Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ Visual Basic

Visual Basic 2015 w 24 godziny Język: 1

978-83-283-2874-7

Cena Brutto: 89.00

Cena netto: 84.76

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor James Foxall
Liczba_stron 613
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2016-12-16

Visual Basic 2015

w 24 godziny

Visual Basic jest bardzo popularnym językiem programowania wysokiego poziomu rozwijanym przez firmę Microsoft. Jego składnię oparto na języku Basic i unowocześniono, zapewniając przy tym wykorzystanie technologii ActiveX. Visual Basic w wersji 2015 zasadniczo różni się od swoich poprzedników: jest zdecydowanie lepszy, ma większe możliwości, a funkcjonalnością dorównuje takim językom jak C++. Jednak konsekwencją tego rozwoju jest większa złożoność języka.

Niniejsza książka ma jeden cel: jak najszybciej nauczyć Cię poprawnego programowania w języku Visual Basic. W ciągu 26 lekcji, z których każda powinna zająć najwyżej godzinę, przyswoisz sobie praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielne zbudowanie kompletnej aplikacji. Gruntownie poznasz środowisko programistyczne Visual Studio 2015 i takie elementy interfejsu użytkownika, jak formularze i kontrolki, a także dowiesz się, jak je wykorzystać, aby przygotować atrakcyjną i funkcjonalną aplikację. W książce znajdziesz także liczne przykłady starannie objaśnionego kodu.

Dowiedz się, jak:
 • tworzyć w pełni funkcjonalne, bogate aplikacje
 • programować w języku Visual Basic 2015 i wykorzystywać jego możliwości
 • korzystać z obiektów, kolekcji i zdarzeń
 • tworzyć atrakcyjne, funkcjonalne interfejsy użytkownika
 • w pełni wykorzystywać możliwości formularzy, kontrolek, modułów i procedur
 • skutecznie programować bazy danych i zapisywać w nich informacje
 • kodować podejmowanie decyzji
 • stosować techniki programowania obiektowego
 • pracować z grafiką i plikami tekstowymi
 • korzystać z systemu plików i rejestru Windows
 • wysyłać wiadomości e-mail
 • tworzyć przydatne moduły i współdzielone procedury
 • komunikować się z użytkownikiem
 • przeglądać i drukować dokumenty
 • diagnozować kod za pomocą udoskonalonych pułapek
 • rozpowszechniać swoje oprogramowanie
 • sterować aplikacjami Microsoft Office 2016
 • wzbogacać funkcje formularzy dzięki własnym kontrolkom

Poznaj Visual Basic — i programuj dla Windows!

