Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie

Swift 4. Koduj jak mistrz. Wydanie IV Język: 1

978-83-283-4794-6

Cena Brutto: 67.00

Cena netto: 63.81

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Jon Hoffman
Liczba_stron 344
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2018-10-05

Swift 4

Koduj jak mistrz. Wydanie IV


Historia Swifta rozpoczęła się w 2014 r. Dziś jest najważniejszym językiem programowania dla platform macOS i iOS. Charakteryzuje się zwięzłą i przejrzystą składnią, jest przy tym wygodny i elastyczny, a jego nauka nie powinna sprawiać problemów nawet początkującym deweloperom. Od chwili jego powstania Apple co roku przedstawia nowe wydanie tego języka. Na konferencji WWDC w 2017 roku zaprezentowano wydanie o numerze 4, w którym wprowadzono sporo bardzo interesujących zmian. Każdy, kto chce pisać efektywne i bezpieczne aplikacje dla macOS i iOS, koniecznie powinien się z nimi zapoznać!


Niniejsza książka jest praktycznym podręcznikiem efektywnego programowania w języku Swift 4. Znajdziesz tu wyjaśnienie podstaw języka, następnie poznasz nowe funkcje i nauczysz się z nich korzystać podczas tworzenia aplikacji. Poza dość zasadniczymi kwestiami przedstawiono tu również zagadnienia zaawansowane, takie jak łączenie w projekcie kodu Objective-C i Swift, wykorzystanie mechanizmu ARC, używanie domknięć i zastosowanie programowania równoległego. Bardzo ciekawymi tematami poruszonymi w książce są rozszerzenia protokołów, obsługa błędów, stosowanie wzorców projektowych i współbieżności. Poznasz potężne możliwości programowania zorientowanego na protokoły. Szybko nauczysz się pisać elastyczny i łatwy w zarządzaniu kod.

W tej książce między innymi:

 • składnia i elementy języka Swift
 • kontrola przepływu działania programu
 • tworzenie bezpiecznego kodu i obsługa błędów
 • typy opcjonalne, typy generyczne i domknięcia
 • zasady pisania eleganckiego i czytelnego kodu
 • podstawowe biblioteki Swifta i wzorce projektowe

  O autorze (11)

  O recenzencie technicznym (12)

  Wprowadzenie (13)

  Rozdział 1. Pierwsze kroki w języku Swift (17)

  • Czym jest Swift? (18)
   • Funkcje języka Swift (19)
  • Plik typu playground (21)
   • Rozpoczęcie pracy z plikiem typu playground (21)
   • Typ pliku playground (24)
   • Wyświetlanie obrazu w pliku playground (25)
   • Tworzenie i wyświetlanie wykresu w pliku playground (28)
   • Czym nie jest plik typu playground? (29)
   • Składnia języka Swift (29)
   • Komentarze (30)
   • Średniki (32)
   • Nawiasy okrągłe (33)
   • Nawiasy klamrowe (33)
   • Operator przypisania nie zwraca wartości (34)
   • Białe znaki w konstrukcjach warunkowych i poleceniach przypisania są opcjonalne (35)
  • Program wyświetlający komunikat Witaj, świecie! (35)
  • Podsumowanie (37)

  Rozdział 2. Zmienne, stałe, ciągi tekstowe i operatory (39)

  • Zmienne i stałe (40)
   • Definiowanie zmiennych i stałych (41)
   • Bezpieczeństwo typu (42)
   • Inferencja typu (43)
   • Jawne określenie typu (43)
   • Typy liczbowe (44)
   • Wartości boolowskie (48)
   • Ciąg tekstowy (48)
   • Zmienne typu opcjonalnego (52)
   • Dołączanie wartości typu opcjonalnego (54)
   • Łączenie wartości typu opcjonalnego (55)
   • Typy wyliczeniowe (57)
  • Operatory (61)
   • Operator przypisania (61)
   • Operatory porównania (61)
   • Operatory arytmetyczne (62)
   • Operator reszty z dzielenia (62)
   • Złożone operatory przypisania (63)
   • Trójargumentowy operator warunkowy (63)
   • Operator logiczny NOT (63)
   • Operator logiczny AND (64)
   • Operator logiczny OR (64)
  • Podsumowanie (64)

  Rozdział 3. Krotki i kolekcje (67)

  • Typy kolekcji w Swifcie (67)
  • Modyfikowalność (68)
  • Tablica (68)
   • Tworzenie oraz inicjalizacja tablicy (69)
   • Uzyskanie dostępu do elementu tablicy (70)
   • Zliczanie elementów tablicy (71)
   • Czy tablica jest pusta? (72)
   • Dodawanie elementu do tablicy (72)
   • Wstawienie wartości do tablicy (73)
   • Zastępowanie elementu tablicy (73)
   • Usunięcie elementu z tablicy (73)
   • Połączenie dwóch tablic (74)
   • Pobranie podtablicy z tablicy (74)
   • Wprowadzenie wielu zmian w tablicy (75)
   • Algorytmy dla tablic (75)
   • Iteracja przez tablicę (78)
  • Słownik (79)
   • Utworzenie oraz inicjalizacja słownika (79)
   • Uzyskanie dostępu do wartości słownika (80)
   • Zliczanie kluczy lub wartości w słowniku (80)
   • Czy słownik jest pusty? (80)
   • Uaktualnienie wartości klucza (81)
   • Dodanie pary klucz-wartość (81)
   • Usunięcie pary klucz-wartość (82)
  • Zbiór (82)
   • Inicjalizacja zbioru (82)
   • Wstawianie elementów do zbioru (83)
   • Określenie liczby elementów w zbiorze (83)
   • Sprawdzenie, czy zbiór zawiera dany element (84)
   • Iteracja przez zbiór (84)
   • Usunięcie elementu zbioru (84)
   • Operacje na zbiorze (84)
  • Krotka (86)
  • Podsumowanie (87)

