Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Servery \ Windows Server

Vademecum Administratora Windows Server 2012 Język: 1

978-83-7541-107-2

Cena Brutto: 81.90

Cena netto: 78.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor William R. Stanek
Liczba_stron 768
Wydawnictwo Microsoft Press
Oprawa miękka
Data_Wydania 2012-12-01


Vademecum Administratora

Windows Server 2012


Praktyczny i podręczny przewodnik dla administratorów Windows Server 2012!
Vademecum administratora błyskawicznie podsuwa gotowe odpowiedzi na pytania dotyczące administrowania systemem Windows Server 2012.


Vadmecum administratora  koncentruje się na najważniejszych zadaniach związanych z konfiguracją, dostosowywaniem i konserwacją serwera przy użyciu praktycznych procedur, tabel i wykazów. Informacje w nim zawarte pozwalają szybko rozwiązywać problemy, niezależnie od tego, gdzie administrator się znajduje.

Dzięki Vademecum Administratora dowiedz się, jak:

 • Wykonywać instalacje i aktualizacje 
 • Zarządzać rolami, usługami i funkcjami serwera
 • Administrować usługą Active Directory® i rozwiązywać problemy
 • Tworzyć konta użytkowników bądź grup i zarządzać nimi
 • Implementować zasady grupy i ustawienia zabezpieczeń
 • Instalować serwery DHCP i DNS 
 • Zarządzać połączeniami i sieciami TCP/IP 
 • Administrować systemami plików, dyskami i macierzami RAID
 • Konfigurować udostępnianie plików i uprawnienia 
 • Szyfrować, tworzyć kopie zapasowe i odzyskiwać dane 
 • Monitorować i dostrajać wydajność

Informacje o autorze:
William R. Stanek ma tytuł Microsoft MVP i ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu systemami oraz zaawansowanym programowaniu. Jest wielokrotnie nagradzanym autorem ponad 100 książek, w tym Vademecum administratora Windows 8, Vademecum administratora SQL Server 2012 oraz Windows Server® 2008 Inside Out. Jest głównym redaktorem serii poradników Vademecum administratora (Pocket Consultant).

Wprowadzenie xvii

 

Część I Administrowanie systemem Windows Server 2012 – podstawy
1 Administrowanie systemem Windows Server 2012 – przegląd

Systemy Windows Server 2012 i Windows 8 4

Poznajemy system Windows Server 2012 6

Opcje zarządzania zasilaniem 9

Narzędzia i protokoły sieci 12

Omówienie opcji sieciowych 12

Używanie protokołów sieci 14

Kontrolery domen, serwery członkowskie i usługi domenowe 15

Praca z usługą Active Directory 16

Wykorzystywanie kontrolerów domen tylko do odczytu 17

Stosowanie usług RADDS (Restartable Active Directory Domain Services) 18

Usługi rozpoznawania nazw 19

Domain Name System (DNS) 20

Windows Internet Name Service (WINS) 22

Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR) 24

Najczęściej używane narzędzia 26

Windows PowerShell 3.0 26

Windows Remote Management 28

2 Zarządzanie serwerami systemu Windows Server 2012

Role serwera, usługi ról i funkcje systemu Windows Server 2012 34

Instalacja pełnego serwera, instalacja przy zminimalizowanym interfejsie i instalacja Server Core 41