 • O autorze
 • Dedykacja
 • Podziękowania
 • Wprowadzenie
  • Przeznaczenie i układ książki
  • Konwencje stosowane w tej książce
  • Gotowy? Start!
 • Część I Środowisko programistyczne Visual Basic 2015
 • Godzina 1. Skok na głęboką wodę: programowanie w Visual Basic 2015
  • Uruchomienie środowiska Visual Studio 2015
  • Tworzenie nowego projektu
  • Środowisko programistyczne Visual Studio 2015
  • Zmienianie cech obiektów
   • Nadawanie nazw obiektom
   • Ustawianie właściwości Text
   • Zapisywanie projektu
   • Definiowanie ikony formularza
   • Zmiana wielkości formularza
  • Umieszczanie kontrolek w formularzu
  • Projektowanie interfejsu użytkownika
   • Umieszczanie w formularzu widocznych kontrolek
   • Umieszczanie w formularzu niewidocznych kontrolek
  • Tworzenie kodu obsługującego interfejs użytkownika
   • Przeglądanie plików przez użytkownika
   • Zamykanie programu za pomocą kodu
  • Uruchomienie projektu
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Godzina 2. Obsługa środowiska Visual Studio 2015
  • Strona startowa środowiska Visual Studio 2015
   • Tworzenie nowego projektu
   • Otwieranie istniejącego projektu
  • Obsługa i dostosowywanie środowiska Visual Studio
   • Praca z panelami projektowymi
    • Wyświetlanie i ukrywanie paneli
    • Panele swobodne
    • Dokowanie paneli
    • Automatyczne ukrywanie paneli
   • Praca z paskami narzędzi
    • Wyświetlanie i ukrywanie pasków narzędzi
  • Dodawanie kontrolek do formularza za pomocą panelu Toolbox
  • Ustawianie właściwości obiektów w panelu Properties
   • Wybieranie obiektów i przeglądanie ich właściwości
   • Przeglądanie i zmienianie właściwości
   • Właściwości określające kolor
   • Opis właściwości
  • Zarządzanie projektami
   • Zarządzanie plikami projektu w panelu Solution Explorer
   • Praca z rozwiązaniami
   • Komponenty projektu
   • Właściwości projektu
   • Dodawanie i usuwanie plików projektu
  • Prowizoryczny podręcznik programowania
   • Przechowywanie danych w zmiennych
   • Procedura, czyli funkcjonalny fragment kodu
   • Metoda MessageBox.Show()
  • Pomoc
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Godzina 3. Obiekty i kolekcje
  • Obiekty
  • Właściwości
   • Ustawianie i odczytywanie właściwości
   • Praca z obiektami i ich właściwościami
  • Metody
   • Wywoływanie metod
   • Dynamika metod
  • Prosty przykład użycia obiektów
   • Rozbudowa interfejsu użytkownika
   • Utworzenie kodu obiektowego
   • Sprawdzenie programu
  • Kolekcje
  • Przeglądarka obiektów
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Godzina 4. Zdarzenia
  • Kod sterowany zdarzeniami
   • Wywoływanie zdarzeń
    • Zdarzenia wywoływane przez użytkownika
    • Zdarzenia wywoływane przez obiekt
    • Zdarzenia wywoływane przez system operacyjny
   • Zapobieganie rekurencyjnemu wywoływaniu zdarzeń
   • Dostęp do zdarzeń obiektu
   • Parametry zdarzeń
  • Przykładowy projekt z obsługą zdarzeń
   • Utworzenie interfejsu użytkownika
   • Utworzenie kodu obsługującego zdarzenia
  • Aktualizacja nazw procedur zdarzeń
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Część II Tworzenie interfejsu użytkownika
 • Godzina 5. Podstawy tworzenia formularzy
  • Zmienianie nazwy formularza
  • Zmienianie wyglądu formularza
   • Wyświetlanie tekstu w pasku tytułu
   • Zmienianie koloru tła
   • Umieszczanie obrazu w tle formularza
   • Przypisywanie ikony
   • Dodawanie przycisków minimalizującego, maksymalizującego i kontrolnego
   • Zmiana wyglądu i funkcji ramki
   • Określanie minimalnej i maksymalnej wielkości formularza
  • Wyświetlanie i ukrywanie formularzy
   • Wyświetlanie formularzy
   • Modalność formularza
   • Wyświetlanie formularza w normalnej, zminimalizowanej i zmaksymalizowanej postaci
   • Określanie początkowego położenia formularza
   • Zapobieganie umieszczaniu ikony formularza w pasku narzędzi
