Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ JAVA

Spring Framework. Wprowadzenie do tworzenia aplikacji. Wydanie II Język: 1

978-83-283-0929-6

Cena Brutto: 68.25

Cena netto: 65.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor J Sharma, Ashish Sarin
Liczba_stron 480
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2015-09-11

Spring Framework

Wprowadzenie do tworzenia aplikacji. Wydanie II


Pojawienie się na rynku Spring Framework było jednym z istotnych punktów zwrotnych w historii języka Java. Dzięki tej bibliotece tworzenie aplikacji w Javie stało się przyjemnością, a zadania, które do tej pory spędzały programistom sen z powiek, okazały się trywialne. Spring wciąż jest rozwijany, a każda kolejna wersja wprowadza powiew świeżości do świata Javy!

Jeżeli chcesz poznać możliwości tego frameworka oraz wykorzystać drzemiący w nim potencjał w Twoim kolejnym projekcie, to trafiłeś na doskonałą książkę. Wprowadzi Cię ona bezboleśnie w świat odwróconej kontroli (Inversion of Control, w skrócie IoC), wstrzykiwania zależności oraz łatwego dostępu do danych i tworzenia aplikacji internetowych. Każda kolejna strona to bezcenna wiedza na temat tworzenia REST-owych interfejsów API, bezpieczeństwa aplikacji (Spring Security) oraz korzystania z usług JMS. Książka ta będzie świetnym wyborem, jeżeli chcesz poznać ten wyjątkowy szkielet!

Dzięki tej książce:
 • poznasz możliwości Spring Framework
 • zaznajomisz się z dostępnymi adnotacjami i skutkami ich zastosowania
 • zbudujesz aplikację internetową w architekturze MVC
 • skorzystasz z zaawansowanych mechanizmów bezpieczeństwa dzięki Spring Security
 • błyskawicznie wykorzystasz potencjał drzemiący w Spring Framework


Wprowadzenie (15)

 

Rozdział 1. Wprowadzenie do frameworku Spring (17)

 

 • 1.1. Wprowadzenie (17)
 • 1.2. Moduły frameworku Spring (17)
 • 1.3. Kontener IoC (18)
 • 1.4. Zalety stosowania frameworku Spring (21)
  • Spójne podejście w zakresie zarządzania transakcjami lokalnymi i globalnymi (21)
  • Deklaracyjne zarządzanie transakcjami (23)
  • Zapewnienie bezpieczeństwa (24)
  • JMX (Java Management Extensions) (24)
  • JMS (Java Message Service) (26)
  • Buforowanie (27)
 • 1.5. Prosta aplikacja Springa (28)
  • Identyfikacja obiektów aplikacji i ich zależności (28)
  • Utworzenie klas POJO odpowiadających zidentyfikowanym obiektom aplikacji (29)
  • Utworzenie metadanych konfiguracyjnych (30)
  • Utworzenie egzemplarza kontenera Springa (35)
  • Uzyskanie dostępu do obiektów aplikacji z poziomu egzemplarza kontenera Springa (36)
 • 1.6. Frameworki zbudowane na bazie Springa (37)
 • 1.7. Podsumowanie (38)
Rozdział 2. Podstawy frameworku Spring (39)

 

 • 2.1. Wprowadzenie (39)
 • 2.2. Reguła projektowa o nazwie "podejście oparte na programowaniu interfejsów" (39)
  • Scenariusz: klasa zależna zawiera odwołanie do konkretnej klasy zależności (39)
  • Scenariusz: klasa zależna zawiera odwołanie do interfejsu implementowanego przez zależność (40)
  • Oferowana przez Spring obsługa podejścia opartego na programowaniu interfejsu (42)
 • 2.3. Różne podejścia podczas tworzenia komponentów Springa (44)
  • Utworzenie komponentu za pomocą statycznej metody fabryki (44)
  • Tworzenie komponentu za pomocą metody fabryki egzemplarza (46)
 • 2.4. Techniki wstrzykiwania zależności (47)
  • Wstrzykiwanie zależności za pomocą metody typu setter (47)
  • Wstrzykiwanie zależności za pomocą argumentów konstruktora (51)
 • 2.5. Zasięg komponentu (54)
  • Singleton (55)
  • Prototyp (63)
  • Wybór właściwego zasięgu dla komponentu (64)
 • 2.6. Podsumowanie (64)
Rozdział 3. Konfiguracja komponentów (65)

