Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ Python

Python w uczeniu maszynowym. Podejście sterowane testami Język: 1

978-83-7541-357-1

Cena Brutto: 69.90

Cena netto: 66.57

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Matthew Kirk
Liczba_stron 224
Wydawnictwo O'Reilly Media
Oprawa miękka
Data_Wydania 2018-05-25

Python

w uczeniu maszynowym. Podejście sterowane testami

Ten praktyczny przewodnik pozwoli osiągnąć biegłość w stosowaniu uczenia maszynowego w codziennej pracy. Autor, Matthew Kirk, bez akademickich rozważań pokazuje, jak integrować i testować algorytmy uczenia maszynowego w swoim kodzie.

Książka przedstawia wykorzystanie testów z użyciem bibliotek naukowych NumPy, Pandas, Scikit-Learn oraz SciPy dla języka Python, ilustrując je licznymi wykresami oraz przykładami kodu. Książka ta pomoże programistom i analitykom biznesowym zainteresowanym badaniem danych w:
  • zapoznaniu się z rzeczywistymi przykładami testowania poszczególnych algorytmów poprzez zajmujące ćwiczenia praktyczne
  • stosowaniu programowania sterowanego testami do pisania i uruchamiania testów przed rozpoczęciem kodowania
  • badaniu technik poprawiających nasze modele uczenia maszynowego poprzez wydobywanie danych i opracowywanie funkcjonalności
  • zwracaniu uwagi na ryzyka związane z uczeniem maszynowym takie jak niedopasowanie danych
  • pracy z algorytmem K najbliższych sąsiadów, sieciami neuronowymi, klastrami i innymi technikami
Matthew Kirk jest konsultantem, autorem i międzynarodowym prelegentem, specjalizującym się w uczeniu maszynowym i analizie danych z wykorzystaniem języków Ruby i Python. Mieszka w Seattle i lubi pomagać innym programistom w integrowaniu analizy danych ze stosowanymi przez nich technologiami

Wstęp . . . . . . . . . . ix
Podziękowania . . . xi


1. W przybliżeniu prawdopodobnie poprawne oprogramowanie  . . . . . . .1
Prawidłowe pisanie oprogramowania . . . . .. . . .2
SOLID   . . . . . . . . . .2
Testowanie albo TDD  . . . . .4
Refaktoring   . . . . . . . . . . . . .6
Pisanie prawidłowego oprogramowania  . . . . . . . . . . . .7
Pisanie odpowiedniego oprogramowania przy zastosowaniu uczenia
maszynowego   . . . . . . . . . . .7
Czym dokładnie jest uczenie maszynowe?  . . . . . . . .8
Wysoko oprocentowany dług uczenia maszynowego . . . . . . . . . . .8
Zastosowanie zasad SOLID w uczeniu maszynowym. . . . .  . . . .9
Kod uczenia maszynowego jest skomplikowany  . .13
TDD: metoda naukowa 2.0  . . . . .  . . . . .13
Refaktoring wiedzy  . . . . . .13
Plan tej książki   . . . . . . . . . . . .14


2. Szybkie wprowadzenie do uczenia maszynowego  . . .  . . . .15
Czym jest uczenie maszynowe?  . . . .  . . . . .15
Uczenie nadzorowane   . . . . . .16
Uczenie nienadzorowane   . . .17
Uczenie wzmacniane  . . . . . . .17
Co może osiągnąć uczenie maszynowe?  . . . . . . . . . . .17
Notacja matematyczna używana w tej książce . . . . . . .19
Podsumowanie  . . . . . . . . . . . .20


3. K najbliższych sąsiadów   . . . . .  . . .21
Jak ustalić, czy chcemy kupić dom?  . . . . . .. . . .21
Ile wart jest dany dom?  . . . . .22
Regresja hedonistyczna  . . . . .22
Czym jest sąsiedztwo?  . . . . . .23
K najbliższych sąsiadów   . . . .24
Najbliższe sąsiedztwo   . . . . . .24
Odległości  . . . . . . . . . . . . . . . .25
Nierówność trójkąta   . . . . .25
Odległość geometryczna   .26
Odległości obliczeniowe   .27
Odległości statystyczne   . .30
Przekleństwo wymiarowości  31
Jak wybrać K?  . . . . . . . . . . . . .32
Zgadywanie K   . . . . . . . . . .33
Heurystyka wyboru K   . . .33
Wycenianie domów w Seattle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Informacje o danych  . . . . .36
Ogólna strategia   . . . . . . . .37
Projekt kodowania i testowania  . . . . . . . . . . . . . . . .37
Konstrukcja regresora dla algorytmu K najbliższych sąsiadów. . . . . . . . . . .38
Testowanie algorytmu K najbliższych sąsiadów . . .40
Podsumowanie  . . . . . . . . . . . .43


