Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Servery \ Exchange Server

Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2003. Wydanie II, rozszerzone i uzupełnione Język: 1

8388440772

Cena Brutto: 60.90

Cena netto: 58.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor William R.Stanek
Liczba_stron 450
Wydawnictwo Microsoft Press
Oprawa miękka
Data_Wydania 2006-06-01
Poziom All Levels
Praktyczny, poręczny przewodnik po Exchange Server 2003!
Ten poręczny i zwięzły przewodnik kieszonkowy pozwala błyskawicznie znajdować odpowiedzi na pytania z zakresu zarządzania wymianą wiadomości przy użyciu Exchange Server 2003 w komputerach biurkowych, przenośnych i zdalnych. Zawiera opisy ­podstawowych ­procedur działania i codziennych zadań w formie tabel przeglądowych, instrukcji krok po kroku i list. Dostarcza dokładne informacje potrzebne do rozwiązywania problemów i kontynuowania pracy – zarówno przy biurku w miejscu pracy, jak i poza nią.
Zawiera również informacje o udoskonaleniach i zmianach wprowadzonych przez Service Pack 2.

Szybki dostęp do informacji na następujące tematy:
• Konfigurowanie i zarządzanie klientami Exchange
• Administrowanie użytkownikami i kon­taktami przy użyciu usługi katalogowej Active Directory
• Konfigurowanie przywilejów, praw dos­tępu i limitów pamięci dla skrzynek pocztowych
• Implementowanie zasad Exchange i usta­wianie zabezpieczeń
• Zarządzania grupami składowania, maga­­zynami danych i bazami danych
• Korzystanie z grup zabezpieczeń i dystrybucji, list adresowych i szablonów
• Tworzenie folderów publicznych i administrowanie nimi
• Konfigurowanie serwerów wirtualnych SMTP, IMAP4, POP3 i HTTP
• Obsługa mobilnych użytkowników programów Microsoft Outlook® i Outlook Web Access
• Wykonywanie i odzyskiwanie kopii zapasowych oraz monitorowanie wydajności serwera
• Konfigurowanie mechanizmów Sender ID oraz Intelligent Message Filter
• Konfigurowanie rozszerzonych opcji zabezpieczeń zawartych w dodatku Service Pack 2

Część I

Podstawy administracji Microsoft Exchange Server 2003

  1    Przegląd administrowania Microsoft Exchange Server 2003            3

Microsoft Exchange Server 2003             4

Integracja Exchange Server i systemu Windows   5

Wymagania Exchange Server w zakresie sprzętu i składników systemu 8

Narzędzia administracyjne Exchange Server     11

  2    Zarządzanie klientami Microsoft Exchange Server 2003                 15

Konfigurowanie obsługi poczty w Outlook 2003 i Outlook Express        16

Konfigurowanie po raz pierwszy programu Outlook 2003                    16

Konfigurowanie programu Outlook Express po raz pierwszy              20

Konfigurowanie programu Outlook 2003 do pracy z serwerem Exchange           22

Dodawanie internetowych kont pocztowych do programów Outlook 2003 i Outlook Express         23

Rekonfiguracja obsługi poczty w programie Outlook 2003                 23

Pozostawianie poczty na serwerze POP3            24

Pozostawianie poczty na serwerze: Outlook 2003           24

Pozostawianie poczty na serwerze: Outlook Express     26

Sprawdzanie prywatnych i publicznych folderów na serwerach pocztowych typu IMAP i UNIX          26

Sprawdzanie folderów: Outlook 2003               26

Sprawdzanie folderów: Outlook Express          27

Zarządzanie usługą Serwer Exchange w programie Outlook 2003        28

Zarządzanie dostarczaniem i przetwarzaniem wiadomości e‑mail   28

Korzystanie z wielu skrzynek pocztowych serwera Exchange            33

Przyznawanie uprawnień dostępu do folderów bez przyznawania pełnomocnictwa        35

Dostosowywanie środowiska poczty za pomocą profili      37

Tworzenie, kopiowanie i usuwanie profili poczty            38

Wybór profilu używanego podczas uruchamiania programu Outlook 39

  3    Zarządzanie mobilnymi użytkownikami programu Outlook z dostępem bezprzewodowym, telefonicznym i WWW     41

Podstawy Outlook Web Access             41

Korzystanie z Outlook Web Access   41

Włączanie i wyłączanie dostępu użytkowników poprzez sieć Web  44

Łączenie się ze skrzynkami pocztowymi i folderami publicznymi za pośrednictwem sieci Web       45

