Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ Silverlight

Silverlight 4 w działaniu. Silverlight 4, MVVM i usługi WCF RIA Services Język: 1

9788375410709

Cena Brutto: 92.40

Cena netto: 88.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Pete Brown
Liczba_stron 876
Wydawnictwo Manning Publications
Oprawa miękka
Data_Wydania 2012-02-14
Poziom All Levels

Silverlight udostępnia nam całkiem nowe sposoby tworzenia bogatych aplikacji internetowych, a wersja Silverlight 4 dodaje wiele znaczących usprawnień do tej technologii.

Silverlight 4 w działaniu to wyczerpujący przewodnik po budowaniu aplikacji przy użyciu C#. Przechodzi do działania od razu w rozbudowanym wstępie. W kolejnych częściach zawiera wiele ciekawych przykładów dotyczących elastycznego układu, rozszerzania kontrolek, modelów komunikacji i wiązania, bogatych multimediów, animacji i wiele więcej.


Ta książka zajmuje się kwestiami praktycznymi związanymi ze stosowaniem wzorców, testowania i optymalizacji wydajności. Nie jest wymagane żadne wcześniejsze doświadczenie związane z Silverlight.

  • Efektywne projektowanie interfejsów użytkownika przy pomocy MVVM
  • Budowanie aplikacji wykorzystujących usługi WCF RIA Services
  • Działanie poza przeglądarką, COM i niestandardowa otoczka okna

O Autorze:

Pete Brown ma tytuł Microsoft Community Program Manager w zakresie technologii Silverlight i WPF. Pierwsze wydanie tej książki zostało napisane przez niezależnych programistów Chada Campbella i Johna Stocktona.

Inni o książce:
 
„Nie tylko przedstawia wyjaśnienia krok po kroku, ale dogłębnie opisuje, dlaczego ­Silverlight działa w taki, a nie inny sposób. Pete Brown jest jedyną osobą, która mogła napisać tę książkę”.

Al Pascual, ERSI

„Podnosi poprzeczkę dla tytułów dotyczących ­Silverlight – koniecznie kupcie tę książkę!”

Richard Costall, Blog NxtGenUG

„To świetna książka, a rozdział dotyczący MVVM jest prawdziwą perełką”.

Omar Shraim
Forum autorów Manning

Wstęp xix
Podziękowania xxi
Informacje na temat tej książki xxiii
O ilustracji na okładce xxix

Część 1 Wprowadzenie do Silverlight  1

1. Wprowadzenie do Silverlight 1

1.1. Silverlight i sieć WWW 3

1.2. Silverlight i WPF 4

1.3. Typy aplikacji Silverlight 5

1.4. Co nowego pojawiło się od pierwszego wydania 6

Funkcje dla aplikacji biznesowych i klienckich 6
Usprawnienia multimediów i grafiki 7
Interakcja z użytkownikiem 8
Tekst 8

1.5. Rozpoczęcie programowania w Silverlight 9

Instalowanie środowiska programistycznego 9
Przydatne witryny 10

1.6. Budowa pierwszej aplikacji internetowej w Silverlight 10

Przygotowanie projektu 11
Interfejs użytkownika 13
Wywoływanie wyszukiwania w serwisie Twitter 14
Przetwarzanie wyników i wiązanie z kontrolką ListBox 15
Poprawianie zawartości kontrolki ListBox 19

1.7. Podsumowanie 20

2. Fundamenty XAML 23

2.1. Podstawy XAML 24

Obiekty 25
Przestrzenie nazw 26
Właściwości 29
Właściwości zależnościowe 31
Właściwości połączone 33
Zdarzenia 35
Polecenia 36
Zachowania 38