Poruszanie się w systemie Server Core 42

Instalowanie systemu Windows Server 2012 45

Wykonywanie instalacji od podstaw 45

Przeprowadzanie aktualizacji (zmiana wersji systemu) 48

Wykonywanie dodatkowych zadań administracyjnych w trakcie instalacji 50

Zmiana typu instalacji 57

Zarządzanie rolami, usługami ról i funkcjami 59

Wykonywanie początkowych zadań konfiguracji 59

Zasadnicze elementy i pliki binarne programu Server Manager 65

Zdalne zarządzanie serwerami 67

Łączenie się i praca z serwerami zdalnymi 70

Dodawanie bądź usuwanie ról, usług ról i funkcji 73

Zarządzanie właściwościami systemu 77

Karta Computer Name (Nazwa komputera) 78

Karta Hardware (Sprzęt) 79

Karta Advanced (Zaawansowane) 80

Karta Remote (Zdalny) 90

3 Monitorowanie procesów, usług i zdarzeń

Zarządzanie aplikacjami, procesami i wydajnością 91

Task Manager (Menedżer zadań) 92

Przeglądanie procesów i zarządzanie nimi 92

Administrowanie procesami 95

Przeglądanie usług systemu 98

Monitorowanie i zarządzanie wydajnością systemu 99

Monitorowanie i zarządzanie zdalnymi sesjami użytkowników 103

Zarządzanie usługami systemu 105

Wyszukiwanie usług w programie Server Manager 105

Wyszukiwanie usług w programie Computer Management 106

Uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie usług 108

Konfigurowanie uruchamiania usług 108

Konfigurowanie konta usługi 109

Konfigurowanie odzyskiwania usługi 110

Wyłączanie niepotrzebnych usług 112

Rejestrowanie i podgląd zdarzeń 112

Uzyskiwania dostępu do zdarzeń w programie Server Manager 114

Uzyskiwanie dostępu do zdarzeń w programie Event Viewer (Podgląd zdarzeń) 115

Filtrowanie dzienników zdarzeń 118

Ustawianie opcji dziennika zdarzeń 120

Czyszczenie dzienników zdarzeń 122

Archiwizowanie dzienników zdarzeń 122

Monitorowanie wydajności i aktywności serwera 124

Dlaczego monitorujemy serwery? 124

Przygotowanie się do monitorowania 125

Posługiwanie się konsolami monitorowania 126

Wybór liczników monitorowania 128

Rejestrowanie wydajności 130

Przeglądanie raportów modułów zbierających dane 135

Konfigurowanie alertów liczników wydajności 137

Dostrajanie wydajności systemu 138

Monitorowanie i dostrajanie użycia pamięci 138

Monitorowanie i dostrajanie wykorzystania procesora 139

Monitorowanie i dostrajanie dyskowego systemu I/O 140

Monitorowanie i dostrajanie pasma sieci i połączenia 141

4 Automatyzacja administracyjnych zadań, zasad i procedur

Zasady grupy 146

Podstawy działania zasad grupy 146

W przypadku wielu zasad, jaka jest kolejność ich stosowania? 147

Kiedy stosowane są zasady grupy? 148

Wymagania dotyczące zasad grupy i zgodności wersji 148

Poruszanie się wśród zasad grupy 149

Zarządzanie lokalnymi zasadami grupy 152

Lokalne obiekty zasad grupy 152

Uzyskiwanie dostępu do ustawień lokalnej zasady najwyższego poziomu 153

Ustawienia lokalnego obiektu GPO 155

Uzyskiwanie dostępu do lokalnych zasad grupy dla administratorów, nie-administratorów i poszczególnych użytkowników 155