 

 • 3.1. Wprowadzenie (65)
 • 3.2. Dziedziczenie definicji komponentu (65)
  • Przykład dziedziczenia definicji komponentu w aplikacji MyBank (65)
  • Co jest dziedziczone? (68)
 • 3.3. Dopasowanie argumentu konstruktora (73)
  • Przekazywanie wartości i odwołań do komponentów za pomocą elementu <constructor-arg> (73)
  • Dopasowanie argumentu konstruktora na podstawie typu (74)
  • Dopasowanie argumentu konstruktora na podstawie nazwy argumentu (79)
 • 3.4. Konfiguracja różnego typu właściwości komponentu i argumentów konstruktora (82)
  • Wbudowane edytory właściwości (83)
  • Określanie wartości dla różnych typów kolekcji (86)
  • Definiowanie wartości dla tablic (92)
  • Domyślne implementacje kolekcji dla elementów <list>, <set> i <map> (92)
 • 3.5. Wbudowane edytory właściwości (93)
  • Edytor CustomCollectionEditor (93)
  • Edytor CustomMapEditor (96)
  • Edytor CustomDateEditor (96)
 • 3.6. Rejestracja edytorów właściwości w kontenerze Springa (97)
  • Utworzenie implementacji PropertyEditorRegistrar (97)
  • Konfiguracja klasy CustomEditorConfigurer (98)
 • 3.7. Zwięzłe definicje komponentów dzięki użyciu przestrzeni nazw p oraz c (99)
  • Przestrzeń nazw p (99)
  • Przestrzeń nazw c (100)
 • 3.8. Schemat util (103)
  • Element <list> (104)
  • Element <map> (105)
  • Element <set> (107)
  • Element <properties> (109)
  • Element <constant> (110)
  • Element <property-path> (111)
 • 3.9. Interfejs FactoryBean (113)
  • Aplikacja MyBank - przechowywanie zdarzeń w bazie danych (113)
  • Aplikacja MyBank - przykład użycia interfejsu FactoryBean (115)
  • Uzyskanie dostępu do egzemplarza FactoryBean (118)
 • 3.10. Podsumowanie (120)
Rozdział 4. Wstrzykiwanie zależności (121)

 

 • 4.1. Wprowadzenie (121)
 • 4.2. Komponenty wewnętrzne (121)
 • 4.3. Wyraźna kontrola kolejności inicjalizacji procesu za pomocą atrybutu depends-on (123)
  • Aplikacja MyBank - zasugerowane zależności między komponentami (123)
  • Problem niejawnej zależności (124)
 • 4.4. Zależności w postaci komponentów o zasięgu singleton i prototypu (129)
  • Zależności komponentu o zasięgu singleton (129)
  • Zależności komponentu o zasięgu prototypu (132)
 • 4.5. Pobieranie w komponencie singleton nowego egzemplarza komponentu o zasięgu prototypu (135)
  • Interfejs ApplicationContextAware (136)
  • Element <lookup-method> (138)
  • Element <replaced-method> (142)
 • 4.6. Automatyczne wiązanie zależności (145)
  • Wartość byType (146)
  • Wartość constructor (147)
  • Wartość byName (148)
  • Wartości default i no (150)
  • Uniedostępnienie komponentu dla funkcji automatycznego wiązania (150)
  • Ograniczenia automatycznego wiązania (152)
 • 4.7. Podsumowanie (153)
Rozdział 5. Dostosowanie komponentów i ich definicji (155)

 