2.2. Drzewa obiektów i zakres nazw 39

Drzewa obiektów 39
Zakres nazw 42

2.3. Rozszerzenia XAML i konwertery typów 44

Rozszerzenia kodu znacznikowego 44
Konwertery typów 45

2.4. Ładowanie XAML podczas działania programu 48

2.5. Narzędzia do pracy z XAML 51

2.6. Podsumowanie 52

iv Spis treści

3. Model aplikacji i wtyczka Silverlight 53

3.1. Model aplikacji Silverlight 54

Proces rozruchowy aplikacji 54
XAP 56
Plik manifestu aplikacji 57
Obiekt aplikacji Silverlight 58
Zależności aplikacji 62
Przechowywanie podzespołów w pamięci podręcznej 62

3.2. Tworzenie wtyczki Silverlight 65

Wykorzystanie znacznika object 67 • Wykorzystanie pliku

narzędziowego Silverlight.js 68 • Tworzenie wystąpienia wtyczki

Silverlight 69

3.3. Integrowanie wtyczki Silverlight 70

Wiązanie aplikacji Silverlight z modelem DOM strony HTML 71 •

Określanie początkowego wyglądu aplikacji 72 • Obsługa zdarzeń

wtyczki 77 • Przesyłanie parametrów inicjujących 80

3.4. Podsumowanie 81

4. Integracja z przeglądarką 82

4.1. Silverlight i model DOM w HTML 83

4.2. Zarządzanie stroną WWW z poziomu kodu zarządzanego 85

Nawigowanie po zawartości strony WWW 85 • Praca z właściwościami

elementów 87 • Obsługa informacji o stylach CSS 87 • Dostęp

do łańcucha zapytania 88

4.3. Praca z oknem przeglądarki użytkownika 89

Komunikaty dla użytkownika 89 • Nawigowanie w oknie

przeglądarki 91 • Odkrywanie właściwości przeglądarki 91

4.4. Łączenie świata skryptowego i świata kodu zarządzanego 92

Wywoływanie kodu zarządzanego z poziomu JavaScript 93 •

Korzystanie z języka JavaScript z poziomu kodu zarządzanego 95

4.5. Umieszczanie HTML w Silverlight 96

Wstawianie kontrolki WebBrowser 97 • Korzystanie

z WebBrowserBrush 103

4.6. Podsumowanie 106

5. Integracja z pulpitem 107

5.1. Silverlight poza przeglądarką 108

Możliwości i ograniczenia 110 • Doświadczenie użytkownika

końcowego 111

5.2. Tworzenie aplikacji uruchamianych poza przeglądarką 113

Plik ustawień trybu uruchamiania poza przeglądarką 113 •

Kontrola sposobu instalacji 115 • Dostosowywanie ikon 118 •

Sprawdzanie stanu sieci 120 • Ostrzeganie użytkownika przy pomocy

powiadomień 121 • Szczegóły implementacyjne 123

Spis treści v

5.3. Ucieczka z piaskownicy – podwyższone zaufanie 123

Tworzenie aplikacji z podwyższonym zaufaniem 124 • Wykrywanie

trybu podwyższonego zaufania 127

5.4. Dostęp do plików lokalnych 128

Dostęp do folderów specjalnych 128 • Odczytywanie danych

z pliku 129 • Zapisywanie do pliku 129

5.5. Automatyzacja COM 130

Wykrywanie dostępności automatyzacji COM 130 • Wykorzystanie

automatyzacji COM do komunikacji głosowej w Silverlight 132

• Dostęp do danych GPS przy użyciu automatyzacji COM 132 •

Automatyzacja programu Excel 133

5.6. Kontrola okna gospodarza 135

Podstawowe właściwości okna 136 • Zmienianie otoczki okna 137

• Minimalizowanie, maksymalizowanie, przywracanie rozmiaru

i zamykanie okna 138 • Przenoszenie okna 139 • Zmienianie

rozmiaru okna 140

5.7. Uruchamianie na pełnym ekranie 142

Normalny tryb pełnoekranowy 142 • Tryb pełnoekranowy

z podwyższonym zaufaniem 144

5.8. Przechowywanie danych w pamięci izolowanej 145

IsolatedStorageFile: wirtualny system plików 145 • Odczytywanie

