (245)

  • 9.1. Podstawy obsługi interfejsu pakietu matplotlib (245)
   • Obiekty figure i wykresy składowe (246)
   • Kolory, oznaczenia i style linii (250)
   • Punkty, etykiety i legendy (252)
   • Adnotacje i rysunki (255)
   • Zapisywanie wykresów w postaci plików (257)
   • Konfiguracja pakietu matplotlib (258)
  • 9.2. Generowanie wykresów za pomocą pakietów pandas i seaborn (259)
   • Wykresy liniowe (259)
   • Wykresy słupkowe (262)
   • Histogramy i wykresy gęstości (266)
   • Wykresy punktowe (268)
   • Wykresy panelowe i dane kategoryczne (269)
  • 9.3. Inne narzędzia przeznaczone do wizualizacji danych w Pythonie (272)
  • 9.4. Podsumowanie (272)

  10. Agregacja danych i operacje wykonywane na grupach (273)

  • 10.1. Mechanika interfejsu groupby (274)
   • Iteracja po grupach (277)
   • Wybieranie kolumny lub podzbioru kolumn (278)
   • Grupowanie przy użyciu słowników i serii (279)
   • Grupowanie przy użyciu funkcji (280)
   • Grupowanie przy użyciu poziomów indeksu (280)
  • 10.2. Agregacja danych (281)
   • Przetwarzanie kolumna po kolumnie i stosowanie wielu funkcji (282)
   • Zwracanie zagregowanych danych bez indeksów wierszy (285)
  • 10.3. Metoda apply - ogólne zastosowanie techniki dziel-zastosuj-połącz (286)
   • Usuwanie kluczy grup (288)
   • Kwantyle i analiza koszykowa (288)
   • Przykład: wypełnianie brakujących wartości przy użyciu wartości charakterystycznych dla grupy (290)
   • Przykład: losowe generowanie próbek i permutacja (292)
   • Przykład: średnie ważone grup i współczynnik korelacji (293)
   • Przykład: regresja liniowa grup (295)
  • 10.4. Tabele przestawne i krzyżowe (295)
   • Tabele krzyżowe (298)
  • 10.5. Podsumowanie (299)

  11. Szeregi czasowe (301)

  • 11.1. Typy danych i narzędzia przeznaczone do obsługi daty i czasu (302)
   • Konwersja pomiędzy obiektami string i datetime (303)
  • 11.2. Podstawy szeregów czasowych (305)
   • Indeksowanie i wybieranie (306)
   • Szeregi czasowe z duplikatami indeksów (309)
  • 11.3. Zakresy dat, częstotliwości i przesunięcia (310)
   • Generowanie zakresów dat (310)
   • Częstotliwości i przesunięcia daty (313)
   • Przesuwanie daty (314)
  • 11.4. Obsługa strefy czasowej (317)
   • Lokalizacja i konwersja stref czasowych (317)
   • Operacje z udziałem obiektów Timestamp o wyznaczonej strefie czasowej (319)
   • Operacje pomiędzy różnymi strefami czasowymi (320)
  • 11.5. Okresy i przeprowadzanie na nich operacji matematycznych (321)
   • Konwersja częstotliwości łańcuchów (322)
   • Kwartalne częstotliwości okresów (323)
   • Konwersja znaczników czasu na okresy (i z powrotem) (325)
   • Tworzenie obiektów PeriodIndex na podstawie tablic (326)
  • 11.6. Zmiana rozdzielczości i konwersja częstotliwości (328)
   • Zmniejszanie częstotliwości (329)
   • Zwiększanie rozdzielczości i interpolacja (332)
   • Zmiana rozdzielczości z okresami (333)
  • 11.7. Funkcje ruchomego okna (334)
   • Funkcje ważone wykładniczo (337)
   • Binarne funkcje ruchomego okna (338)
   • Funkcje ruchomego okna definiowane przez użytkownika (340)
  • 11.8. Podsumowanie (340)

  12. Zaawansowane funkcje biblioteki pandas (341)

  • 12.1. Dane kategoryczne (341)
   • Kontekst i motywacja (341)
   • Typ Categorical w bibliotece pandas (343)
   • Obliczenia na obiektach typu Categorical (345)
   • Metody obiektu kategorycznego (347)
  • 12.2. Zaawansowane operacje grupowania (349)
   • Transformacje grup i "nieobudowane" operacje grupowania (349)
   • Zmiana rozdzielczości czasu przeprowadzana przy użyciu grup (353)
  • 12.3. Techniki łączenia metod w łańcuch (354)
   • Metoda pipe (355)
  • 12.4. Podsumowanie (356)

  13. Wprowadzenie do bibliotek modelujących (357)

  • 13.1. Łączenie pandas z kodem modelu (357)
  • 13.2. Tworzenie opisów modeli przy użyciu biblioteki Patsy (360)
   • Przekształcenia danych za pomocą formuł Patsy (362)
   • Patsy i dane kategoryczne (363)
  • 13.3. Wprowadzenie do biblioteki statsmodels (366)
   • Szacowanie modeli liniowych (366)
   • Szacowanie procesów szeregów czasowych (369)
  • 13.4. Wprowadzenie do pakietu scikit-learn (369)
  • 13.5. Dalszy rozwój (373)

