Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie

TDD. Techniki programowania sterowanego testami Język: 1

978-83-283-3531-8

Cena Brutto: 59.00

Cena netto: 56.19

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Dariusz Woźniak
Liczba_stron 328
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2018-06-29
TDD. Techniki programowania sterowanego testami

Metoda Test-Driven Development pozwala na pisanie lepszej jakości, bardziej elastycznego i łatwiejszego w utrzymaniu kodu, na którym można w pełni polegać. Większa wydajność pracy programistów, którzy o wiele lepiej rozumieją potrzeby biznesowe stawiane tworzonym przez nich aplikacjom, znaczne przyspieszenie powtarzalnych testów - to tylko niektóre zalety TDD. Nic dziwnego, że świat zachwycił się tą techniką, a jej znajomość należy do podstawowych wymagań, które muszą spełnić inżynierowie pragnący rozwijać swoją karierę w branży IT.

Jeśli chcesz poznać metodę TDD i nauczyć się tworzyć zgodne z nią testy jednostkowe, trafiłeś na właściwą książkę! W prosty sposób przedstawi Ci ona cykl Red-Green-Refactor, zaprezentuje zalety poprawnie zaimplementowanej techniki TDD, zwróci uwagę na trudności związane z wdrażaniem tej techniki i podpowie, jak sobie z nimi poradzić. Nauczysz się z niej pisać testy jednostkowe zgodnie z dobrymi praktykami oraz sprawdzać zależności i tworzyć atrapy obiektów. Dowiesz się, jak stosować TDD w przypadku już istniejącego kodu, a także jak mierzyć pokrycie kodu testami. Poznasz również podstawowe informacje na temat ciągłej integracji i jej znaczenia dla techniki TDD.


  Podziękowania (11)

  Przedmowa (13)

  Cytaty o TDD (15)

  Wstęp (17)

  • Przewodnik po książce (19)
  • Dla kogo jest ta książka? (20)
   • W jakim stopniu muszę umieć programować? (20)
   • Nie jestem programistą C#. Czy ta książka ma jakąś wartość dla mnie? (20)
   • Umiem pisać testy jednostkowe i znam TDD. Czy ta książka jest dla mnie? (21)
   • Jestem menadżerem/dyrektorem/właścicielem (a więc nie programuję), a mój zespół chce wdrożyć TDD. Czy z tej książki dowiem się, czy warto? (22)
   • Jestem manualnym testerem. Czy powinienem znać TDD? (22)
  • Kontekst jest królem (23)
   • Atrapa to mock czy test double? (23)
   • xUnit a xUnit.net (24)
   • Funkcja a funkcjonalność oraz funkcyjny a funkcjonalny (24)
   • Synonimy (25)
  • Jak uczyć się metody Test-Driven Development? (25)
  • Dogmat (26)
  • Narzędzia użyte w tej książce (27)
  • Kod źródłowy do książki (28)

  Rozdział 1. Wprowadzenie do TDD (29)

  • Błędy w oprogramowaniu (31)
  • Cykl Red-Green-Refactor (32)
  • Podsumowanie (33)

  Rozdział 2. Co zyskujemy dzięki TDD? (35)

  • Wysoka jakość kodu (35)
   • Czy pisanie w metodyce TDD oznacza pisanie według zasad SOLID? (36)
  • Prostota kodu: YAGNI i KISS (37)
  • Żywa dokumentacja (38)
  • Lepsze zrozumienie wymagań biznesowych (38)
  • Automatyczna regresja (39)
  • Informacja zwrotna (41)
  • Mniej defektów (42)
  • Czas programowania jest krótszy (43)
  • Niższy koszt zmian (43)
  • Przypadki użycia (45)
   • Badanie Microsoft Research nad zespołami Microsoftu i IBM (45)
   • Pilotażowy projekt dla dużej firmy (45)
   • Mały projekt w parach (47)
   • Metaanaliza (47)
  • Podsumowanie (48)

  Rozdział 3. Trudności przy wdrażaniu TDD (49)

