Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Servery \ Windows Server

Windows PowerShell 3.0 Krok po kroku Język: 1

978-83-7541-119-5

Cena Brutto: 128.10

Cena netto: 122.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Ed Wilson
Liczba_stron 672
Wydawnictwo Microsoft Press
Oprawa miękka
Data_Wydania 2013-04-12


Windows

PowerShell 3.0

Krok po kroku


      Książka ważna dla Administratorów. PowerShell to jak zapewne wszyscy wiemy język skryptów, służący do konserwacji i aktualizacji, a dokładniej do automatyzacji prac i zadań z tym związanych. Książka z serii krok po kroku służy do indywidualnej nauki.


    Każdy rozdział w niej zawarty jest kontynuacją i poszerzeniem wiedzy jaką nabyliśmy czytając poprzednie. Pozwala na naukę w takim tempie jakie nam odpowiada.


By móc zabrać się do nauki, jedyne co zakłada autor, to iż mamy podstawowe umiejętności programowania. Ale chyba nie jest to przeszkodą dla wszystkich Administratorów.

No i co dalej? To prawie 700 stron rzetelnej, praktyczne wiedzy. To bardzo wiele przykładów. To wreszcie linki do gotowych skryptów, do natychmiastowego wykorzystania, w codziennej pracy administratora. Bardzo dobrze omówiony jest oczywiście proces zarządzania lokalnymi i zdalnymi systemami, w tym przy wykorzystaniu poleceń cmdlet. Wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z powtarzalnością naszych zadań tam warto być profesjonalistą od PowerShell.


     Raz utworzony kod można wykorzystywać wielokrotnie. Słowem, do stosowania języka skryptów, chyba nie powinno się nawet zachęcać - bowiem korzyści są oczywiste.


       Przy jego użyciu, a dzięki bardzo pragmatycznemu podejściu autora, łatwo poznamy jak zarządzać użytkownikami, grupami i komputerami w Active Directory, jak te prace automatyzować. Wreszcie warto dokładnie poznać zastosowanie budowanych przy użyciu tego języka skryptów do administrowania Exchange Server 2010.


No i na koniec jeszcze jedna informacja wszyty debuger pozwoli nam na eliminowanie błędów w naszych skryptach. Reasumując, książka dla tych, którzy są początkujący, a mają ambicje stać się profesjonalistami.

 

 

Link do pobrania przykładowych skryptów zawarte są w książce.

Przedmowa. xi
Wprowadzenie. xiii

1. Przegląd cech Windows PowerShell 3.0. 1
Istota Windows PowerShell. 1
Korzystanie z poleceń cmdlet . 3
Instalowanie Windows PowerShell . 3
Wdrażanie Windows PowerShell w starszych systemach operacyjnych. 4
Korzystanie z narzędzi wiersza poleceń. 5
Problemy dotyczące zabezpieczeń. 7
Kontrolowanie wykonywania poleceń cmdlet. 7
Potwierdzanie akcji. 8
Wstrzymywanie potwierdzania poleceń. 9
Posługiwanie się Windows PowerShell. 10
Wywoływanie Windows PowerShell. 10
Konfigurowanie konsoli Windows PowerShell. 11
Przekazywanie opcji do poleceń cmdlet. 12
Korzystanie z opcji pomocy. 13
Poznawanie poleceń: ćwiczenia krok po kroku . 20
Podsumowanie rozdziału 1 . 22

2. Korzystanie z poleceń cmdlet. 23
Podstawy poleceń cmdlet . 23
Korzystanie z cmdlet Get-ChildItem. 24
Uzyskiwanie listingu katalogu. 24
Formatowanie listingu katalogu przy użyciu polecenia Format-List. 26
Korzystanie z polecenia cmdlet Format-Wide. 26
Formatowanie listingu katalogu przy użyciu Format-Table. 28
Formatowanie danych wyjściowych przy użyciu Out-GridView. 30
Korzystanie z polecenia Get-Command. 35
Wyszukiwanie poleceń cmdlet za pomocą symboli wieloznacznych. 35
Korzystanie z polecenia Get-Member. 40
Korzystanie z polecenia Get-Member do badania właściwości i metod. 40
Korzystanie z polecenia New-Object. 45
Tworzenie i korzystanie z obiektu wshShell. 46
Korzystanie z polecenia Show-Command. 47
Jak nazewnictwo poleceń cmdlet pomaga w nauce. 49
Grupowanie czasowników Windows PowerShell . 50
Dystrybucja czasowników Windows PowerShell. 51
Tworzenie profilu Windows PowerShell. 52
Wyszukiwanie wszystkich aliasów dla określonego obiektu. 54
Stosowanie poleceń cmdlet: ćwiczenia krok po kroku. 55
Podsumowanie rozdziału 2 . 59

3. Dostawcy PowerShell. 61
Istota dostawców PowerShell. . . 61
Dostawca aliasów. 62
Dostawca certyfikatów . 64
Dostawca środowiska. 72
Dostawca systemu plików. 76
Dostawca funkcji. 80
Korzystanie z dostawcy rejestru do zarządzania zawartością rejestru
systemu Windows. 82
Dwa dyski rejestru . 83
Dostawca zmiennych. . .. 93
Poznawanie dostawców PowerShell: ćwiczenia krok po kroku. 98
Podsumowanie rozdziału 3 . 101

4. Korzystanie z funkcji zdalnych i zadań PowerShell . 103
Funkcje zdalne Windows PowerShell. 103
Klasyczna praca zdalna. 103
WinRM. 108
Korzystanie z zadań Windows PowerShell. 116
Korzystanie z mechanizmów zdalnych Windows PowerShell: ćwiczenia
krok po kroku. 124
Podsumowanie rozdziału 4 . 128