Zarządzanie zasadami dla lokacji, domeny i jednostki organizacyjnej 156

Działanie zasady domeny i zasady domyślnej 156

Używanie konsoli zarządzania zasadami grupy 158

Zapoznanie się z edytorem zasad 159

Korzystanie z szablonów administracyjnych do ustawiania zasad 161

Tworzenie i powiązanie obiektów GPO 162

Tworzenie i stosowanie początkowych obiektów GPO 164

Delegowanie uprawnień do zarządzania zasadami grupy 164

Blokowanie zastępowanie i wyłączanie zasad 166

Konserwacja i rozwiązywanie problemów zasad grupy 169

Odświeżanie zasad grupy 170

Konfigurowanie interwału odświeżania 171

Modelowanie zasad grupy podczas planowania 173

Kopiowanie, wklejanie i importowanie obiektów zasad 175

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie obiektów zasad 176

Określanie bieżących ustawień zasad grupy i odświeżanie stanu 178

Wyłączanie nieużywanych części zasad grupy 178

Zmiana preferencji przetwarzania zasad 179

Konfigurowanie wykrywania powolnego łącza 180

Usuwanie powiązań i obiektów GPO 183

Rozwiązywanie problemów zasad grupy 184

Naprawianie domyślnych obiektów zasad grupy 185

Zarządzanie użytkownikami i komputerami za pomocą zasad grupy 186

Centralnie zarządzane foldery specjalne 186

Zarządzanie skryptami użytkownika i komputera 191

Instalowanie oprogramowania za pomocą zasad grupy 195

Automatyczne rejestrowanie certyfikatów użytkowników i komputerów 201

Zarządzanie aktualizacjami automatycznymi w zasadach grupy 202

5 Poprawa bezpieczeństwa komputera

Używanie szablonów zabezpieczeń  207

Używanie przystawek Security Templates i Security Configuration And Analysis 209

Przeglądanie i modyfikowanie ustawień szablonu 210

Analizowanie, przeglądanie i stosowanie szablonów zabezpieczeń 217

Instalowanie szablonów zabezpieczeń na wielu komputerach 221

Używanie programu Security Configuration Wizard 223

Tworzenie zasad zabezpieczeń 223

Edytowanie zasad zabezpieczeń 228

Stosowanie zasad zabezpieczeń 228

Wycofanie ostatnio zastosowanej zasady zabezpieczeń 229

Instalowanie zasady zabezpieczeń na wielu komputerach 230

Część II Administracja usługami katalogowymi systemu Windows Server 2012

6 Używanie usługi Active Directory

Wprowadzenie do usług Active Directory 233

Usługi Active Directory i system DNS 233

Instalowanie kontrolera RODC (Read-Only Domain Controller) 235

Funkcje usług Active Directory dla systemu Windows Server 2008 R2 236

Funkcje usługi Active Directory dla systemu Windows Server 2012 238

Struktury domeny 240

Działanie domen 240

Lasy domen i drzewa domen 241

Działanie jednostek organizacyjnych 244

Lokacje i podsieci 245

Praca z domenami usługi Active Directory 246

Posługiwanie się komputerami za pomocą usługi Active Directory 247

Poziomy funkcjonalne domeny 248

Podwyższanie lub obniżanie poziomu funkcjonalnego lasu i domeny 252

Struktura katalogu 254

Analiza magazynu danych 255

Analiza wykazów globalnych 256

Buforowanie członkostwa w grupach uniwersalnych 257

Replikacja a usługa Active Directory 258

Usługa Active Directory a protokół LDAP 259

Role wzorców operacji 259

Korzystanie z funkcji Active Directory Recycle Bin 261

Przygotowanie schematu dla funkcji Recycle Bin 261

Przywracanie usuniętych obiektów 262

7 Najważniejsze zadania administracyjne usług Active Directory

Narzędzia zarządzania usługami Active Directory 267

Narzędzia administracji usługami Active Directory 267

Narzędzia wiersza poleceń usług Active Directory 268

Narzędzia obsługi usług Active Directory 270

Używanie konsoli Active Directory Users And Computers 270

Programy Active Directory Administrative Center i Windows PowerShell 275

Zarządzanie kontami komputera 278

Tworzenie kont komputerów na stacji roboczej lub serwerze 278

Tworzenie kont komputerów w konsoli Active Directory Administrative Center 278

Tworzenie kont komputerów w konsoli Active Directory Users And Computers 280
Przeglądanie i edytowanie właściwości konta komputera 282