  • Ścieżka nauki (49)
  • Dyscyplina (50)
  • Więcej narzędzi (50)
  • Początkowa percepcja dłuższego czasu potrzebnego do napisania kodu (51)
  • Jak "sprzedać" TDD kierownictwu? (51)
  • Musimy dostarczać szybko, a w naszym projekcie nie ma czasu na TDD (51)
   • Lista kontrolna: Definition of Done (52)
  • Podsumowanie (56)

  Rozdział 4. Filozofia TDD (57)

  • Test-First czy Test-Last? (58)
  • Wszystkie testy naraz czy test po teście? (59)
  • Weryfikacja stanu czy zachowania? (60)
  • Jedna czy wiele asercji? (60)
   • Scenariusz 1.: Jedna oczekiwana zmienna wyjściowa (60)
   • Scenariusz 2.: Wiele oczekiwanych zmiennych wyjściowych (61)
   • Scenariusz 3.: Asercje pośrednie (62)
   • Wiele asercji w jednym teście (66)
  • Kiedy pisanie testów jednostkowych nie ma sensu? (67)
  • Czy należy pisać testy jednostkowe do bibliotek innych dostawców? (68)
  • Czy TDD sprawdza się dla małych aplikacji? (69)
  • Czy TDD sprawdza się dla dużych aplikacji? (70)
  • Czy testy jednostkowe zastępują testera? (70)
  • Jak pisanie testów jednostkowych wpływa na estymatę zadania? (71)
  • Czy testy jednostkowe można pisać w innym języku programowania niż pisany jest kod? (71)
  • Czy testy jednostkowe może pisać inna osoba? (72)
  • Czy system może mieć zbyt dużo testów jednostkowych? (72)
  • Czy testy jednostkowe to jedyne testy, jakie powinny znajdować się w aplikacji? (73)
  • Jakich testów powinno być najwięcej (piramida testów)? (74)
  • Podsumowanie (75)

  Rozdział 5. Rodzaje testów (77)

  • Sposób wykonywania (77)
  • Wiedza na temat struktury systemu (test skrzynki) (77)
  • Poziom testowania (78)
  • Testowanie po zmianach dokonanych w systemie (80)
  • Testowanie niefunkcjonalne (80)
   • Test wydajnościowy (81)
  • Podsumowanie (82)

  Rozdział 6. Test jednostkowy (83)

  • Struktura testu: Arrange-Act-Assert (83)
   • Alternatywne struktury testu (84)
  • Test jednostkowy a test integracyjny (85)
  • Myśl jak tester: ścieżki optymistyczne i przypadki brzegowe (86)
  • Jak nazywać klasy i metody testowe? (87)
  • Podział testów i projekty testowe (88)
  • Podsumowanie (89)

  Rozdział 7. Nasz pierwszy test jednostkowy (91)

  • Wybór biblioteki do testowania (91)
  • Zanim zaczniemy... (92)
   • Dodanie solucji i projektów (92)
   • Dodanie biblioteki NUnit (93)
  • Etap red: pisanie testu do nieistniejącej metody (95)
   • Jak uruchomić test? (98)
  • Etap green: implementacja kodu (102)
  • Etap trzeci (i ostatni): refaktoryzacja kodu (103)
  • Podsumowanie (103)

  Rozdział 8. Piszemy kolejne testy jednostkowe (105)

  • Drugi test jednostkowy (105)
  • Kolejne przypadki użycia (106)
   • Testy ułamków nieskończonych lub zaokrąglonych (108)
  • Testowanie wyrzucenia wyjątku (109)
  • Testowanie zdarzenia (111)
  • Podsumowanie (114)

  Rozdział 9. Testowanie z NUnitem (115)