i zapisywanie plików w pamięci izolowanej 150 • Administrowanie

pamięcią izolowaną 153

5.9. Podsumowanie 153

6. Obrazowanie, układ elementów i transformacje 155

6.1. UIElement i FrameworkElement 156

Właściwości 156 • Metody 163

6.2. Proces obrazowania 165

Tyknięcie zegara 166 • Funkcja zwrotna wywoływana dla obrazowania

każdej klatki 167 • Rasteryzacja 168

6.3. System układu elementów 174

Układ wieloprzebiegowy – mierzenie i ustawianie 175 • Klasa

LayoutInformation 177 • Uwarunkowania wydajności 178

6.4. Transformacje obrazowania 179

RotateTransform 180 • ScaleTransform 181 • SkewTransform 181

• TranslateTransform 182 • TransformGroup 182 •

CompositeTransform 183 • MatrixTransform 184

6.5. Transformacje rzutowania trójwymiarowego 187

PlaneProjection 187 • Matrix3dProjection 189

6.6. Podsumowanie 191

vi Spis treści

7. Panele 192

7.1. Canvas 193

Organizowanie zawartości panelu Canvas 193

7.2. StackPanel 197

7.3. Grid 199

Ustawianie zawartości panelu Grid 200 • Rozmieszczanie zawartości

panelu Grid 202 • Zajmowanie wielu komórek 202 • Określanie

rozmiaru 203 • Programowa praca z panelem Grid 206 •

Dostosowywanie obramowania komórki 207

7.4. Podsumowanie 210

8. Dane wejściowe od użytkownika 211

8.1. Przechwytywanie klawiatury 212

Zrozumienie fokusu 212 • Obsługa zdarzeń klawiatury 213 • Obsługa

klawiszy modyfi kujących 215

8.2. Dane wejściowe myszy 216

Zdarzenia przycisków i ruchu myszy 217 • Korzystanie z kółka

myszy 218

8.3. Korzystanie z wielodotyku 221

8.4. Zbieranie danych wprowadzanych wirtualnym atramentem 223

Tworzenie obiektu InkPresenter 223 • Zbieranie informacji

o atramencie 224 • Nadawanie stylu atramentowi 226

8.5. Podsumowanie 227

9. Tekst 228

9.1. System tekstowy 229

Obrazowanie z dokładnością do części piksela 230 • Wskazówki dla

tekstu 230

9.2. Wyświetlanie tekstu 232

Właściwości czcionki 233 • Kontrola przepływu tekstu 236 •

Właściwości tekstu 237 • Odstępy 240

9.3. Osadzanie czcionek 243

9.4. Wprowadzanie i edycja tekstu 244

Obsługa podstawowego wejścia tekstowego 245 • Zrozumienie edytorów

metod wejściowych 247 • Kopiowanie tekstu przy pomocy interfejsu

API dla schowka 250 • Zbieranie poufnych danych 251

9.5. Wprowadzanie i wyświetlanie tekstu sformatowanego 252

Formatowanie i elementy wewnętrzne 253 • Praca z zaznaczonym

tekstem 258

9.6. Podsumowanie 261

Spis treści vii

Kontrolki pod 10. stawowe i kontrolki użytkownika 263

10.1. Control 264

Wygląd 264 • Nawigacja i stan 265 • Szablony 266

10.2. ContentControl 267

ContentPresenter 269

10.3. Kontrolki przycisków 270

Button 270 • HyperlinkButton 271 • RadioButton 272 •

CheckBox 274

10.4. ItemsControl 275

ListBox 276 • ComboBox 279 • TabControl 279

10.5. Tworzenie kontrolek UserControl 282

Defi niowanie wyglądu 284 • Defi niowanie zachowania 285 •

Wywoływanie kontrolki 288

10.6. Podsumowanie 289

Część 2 Struktura aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291

11. Wiązanie 293

11.1. Wiązanie z naszymi danymi 294

Opanowanie składni wiązania 295 • Wybieranie trybu wiązania 297

11.2. Zrozumienie źródła wiązania 299

Wiązanie z właściwością 300 • Wiązanie z obiektem 301 •

Wiązanie z elementem interfejsu użytkownika 303 • Wiązanie