 • 5.1. Wprowadzenie (155)
 • 5.2. Dostosowanie logiki inicjalizacji i usuwania komponentu (155)
  • Wywołanie przez Spring metody czyszczącej wskazanej przez atrybut destroy-method (158)
  • Metoda czyszcząca i komponent o zasięgu prototypu (160)
  • Określenie domyślnych metod inicjalizacji i usuwania obiektu dla wszystkich komponentów (160)
  • Interfejsy cyklu życiowego InitializingBean i DisposableBean (161)
  • Adnotacje @PostConstruct i @PreDestroy wprowadzone w specyfikacji JSR 250 (161)
 • 5.3. Użycie interfejsu BeanPostProcessor do pracy z nowo utworzonym egzemplarzem komponentu (163)
  • Przykład użycia interfejsu BeanPostProcessor - weryfikacja egzemplarzy komponentu (165)
  • Przykład BeanPostProcessor - rozwiązywanie zależności komponentu (168)
  • Zachowanie BeanPostProcessor w przypadku komponentów implementujących FactoryBeans (172)
  • RequiredAnnotationBeanPostProcessor (174)
  • DestructionAwareBeanPostProcessor (175)
 • 5.4. Modyfikacja definicji komponentu za pomocą BeanFactoryPostProcessor (176)
  • Przykład użycia BeanFactoryPostProcessor (177)
  • Komponent PropertySourcesPlaceholderConfigurer (182)
  • Komponent PropertyOverrideConfigurer (187)
 • 5.5. Podsumowanie (190)
Rozdział 6. Programowanie oparte na adnotacjach (191)

 

 • 6.1. Wprowadzenie (191)
 • 6.2. Identyfikacja komponentów Springa za pomocą adnotacji @Component (191)
 • 6.3. Adnotacja @Autowired, czyli automatyczne wiązanie zależności według ich typu (194)
 • 6.4. Adnotacja @Qualifier pozwalająca na automatyczne wiązanie zależności według ich nazwy (198)
 • 6.5. Adnotacje @Inject i @Named zdefiniowane przez specyfikację JSR 330 (199)
 • 6.6. Zdefiniowana przez JSR 250 adnotacja @Resource (201)
 • 6.7. Adnotacje @Scope, @Lazy, @DependsOn i @Primary (202)
 • 6.8. Ułatwienie konfiguracji komponentu za pomocą adnotacji @Value (203)
 • 6.9. Weryfikacja obiektów za pomocą interfejsu Validator (207)
 • 6.10. Określanie ograniczeń za pomocą adnotacji JSR 303 (211)
  • Obsługa specyfikacji JSR 303 w Springu (212)
 • 6.11. Programowa konfiguracja komponentów Springa za pomocą adnotacji @Configuration i @Bean (216)
 • 6.12. Podsumowanie (219)
Rozdział 7. Współpraca z bazą danych (221)

 

 • 7.1. Wprowadzenie (221)
 • 7.2. Wymagania aplikacji MyBank (221)
 • 7.3. Utworzenie aplikacji MyBank opartej na module JDBC (222)
  • Konfiguracja źródła danych (223)
  • Tworzenie obiektów DAO używających klas modułu JDBC (224)
 • 7.4. Utworzenie aplikacji MyBank z użyciem Hibernate (231)
  • Konfiguracja SessionFactory (231)
  • Utworzenie klas DAO używających do pracy z bazą danych API Hibernate (232)
 • 7.5. Zarządzanie transakcjami za pomocą Springa (233)
  • Wymagania aplikacji MyBank w zakresie zarządzania transakcjami (233)
  • Programowe zarządzanie transakcjami (234)
  • Deklaracyjne zarządzanie transakcjami (238)
  • Oferowana przez Spring obsługa JTA (241)
 • 7.6. Podsumowanie (243)
Rozdział 8. Komunikaty, wiadomości e-mail, asynchroniczne wykonywanie metod i buforowanie w Springu (245)

 