Usuwanie, wyłączanie i włączanie kont komputerów 282

Resetowanie zablokowanych kont komputerów 283

Przenoszenie kont komputerów 285

Zarządzanie komputerami 285

Przyłączanie komputera do domeny lub grupy roboczej 285

Stosowanie funkcji dołączenia domeny w trybie offline 287

Zarządzanie kontrolerami domen, rolami i katalogami 289

Instalowanie i obniżanie poziomu kontrolerów domen 289

Przeglądanie i transferowanie ról w całej domenie 292

Przeglądanie lub transferowanie roli wzorca nazw domeny 294

Przeglądanie i przenoszenie ról wzorców schematu 294

Przenoszenie ról przy użyciu wiersza poleceń 295

Przejmowanie ról przy użyciu wiersza poleceń 296

Konfigurowanie wykazów globalnych 299

Konfigurowanie buforowania członkostwa w grupach uniwersalnych 300

Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi 300

Tworzenie jednostek organizacyjnych 301

Przeglądanie i edytowanie właściwości jednostki organizacyjnej 301

Zmiana nazwy lub usuwanie jednostki organizacyjnej 301

Przenoszenie jednostek organizacyjnych 302

Zarządzanie lokacjami 302

Tworzenie lokacji 302

Tworzenie podsieci 303

Przypisywanie kontrolerów domeny do lokacji 304

Konfigurowanie łączy lokacji 305

Konfigurowanie mostów łącza lokacji 307

Konserwacja usługi Active Directory 309

Stosowanie programu ADSI Edit 309

Analiza topologii międzylokacyjnej 311

Rozwiązywanie problemów dotyczących usługi Active Directory 312

8 Tworzenie kont użytkowników i grup

Model zabezpieczeń systemu Windows Server 316

Protokoły uwierzytelnienia 316

Kontrola dostępu 317

Kontrola dostępu bazująca na oświadczeniach 318

Centralne zasady dostępu 319

Różnice pomiędzy kontami użytkowników i grup 321

Konta użytkowników  321

Konta grup 323

Domyślne konta użytkowników i grupy 327

Wbudowane konta użytkowników 328

Predefiniowane konta użytkowników 328

Wbudowane i predefiniowane grupy 330

Grupy niejawne i tożsamości specjalne 330

Możliwości konta 330

Uprawnienia 331

Prawa logowania 334

Wbudowane możliwości grup w usłudze Active Directory 335

Stosowanie kont grup domyślnych 338

Grupy używane przez administratorów 338

Grupy niejawne i tożsamości specjalne 340

Konfigurowanie i organizacja kont użytkowników 341

Zasady nazewnictwa kont 341

Zasady kont i haseł 343

Konfigurowanie zasad kont 346

Konfigurowanie zasad haseł 346

Konfigurowanie zasad blokady konta 348

Konfigurowanie zasad protokołu Kerberos 349

Konfigurowanie zasad praw użytkowników 351

Konfigurowanie globalnych praw użytkownika 352

Konfigurowanie lokalnych praw użytkownika 353

Dodawanie konta użytkownika 354

Tworzenie kont użytkowników domeny 354

Tworzenie kont użytkowników lokalnych 358

Dodawanie konta grupy 359

Tworzenie grupy globalnej 359

Tworzenie grupy lokalnej i przypisywanie członków 361

Obsługa członkostwa grup globalnych 363

Zarządzanie indywidualnym członkostwem 363

Zarządzanie wieloma członkostwami w grupie 364

Definiowanie grupy podstawowej dla użytkowników i komputerów 364