z elementem indeksowanym 306 • Wiązanie do elementu z kluczem

tekstowym 307 • Wiązanie z całą kolekcją 308

11.3. Dostosowywanie wyświetlania 309

Formatowanie wartości 310 • Konwertowanie wartości podczas

wiązania 310 • Zapewnianie domyślnych wartości awaryjnych 314 •

Obsługiwanie wartości null 314

11.4. Tworzenie szablonów danych 315

Korzystanie z szablonu danych dla kontrolki ContentControl 316

• Obrazowanie kontrolki ItemsControl przy pomocy

szablonu danych 317

11.5. Podsumowanie 318

12. Kontrolki danych: DataGrid i DataForm 319

12.1. DataGrid 320

Wyświetlanie danych 320 • Edytowanie danych siatki 326 •

Sortowanie elementów 327

viii Spis treści

12.2. DataForm 328

Wyświetlanie danych 329 • Wiązanie z listą danych 331 •

Dostosowywanie wyświetlania 334 • Dostosowywanie szablonów

edycji, dodawania i wyświetlania 336 • Dokładniejsza kontrola nad

edycją i zatwierdzaniem danych 338

12.3. Adnotacje dotyczące wyświetlania danych 339

Atrybut Display 340 • Atrybut Editable 342

12.4. Podsumowanie 343

13. Sprawdzanie poprawności danych wejściowych 344

13.1. Przykładowe źródło i interfejs użytkownika dla sprawdzania

poprawności 346

13.2. Sprawdzanie poprawności właściwości oparte na wyjątkach 349

Obsługa błędów sprawdzania poprawności 350 • Niestandardowy kod

sprawdzania poprawności 350 • Wyświetlanie błędów sprawdzania

poprawności 352

13.3. Synchroniczne sprawdzanie poprawności przy pomocy

IDataErrorInfo 353

Interfejs IDataErrorInfo 353 • Proste sprawdzanie poprawności przy

pomocy IDataErrorInfo 354 • Sprawdzanie poprawności wielu pól

przy pomocy IDataErrorInfo 355 • Połączenie wyjątków i interfejsu

IDataErrorInfo 358

13.4. Asynchroniczne sprawdzanie poprawności przy pomocy

INotifyDataErrorInfo 359

Interfejs INotifyDataErrorInfo 359 • Implementacja interfejsu 360

• Obsługa wiązania 361 • Budowanie usługi WWW przy pomocy

WCF 362 • Dodawanie kodu obsługowego po stronie klienta 362 •

Modyfi kacje właściwości 364

13.5. Adnotacje dotyczące sprawdzania poprawności 365

Atrybuty sprawdzania poprawności 366 • Adnotacje dla naszego

elementu 367 • Wywoływanie zewnętrznych funkcji sprawdzających

poprawność 368 • Tworzenie niestandardowych elementów

sprawdzających poprawność danych 370

13.6. Porównanie sposobów sprawdzania poprawności 372

13.7. Podsumowanie 373

14. Sieć i komunikacja 374

14.1. Zaufanie, bezpieczeństwo i ograniczenia przeglądarki 375

Dostęp sieciowy pomiędzy domenami 375 • Zabezpieczanie

aplikacji 379 • Ograniczenia przeglądarki 380

14.2. Łączenie się ze źródłami danych 382

Spis treści ix

Korzystanie z usług SOAP 382 • Usługi REST 391

14.3. Kliencki stos HTTP 396

Ręczne tworzenie stosu klienckiego 396 • Automatyczne korzystanie

ze stosu klienckiego 396 • Automatyczne ustawianie HTTP Referer

i innych nagłówków 397 • Poświadczenia uwierzytelniające 398 •

Zarządzanie plikami cookie przy pomocy obiektu CookieContainer 400

14.4. Robienie użytku z danych 401

Odczytywanie danych POX 402 • Konwertowanie danych JSON 406

14.5. Korzystanie z usług zaawansowanych 408

Usprawnienia usług WCF 408 • Dupleksowe usługi WCF 409

• Łączenie się z gniazdami sieciowymi 415 • Gniazda

rozgłoszeniowe 417