 • 8.1. Wprowadzenie (245)
 • 8.2. Wymagania aplikacji MyBank (245)
 • 8.3. Wysyłanie komunikatów JMS (246)
  • Konfiguracja brokera ActiveMQ do działania w trybie osadzonym (247)
  • Konfiguracja JMS ConnectionFactory (247)
  • Wysyłanie komunikatów JMS za pomocą klasy JmsTemplate (248)
  • Wysyłanie komunikatów JMS w transakcji (249)
  • Dynamiczni odbiorcy komunikatów JMS i konfiguracja klasy JmsTemplate (253)
  • Klasa JmsTemplate i konwersja komunikatu (254)
 • 8.4. Odbieranie komunikatów JMS (255)
  • Synchroniczne odbieranie komunikatów JMS za pomocą klasy JmsTemplate (255)
  • Asynchroniczne odbieranie komunikatów JMS za pomocą kontenerów odbiorców komunikatów (255)
 • 8.5. Wysyłanie wiadomości e-mail (258)
 • 8.6. Harmonogram zadań i wykonywanie asynchroniczne (263)
  • Interfejs TaskExecutor (263)
  • Interfejs TaskScheduler (265)
  • Adnotacje @Async i @Scheduled (267)
 • 8.7. Buforowanie (269)
  • Konfiguracja interfejsu CacheManager (271)
  • Adnotacje buforowania @Cacheable, @CacheEvict i @CachePut (271)
 • 8.8. Aplikacja MyBank (275)
 • 8.9. Podsumowanie (277)
Rozdział 9. Programowanie zorientowane aspektowo (279)

 

 • 9.1. Wprowadzenie (279)
 • 9.2. Prosty przykład AOP (279)
 • 9.3. Oferowany przez Spring framework AOP (282)
  • Tworzenie proxy (283)
  • Atrybut expose-proxy (284)
 • 9.4. Wyrażenia punktu przecięcia (286)
  • Adnotacja @Pointcut (286)
  • Desygnatory execution i args (287)
  • Desygnator bean (291)
  • Desygnatory oparte na adnotacjach (292)
 • 9.5. Typy rad (293)
  • Rada before (293)
  • Rada after returning (294)
  • Rada after throwing (295)
  • Rada after (296)
  • Rada around (297)
 • 9.6. Spring AOP, czyli styl schematu XML (298)
  • Konfiguracja aspektu AOP (299)
  • Konfiguracja rady (300)
  • Powiązanie wyrażenia punktu przecięcia z radą (301)
 • 9.7. Podsumowanie (302)
Rozdział 10. Podstawy modułu Spring Web MVC (303)

 

 • 10.1. Wprowadzenie (303)
 • 10.2. Struktura katalogów przykładowych projektów (303)
 • 10.3. Poznajemy przykładową aplikację (304)
  • Plik HelloWorldController.java, czyli klasa kontrolera aplikacji sieciowej Hello World (305)
  • Plik helloworld.js, czyli strona JSP wyświetlająca komunikat (306)
  • Plik myapp-config.xml, czyli plik XML kontekstu aplikacji sieciowej (307)
  • Plik web.xml, czyli deskryptor wdrożenia aplikacji sieciowej (308)
 • 10.4. Serwlet DispatcherServlet (311)
  • Uzyskanie dostępu do obiektów ServletContext i ServletConfig (313)
 • 10.5. Opracowanie kontrolerów za pomocą adnotacji @Controller i @RequestMapping (314)
  • Opracowanie aplikacji sieciowej za pomocą kontrolera oznaczonego adnotacją (314)
 • 10.6. Wymagania aplikacji sieciowej MyBank (317)
 • 10.7. Adnotacje Spring Web MVC: @RequestMapping i @RequestParam (318)
  • Mapowanie żądań na kontrolery lub metody kontrolerów za pomocą adnotacji @RequestMapping (318)
  • Argumenty metod oznaczonych adnotacją @RequestMapping (324)
  • Typy wartości zwrotnych metod oznaczonych adnotacją @RequestMapping (325)
  • Przekazanie parametrów żądania do metod kontrolera z użyciem adnotacji @RequestParam (326)
 • 10.8. Weryfikacja (330)
 • 10.9. Obsługa wyjątków za pomocą adnotacji @ExceptionHandler (333)
 • 10.10. Wczytanie głównego pliku XML kontekstu aplikacji sieciowej (335)
 • 10.11. Podsumowanie (335)
Rozdział 11. Weryfikacja i dołączanie danych w Spring Web MVC (337)