Implementowanie kont zarządzanych 365

Tworzenie i używanie zarządzanych kont usługi 366

Konfigurowanie usług, by stosowały zarządzane konta usług 368

Usuwanie zarządzanych kont usługi 369

Przenoszenie zarządzanych kont usługi 369

Stosowanie kont wirtualnych 370

9 Zarządzanie kontami użytkowników i grup

Zarządzanie informacjami kontaktowymi użytkownika 371

Ustawianie informacji kontaktowych 371

Wyszukiwanie użytkowników i grup w usłudze Active Directory 374

Konfigurowanie ustawień środowiska użytkownika 375

Systemowe zmienne środowiskowe 376

Skrypty logowania 377

Przypisywanie katalogów macierzystych 379

Ustawianie opcji i ograniczeń dla konta 380

Zarządzanie dozwolonymi godzinami logowania 380

Określanie, które stacje robocze są dopuszczane 382

Ustawianie uprawnień sieci telefonicznych i VPN 383

Ustawianie opcji zabezpieczeń konta  385

Zarządzanie profilami użytkowników 386

Profile lokalne, mobilne i obowiązkowe 387

Używanie narzędzia System do zarządzania profilami lokalnymi 390

Aktualizowanie kont użytkowników i grup 394

Zmiana nazwy kont użytkowników i grup 395

Kopiowanie kont użytkowników domeny 397

Importowanie i eksportowanie kont 398

Usuwanie kont użytkowników i grup 399

Zmiana i resetowanie haseł 399

Włączanie kont użytkownika 400

Zarządzanie wieloma kontami użytkowników 401

Ustawianie profilów dla wielu kont 403

Ustawianie godzin logowania dla wielu kont 404

Określanie dla wielu kont stacji roboczych, z których można się logować 404

Ustawianie logonu, hasła i daty ważności dla wielu kont 404

Rozwiązywanie problemów dotyczących logowania 405

Przeglądanie i ustawianie uprawnień usługi Active Directory 407

Część III Administracja danymi w systemie Windows Server 2012

10 Zarządzanie systemami plików i dyskami

Zarządzanie rolą usług plików 411

Dodawanie dysków twardych 415

Dyski fizyczne 415

Przygotowanie dysku fizycznego 418

Konsola Zarządzanie dyskami 420

Wymienne urządzenia magazynu 423

Instalowanie i sprawdzanie nowego dysku  425

Stany dysku 425

Dyski podstawowe, dynamiczne i wirtualne 427

Stosowanie dysków podstawowych i dynamicznych 427

Specjalne cechy dysków podstawowych i dynamicznych 428

Zmiana typu dysku 429

Ponowne uaktywnienie dysków dynamicznych 431

Ponowne skanowanie dysków 431

Przenoszenie dysku dynamicznego do nowego systemu 431

Zarządzanie dyskami wirtualnymi 433

Używanie dysków i partycji podstawowych 434

Podstawy partycjonowania 434

Tworzenie partycji i woluminów prostych 435

Formatowanie partycji 438

Kompresowanie dysków i danych 439

Kompresowanie dysków 439

Kompresowanie katalogów i plików 439

Dekompresja dysków 440

Dekompresja katalogów i plików 441

Szyfrowanie dysków i danych 441

Działanie szyfrowania i szyfrowanie systemu plików 441

Szyfrowanie katalogów i plików 443

Używanie zaszyfrowanych plików i folderów 444

Konfigurowanie zasady odzyskiwania 445

Deszyfrowanie plików i katalogów 446