14.6. Łączenie się z innymi aplikacjami Silverlight 420

Tworzenie odbiorcy 421 • Tworzenie nadawcy 422 • Łączenie

wszystkiego razem 422

14.7. Podsumowanie 424

15. Nawigacja i okna dialogowe 426

15.1. Zarys nawigacji w przeglądarce 427

Dzienniki przeglądarek 428 • Łącza wykorzystujące znaczniki

zakładek 428 • Tam i z powrotem 430

15.2. Szablon Navigation Application 430

Tworzenie aplikacji nawigacyjnej 431 • Dodawanie nowej strony 432 •

Zmienianie tematu aplikacji 435

15.3. Nawigowanie do innych stron 436

Klasa Page 437 • Klasa NavigationService 438 • Ramki

i identyfi katory URI 441 • Przechowywanie stron w pamięci

podręcznej 444 • Nawigowanie do stron w innych podzespołach 446

15.4. Nawigacja poza przeglądarką 448

Zapewnianie niestandardowych kontrolek nawigacyjnych 449

15.5. Wyświetlanie okien dialogowych i wyskakujących 454

Kontrolka Popup 454 • Wyświetlanie okna dialogowego przy pomocy

kontrolki ChildWindow 455 • Prośba o wybór pliku 459

15.6. Podsumowanie 462

16. Tworzenie struktury i testowanie aplikacji w oparciu

o wzorzec MVVM/ViewModel 464

16.1. Konfi gurowanie projektu i tradycyjne podejście wykorzystujące kod

stron 466

Konfi guracja projektu i usługi 466 • Typowe rozwiązanie z kodem

stron 470

x Spis treści

16.2. Podstawy wzorca Model-View-ViewModel 474

Podstawowa implementacja modelu widoku (ViewModel) 477

16.3. Wyodrębnianie kodu wielokrotnego użytku 483

Reguły i logika biznesowa 483 • Dostęp do danych i wywołania

usługi 485

16.4. Lepsze oddzielenie od interfejsu użytkownika 488

Korzystanie z poleceń 488 • Korzystanie z zachowania

CallMethodAction 491 • Jednostki i modele widoku specyfi czne dla

danego widoku 493 • Interfejsy, odwrócenie sterowania i lokalizatory

modeli widoków 498

16.5. Testowanie 502

Wprowadzenie do platformy Silverlight Unit Testing Framework 502

• Testowanie modelu widoku 506 • Testowanie działań

asynchronicznych 507

16.6. Podsumowanie 509

17. Usługi WCF RIA Services 510

17.1. Architektura, narzędzia i szablon usług WCF RIA Services 512

Narzędzia RIA Services 513 • Tworzenie projektu przy pomocy

szablonu 514

17.2. Udostępnianie danych w usłudze domenowej 517

Tworzenie usługi domenowej 517 • Udostępnianie usługi domenowej

innym klientom 519 • Typy metod usługi domenowej 524 •

Korzystanie z usługi domenowej z poziomu Silverlight 530

17.3. Filtrowanie, sortowanie, grupowanie i stronicowanie 534

Filtrowanie 534 • Sortowanie 538 • Grupowanie 539 •

Stronicowanie 540

17.4. Aktualizowanie danych 543

Korzystanie z interfejsu użytkownika DataForm 543 • Kontekst

domenowy 545 • Klasa Entity 547 • Korzystanie z metadanych

sprawdzania poprawności i wyświetlania 549

17.5. Luźne sprzężenie: korzystanie z modeli prezentacyjnych 551

Tworzenie modelu prezentacyjnego dla pracownika 552 • Obsługa

operacji zapytań 554 • Obsługa operacji aktualizacyjnych 556 •

Obsługa operacji wstawiania danych 557

17.6. Logika biznesowa 559

Logika biznesowa w jednostkach danych 560 • Udostępnianie

kodu 560

17.7. Uwierzytelnianie i autoryzacja 561

Uwierzytelnianie 562 • Autoryzacja 565

17.8. Podsumowanie 567

Spis treści xi

Część 3 Uzupełnianie interfejsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