Zgłębianie podstaw urządzeń mobilnych i dostępu bezprzewodowego              45

Korzystanie z Outlook Mobile Access              46

Udoskonalenia w mobilnej wymianie poczty e-mail       46

Konfigurowanie serwera Exchange dla operatorów usług mobilnych 47

Zarządzanie synchronizacją bezprzewodową oraz Exchange Server ActiveSync             49

Zarządzanie bezprzewodowym przeglądaniem              51

Konfigurowanie urządzeń dla mobilnego dostępu i bezprzewodowego przeglądania     52

Włączanie i wyłączanie opcji mobilnego dostępu dla poszczególnych użytkowników    53

Tworzenie mobilnych profili Outlook dla zdalnej poczty i RPC poprzez HTTP            53

Tworzenie profili Outlook dla połączeń telefonicznych z sieciami korporacyjnymi            54

Tworzenie profili Outlook dla RPC poprzez HTTP             57

Część II

Usługi Active Directory i Microsoft Exchange Server 2003

  4    Najważniejsze elementy administracji Microsoft Exchange Server 2003       61

Czym są organizacje w Exchange Server?          61

Ustawienia globalne     62

Odbiorcy    63

Grupy administracyjne 64

Grupy routingu               66

Przechowywanie danych w Exchange Server   67

Praca z magazynem danych Active Directory67

Praca z magazynem informacji Exchange Server           68

Korzystanie z usług Exchange Server i zarządzanie nimi   71

Najważniejsze usługi Exchange Server           72

Uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie usług Exchange Server              73

Konfigurowanie uruchamiania usług              74

Konfigurowanie przywracania usługi              75

  5    Administrowanie użytkownikami i kontaktami              77

Użytkownicy i kontakty      77

Podstawy routingu poczty e-mail          78

Praca z konsolą Użytkownicy i komputery Active Directory                    79

Uruchamianie konsoli Użytkownicy i komputery usługi Active Directory              79

Używanie konsoli Użytkownicy i komputery Active Directory              79

Podłączanie się do kontrolera domeny           81

Podłączanie się do innej domeny    82

Wyszukiwanie użytkowników i kontaktów       82

Zarządzanie kontami użytkowników i właściwościami poczty                84

Tworzenie kont użytkowników korzystających ze skrzynek pocztowych oraz korzystających z poczty          84

Ustawianie informacji kontaktowych dla kont użytkowników             88

Zmiana aliasu Exchange Server i nazwy wyświetlanej użytkownika 90

Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie adresów e-mail                    90

Ustawianie domyślnego adresu zwrotnego     91

Włączanie i wyłączanie Exchange Server Mail              91

Tworzenie konta użytkownika do odbierania i przekazywania poczty zewnętrznej            92

Modyfikowanie opcji protokołu i usługi bezprzewodowej użytkownika               93

Modyfikowanie nazw kont użytkowników       94

Usuwanie kont użytkowników i kontaktów      94

Zarządzanie kontaktami    95

Tworzenie kontaktów standardowych i korzystających z poczty        95

Ustawianie dodatkowych informacji katalogowych dla kontaktów   97

Modyfikowanie adresów e-mail skojarzonych z kontaktami               97

  6    Administrowanie skrzynkami pocztowymi    99

Zarządzanie skrzynkami pocztowymi: podstawy 99

Dodawanie skrzynek pocztowych do istniejących kont użytkowników 99

Sprawdzanie aktualnego rozmiaru skrzynki pocztowej i liczby wiadomości        101

Przenoszenie skrzynek pocztowych na inny serwer lub do innej grupy składowania       101

Usuwanie skrzynek pocztowych z kont użytkowników 102

Konfigurowanie ograniczeń dotyczących dostarczania, uprawnień i limitów pamięci dla skrzynek pocztowych           103

Ustawianie ograniczeń rozmiaru wiadomości dla poszczególnych skrzynek pocztowych               103

Ustawianie ograniczeń rozmiaru wiadomości dla kontaktów           104

Ustawianie ograniczeń akceptacji wiadomości dla indywidualnych skrzynek pocztowych            104