  • Asercje (116)
   • Model klasyczny i model oparty na twierdzeniach (118)
  • Operacja równości (120)
   • Porównanie dwóch typów wartościowych (121)
   • Porównanie dwóch typów referencyjnych (122)
   • Porównanie dwóch typów referencyjnych z nadpisanym operatorem porównania (122)
   • Tolerancja: delta i procent (124)
   • Tolerancja: czas (124)
   • Własna klasa obsługująca porównanie (125)
   • Metody pomocnicze (126)
  • Operacje porównania (126)
   • Własna klasa obsługująca porównanie (127)
   • Należy do zakresu (128)
  • Złożenia (128)
  • Testowanie typów (129)
  • Testowanie wyjątków (131)
   • Testowanie, czy kod wyrzucił wyjątek (133)
   • Testowanie, czy kod nie wyrzucił wyjątku (135)
   • Testowanie parametru i komunikatu wyjątku (136)
   • Testowanie wewnętrznego wyjątku (137)
  • Typ tekstowy (137)
  • Kolekcje (138)
  • System plików (141)
  • Komunikaty (142)
   • Własne komunikaty błędów (144)
   • Własne komunikaty informacyjne (145)
   • Komunikat a nazwa testu (146)
  • Współdzielenie danych (147)
   • Kiedy korzystać ze współdzielenia danych? (148)
  • Testy parametryzowane (150)
   • TestCase (151)
   • Values (152)
   • Range (154)
   • Random (154)
   • TestCaseSource (155)
   • ValueSource (160)
   • Testy oparte na zewnętrznych źródłach (160)
  • Strategie łączenia wartości testowych (161)
   • Test kombinatoryczny (161)
   • Test sekwencyjny (162)
   • Test par (163)
  • Teorie (166)
  • Testowanie klas generycznych (170)
   • Zasada podstawienia Liskov (172)
  • Testowanie wywołań asynchronicznych (174)
  • Równoległe uruchamianie testów (178)
   • Poziom zrównoleglenia (179)
   • Kiedy zrównoleglić uruchamianie testów? (179)
  • Pozostałe atrybuty (179)
   • Sterowanie wątkiem (180)
   • Kategoria testu (180)
   • Atrybuty informacyjne (182)
   • Przekazywanie parametrów (182)
   • Ignorowanie testów (183)
   • Kolejność wykonywania testów (185)
   • Ustawienia regionalne (185)
   • Powtarzanie testu (188)
   • Czas wykonywania testu (189)
   • Platforma (190)
   • Atrybuty a testy parametryzowane (192)
  • Podsumowanie (192)

  Rozdział 10. Testowanie zależności i atrapy obiektów (193)

  • Ręczne tworzenie atrapy (195)
   • Kryterium akceptacji nr 1: wiek klienta niższy niż 18 lat (196)
   • Kryterium akceptacji nr 2: wiek klienta większy bądź równy 18 lat (198)
   • Kryterium akceptacji nr 3: jeśli obiekt klienta jest nullem, to wyrzuć wyjątek (200)
   • Podsumowanie (200)
  • Wprowadzenie do frameworku Moq (201)
  • Składnia imperatywna i deklaratywna (202)
   • Składnia imperatywna (203)
   • Składnia deklaratywna (204)
   • Wybór składni (205)
  • Atrapa rekursywna (recursive mock) (205)
  • Tryb zachowania właściwości (stubbing) (206)
  • Zwracanie domyślnej wartości (207)
  • Atrapa z sekwencyjnym rezultatem (208)
  • Tryb zachowania atrapy (MockBehavior) (209)
  • Przekazywanie parametrów w metodzie (argument matchers) (210)
   • Ponowne użycie matcherów (215)
  • Weryfikacja wywołań (216)
   • Weryfikacja wywołania metody (217)
   • Weryfikacja dostępu i zapisu właściwości (219)
   • Testować stan czy zachowanie? (220)
   • Komunikat błędu (221)
   • Podsumowanie (222)
  • Wywołanie zwrotne: Callback (222)
   • Podsumowanie (224)
  • Wywołanie składowej bazowej: CallBase (224)
  • Atrapa wyrzucająca wyjątek (226)
  • Inne poziomy dostępności (227)
   • protected (228)
   • internal (229)
   • Podsumowanie (229)
  • Klasyfikacja atrap (230)
   • Dummy (230)
   • Stub (232)
   • Fake (233)
   • Mock (235)
   • Spy (235)
   • Podsumowanie (236)
  • Ograniczenia Moqa (237)
  • Tworzenie atrap dla klas i metod statycznych (238)
  • Rodzaje bibliotek do tworzenia atrap (241)
   • Constrained (241)
   • Unconstrained (241)
   • Constrained czy unconstrained? (242)
  • Podsumowanie (243)