11 Konfigurowanie woluminów i macierzy RAID

Używanie woluminów i zestawów woluminów 448

Podstawy działania woluminu 449

Działanie zestawu woluminów 450

Tworzenie woluminów i zestawów woluminów 452

Usuwanie woluminów i zestawów woluminów 454

Zarządzanie woluminami 455

Zwiększanie wydajności i odporności na uszkodzenia za pomocą macierzy RAID 455

Implementowanie technologii RAID w systemie Windows Server 2012 457

Implementacja RAID-0: dyski rozłożone 457

Implementowanie RAID-1: dyski lustrzane 458

Implementowanie RAID-5: dysk rozłożony z obsługą parzystości 460

Zarządzanie macierzami RAID i odzyskiwanie danych po awarii 461

Przerywanie działania zestawu lustrzanego 461

Ponowna synchronizacja i naprawa zestawu lustrzanego 462

Naprawa dublowanych woluminów systemowych w celu umożliwienia rozruchu 463

Usuwanie zestawu lustrzanego 464

Naprawianie zestawu rozłożonego bez obsługi parzystości 464

Regenerowanie zestawu rozłożonego z obsługą parzystości 464

Zarządzanie magazynami oparte na standardach 465

Magazyn oparty na standardach 465

Stosowanie magazynu opartego na standardach 466

Tworzenie pul magazynów i przydzielanie miejsca 468

Tworzenie obszaru magazynu 469

Tworzenie dysku wirtualnego w przestrzeni magazynu 470

Tworzenie woluminu standardowego 472

Zarządzanie istniejącymi partycjami i dyskami 474

Przypisywanie liter i ścieżek dysku 474

Zmiana lub usunięcie etykiety woluminu 475

Usuwanie partycji i dysków 476

Konwersja woluminu do formatu NTFS 476

Zmiana rozmiaru partycji i woluminów 479

Automatyczna naprawa błędów i niespójności dysku 481

Analizowanie i optymalizowanie działania dysków 486

12 Udostępnianie danych, zabezpieczenia i inspekcja

Używanie i włączanie udostępniania plików 490

Konfigurowanie standardowego udostępniania plików 494

Wyświetlenie istniejących udziałów 494

Tworzenie folderów udostępnionych w programie Computer Management 496

Tworzenie udostępnionych folderów w programie Server Manager 499

Zmiana ustawień udostępnionego folderu 502

Zarządzanie uprawnieniami udziału 503

Różne uprawnienia udziału 504

Przeglądanie i konfigurowanie uprawnień udziału 504

Zarządzanie istniejącymi udziałami 508

Udziały specjalne 508

Łączenie się z udziałami specjalnymi 509

Przeglądanie sesji użytkowników i komputerów 511

Przerywanie udostępniania plików i folderów 513

Konfigurowanie udostępniania systemu NFS 514

Używanie kopii w tle 516

Działanie kopii w tle 516

Tworzenie kopii w tle 517

Przywracanie kopii w tle 518

Przywracanie całego woluminu na podstawie poprzednio wykonanej kopii w tle 518

Usuwanie kopii w tle 519

Wyłączanie funkcji kopii w tle 519

Łączenie z dyskami sieciowymi 520

Mapowanie dysków sieciowych 520

Odłączanie dysku sieciowego 521

Zarządzanie, własność i dziedziczenie obiektowe 521

Obiekt i menedżer obiektu 521

Własność obiektów i jej przekazywanie 522

Dziedziczenie uprawnień obiektu 523

Uprawnienia plików i folderów 524