   • Zamykanie formularza
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Godzina 6. Zaawansowane techniki projektowania formularzy
  • Definiowanie kontrolek
   • Dodawanie kontrolek do formularza
    • Dodanie kontrolki poprzez jej dwukrotne kliknięcie w panelu Toolbox
    • Dodanie kontrolki poprzez jej przeciągnięcie z panelu Toolbox
    • Dodanie kontrolki poprzez jej narysowanie
   • Manipulowanie kontrolkami
    • Siatka (gęstość i przyciąganie)
    • Przyciąganie do linii
    • Zaznaczanie grup kontrolek
    • Wyrównywanie kontrolek
    • Nadawanie kontrolkom tej samej wielkości
    • Ustawianie równych odstępów między kontrolkami
    • Ustawianie właściwości kontrolek w grupie
    • Kotwiczenie i automatyczne powiększanie kontrolek
   • Ustalanie kolejności wyróżniania kontrolek
   • Warstwy kontrolek
  • Tworzenie niemodalnych okien widocznych zawsze na pierwszym planie
  • Tworzenie przezroczystych formularzy
  • Tworzenie przewijanych formularzy
  • Tworzenie interfejsu MDI
  • Ustawianie formularza startowego
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Godzina 7. Praca z tradycyjnymi kontrolkami
  • Wyświetlanie statycznego tekstu za pomocą etykiet
  • Pole do wprowadzania tekstu
   • Wyrównywanie tekstu
   • Tworzenie wielowierszowego pola tekstowego
   • Paski przewijania
   • Ograniczanie liczby znaków wpisywanych przez użytkownika
   • Definiowanie pola do wprowadzania hasła
   • Najczęściej wykorzystywane zdarzenia pola tekstowego
  • Tworzenie przycisków
   • Przyciski zatwierdzający i anulujący
   • Wprowadzanie informacji tak/nie za pomocą pola wyboru
  • Tworzenie kontenerów i grup kontrolek
   • Panele i grupy kontrolek
   • Pola opcji
  • Listy elementów
   • Manipulowanie elementami listy w projekcie
   • Manipulowanie elementami listy podczas działania programu
    • Dodawanie elementów do listy
    • Usuwanie elementów z listy
    • Czyszczenie listy
    • Pozyskiwanie informacji o zaznaczonym elemencie listy
   • Sortowanie listy
  • Tworzenie list rozwijanych
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Godzina 8. Zaawansowane kontrolki
  • Tworzenie czasomierzy
  • Tworzenie okien dialogowych z zakładkami
  • Przechowywanie obrazów w kontrolce ImageList
  • Tworzenie zaawansowanych list za pomocą kontrolki ListView
   • Definiowanie kolumn
   • Dodawanie elementów listy
   • Manipulowanie listami za pomocą kodu
    • Dodawanie elementów za pomocą kodu
    • Określanie zaznaczonych elementów za pomocą kodu
    • Usuwanie elementów za pomocą kodu
    • Usuwanie wszystkich elementów
  • Tworzenie hierarchicznych list za pomocą kontrolki TreeView
   • Dodawanie węzłów do listy
   • Usuwanie węzłów
   • Usuwanie wszystkich węzłów
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Godzina 9. Dodawanie pasków menu i narzędzi do formularzy
  • Tworzenie menu
   • Tworzenie głównego menu
   • Tworzenie poleceń w podmenu
   • Przemieszczanie i usuwanie poleceń menu
   • Tworzenie zaznaczanych poleceń menu
   • Programowanie poleceń menu
   • Definiowanie menu kontekstowego
   • Przypisywanie skrótów klawiszowych do poleceń menu
  • Kontrolka paska narzędzi
   • Dodawanie przycisków do paska narzędzi za pomocą kolekcji Items
   • Programowanie paska narzędzi
   • Tworzenie rozwijanego menu w pasku narzędzi
  • Tworzenie paska stanu
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Część III Wprawianie aplikacji w ruch programowanie
 • Godzina 10. Tworzenie i wywoływanie procedur
  • Tworzenie modułów kodu Visual Basic
  • Tworzenie kodu procedur
   • Deklarowanie procedur niezwracających wartości
   • Deklarowanie procedur zwracających wartości
  • Wywoływanie procedur
   • Przekazywanie parametrów
  • Wychodzenie z procedur
  • Zapobieganie nieskończonym wywołaniom rekurencyjnym
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Godzina 11. Stałe, typy danych, zmienne i tablice