  Rozdział 11. Dobre praktyki pisania testów jednostkowych (245)

  • Test powinien być szybki, bardzo szybki! (246)
  • Testy powinny być odizolowane i niezależne od siebie (247)
  • Test powinien być powtarzalny (247)
  • Test powinien być deterministyczny (248)
  • Test nie powinien mieć zależności zewnętrznych (248)
  • Test nie powinien mieć konfiguracji (249)
  • Wynik testu nie powinien być interpretowany (249)
  • Test nie powinien być pusty (250)
  • Zalążek kodu powinien wyrzucać wyjątek (250)
  • Test powinien mieć jedną logiczną asercję (251)
  • Testy nie powinny być dyskryminowane (251)
  • Testy powinny być podzielone według kategorii (251)
  • Test powinien mieć strukturę Arrange-Act-Assert (251)
  • Test powinien obejmować ścieżki optymistyczne i przypadki brzegowe (252)
  • Test powinien mieć odpowiednią nazwę (252)
  • Testowane powinny być tylko publiczne składowe (252)
  • Test powinien oczekiwać konkretnego typu wyjątku (253)
  • Test powinien oczekiwać wyjątku w konkretnym wyrażeniu (253)
  • Test nie powinien zawierać instrukcji warunkowych i pętli (253)
  • Test powinien mieć wartości oczekiwane wpisane "na sztywno" (254)
  • Test powinien mieć asercję (255)
  • Test powinien być nieskomplikowany (255)
  • Test nie powinien być "przespecyfikowany" (256)
  • Test nie powinien zawierać metod z atrybutami SetUp i TearDown (257)
  • Klasa testowa powinna być bezstanowa (257)
  • Komunikaty asercji nie powinny być nadmiarowe (258)
  • Podsumowanie (259)

  Rozdział 12. TDD i istniejący kod (261)

  • Refaktoryzacja bezpieczna i mniej bezpieczna (261)
   • Przykład bezpiecznej refaktoryzacji (264)
  • Dodawanie testów do istniejącego kodu (271)
   • Gdzie zacząć dodawać testy? (271)
   • Jak pisać testy? (272)
   • Narzędzia (274)
  • Podsumowanie (275)

  Rozdział 13. Pokrycie kodu testami (277)

  • Co to jest pokrycie kodu testami? (277)
  • Narzędzia do mierzenia pokrycia kodu (278)
  • W ile procent pokrycia powinniśmy celować? (281)
   • Przykłady "fałszywych" testów o stuprocentowym pokryciu kodu (281)
  • Podsumowanie (283)
   • 85%, 90% czy 100%? (283)
   • Pokrycie kodu jako narzędzie do identyfikowania brakujących testów (284)

  Rozdział 14. Ciągła integracja (285)

  • Serwer ciągłej integracji (286)
  • Ciągła dostawa i ciągłe wdrażanie (288)
  • Podsumowanie (289)

  Dodatek A. Biblioteki do testowania (291)

  Dodatek B. Biblioteki do tworzenia atrap (293)

  Dodatek C. Biblioteki do mierzenia pokrycia kodu testami (297)

  Dodatek D. Testy z danymi zewnętrznymi - przypadek użycia (299)

  Dodatek E. Rozszerzalność NUnita (303)

  • Atrybut informacyjny (305)
  • Atrybut umożliwiający współdzielenie danych (307)

  Dodatek F. Bibliografia (311)

  • Źródła internetowe (314)

  Skorowidz (319)

powrót
 
Produkty Podobne
Java w 24 godziny. Wydanie VIII
Programowanie w języku Java. Podejście interdyscyplinarne. Wydanie II
Essential C# 7.0, 6th Edition
Data Analytics with Spark Using Python
Learning React: A Hands-On Guide to Building Web Applications Using React and Redux, 2nd Edition
Learning Regular Expressions
Unity 2018 Game Development in 24 Hours, Sams Teach Yourself, 3rd Edition
Unity. Tworzenie gier mobilnych
C# 7.0 w pigułce. Wydanie VII
TDD. Techniki programowania sterowanego testami
Więcej produktów