  Rozdział 4. Funkcje programu i sterowanie przebiegiem ich działania (89)

  • Czego nauczyłeś się dotąd z książki? (90)
   • Nawias klamrowy (90)
   • Nawias okrągły (90)
  • Sterowanie przebiegiem działania programu (91)
   • Konstrukcje warunkowe (91)
   • Pętla for-in (94)
   • Pętla while (96)
   • Konstrukcja switch (97)
   • Używanie bloków case i klauzul where w konstrukcjach warunkowych (101)
   • Polecenia transferu kontroli (105)
  • Funkcje (107)
   • Funkcja z pojedynczym parametrem (107)
   • Funkcja z wieloma parametrami (109)
   • Zdefiniowanie wartości domyślnych parametrów (109)
   • Zwrot wielu wartości przez funkcję (110)
   • Zwrot wartości typu opcjonalnego (111)
   • Dodawanie zewnętrznych nazw parametrów (112)
   • Używanie parametrów wariadycznych (113)
   • Parametr inout (114)
  • Zebranie wszystkiego w całość (114)
  • Podsumowanie (115)

  Rozdział 5. Klasy i struktury (117)

  • Czym są klasy i struktury? (118)
   • Podobieństwa między klasami i strukturami (118)
   • Różnice między klasami i strukturami (118)
   • Przekazywanie przez wartość kontra przez referencję (119)
  • Utworzenie klasy lub struktury (120)
   • Właściwość (120)
   • Właściwość przechowywana (120)
   • Właściwość obliczana (122)
   • Obserwator właściwości (125)
   • Metoda (126)
  • Własna metoda inicjalizacyjna (128)
   • Wewnętrzne i zewnętrzne nazwy parametru metody inicjalizacyjnej (130)
   • Metoda inicjalizacyjna, której działanie może zakończyć się niepowodzeniem (130)
  • Kontrola dostępu (132)
  • Dziedziczenie (133)
  • Nadpisanie metody lub właściwości (135)
   • Nadpisywanie metody (136)
   • Nadpisywanie właściwości (137)
   • Uniemożliwianie nadpisywania (138)
  • Protokoły (138)
  • Składnia protokołu (139)
   • Wymagania właściwości (139)
   • Wymagania metody (140)
  • Rozszerzenie (142)
  • Zarządzanie pamięcią (143)
   • Sposób działania mechanizmu ARC (143)
   • Cykl silnych odwołań (145)
  • Podsumowanie (149)

  Rozdział 6. Protokoły i rozszerzenia protokołów (151)

  • Protokół jako typ danych (152)
  • Polimorfizm za pomocą protokołów (154)
  • Rzutowanie typu i protokół (154)
  • Rozszerzenie protokołu (156)
  • Czy trzeba używać protokołów? (163)
  • Biblioteka standardowa Swifta (164)
  • Podsumowanie (165)

  Rozdział 7. Projekt oparty na protokołach (167)

  • Wymagania (168)
  • Projekt zorientowany obiektowo (168)
  • Projekt zorientowany na protokoły (174)
   • Dziedziczenie protokołu (174)
   • Kompozycja protokołu (175)
   • Programowanie zorientowane na protokoły (176)
   • Używanie klauzuli where z protokołem (179)
  • Struktura kontra klasa (180)
  • Struktura tablicy (181)
  • Podsumowanie (182)

  Rozdział 8. Tworzenie bezpiecznego kodu za pomocą atrybutu available i obsługi błędów (183)

  • Natywna obsługa błędów (184)
   • Przedstawienie błędu (184)
   • Zgłaszanie błędu (185)
   • Przechwytywanie błędu (187)
  • Atrybut available (191)
  • Podsumowanie (192)

  Rozdział 9. Niestandardowe indeksy (193)

  • Wprowadzenie do indeksów (194)
  • Indeks w tablicy Swifta (194)
  • Tworzenie i używanie niestandardowego indeksu (195)
  • Niestandardowy indeks tylko do odczytu (196)
  • Indeks obliczany (197)
  • Wartość indeksu (197)
  • Nazwa zewnętrzna dla indeksu (198)
  • Indeks wielowymiarowy (198)
  • Kiedy nie należy używać niestandardowego indeksu? (201)
  • Podsumowanie (202)

  Rozdział 10. Typy opcjonalne (203)