  • Typy danych
   • Określanie typu danych
   • Konwersja typu danych
  • Definiowanie i stosowanie stałych
  • Deklarowanie zmiennych i odwoływanie się do nich
   • Deklarowanie zmiennych
   • Nadawanie zmiennym ustalonych wartości
   • Używanie zmiennych w wyrażeniach
   • Jawne deklarowanie zmiennych i ich typów
   • Jawne deklarowanie zmiennych
   • Jawne określanie typów danych
  • Tablice
   • Deklarowanie tablic
   • Odwoływanie się do tablicy
   • Tworzenie tablic wielowymiarowych
  • Określanie zakresu widoczności
   • Zakres bloku
   • Zakres procedury (lokalny)
   • Zakres modułu
   • Zakres przestrzeni nazw (globalny)
   • Konflikt zakresów widoczności
  • Deklarowanie zmiennych statycznych
  • Zastosowanie zmiennych w projekcie Przeglądarka obrazów
   • Tworzenie zmiennych dla opcji
   • Inicjowanie i używanie zmiennych z opcjami
  • Modyfikowanie nazw zmiennych
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Godzina 12. Operacje na liczbach, tekstach, datach i godzinach
  • Operacje arytmetyczne w języku Visual Basic
   • Dodawanie
   • Odejmowanie i liczby ujemne
   • Mnożenie
   • Dzielenie
   • Potęgowanie
   • Modulo
   • Priorytety operatorów
  • Porównywanie wartości
  • Operatory logiczne
   • Operator And
   • Operator Not
   • Operator Or
   • Operator Xor
  • Operacje na ciągach znaków
   • Łączenie ciągów znaków
   • Podstawowe funkcje tekstowe
    • Określanie liczby znaków za pomocą funkcji Len()
    • Wyodrębnianie początku ciągu za pomocą funkcji Microsoft.VisualBasic.Left()
    • Wyodrębnianie końca ciągu za pomocą funkcji Microsoft.VisualBasic.Right()
    • Wyodrębnianie fragmentu ciągu za pomocą funkcji Mid()
    • Sprawdzanie zawartości ciągu znaków za pomocą funkcji InStr()
    • Usuwanie początkowych i końcowych spacji z ciągu
    • Zastępowanie ciągu znaków
  • Operacje na datach i godzinach
   • Typ danych Date
   • Dodawanie i odejmowanie dat i godzin
   • Określanie przedziału czasu pomiędzy dwiema datami
   • Wyodrębnianie części daty
   • Formatowanie daty i czasu
   • Odczytywanie bieżącej daty i godziny
   • Sprawdzenie, czy dana wartość reprezentuje datę
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Godzina 13. Podejmowanie decyzji w kodzie Visual Basic
  • Podejmowanie decyzji za pomocą instrukcji IfThen
   • Wykonywanie kodu, gdy wyrażenie ma wartość False
   • Zaawansowane podejmowanie decyzji za pomocą instrukcji ElseIf
   • Zagnieżdżanie konstrukcji If...Then
  • Instrukcja Select...Case wykorzystująca wyrażenie zwracające różne wartości
   • Sprawdzanie kilku wartości w jednej instrukcji Case
   • Przykładowy projekt z instrukcją Select Case
   • Kreatywne przykłady użycia instrukcji Select Case
  • Przechodzenie do innych miejsc kodu za pomocą instrukcji GoTo
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Godzina 14. Efektywne pętle
  • Wykonywanie kodu określoną liczbę razy za pomocą instrukcji For...Next
   • Inicjowanie pętli za pomocą instrukcji For
   • Zamykanie pętli Loop instrukcją Next
   • Określanie przyrostu za pomocą słowa Step
   • Wcześniejsze zakończenie pętli
   • Wykonywanie kolejnego obiegu pętli przed instrukcją Next
   • Przykład użycia pętli For...Next
  • Wykonywanie kodu nieokreśloną liczbę razy za pomocą pętli Do...Loop
   • Tworzenie pętli Do...Loop
   • Wychodzenie z pętli Do...Loop
   • Przykład użycia pętli Do...Loop
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Godzina 15. Diagnostyka kodu
  • Umieszczanie komentarzy w kodzie
  • Dwa podstawowe rodzaje błędów
  • Narzędzia diagnostyczne środowiska Visual Studio
   • Pułapki
   • Panel Immediate Window
   • Zaawansowane cechy pułapek
    • Wstrzymywanie kodu po spełnieniu zadanego warunku
    • Wstrzymywanie kodu po przejściu przez pułapkę określoną liczbę razy
    • Wyświetlanie komunikatów w panelu Output w punktach kontrolnych kodu