Działanie uprawnień plików i folderów 525

Ustawienia podstawowych uprawnień plików i folderów 528

Ustawianie uprawnień specjalnych dla plików i folderów 530

Ustawianie uprawnień korzystających z poświadczeń 533

Inspekcja zasobów systemu 536

Konfigurowanie zasad inspekcji 536

Inspekcja plików i folderów 538

Inspekcja rejestru  540

Inspekcja aktywnych obiektów katalogu 541

Używanie, konfigurowanie i zarządzanie przydziałami dysków NTFS 543

Działanie i używanie przydziałów dysku NTFS 544

Określanie zasad przydziału dysku NTFS 546

Włączanie przydziałów dysku NTFS na woluminach NTFS 548

Przeglądanie wpisów przydziałów dysku 550

Tworzenie wpisów przydziałów dysku 551

Usuwanie wpisów przydziałów dysku 552

Eksportowanie i importowanie ustawień przydziału dysku NTFS 553

Wyłączanie przydziałów dysku NTFS 554

Używanie i konfigurowanie przydziałów dysku Resource Manager 555

Działanie systemu Resource Manager Disk Quotas 555

Zarządzanie szablonami przydziałów dysku 557

Tworzenie przydziałów dysku programu Resource Manager 559

13 Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych

Plan tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych 561

Opracowanie planu tworzenia kopii zapasowej 561

Podstawowe rodzaje kopii zapasowych 563

Różnicowe i przyrostowe kopie zapasowe 564

Wybór urządzeń i nośników dla kopii zapasowych 565

Typowe rozwiązania tworzenia kopii zapasowych 565

Zakup i używanie nośników do tworzenia kopii zapasowych   567

Wybór programu narzędziowego do tworzenia kopii zapasowych 568

Tworzenie kopii zapasowych danych: podstawy 569

Instalowanie narzędzi tworzenia kopii zapasowych i przywracania 570

Korzystanie z programu Windows Server Backup 570

Używanie narzędzi wiersza poleceń do tworzenia kopii zapasowych 573

Używanie poleceń programu Wbadmin 575

Polecenia ogólnego przeznaczenia 575

Polecenia zarządzania kopiami zapasowymi 576

Polecenia zarządzania przywracaniem danych 577

Wykonywanie kopii zapasowych serwera 578

Konfigurowanie harmonogramu wykonywania kopii zapasowych 579

Modyfikowanie lub zatrzymywanie wykonywania zaplanowanych kopii zapasowych 582

Wykonywanie i planowanie kopii zapasowych za pomocą programu Wbadmin 583

Ręczne uruchamianie kopii zapasowych 585

Odzyskiwanie serwera po awarii sprzętu lub nieprawidłowym uruchomieniu 587

Odzyskiwanie systemu po awarii uruchamiania 590

Uruchamianie serwera w trybie awaryjnym 590

Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie stanu systemu 593

Przywracanie usługi Active Directory 593

Odzyskiwanie systemu operacyjnego i pełne odzyskiwanie systemu 594

Odzyskiwanie aplikacji, woluminów niesystemowych, plików i folderów 597

Zarządzanie zasadami odzyskiwania obiektów zaszyfrowanych 599

Certyfikaty szyfrowania i zasady odzyskiwania 599

Konfigurowanie zasad odzyskiwania systemu EFS 600

Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie zaszyfrowanych danych i certyfikatów 602