 

 • 11.1. Wprowadzenie (337)
 • 11.2. Dodawanie i pobieranie atrybutów modelu za pomocą adnotacji @ModelAttribute (337)
  • Dodanie atrybutów modelu za pomocą adnotacji @ModelAttribute stosowane na poziomie metody (338)
  • Pobieranie atrybutów modelu za pomocą adnotacji @ModelAttribute (342)
  • Przetwarzanie żądania i metody oznaczone adnotacją @ModelAttribute (343)
  • Zachowanie argumentów metody oznaczonych adnotacją @ModelAttribute (345)
  • Obiekt RequestToViewNameTranslator (346)
 • 11.3. Buforowanie atrybutów modelu za pomocą adnotacji @SessionAttributes (347)
 • 11.4. Dołączanie danych (350)
  • WebDataBinder, czyli dołączanie danych dla parametrów żądania sieciowego (352)
  • Konfiguracja egzemplarza WebDataBinder (353)
  • Włączenie lub wyłączenie poszczególnych właściwości w procesie dołączania danych (358)
  • Analiza błędów dołączania danych i weryfikacji przechowywanych przez obiekt BindingResult (361)
 • 11.5. Weryfikacja w Springu (362)
  • Weryfikacja atrybutów modelu za pomocą oferowanego przez Spring interfejsu Validator (363)
  • Zdefiniowanie ograniczeń za pomocą adnotacji JSR 303 (366)
  • Weryfikacja obiektu używającego adnotacji JSR 303 (367)
 • 11.6. Biblioteka znaczników form (371)
  • Obsługa HTML5 przez bibliotekę form (372)
 • 11.7. Podsumowanie (374)
Rozdział 12. Tworzenie usług sieciowych typu RESTful za pomocą Spring Web MVC (375)

 

 • 12.1. Wprowadzenie (375)
 • 12.2. Usługa sieciowa do obsługi lokat (376)
 • 12.3. Implementacja usługi sieciowej w stylu RESTful za pomocą Spring Web MVC (376)
  • Format JSON (377)
  • Implementacja usługi sieciowej FixedDepositWS (379)
 • 12.4. Uzyskanie dostępu do usługi sieciowej w stylu RESTful za pomocą klasy RestTemplate (386)
 • 12.5. Użycie HttpMessageConverter do konwersji obiektów Javy na żądania lub odpowiedzi HTTP i na odwrót (394)
 • 12.6. Adnotacje @PathVariable i @MatrixVariable (395)
 • 12.7. Podsumowanie (399)
Rozdział 13. Więcej o Spring Web MVC: internacjonalizacja, przesyłanie plików i przetwarzanie żądań asynchronicznych (401)

 