  14. Przykłady analizy danych (375)

  • 14.1. Dane USA.gov serwisu Bitly (375)
   • Liczenie stref czasowych w czystym Pythonie (376)
   • Liczenie stref czasowych przy użyciu pakietu pandas (378)
  • 14.2. Zbiór danych MovieLens 1M (384)
   • Wyznaczenie rozbieżności ocen (388)
  • 14.3. Imiona nadawane dzieciom w USA w latach 1880 - 2010 (389)
   • Analiza trendów imion (394)
  • 14.4. Baza danych USDA Food (402)
  • 14.5. Baza danych 2012 Federal Election Commission (406)
   • Statystyki datków z podziałem na wykonywany zawód i pracodawcę (409)
   • Podział kwot datków na koszyki (411)
   • Statystyki datków z podziałem na poszczególne stany (413)
  • 14.6. Podsumowanie (414)

  A. Zaawansowane zagadnienia związane z biblioteką NumPy (415)

  • A.1. Szczegóły budowy obiektu ndarray (415)
   • Hierarchia typów danych NumPy (416)
  • A.2. Zaawansowane operacje tablicowe (417)
   • Zmiana wymiarów tablic (417)
   • Kolejności charakterystyczne dla języków C i Fortran (419)
   • Łączenie i dzielenie tablic (420)
   • Powtarzanie elementów - funkcje tile i repeat (422)
   • Alternatywy indeksowania specjalnego - metody take i put (423)
  • A.3. Rozgłaszanie (424)
   • Rozgłaszanie wzdłuż innych osi (426)
   • Przypisywanie wartości elementom tablicy poprzez rozgłaszanie (428)
  • A.4. Zaawansowane zastosowania funkcji uniwersalnych (429)
   • Metody instancji funkcji uniwersalnych (429)
   • Pisanie nowych funkcji uniwersalnych w Pythonie (431)
  • A.5. Tablice o złożonej strukturze (432)
   • Zagnieżdżone typy danych i pola wielowymiarowe (433)
   • Do czego przydają się tablice o złożonej strukturze? (434)
  • A.6. Jeszcze coś o sortowaniu (434)
   • Sortowanie pośrednie - metody argsort i lexsort (435)
   • Alternatywne algorytmy sortowania (436)
   • Częściowe sortowanie tablic (437)
   • Wyszukiwanie elementów w posortowanej tablicy za pomocą metody numpy.searchsorted (438)
  • A.7. Pisanie szybkich funkcji NumPy za pomocą pakietu Numba (439)
   • Tworzenie obiektów numpy.ufunc za pomocą pakietu Numba (440)
  • A.8. Zaawansowane tablicowe operacje wejścia i wyjścia (441)
   • Pliki mapowane w pamięci (441)
   • HDF5 i inne możliwości zapisu tablic (442)
  • A.9. Jak zachować wysoką wydajność? (442)
   • Dlaczego warto korzystać z sąsiadujących ze sobą obszarów pamięci? (443)

  B. Dodatkowe informacje dotyczące systemu IPython (445)

  • B.1. Korzystanie z historii poleceń (445)
   • Przeszukiwanie i korzystanie z historii poleceń (445)
   • Zmienne wejściowe i wyjściowe (446)
  • B.2. Interakcja z systemem operacyjnym (447)
   • Polecenia powłoki systemowej i aliasy (447)
   • System tworzenia skrótów do katalogów (448)
  • B.3. Narzędzia programistyczne (449)
   • Interaktywny debuger (449)
   • Pomiar czasu - funkcje %time i %timeit (453)
   • Podstawowe profilowanie - funkcje %prun i %run-p (455)
   • Profilowanie funkcji linia po linii (457)
  • B.4. Wskazówki dotyczące produktywnego tworzenia kodu w środowisku IPython (458)
   • Przeładowywanie modułów (459)
   • Wskazówki dotyczące projektowania kodu (460)
  • B.5. Zaawansowane funkcje środowiska IPython (461)
   • Co zrobić, aby własne klasy były przyjazne dla systemu IPython? (461)
   • Profile i konfiguracja (462)

  Skorowidz (465)

powrót
 
Produkty Podobne
Data Analytics with Spark Using Python
Python w analizie danych. Przetwarzanie danych za pomocą pakietów Pandas i NumPy oraz środowiska IPython. Wydanie II
Zestaw 2 książek Python (Zaawansowany Python + Python w uczeniu maszynowym)
Python w uczeniu maszynowym. Podejście sterowane testami
Python 3. Proste wprowadzenie do fascynującego świata programowania
Przewodnik po Pythonie. Dobre praktyki i praktyczne narzędzia
Python dla profesjonalistów. Debugowanie, testowanie i utrzymywanie kodu
Python. Uczenie maszynowe
Python. Rusz głową! Wydanie II
Python, C++, JavaScript. Zadania z programowania
Więcej produktów