  • Obsługa błędów za pomocą instrukcji Try...Catch...Finally
   • Obsługa wyjątków
   • Obsługa spodziewanych wyjątków
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Godzina 16. Tworzenie obiektów za pomocą klas
  • Klasy
   • Enkapsulacja kodu i danych w klasach
   • Porównanie modułów klas z modułami standardowymi
   • Tworzenie interfejsu obiektu
    • Udostępnianie zmiennych klasy jako właściwości
     • Definiowanie za pomocą sekcji Get właściwości do odczytu
     • Definiowanie za pomocą sekcji Set właściwości do zapisu
     • Definiowanie właściwości tylko do odczytu lub tylko do zapisu
    • Udostępnianie procedur w postaci metod
  • Tworzenie instancji obiektów za pomocą klas
   • Zapisywanie referencji obiektu w zmiennej
    • Późne wiązanie referencji obiektu
    • Wczesne wiązanie referencji obiektu
    • Tworzenie obiektu w deklaracji zmiennej
   • Usuwanie obiektów
   • Czas życia obiektu
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Godzina 17. Interakcje z użytkownikiem
  • Wyświetlanie komunikatów za pomocą metody MessageBox.Show()
   • Wyświetlanie przycisków i ikony
   • Określenie klikniętego przycisku
   • Tworzenie czytelnych komunikatów
  • Tworzenie własnych okien dialogowych
  • Uzyskiwanie informacji od użytkownika za pomocą procedury InputBox()
  • Interakcje przy użyciu klawiatury
  • Wykorzystywanie najważniejszych zdarzeń wywoływanych za pomocą myszy
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Godzina 18. Praca z grafiką
  • Obiekt Graphics
   • Tworzenie obiektu Graphics reprezentującego formularz lub kontrolkę
   • Tworzenie obiektu Graphics reprezentującego nową mapę bitową
  • Stosowanie piór
  • Stosowanie kolorów systemowych
  • Przeznaczenie prostokątów
  • Rysowanie kształtów
   • Rysowanie linii
   • Rysowanie prostokątów
   • Rysowanie okręgów i elips
   • Usuwanie zawartości obszaru graficznego
  • Rysowanie tekstu
  • Utrwalanie obrazu formularza
  • Przykładowy projekt z obsługą grafiki
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Część IV Praca z danymi
 • Godzina 19. Operacje na plikach
  • Zastosowanie kontrolek OpenFileDialog i SaveFileDialog
   • Stosowanie kontrolki OpenFileDialog
    • Definiowanie filtrów plików
    • Wyświetlanie okna do wybierania plików
   • Stosowanie kontrolki SaveFileDialog
  • Wykonywanie operacji na plikach za pomocą obiektu File
   • Sprawdzanie, czy plik istnieje
   • Kopiowanie pliku
   • Przenoszenie pliku
   • Zmiana nazwy pliku
   • Usuwanie pliku
   • Odczytywanie właściwości pliku
    • Odczytywanie daty i czasu
    • Odczytywanie atrybutów pliku
    • Kod odczytujący atrybuty pliku
  • Wykonywanie operacji na folderach za pomocą obiektu System.IO.Directory
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Godzina 20. Operacje na rejestrze i plikach tekstowych
  • Korzystanie z rejestru systemu Windows
   • Struktura rejestru systemu Windows
   • Dostęp do rejestru za pomocą obiektu My.Computer.Registry
    • Tworzenie kluczy rejestru
    • Usuwanie kluczy rejestru
    • Nadawanie i odczytywanie wartości kluczy
   • Dostosowanie projektu Przeglądarka obrazów do korzystania z rejestru systemu Windows
    • Odczytywanie ustawień z rejestru
    • Zapisywanie ustawień w rejestrze
    • Wykorzystywanie ustawień zapisanych w rejestrze
    • Testy i diagnostyka projektu Przeglądarka obrazów
  • Odczytywanie i zapisywanie plików tekstowych
   • Zapisywanie plików tekstowych
   • Odczytywanie plików tekstowych
   • Dostosowanie programu Przeglądarka obrazów do korzystania z plików tekstowych
    • Tworzenie pliku dziennika
    • Wyświetlanie pliku dziennika
    • Testy dziennika programu Przeglądarka obrazów
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Godzina 21. Praca z bazą danych
  • Podstawy platformy ADO.NET
   • Nawiązywanie połączenia z bazą danych