Ustawianie ograniczeń akceptacji wiadomości dla kontaktów        105

Zezwalanie innym użytkownikom na dostęp do skrzynki pocztowej 106

Przekazywanie poczty e-mail na nowy adres                106

Ustawianie ograniczeń pamięci dla indywidualnych skrzynek pocztowych        107

Ustawianie czasu przetrzymywania elementów usuniętych dla indywidualnych skrzynek pocztowych        109

Zarządzanie zaawansowanymi ustawieniami skrzynek pocztowych 110

Ustawianie alternatywnych nazw wyświetlanych skrzynki pocztowej w środowisku wielojęzycznym            110

Ukrywanie skrzynek pocztowych na listach adresowych                  111

Definiowanie niestandardowych atrybutów skrzynki pocztowej dla list adresowych        111

Konfigurowanie ustawień ILS dla NetMeeting               112

Ustawianie zaawansowanych praw i uprawnień skrzynki pocztowej 113

  7    Praca z grupami, listami i szablonami           115

Korzystanie z grup zabezpieczeń i grup dystrybucyjnych                     115

Typy, zakresy i identyfikatory grup  115

Kiedy stosować grupy zabezpieczeń, a kiedy standardowe grupy dystrybucyjne             117

Kiedy używać lokalnych grup domeny, grup globalnych i grup uniwersalnych?              118

Kiedy używać grup dystrybucyjnych opartych na zapytaniu?         118

Praca z grupami zabezpieczeń i standardowymi grupami dystrybucyjnymi             119

Tworzenie grup zabezpieczeń i standardowych grup dystrybucyjnych                120

Przyznawanie i odbieranie członkostwa poszczególnym użytkownikom, grupom i kontaktom        122

Dodawanie i usuwanie członków grupy       122

Włączanie i wyłączanie poczty Exchange Server dla grupy            122

Praca z grupami dystrybucyjnymi opartymi na zapytaniu123

Tworzenie grup dystrybucyjnych opartych na zapytaniu                  123

Podgląd przynależności do grupy dystrybucyjnej opartej na zapytaniu               125

Modyfikowanie filtrów zapytania    126

Inne ważne operacje zarządzania grupami      127

Zmiana aliasu serwera Exchange dla grupy 127

Zmienianie, dodawanie i usuwanie adresów e-mail grupy              127

Ukrywanie grup na listach adresowych Exchange      128

Ukrywanie i wyświetlanie przynależności do grupy     128

Nakładanie ograniczeń na korzystanie z grup             129

Ustawianie opcji grup dotyczących nieobecności i potwierdzenia dostarczenia              130

Modyfikowanie nazw grup               131

Usuwanie grup             131

Zarządzanie listami adresowymi trybu online    131

Korzystanie ze standardowych list adresowych            132

Tworzenie nowych list adresowych132

Konfigurowanie klientów korzystających z list adresowych             133

Aktualizowanie konfiguracji list adresowych i przynależności do nich w ramach domeny              134

Odbudowa zawartości i konfiguracji listy adresowej   134

Edytowanie list adresowych            135

Modyfikowanie nazw i usuwanie list adresowych        135

Zarządzanie listami adresowymi trybu offline    136

Konfigurowanie klientów korzystających z list adresowych trybu offline              136

Wyznaczanie momentu odbudowy listy adresowej trybu offline      136

Ręczna odbudowa listy adresowej trybu offline            137

Ustalanie domyślnej listy adresowej trybu offline          137

Modyfikowanie właściwości listy adresowej trybu offline                 138

Zmiana serwera listy adresowej trybu offline138

Dostosowywanie szablonów adresów138

Korzystanie z szablonów adresów  139

Modyfikowanie szablonów książek adresowych          140

Przywracanie oryginalnego szablonu książki adresowej                  142

  8    Implementowanie zabezpieczeń katalogowych i zasad Microsoft Exchange Server 2003   143

Kontrolowanie administracji i wykorzystania serwera Exchange         143

Przypisywanie uprawnień serwera Exchange użytkownikom i grupom 144

Przeglądanie uprawnień Exchange Server  146

Ustawianie uprawnień Exchange Server       147

Przesłanianie i przywracanie dziedziczenia 149

Delegowanie uprawnień Exchange Server  149

Praca z kreatorem delegowania administracji Exchange                 149

Korzystanie z kreatora delegowania administracji Exchange          151

Inspekcja wykorzystania Exchange Server        152

Włączanie inspekcji w domenie     152

Rozpoczęcie rejestracji inspekcjonowanych zdarzeń 154

Zasady odbiorców Exchange Server  156

Zrozumienie zasad odbiorców dotyczących adresów poczty e-mail 156

Tworzenie zasad odbiorców dotyczących adresów poczty e-mail  157

Modyfikowanie zasad odbiorców dotyczących adresu poczty e-mail i generowanie nowych adresów      158