18. Grafi ka i efekty 571

18.1. Kształty 572

Line 573 • Rectangle 573 • Ellipse 574 • Polyline 575 •

Polygon 576

18.2. Geometry 577

Proste geometrie 577 • Geometrie ścieżkowe 579 • Geometrie

złożone 580

18.3. Pędzle 581

SolidColorBrush 581 • LinearGradientBrush 582 •

RadialGradientBrush 585 • ImageBrush 587 • VideoBrush 587

18.4. Efekty 589

Korzystanie z efektów wbudowanych 589 • Tworzenie niestandardowych

procedur cieniowania pikseli 593

18.5. Podsumowanie 599

19. Drukowanie 600

19.1. Jak działa drukowanie w Silverlight 601

Klasa PrintDocument 602 • Zdarzenie PrintPage 606 •

Rasteryzacja 608

19.2. Drukowanie informacji ekranowych 609

Drukowanie zawartości tak, jak na ekranie 610 • Przenoszenie

elementów do innego elementu głównego 612 • Skalowanie

zawartości 613

19.3. Drzewa wizualne dedykowane do drukowania wielostronicowego 616

Wymagania wstępne 617 • Drukowanie elementów z wierszami

raportu 621 • Dodawanie obsługi wielu stron 627 • Dodawanie

nagłówka i stopki 629

19.4. Podsumowanie 633

20. Wyświetlanie i przechwytywanie multimediów 634

20.1. Audio i wideo 635

Źródło multimediów 635 • Często używane właściwości 641 •

Właściwości specyfi czne dla audio 644 • Właściwości specyfi czne dla

wideo 645 • Cykl życia pliku multimedialnego 646

20.2. Listy odtwarzania 648

Zrozumienie list odtwarzania po stronie klienta 648 • Korzystanie z list

odtwarzania po stronie serwera 650

20.3. Interaktywne odtwarzanie 652

Kontrolowanie stanu odtwarzania 652 • Praca z linią czasu 653

xii Spis treści

20.4. Korzystanie z zawartości zabezpieczonej 655

Korzystanie z zawartości chronionej 655 • Pobieranie składników

PlayReady 656 • Odblokowywanie zawartości zabezpieczonej 656

20.5. Korzystanie z platformy Silverlight Media Framework 657

Korzystanie z bibliotek odtwarzacza 658 • Tworzenie odtwarzacza 659

20.6. Praca z surowymi multimediami 661

Niestandardowa klasa MediaStreamSource 661 • Tworzenie surowego

wideo 663 • Tworzenie surowego audio 668

20.7. Korzystanie z kamery internetowej 673

Uzyskiwanie dostępu do urządzeń przechwytujących 673 • Praca

z wideo 675 • Przechwytywanie obrazów nieruchomych 678

• Pozyskiwanie danych surowego wideo 681 • Uwaga na temat

audio 683

20.8. Podsumowanie 684

21. Praca z obrazami bitmapowymi 685

21.1. Podstawowa obsługa obrazów 686

21.2. Tworzenie obrazów w trakcie działania aplikacji 687

Tworzenie obrazów na podstawie istniejących obrazów 688 • Tworzenie

obrazu z elementów interfejsu użytkownika 690 • Generator fraktala

Mandelbrota 692

21.3. Deep Zoom 695

Wyświetlanie obrazu 695 • Przybliżanie i oddalanie obrazu 696

• Zarządzanie oknem widoku 698 • Wdrażanie obrazów

wielkoformatowych 699

21.4. Radzenie sobie z pustym miejscem 700

Wypełnianie przestrzeni 701 • Rozciąganie proporcjonalne 702 •

Wypełnianie obszaru 703 • UniformToFill 704

21.5. Podsumowanie 705