  • Wprowadzenie do typu opcjonalnego (203)
  • Potrzeba istnienia typów opcjonalnych w Swifcie (205)
   • Definiowanie wartości typu opcjonalnego (206)
   • Używanie wartości typu opcjonalnego (206)
  • Łączenie wartości typu opcjonalnego (211)
   • Operator koalescencji nil (213)
  • Podsumowanie (214)

  Rozdział 11. Typy generyczne (215)

  • Wprowadzenie do typu generycznego (215)
  • Funkcja generyczna (216)
  • Typ generyczny (220)
  • Indeks generyczny (223)
  • Typ powiązany (224)
  • Podsumowanie (226)

  Rozdział 12. Domknięcia (227)

  • Wprowadzenie do domknięcia (227)
  • Proste domknięcia (228)
  • Skrócona składnia domknięcia (230)
  • Używanie domknięcia wraz z algorytmem tablicy Swifta (233)
  • Samodzielne domknięcia i wskazówki dotyczące dobrego stylu (237)
  • Zmiana funkcjonalności (239)
  • Wybór domknięcia na podstawie wyniku (242)
  • Utworzenie cyklu silnych odwołań za pomocą domknięć (244)
  • Podsumowanie (247)

  Rozdział 13. Połączenie Swifta i Objective-C (249)

  • Połączenie Swifta i Objective-C (249)
  • Kiedy łączyć kod Swifta i Objective-C? (250)
  • Użycie Swifta i Objective-C w tym samym projekcie (251)
   • Utworzenie projektu (251)
   • Dodawanie pliku Swifta do projektu Objective-C (253)
   • Plik Objective-C Bridging Header - część 1. (255)
   • Dodawanie pliku Objective-C do projektu (256)
   • Klasa Objective-C Messages (258)
   • Plik Objective-C Bridging Header - część 2. (259)
   • Klasa Swifta MessageBuilder - dostęp do kodu Objective-C z poziomu Swifta (259)
   • Klasa Objective-C - dostęp do kodu Swifta z poziomu Objective-C (260)
  • Podsumowanie (261)

  Rozdział 14. Programowanie równoległe i współbieżność (263)

  • Równoległość i współbieżność (264)
   • Grand Central Dispatch (265)
   • Typ DoCalculations (266)
   • Użycie typów Operation i OperationQueue (272)
  • Podsumowanie (277)

  Rozdział 15. Formatowanie kodu Swifta i przewodnik po jego stylu (279)

  • Czym jest styl programowania? (280)
  • Twój styl programowania (281)
   • Nie używaj średnika na końcu polecenia (281)
   • Nie używaj nawiasu w konstrukcji warunkowej (281)
   • Konwencja nazw (282)
   • Komentarze (283)
   • Użycie słowa kluczowego self (284)
   • Stałe i zmienne (285)
   • Typy opcjonalne (285)
   • Użycie inferencji typu (286)
   • Użycie skróconych deklaracji kolekcji (287)
   • Użycie konstrukcji switch zamiast wielu poleceń if (287)
   • Nie pozostawiaj w aplikacji kodu umieszczonego w komentarzu (287)
  • Podsumowanie (288)

  Rozdział 16. Podstawowe biblioteki Swifta (289)

  • System wczytywania adresów URL (290)
   • URLSession (291)
   • URLSessionConfiguration (291)
   • URLSessionTask (291)
   • URL (292)
   • URLRequest (292)
   • HTTPURLResponse (292)
   • Usługa sieciowa typu REST (292)
   • Wykonywanie żądania HTTP GET (293)
   • Wykonywanie żądania HTTP POST (296)
  • Formatter (298)
   • DateFormatter (298)
   • NumberFormatter (300)
   • FileManager (301)
  • Kodowanie i dekodowanie danych JSON (304)
   • Użycie JSONEncoder (305)
   • Użycie JSONDecoder (306)
  • Podsumowanie (307)

  Rozdział 17. Wzorce projektowe w Swifcie (309)

  • Czym są wzorce projektowe? (310)
  • Wzorce konstrukcyjne (311)
   • Wzorzec singleton (312)
   • Wzorzec budowniczego (315)
  • Wzorce strukturalne (320)
   • Wzorzec mostu (320)
   • Wzorzec fasady (324)
   • Wzorzec pełnomocnika (327)
  • Wzorce operacyjne (330)
   • Wzorzec polecenia (330)
   • Wzorzec strategii (333)
  • Podsumowanie (335)

  Skorowidz (337)

powrót
 
Produkty Podobne
JavaScript w praktyce. Stwórz twitterowego bota, system sygnalizacyjny LED i inne projekty z użyciem Node.js i Raspberry Pi
Responsive Web Design. Nowoczesne strony WWW na przykładach
Język C. Programowanie mikrokontrolerów i komputerów
Scala. Nauka programowania
Struktury danych i algorytmy w języku C#. Projektowanie efektywnych aplikacji
UX Design. Projektowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych
Tao mikrousług. Projektowanie i wdrażanie
CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie IV
Python dla zupełnie początkujących. Owoce programowania. Wydanie IV
Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#
Więcej produktów