Tworzenie wyjątków od zasad odbiorców dotyczących adresów poczty e-mail 159

Ustalanie harmonogramu zasad odbiorców dotyczących adresów poczty e-mail             160

Wymuszanie aktualizacji zasad odbiorców dotyczących adresów poczty e-mail              161

Odbudowywanie domyślnych adresów poczty e-mail162

Zrozumienie zasad odbiorców dotyczących Mailbox Manager       162

Tworzenie zasad odbiorców dotyczących Mailbox Manager          163

Konfigurowanie raportów i zarządzanie skrzynkami pocztowymi     166

Ręczne uruchamianie Mailbox Manager      167

Ustawianie priorytetu zasad odbiorców         167

Usuwanie zasad odbiorców             168

Zasady systemowe Exchange Server  168

Używanie zasad systemowych         168

Tworzenie zasad dotyczących serwerów      169

Tworzenie zasad dotyczących magazynów skrzynek pocztowych  171

Tworzenie zasad dotyczących magazynów publicznych                  174

Implementowanie zasad systemowych          177

Część III

Administrowanie magazynem danych Microsoft Exchange Server 2003

  9    Zarządzanie danymi i grupami składowania Microsoft Exchange Server 2003           181

Sprawowanie kontroli nad magazynem informacji       181

Korzystanie z grup składowania i baz danych              181

Tworzenie grup składowania          184

Zmiana lokalizacji dziennika transakcji i ścieżki systemowej            186

Zerowanie zwolnionych stron bazy danych 187

Włączanie i wyłączanie cyklicznego rejestrowania    187

Zmiana nazwy grupy składowania 188

Usuwanie grupy składowania         188

Indeksowanie zawartości                     188

Jak działa indeksowanie?                188

Ustawianie priorytetu indeksowania dla magazynu informacji         189

Tworzenie indeksów pełnotekstowych          190

Ręczne aktualizowanie i odbudowywanie indeksów  191

Pauzowanie, wznawianie i zatrzymywanie indeksowania                192

Planowanie aktualizacji indeksowania i zezwalanie na przeszukiwanie indeksu              192

Włączanie i wyłączanie dostępu klienta do indeksów193

Sprawdzanie statystyki indeksowania            194

Zmiana lokalizacji pliku indeksu     194

Usuwanie indeksów i całkowite zatrzymywanie indeksowania        195

10    Administrowanie magazynami skrzynek pocztowych i folderów publicznych           197

Korzystanie z magazynów skrzynek pocztowych               197

Czym są magazyny skrzynek pocztowych?   197

Tworzenie magazynów skrzynek pocztowych               198

Ustawianie domyślnego magazynu publicznego, listy adresowej trybu offline i innych opcji wymiany wiadomości  201

Ustawianie limitów pamięci dla skrzynek pocztowych 202

Ustawianie czasu przetrzymywania elementów usuniętych              203

Odzyskiwanie usuniętych skrzynek pocztowych          203

Bezpowrotne usuwanie skrzynki pocztowej użytkownika                  204

Odzyskiwanie elementów usuniętych z magazynów skrzynek odbiorczych        204

Korzystanie z magazynów folderów publicznych              205

Jak działają magazyny folderów publicznych?             205

Tworzenie magazynów folderów publicznych               206

Nakładanie ograniczeń na magazyny publiczne         209

Ustawianie limitu wieku i czasu przechowywania elementów usuniętych           209