   • Zamykanie połączenia z bazą danych
  • Przetwarzanie danych
   • Obiekt DataTable
   • Tworzenie obiektu SqlDataAdapter
   • Tworzenie obiektu DataTable i odczytywanie danych
   • Dostęp do pól obiektu DataRow
   • Przeglądanie rekordów danych
   • Zmienianie rekordów danych
   • Tworzenie nowych rekordów danych
   • Usuwanie rekordów danych
   • Uruchomienie programu Przykładowa baza danych
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Godzina 22. Drukowanie
  • Przygotowanie projektu Przeglądarka obrazów
   • Dodanie do formularza przycisków Drukuj i Podgląd wydruku
   • Dodanie kontrolek PrintDocument, PrintPreviewDialog i PageSetupDialog
  • Wydruk i podgląd wydruku dokumentu
   • Drukowanie dokumentu
    • Tworzenie procedury DrukujObraz()
    • Drukowanie aktualnie wyświetlanego obrazu
   • Podgląd dokumentu
  • Zmiana ustawień strony
  • Skalowanie obrazu na stronie
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Godzina 23. Wysyłanie wiadomości e-mail
  • Klasy do wysyłania wiadomości e-mail
  • Wysyłanie wiadomości za pomocą aplikacji Przeglądarka obrazów
   • Dodanie przycisku do wysyłania wiadomości e-mail
   • Utworzenie formularza do wysyłania wiadomości e-mail
   • Utworzenie kodu do wysyłania wiadomości e-mail
   • Sprawdzenie kodu
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Część V Aplikacje wdrażanie i nie tylko
 • Godzina 24. Wdrażanie aplikacji
  • Technologia ClickOnce
  • Utworzenie programu instalacyjnego za pomocą kreatora Publish Wizard
  • Sprawdzenie programu instalacyjnego aplikacji Przeglądarka obrazów
  • Odinstalowanie udostępnionej aplikacji
  • Zaawansowane opcje technologii ClickOnce
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Godzina 25. Sterowanie aplikacjami Microsoft Office 2016
  • Sterowanie programem Microsoft Excel
   • Utworzenie referencji do biblioteki automatyzacyjnej
   • Utworzenie obiektu reprezentującego serwer automatyzacyjny
   • Obsługa serwera automatyzacyjnego
    • Wyświetlenie okna programu Excel
    • Utworzenie skoroszytu programu Excel
    • Przetwarzanie danych w skoroszycie
    • Test aplikacji klienckiej
  • Sterowanie programem Microsoft Word
   • Utworzenie referencji do biblioteki automatyzacyjnej
   • Utworzenie obiektu reprezentującego serwer automatyzacyjny
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Godzina 26. Tworzenie własnych kontrolek
  • Tworzenie kontrolki potomnej
   • Dostosowanie pola tekstowego do wpisywania wyłącznie liczb
   • Zapobieganie wklejaniu znaków innych niż cyfry
   • Dodawanie do kontrolki dymku z tekstem pomocy
  • Tworzenie kontrolki zagregowanej
   • Dodawanie istniejących kontrolek do kontrolki zagregowanej
   • Określanie właściwego wyglądu kontrolki podczas zmiany jej wielkości
   • Tworzenie niestandardowej właściwości
   • Tworzenie niestandardowej metody
   • Tworzenie niestandardowego zdarzenia
   • Test zagregowanej kontrolki
  • Podsumowanie
  • Pytania i odpowiedzi
  • Warsztat
   • Quiz
   • Odpowiedzi
  • Ćwiczenia
 • Dodatki
 • Dodatek A Z szerokiej perspektywy
  • Platforma .NET
   • Środowisko CLR
  • Język Microsoft IL
  • Przestrzenie nazw
  • Wspólny system typów
  • Porządkowanie pamięci
  • Dodatkowe materiały
  • Podsumowanie
powrót
 
Produkty Podobne
Visual Basic 2015 w 24 godziny
Introduction to Programming Using Visual Basic Plus MyProgrammingLab with Pearson eText -- Access Card Package, 10th Edition
Visual Basic 2015 in 24 Hours, Sams Teach Yourself
Visual Basic 2015 Unleashed
Microsoft Visual Basic 2013 Step by Step
Zestaw 2 książek dla programistów (Visual C# 2012 Krok po kroku + Poznaj Microsoft Visual Basic 2012)
Zacznij Tu! Poznaj Microsoft Visual Basic 2012
Build Windows 8 Apps with Microsoft Visual C# and Visual Basic Step by Step
Start Here! Learn Microsoft Visual Basic 2012
Microsoft Visual Basic 2010 Krok po kroku
Więcej produktów