4. Naiwna klasyfikacja bayesowska   . . . . . . . . . .45
Wykorzystanie twierdzenia Bayesa do znajdywania oszukańczych zamówień 45
Prawdopodobieństwa warunkowe  . . . . . . . . . . . . . . . .46
Symbole prawdopodobieństwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Odwrócone prawdopodobieństwo warunkowe (czyli twierdzenie Bayesa) . . .48
Naiwny klasyfikator bayesowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Reguła łańcuchowa  . . . . . .49
Naiwność w rozumowaniu bayesowskim . . . . . . . . . . .49
Pseudozliczanie   . . . . . . . . . . .51
Filtr spamu   . . . . . . . . . . . . . . .52
Uwagi przygotowawcze   . .52
Projekt kodowania i testowania  . . . . . . . . . . . . . . . .52
Źródło danych  . . . . . . . . . .53
EmailObject  . . . . . . . . . . . .53
Analiza leksykalna i kontekst  . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
SpamTrainer   . . . . . . . . . . .60
Minimalizacja błędów przez sprawdzanie krzyżowe. . . . . . . .. . . . . .67
Podsumowanie  . . . . . . . . . . . .70


5. Drzewa decyzyjne i losowe lasy decyzyjne   . .71
Niuanse dotyczące grzybów  .72
Klasyfikowanie grzybów przy wykorzystaniu wiedzy ludowej . . . . . . . .73
Znajdowanie optymalnego punktu zwrotnego  . . . . . .74
Zysk informacyjny   . . . . . .75
Niejednorodność Giniego  76
Spis treści | v
Redukcja wariancji   . . . . . .77
Przycinanie drzew   . . . . . . . . .77
Uczenie zespołowe   . . . . . .77
Pisanie klasyfikatora grzybów . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Podsumowanie  . . . . . . . . . . . .87


6. Ukryte modele Markowa   . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Śledzenie zachowania użytkownika przy użyciu automatów skończonych. . . .89
Emisje/obserwacje stanów   . .91
Uproszczenie poprzez założenie Markowa  . . . . . . . . .93
Wykorzystanie łańcuchów Markowa zamiast automatu skończonego . . . . .93
Ukryty model Markowa   . . . .94
Ocena: algorytm Naprzód-Wstecz  . . . . . . . . . . . . . . . .94
Matematyczne przedstawienie algorytmu Naprzód-Wstecz . . . . . . . . . . . . .94
Wykorzystanie zachowania użytkownika  . . . . . . . .96
Problem dekodowania poprzez algorytm Viterbiego .98
Problem uczenia   . . . . . . . . . .99
Oznaczanie części mowy z wykorzystaniem korpusu Browna . . . . . .100
Uwagi przygotowawcze   .100
Projekt kodowania i testowania  . . . . . . . . . . . . . . .100
Podstawa naszego narzędzia do oznaczania części mowy: CorpusParser .101
Pisanie narzędzia do oznaczania części mowy  . . .103
Sprawdzanie krzyżowe w celu potwierdzenia poprawności modelu. . . . . .110
Jak ulepszyć ten model  . .111
Podsumowanie  . . . . . . . . . . .112


7. Maszyny wektorów nośnych   . . . . . . . . . . . . .113
Zadowolenie klientów jako funkcja tego, co mówią .113
Klasyfikacja nastrojów przy użyciu maszyn wektorów nośnych . . . . . . . . .114
Teoria stojąca za maszynami wektorów nośnych  . . .115
Granica decyzyjna   . . . . .117
Maksymalizowanie granic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Sztuczka jądrowa: transformacja cech . . . . . . . . . .118
Optymalizacja przez poluzowanie  . . . . . . . . . . . . .120
Analizator nastrojów  . . . . . .121
Uwagi przygotowawcze   .121
Projekt kodowania i testowania  . . . . . . . . . . . . . . .121
Strategie testowania maszyny wektorów nośnych 122
Klasa Corpus   . . . . . . . . . .122
Klasa CorpusSet   . . . . . . .125
Sprawdzanie poprawności modelu i klasyfikator nastrojów . . . . . . .128
Agregowanie nastrojów   . . .132
vi | Spis treści
Wykładnicza ważona średnia ruchoma . . . . . . . . .133
Mapowanie nastroju do wyniku finansowego . . . . . .134
Podsumowanie  . . . . . . . . . . .134