Odzyskiwanie elementów usuniętych z magazynów folderów publicznych        210

Zarządzanie magazynami danych      210

Czym są logowania i jak je obejrzeć?            210

Ogólne informacje o skrzynkach pocztowych i ich ­wyświetlanie  213

Montowanie i odmontowywanie magazynów danych 215

Sprawdzanie stanu zamontowania magazynów danych                   215

Odmontowywanie magazynów danych        216

Montowanie magazynów danych  216

Włączanie i wyłączanie automatycznego montowania magazynów 216

Ustawianie częstotliwości konserwacji          217

Sprawdzanie i usuwanie zastosowanych zasad            217

Modyfikowanie nazw magazynów danych   218

Usuwanie magazynów danych       218

Korzystanie z Mailbox Recovery Center             218

Dodawanie magazynów skrzynek pocztowych do Mailbox Recovery Center     219

Korzystanie z Mailbox Recovery Center        220

Eksportowanie danych odzyskanych ze skrzynek pocztowych        221

Kojarzenie użytkowników i ponowne przyłączanie skrzynek pocztowych           222

Rozwiązywanie konfliktów związanych z dopasowywaniem i ponownym przyłączaniem 223

Usuwanie magazynów skrzynek pocztowych z Mailbox Recovery Center           224

11    Wykorzystywanie i replikowanie folderów publicznych               225

Zastosowania folderów publicznych i drzew folderów publicznych    225

Dostęp do folderów publicznych        226

Dostęp do folderów publicznych w klientach poczty e-mail            226

Dostęp do folderów publicznych z sieci Web                227

Dostęp do folderów publicznych za pośrednictwem magazynu informacji          228

Tworzenie drzew folderów publicznych i zarządzanie nimi                   229

Tworzenie drzew folderów publicznych        229

Wyznaczanie użytkowników uprawnionych do modyfikowania drzew folderów publicznych         230

Modyfikowanie nazw, kopiowanie i przenoszenie drzew folderów publicznych                230

Usuwanie drzew folderów publicznych i ich zawartości                   231

Tworzenie i wykorzystywanie folderów publicznych        232

Tworzenie folderów publicznych w konsoli System Manager           232

Tworzenie folderów publicznych w Microsoft Outlook 233

Tworzenie folderów publicznych w Internet Explorer   234

Przeglądanie i kontrolowanie folderów publicznych   234

Dodawanie elementów do folderów publicznych za pomocą System Manager 235

Dodawanie elementów do folderów publicznych za pomocą programów Outlook i Internet Explorer          236

Przeszukiwanie folderów publicznych           237

Zarządzanie ustawieniami folderów publicznych             239

Nadzorowanie replikacji folderów 240

Nakładanie ograniczeń na poszczególne foldery       240

Ustawianie uprawnień klienta         241

Ustawianie praw Active Directory i wyznaczanie administratorów  243

Propagowanie ustawień folderów publicznych            243

Przeglądanie i modyfikowanie ustawień adresów folderów publicznych            244

Operowanie folderami publicznymi, odzyskiwanie ich i przemianowywanie      245

Praca z replikami folderów publicznych       246

Sprawdzanie stanu replikacji          248

12    Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie Exchange Server 2003        249

Zasadnicze elementy wykonywania kopii zapasowej i odzyskiwania Exchange Server        249

Tworzenie kopii zapasowej Exchange Server: podstawy                   249

Opracowywanie planu wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania Exchange Server            251

Wybieranie opcji tworzenia kopii zapasowej                253

Wykonywanie kopii zapasowej Exchange Server         254

Uruchamianie programu Kopia zapasowa    255

Wykonywanie kopii zapasowej Exchange Server przy użyciu kreatora kopii zapasowych              256

Ręczne wykonywanie kopii zapasowej Exchange Server                 259

Odzyskiwanie Exchange Server      262

Odzyskiwanie Exchange Server przy użyciu kreatora przywracania   263

Ręczne odzyskiwanie Exchange Server        265

Selektywne przywracanie skrzynek pocztowych z kopii zapasowej 267

Krok 1: Tworzenie i wykorzystywanie ratowniczych grup składowania 268

Krok 2: Dodawanie baz danych do odzyskania            270

Krok 3: Przywracanie i montowanie ratowniczych baz danych       271

Krok 4: Wybieranie i odzyskiwanie skrzynek pocztowych                 271

Krok 5: Odmontowywanie ratowniczych baz danych  274

Część IV

Administrowanie grupami Microsoft Exchange Server 2003

13    Zarządzanie organizacjami Exchange Server 2003 277

Konfigurowanie ustawień globalnych organizacji           277

Ustawianie formatów wiadomości internetowych         277

Ustawianie opcji dostarczania wiadomości  284

Konfigurowanie antyspamu i opcji filtrowania wiadomości                  286

Filtrowanie spamów i innych niechcianych wiadomości e-mail na podstawie nadawcy 287