 • 13.1. Wprowadzenie (401)
 • 13.2. Przetwarzanie żądań za pomocą procedur obsługi interceptorów (401)
  • Implementacja i konfiguracja procedury obsługi interceptorów (401)
 • 13.3. Internacjonalizacja za pomocą paczek zasobów (404)
  • Wymagania aplikacji sieciowej MyBank (404)
  • Internacjonalizacja i lokalizacja aplikacji sieciowej MyBank (404)
 • 13.4. Asynchroniczne przetwarzanie żądań (407)
  • Konfiguracja asynchronicznego przetwarzania żądań (407)
  • Zwrot obiektu Callable przez metodę oznaczoną adnotacją @RequestMapping (408)
  • Zwrot obiektu DeferredResult przez metodę oznaczoną adnotacją @RequestMapping (409)
  • Ustawienie domyślnego limitu czasu (416)
  • Przechwytywanie żądań asynchronicznych (417)
 • 13.5. Obsługa konwersji typu i formatowania (417)
  • Utworzenie własnej implementacji interfejsu Converter (418)
  • Konfiguracja i użycie własnej implementacji interfejsu Converter (418)
  • Tworzenie własnej implementacji Formatter (420)
  • Konfiguracja własnej implementacji Formatter (422)
  • Utworzenie implementacji AnnotationFormatterFactory do formatowania jedynie właściwości oznaczonych adnotacją @AmountFormat (422)
  • Konfiguracja implementacji AnnotationFormatterFactory (423)
 • 13.6. Obsługa przekazywania plików w Spring Web MVC (425)
  • Przekazywanie plików za pomocą implementacji CommonsMultipartResolver (425)
  • Przekazywanie plików za pomocą StandardServletMultipartResolver (427)
 • 13.7. Podsumowanie (428)
Rozdział 14. Zabezpieczanie aplikacji za pomocą Spring Security (429)

 

 • 14.1. Wprowadzenie (429)
 • 14.2. Wymagania aplikacji sieciowej MyBank w zakresie bezpieczeństwa (429)
 • 14.3. Zabezpieczanie aplikacji MyBank za pomocą frameworku Spring Security (431)
  • Konfiguracja zabezpieczeń dla żądań sieciowych (431)
  • Konfiguracja uwierzytelniania (434)
  • Zabezpieczenie zawartości strony JSP przez użycie oferowanej przez Spring Security biblioteki znaczników (435)
  • Zabezpieczanie metod (436)
 • 14.4. Zabezpieczanie egzemplarzy FixedDepositDetails za pomocą modułu ACL (440)
  • Wdrożenie i użycie projektu ch14-bankapp-db-security (440)
  • Tabele bazy danych przeznaczone do przechowywania informacji o listach ACL i użytkownikach (442)
  • Uwierzytelnianie użytkownika (446)
  • Zabezpieczenie żądań sieciowych (447)
  • Konfiguracja JdbcMutableAclService (449)
  • Konfiguracja zabezpieczeń na poziomie metody (452)
  • Bezpieczeństwo egzemplarza obiektu domeny (453)
  • Programowe zarządzanie informacjami ACL (455)
  • Egzemplarz MutableAcl i bezpieczeństwo (458)
 • 14.5. Podsumowanie (459)
Dodatek A. Import i wdrożenie przykładowych projektów w Eclipse IDE (lub IntelliJ IDEA) (461)

 

 • A.1. Przygotowanie środowiska pracy (461)
 • A.2. Import przykładowego projektu do Eclipse IDE (lub IntelliJ IDEA) (461)
  • Import przykładowego projektu (462)
  • Konfiguracja zmiennej M2_REPO w Eclipse IDE (463)
 • A.3. Konfiguracja Eclipse IDE do pracy z serwerem Tomcat 7 (463)
 • A.4. Wdrożenie projektu sieciowego w serwerze Tomcat 7 (465)
  • Uruchomienie serwera Tomcat 7 w trybie osadzonym (465)
Skorowidz (467)
powrót
 
Produkty Podobne
Java. Podstawy. Wydanie XI
Programowanie w języku Kotlin. The Big Nerd Ranch Guide
Ciągłe dostarczanie oprogramowania w języku Java. Najlepsze narzędzia i praktyki wdrażania kodu
Java dla zupełnie początkujących. Owoce programowania. Wydanie VII
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania dla programistów Java
Java EE 8. Wzorce projektowe i najlepsze praktyki
Struktury danych i algorytmy w języku Java. Przewodnik dla początkujących
Modularny JavaScript dla zaawansowanych
Core Java, Volume II--Advanced Features, 11th Edition
Java. Kompendium programisty. Wydanie X
Więcej produktów