Wykonywanie kopii zapasowej certyfikatów szyfrowania 602

Odzyskiwanie certyfikatów szyfrowania 603

Część IV Administracja siecią systemu Windows Server 2012

14 Zarządzanie sieciami TCP/IP

Sieci w systemie Windows Server 2012 607

Zarządzanie siecią w systemie Windows 8 i Windows Server 2012 610

Instalowanie sieci TCP/IP 613

Konfigurowanie sieci TCP/IP 614

Konfigurowanie statycznych adresów IP 615

Konfigurowanie dynamicznych alternatywnych adresów IP 617

Konfigurowanie wielu bram 618

Konfigurowanie sieci dla technologii Hyper-V 619

Zarządzanie połączeniami sieci 620

Sprawdzanie stanu, szybkości i aktywności połączeń sieciowych   620

Włączanie lub wyłączanie połączeń sieciowych 621

Zmiana nazwy połączeń sieciowych 621

15 Działanie klientów i serwerów usługi DHCP

Działanie protokołu DHCP 623

Używanie dynamicznego adresowania i konfigurowania IPv4 623

Używanie dynamicznej adresacji i konfiguracji IPv6 625

Sprawdzanie przydziału adresów IP 628

Zakresy 628

Instalowanie serwera DHCP 629

Instalowanie składników usługi DHCP 630

Uruchamianie i używanie konsoli DHCP 632

Łączenie się ze zdalnymi serwerami DHCP 633

Uruchamianie i zatrzymywanie serwera DHCP 634

Autoryzowanie serwera DHCP w usłudze Active Directory 634

Konfigurowanie serwerów DHCP 635

Konfigurowanie powiązań serwera 635

Aktualizowanie statystyk DHCP 635

Inspekcja usługi DHCP i rozwiązywanie problemów 636

Integracja usług DHCP i DNS 637

Integracja usługi DHCP i NAP 639

Unikanie konfliktów adresów IP  642

Zapisywanie i przywracanie konfiguracji DHCP 643

Zarządzanie zakresami DHCP 643

Tworzenie superzakresów i zarządzanie nimi 643

Tworzenie zakresów i zarządzanie nimi 645

Tworzenie zakresów pracy awaryjnej i zarządzanie nimi 654

Zarządzanie pulą adresów, dzierżawami i zastrzeżeniami 658

Przeglądanie statystyk zakresów 658

Włączanie i konfigurowanie filtrowania adresów MAC 658

Ustawianie nowego zakresu wykluczeń 660

Zastrzeganie adresów DHCP 661

Modyfikowanie właściwości zastrzeżenia 662

Usuwanie dzierżaw i zastrzeżeń 662

Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie bazy danych DHCP 663

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych DHCP 663

Przywracanie bazy danych DHCP z kopii zapasowej 664

Używanie mechanizmu tworzenia kopii zapasowych i przywracania do przeniesienia bazy danych DHCP na nowy serwer 664

Wymuszanie regenerowania bazy danych DHCP 665

Uzgadnianie dzierżaw i zastrzeżeń 665

16 Optymalizowanie systemu DNS

Działanie systemu DNS 667

Integracja usługi Active Directory i systemu DNS 668

Włączanie systemu DNS w sieci 669

Konfigurowanie rozpoznawania nazw dla systemów klienckich DNS 672

Instalowanie serwerów DNS 674

Instalowanie i konfigurowanie usługi DNS Server 675

Konfigurowanie podstawowego serwera DNS 677

Konfigurowanie pomocniczego serwera DNS 680

Konfigurowanie wyszukiwań wstecznych 681

Konfigurowanie nazw globalnych 683

Zarządzanie serwerami DNS 684

Dodawanie i usuwanie serwerów uwzględnianych w zarządzaniu 685

Uruchamianie i zatrzymywanie usługi DNS Server 685

Używanie rozszerzenia DNSSEC i podpisywanie stref 686

Tworzenie domen podrzędnych wewnątrz stref 689

Tworzenie domen podrzędnych w oddzielnych strefach 689

Usuwanie domen lub podsieci 690

Zarządzanie rekordami DNS 691

Dodawanie rekordów adresu i wskaźnika 691

Dodawanie aliasów nazw DNS za pomocą rekordu CNAME 692

Dodawanie serwerów wymiany poczty 693

Dodawanie rekordu serwera nazw 694

Przeglądanie i aktualizowanie rekordów DNS 695

Aktualizowanie właściwości strefy i rekordu SOA 695

Modyfikowanie rekordu SOA 695

Dopuszczanie i ograniczanie transferów stref 697

Powiadamianie serwerów pomocniczych o zmianach 699

Określanie typu strefy 699

Włączanie i wyłączanie aktualizacji dynamicznych 700

Zarządzanie konfiguracją i bezpieczeństwem serwera DNS 701

Włączanie i wyłączanie adresów IP serwera DNS 701

Kontrolowanie dostępu do serwerów DNS spoza organizacji 701

Włączanie i wyłączanie rejestrowania zdarzeń 704

Wykorzystanie rejestrowania debugowania do śledzenia działania systemu DNS 704

Monitorowanie serwera DNS 705

Indeks 707

Informacja o autorze 733

powrót
 
Produkty Podobne
Windows Server 2019 Inside Out
Windows Server 2019 dla profesjonalistów. Wydanie II
Windows Server 2019 Inside Out PL
Tajniki Windows Server 2016
Exam Ref 70-745 Implementing a Software-Definidyn DataCenter
Windows Server 2016 Inside Out PL
Windows Server 2016 Unleashed (includes Content Update Program)
MCSA Windows Server 2016 Cert Guide Library (Exams 70-740, 70-741, and 70-742)
Zestaw Szkoleniowy (Egzaminy 70-740, 70-741, 70-742, 70-744): Windows Server 2016
MCSA 70-742 Cert Guide: Identity with Windows Server
Więcej produktów