Filtrowanie spamów i innych niechcianych wiadomości e-mail na podstawie odbiorcy 288

Korzystanie z filtrowania połączeń i list blokowania czasu rzeczywistego           290

Tworzenie reguł filtrowania połączeń           290

Ustawianie priorytetów filtrowania połączeń i włączanie reguł filtrowania         292

Definiowanie wyjątków od filtrów połączeń i globalnych list akceptacji/odmowy            294

Stosowanie filtrów wiadomości w serwerach wirtualnych SMTP      296

Zasady działania technologii Sender ID        297

Administracja funkcją Sender ID     300

Mechanizm Intelligent Message Filter            300

Zarządzanie grupami administracyjnymi            302

Tworzenie grup administracyjnych 302

Dodawanie kontenerów do grup administracyjnych   302

Kontrolowanie dostępu do grup administracyjnych     303

Modyfikowania nazw i usuwanie grup administracyjnych                303

Przenoszenie i kopiowanie między grupami administracyjnymi       304

Zarządzanie grupami routingu             304

Tworzenie kontenerów grup routingu305

Tworzenie grup routingu                  305

Przenoszenie serwerów Exchange między grupami routingu           305

Łączenie grup routingu                    306

Wyznaczanie nadzorców grup routingu        306

Modyfikowanie nazw i usuwanie grup routingu           307

14    Zarządzanie transferem i routingiem wiadomości wewnątrz organizacji       309

Konfigurowanie agenta transferuwiadomości X.400         309

Ustawianie lokalnych danych dotyczących tożsamości agenta MTA 310

Rozwijanie zdalnych list dystrybucji i konwertowanie wiadomości 311

Ustawianie wartości ponawiania prób połączenia dla X.400           311

Ustawianie wartości usługi RTS dla X.400      312

Ustawianie parametrów powiązań dla X.400 314

Ustawianie limitu czasu transferu dla X.400   315

Używanie łączników grup routingu    316

Działanie łączników grup routingu316

Instalowanie łączników grup routingu           317

Konfigurowanie opcji dostarczania w łącznikach grup routingu    318

Wykonywanie innych zadań związanych z łącznikami grup routingu 319

Używanie łączników SMTP                   319

Działanie łączników SMTP               319

Instalowanie łączników SMTP          320

Konfigurowanie opcji dostarczania dla łączników SMTP                  322

Konfigurowanie wyjściowych zabezpieczeń łączników SMTP         323

Ustawianie zaawansowanych opcji kontrolnych łączników SMTP  324

Wykonywanie pozostałych zadań na łącznikach SMTP                    326

Używanie łączników X.400                   326

Działanie łączników X.400               326

Instalowanie stosów X.400                327

Instalowanie łączników X.400          329

Ustawianie harmonogramów połączeń         334

Przesłanianie właściwości agenta MTA protokołu X.400                  334

Ustawianie zawijania tekstu i obsługi zdalnego klienta w łącznikach X.400        334

Wykonywanie innych zadań na łącznikach X.400       335

Wykonywanie podstawowych zadań administracyjnych dotyczących łączników 335

Wyznaczanie lokalnych i zdalnych serwerów przyczółkowych       335

Ustawianie ograniczeń dostarczania             336

Ustawianie ograniczeń zawartości 337

Ustawianie kosztów routingu dla łączników 338

Ustawianie odsyłaczy do folderów publicznych           338

Wyłączanie i usuwanie łączników 339

15    Administrowanie protokołami SMTP, IMAP4 i POP3   341

Praca z serwerami wirtualnymi SMTP, IMAP4 i POP3         341

Podstawy administracji SMTP, IMAP4 i POP3     343

Uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie serwerów wirtualnych                343

Konfigurowanie portów i adresów IP używanych przez serwery wirtualne           344

Kontrolowanie połączeń przychodzących do serwerów wirtualnych 346

Sprawdzanie i przerywanie sesji użytkowników            350

Zarządzanie serwerami wirtualnymi SMTP         351

Tworzenie serwerów wirtualnych SMTP         351

Zarządzanie dostarczaniem wiadomości przez SMTP i w ramach organizacji Exchange Server      352