8. Sieci neuronowe 135
Czym jest sieć neuronowa?  135
Historia sieci neuronowych  136
Logika boolowska   . . . . . . . .136
Perceptrony  . . . . . . . . . . . . . .137
Jak konstruować sieci neuronowe ze sprzężeniem w przód . .  . . . .137
Warstwa wejściowa  . . . . .138
Warstwy ukryte  . . . . . . . .140
Neurony   . . . . . . . . . . . . . .141
Funkcje aktywacyjne   . . .142
Warstwa wyjściowa  . . . . .147
Algorytmy uczące   . . . . . .147
Zasada delty  . . . . . . . . . . .148
Propagacja wsteczna  . . . .149
QuickProp   . . . . . . . . . . . .149
RProp   . . . . . . . . . . . . . . . .150
Budowanie sieci neuronowych  . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
Ile ukrytych warstw?   . . .151
Ile neuronów dla każdej warstwy?  . . . . . . . . . . . . .152
Tolerancja błędów i maksymalna liczba epok  . . .152
Wykorzystanie sieci neuronowej do klasyfikowania języków. . . . . . . .153
Uwagi przygotowawcze   .153
Projekt kodowania i testowania  . . . . . . . . . . . . . . .154
Dane   . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Pisanie testu podstawowego dla języka  . . . . . . . . .154
Przejście do klasy Network  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Dostrajanie sieci neuronowej  . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Precyzja i czułość w sieciach neuronowych  . . . . .161
Podsumowanie przykładu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Podsumowanie  . . . . . . . . . . .161


9. Grupowanie  . . . .163
Badanie danych bez żadnego błędu systematycznego . . . . . . . . . . .163
Kohorty użytkowników   . . .164
Testowanie mapowań do grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
Zdatność grupy   . . . . . . . .166
Współczynnik zarysu  . . .166
Porównywanie wyników z prawdą bazową . . . . . .167
Grupowanie K-średnich   . . .167
Algorytm K-średnich  . . .168
Słabe strony grupowania K-średnich . . . . . . . . . . .169
Grupowanie przez maksymalizację wartości oczekiwanej . . . . . .. . . . .169
Algorytm   . . . . . . . . . . . . .170
Twierdzenie o niemożności  171
Przykład: kategoryzowanie muzyki . . . . . . . . . . . . . . .172
Uwagi przygotowawcze   .172
Zbieranie danych   . . . . . .173
Projekt kodowania   . . . . .173
Analizowanie danych przez algorytm K-średnich174
Grupowanie naszych danych  . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Wyniki z grupowania danych dotyczących muzyki jazzowej z użyciem
maksymalizowania wartości oczekiwanej . . . . . . .180
Podsumowanie  . . . . . . . . . . .182


10. Poprawianie modeli i wydobywania danych 183
Klub dyskusyjny  . . . . . . . . . .183
Wybieranie lepszych danych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
Wybieranie cech   . . . . . . .184
Wyczerpujące wyszukiwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Losowe wybieranie cech  188
Lepszy algorytm wybierania cech  . . . . . . . . . . . . .189
Wybieranie cech przez minimalizowanie redundancji
i maksymalizowanie istotności . . . . . . . . . . . . . . . .190
Transformacja cech i rozkład macierzy  . . . . . . . . . . .191
Analiza głównych składowych  . . . . . . . . . . . . . . . .191
Analiza niezależnych składowych  . . . . . . . . . . . . .193
Uczenie zespołowe  . . . . . . . .195
Grupowanie typu bootstrap  . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Boosting  . . . . . . . . . . . . . .195
Podsumowanie  . . . . . . . . . . .197


11. Łączenie wszystkiego razem: Podsumowanie . . . . . . . . . . . . .199
Przypomnienie algorytmów uczenia maszynowego .199
Jak wykorzystywać te informacje do rozwiązywania problemów. . . . . . . . . . .201
Co dalej?   . . . . . . . . . . . . . . . .202
O autorze  . . . . . .203
Kolofon  . . . . . . . .203

powrót
 
Produkty Podobne
Python dla zupełnie początkujących. Owoce programowania. Wydanie IV
Python. Zacznij programować!
Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie
Rozwijanie mikrousług w Pythonie. Budowa, testowanie, instalacja i skalowanie
Python 3. Kolejne lekcje dla nowych programistów
Data Analytics with Spark Using Python
Python w analizie danych. Przetwarzanie danych za pomocą pakietów Pandas i NumPy oraz środowiska IPython. Wydanie II
Zestaw 2 książek Python (Zaawansowany Python + Python w uczeniu maszynowym)
Python w uczeniu maszynowym. Podejście sterowane testami
Python 3. Proste wprowadzenie do fascynującego świata programowania
Więcej produktów