22. Animacja i zachowania 706

22.1. Animacja: chodzi o czas 707

22.2. Opanowywanie linii czasu 708

Jaki jest typ animowanej właściwości? 709 • Od czego zaczynamy

i do czego zmierzamy? 711 • Jak długo powinna trwać

animacja? 714

22.3. Korzystanie z planów animacji 717

Zrozumienie planu animacji 717 • Trafi anie w cel 718 • Kontrola

elementu Storyboard 721 • Animacje w zasobach 722

22.4. Klatki kluczowe 725

Interpolacja: chodzi o przyspieszenie 727

Spis treści xiii

22.5. Funkcje łagodzące 731

Korzystanie z funkcji łagodzących 732 • Tworzenie niestandardowej

funkcji łagodzącej 734

22.6. Zachowania, wyzwalacze i działania 736

Korzystanie z istniejących zachowań 738 • Tworzenie swojego własnego

zachowania 739

22.7. Podsumowanie 741

23. Zasoby, style i szablony kontrolek 742

23.1. Korzystanie z zasobów 743

Zasoby deklaratywne 743 • Dostęp do zasobów luźnych 750 • Zasoby

spakowane 751

23.2. Nadawanie stylu elementom 754

Defi niowanie wyglądu 755 • Defi nicje stylów z jawnymi kluczami 757

• Defi nicje stylów niejawnych 758

23.3. Tworzenie szablonów 760

Budowanie szablonu kontrolki 760 • Tworzenie szablonów

wielokrotnego użytku 765

23.4. Obsługa stanów wizualnych 766

Zrozumienie składników 766 • Korzystanie z możliwości

VisualStateManager 768

23.5. Udostępnianie naszych stanów wizualnych 772

23.6. Podsumowanie 773

24. Panele i kontrolki 774

24.1. Tworzenie niestandardowego panelu 775

Przygotowanie projektu 776 • Klasa OrbitPanel 776 •

Właściwości 777 • Układ niestandardowy 780 • Usprawnienia 785

24.2. Tworzenie niestandardowej kontrolki 786

Wybieranie typu bazowego 787 • Właściwości 788 • Kontrakt

dla szablonu kontrolki 789 • Szablon domyślny 790 • Stany

wizualne 791 • Stany wizualne w szablonie 793

24.3. Podsumowanie 795

25. Interfejs instalacji i ładowania 796

25.1. Obsługa scenariuszy, gdy Silverlight nie jest zainstalowany 797

Tworzenie swojego własnego interfejsu instalacji 798

25.2. Korzystanie z niestandardowego modułu ładującego 800

Tworzenie wyglądu 801 • Integracja niestandardowego ekranu

tytułowego 803 • Monitorowanie postępu ładowania 804

25.3. Podsumowanie 805

xiv Spis treści

A. Konfi guracja bazy danych, połączenia i modelu

danych 807

A.1. Instalacja bazy danych AdventureWorks 807

Instalowanie na dedykowanym wystąpieniu SQL Server 808

• Instalowanie w SQL Server Express 808

A.2. Połączenie bazodanowe i jednostki danych 809

Wybór jednostek do utworzenia 812

Indeks 850

powrót
 
Produkty Podobne
Podstawy Windows Phone 7.5. Projektowanie aplikacji przy użyciu Silverlight
Silverlight 4 w działaniu. Silverlight 4, MVVM i usługi WCF RIA Services
Introducing Microsoft WebMatrix
Microsoft Silverlight Edition: Programming Windows Phone 7
Microsoft Silverlight 4 Step by Step
Silverlight. Od podstaw
Introducing Microsoft Silverlight 3, Third Edition
Data-Driven Services with Silverlight 2
Więcej produktów