Kontrolowanie uwierzytelniania przychodzących połączeń SMTP 358

Konfigurowanie zabezpieczeń połączeń wychodzących                359

Konfigurowanie połączeń wychodzących   360

Zarządzanie ograniczeniami SMTP dotyczącymi obsługi wiadomości 361

Obsługa przypadków niedostarczenia wiadomości, złej poczty lub nieodnalezionych odbiorców               363

Ustawianie i usuwanie ograniczeń na przekazywanie wiadomości 364

Zarządzanie IMAP4          366

Tworzenie serwerów wirtualnych IMAP4       366

Kontrolowanie uwierzytelniania połączeń przychodzących IMAP4 367

Zezwalanie na dostęp do folderów publicznych i szybkie pobieranie wiadomości           369

Ustawianie formatów wiadomości   370

Zarządzanie POP3            372

Tworzenie serwerów wirtualnych POP3         372

Kontrolowanie uwierzytelniania połączeń przychodzących POP3 373

Ustawianie formatów wiadomości   374

16    Zarządzanie serwerami wirtualnymi HTTP pod kątem użytkowników technologii Outlook Web Access oraz Outlook Mobile Access         377

Konfigurowanie serwera czołowego i serwera zaplecza dla OWA i OMA                377

Współpraca OWA i OMA z serwerami wirtualnymi HTTP                    377

Konfigurowanie serwerów czołowych i zaplecza w organizacjach wieloserwerowych   378

Korzystanie z Outlook Web Access i Outlook Mobile Access z zaporami ogniowymi         380

Tworzenie dodatkowych serwerów wirtualnych HTTP      381

Zarządzanie serwerami wirtualnymi HTTP          383

Konfigurowanie portów, adresów IP i nazw hostów używanych przez serwery wirtualne HTTP        384

Włączanie protokołu SSL w serwerach wirtualnych HTTP                 386

Ograniczanie liczby połączeń przychodzących i ustawianie limitów czasowych              386

Kontrolowanie dostępu do serwera HTTP      388

Konfigurowanie dostępu do skrzynek pocztowych i folderów publicznych na serwerze wirtualnym             391

Tworzenie katalogów wirtualnych dla dodatkowych skrzynek pocztowych i folderów publicznych              393

Uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie serwerów wirtualnych HTTP       394

Technologia Exchange Direct Push               395

17    Obsługa i monitorowanie Microsoft Exchange Server 2003 oraz śledzenie kolejek  397

Śledzenie i rejestrowanie aktywności w organizacji        397

Stosowanie śledzenia wiadomości 397

Korzystanie z dzienników działania protokołów           402

Stosowanie rejestrowania dla celów diagnostycznych                     406

Monitorowanie połączeń, usług, serwerów i wykorzystania zasobów 411

Sprawdzanie stanu serwera i łącznika          411

Monitorowanie usług i wydajności serwera 412

Usuwanie monitorów   418

Wyłączanie monitorowania             418

Konfigurowanie powiadamiania     418

Praca z kolejkami             423

Działanie kolejek systemowych i łączących423

Dostęp do podglądu kolejek           424

Zmiana katalogu kolejek SMTP        425

Zarządzanie kolejkami    425

Znaczenie informacji ogólnych i stanów kolejek          426

Odświeżanie widoku kolejek           427

Wyszukiwanie wiadomości w kolejkach        427

Włączanie i wyłączanie poczty wychodzącej z kolejek                    428

Wymuszanie połączeń z kolejkami 428

Blokowanie i odblokowywanie kolejek         429

Usuwanie wiadomości z kolejek     429

         Indeks          431

powrót
 
Produkty Podobne
Microsoft Exchange Server 2016 PowerShell. Księga przepisów
Exam Ref 70-345 Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016
Exam Ref 70-341 Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (MCSE)
Exam Ref 70-342 Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (MCSE)
Zestaw 2 książek Vademecum administratora (Windows Server 2012 R2 + Exchange Server 2013)
Zestaw 2 książek Vademecum administratora (Windows Server 2012 + Exchange Server 2013)
Zestaw 3 książek Vademecum administratora ( SQL Server 2012 + Windows Server 2012 + Exchange Server 2013)
Microsoft Exchange Server 2013 Pocket Consultant: Databases, Services, & Management
Microsoft Exchange Server 2013 Inside Out: Connectivity, Clients, and UM
Vademecum administratora Microsoft Exchange Server 2013 - Konfiguracja i klienci systemu
Więcej produktów