5. Używanie skryptów PowerShell. 129
Po co pisać skrypty Windows PowerShell?. 129
Podstawy skryptowania . 131
Jak uruchomić skrypt Windows PowerShell?. 131
Włączanie obsługi skryptów w Windows PowerShell . 132
Przechodzenie z wiersza poleceń do skryptu. 134
Uruchamianie skryptów Windows PowerShell . 137
Zmienne i stałe. 140
Stałe. 145
Korzystanie z wyrażenia While . 146
Budowanie wyrażenia While w PowerShell. 146
Praktyczny przykład wykorzystania wyrażenia While. 148
Używanie specjalnych funkcji Windows PowerShell. 149
Korzystanie z wyrażenia Do...While. 149
Stosowanie operatora zakresu. 150
Działania na tablicach. 150
Rzutowanie znaków na wartości ASCII i odwrotnie. 151
Korzystanie z wyrażenia Do...Until . 152
Porównanie konstrukcji Do...Until w PowerShell i w VBScript. 152
Stosowanie wyrażenia Do w Windows PowerShell. 153
Wyrażenie For. 154
Wyrażenie For w PowerShell . 155
Korzystanie z wyrażenia Foreach. 157
Przedterminowe opuszczanie wyrażenia Foreach. 158
Wyrażenie If. 160
Ocenianie wielu warunków. 162
Wyrażenie Switch. 163
Korzystanie z wyrażenia Switch. 164
Kontrolowanie dopasowywania. 166
Tworzenie wielu folderów: ćwiczenia krok po kroku. 167
Podsumowanie rozdziału 5 . 170

6. Praca z funkcjami . 171
Czym są funkcje. 171
Wykorzystanie funkcji w celu ułatwienia ponownego użycia kodu. 179
Korzystanie z techniki dot-sourcing. 179
Korzystanie z funkcji dołączonych. 183
Stosowanie dwóch parametrów wejściowych. 184
Stosowanie ograniczeń typów w funkcjach. 188
Używanie więcej niż dwóch parametrów wejściowych. 191
Dołączanie pomocy do funkcji. 193
Korzystanie z obiektu here-string . 193
Wykorzystanie funkcji do kapsułkowania logiki biznesowej. 196
Wykorzystanie funkcji w celu ułatwienia modyfikowania kodu . 198
Istota filtrów. 203
Tworzenie funkcji: ćwiczenia krok po kroku. 208
Podsumowanie rozdziału 6 . 211

7. Tworzenie zaawansowanych funkcji i modułów. 213
Atrybut [cmdletbinding]. 213
Łatwe komunikaty szczegółowe . 214
Automatyczne sprawdzanie parametrów. 215
Dodawanie obsługi parametru -whatif. 218
Obsługa przełącznika -confirm. ..219
Specyfikowanie domyślnego zbioru parametrów. 220
Atrybut parameter. 221
Właściwość mandatory. 222
Właściwość position. 223
Właściwość ParameterSetName. 224
Właściwość ValueFromPipeline. 225
Właściwość HelpMessage. 226
Moduły . 227
Lokalizowanie i ładowanie modułów. 227
Wyświetlanie dostępnych modułów. 227
Ładowanie modułów. 230
Instalowanie modułów. 232
Tworzenie folderu Modules użytkownika.  232
Tworzenie dysku modułów. 237
Sprawdzanie zależności modułów. 239
Używanie modułu z udziału sieciowego . 242
Tworzenie modułu. 244
Tworzenie zaawansowanej funkcji: ćwiczenia krok po kroku. 250
Podsumowanie rozdziału 7 . 254

8. Korzystanie z Windows PowerShell ISE. 255
Uruchamianie Windows PowerShell ISE. 255
Poruszanie się po narzędziu Windows PowerShell ISE. 256
Korzystanie z panelu skryptu. 259
Dopełnianie tabulatorem i IntelliSense. 260
Korzystanie ze wstawek kodu w Windows PowerShell ISE. 262
Używanie wstawek Windows PowerShell ISE do tworzenia kodu. 262
Tworzenie nowych wstawek Windows PowerShell ISE. 264
Usuwanie wstawek zdefiniowanych przez użytkownika. 265
Korzystanie z przystawki Commands: ćwiczenia krok po kroku. 266
Podsumowanie rozdziału 8 . 269

9. Stosowanie profili Windows PowerShell. 271
Sześć profili PowerShell. 271
Istota różnych profili Windows PowerShell. 272
Badanie zmiennej $profile. 272
Ustalanie, czy konkretny profil istnieje. 274
Tworzenie nowego profilu . 275
Uwarunkowania projektowe profili. 275
Korzystanie z jednego lub więcej profili. 277
Korzystanie z profilu All Users, All Hosts. 279
Korzystanie z własnego pliku. 280
Grupowanie zbliżonej funkcjonalności w modułach. 282
Gdzie umieścić moduł profilu . 282
Tworzenie profilu: ćwiczenia krok po kroku. 283
Podsumowanie rozdziału 9 . 286

10. Korzystanie z WMI. 287
Istota modelu WMI. 288
Posługiwanie się obiektami i przestrzeniami nazw. 288
Wyliczanie dostawców WMI . 293
Korzystanie z klas WMI. 294
Odpytywanie WMI. 298
Uzyskiwanie informacji o usługach: ćwiczenia krok po kroku. 303
Podsumowanie rozdziału 10. 310

11. Odpytywanie WMI. 311
Alternatywne metody łączenia się z WMI. 311
Selektywne odczytywanie danych ze wszystkich instancji. 320
Wybieranie wielu właściwości . 321
Wybieranie konkretnych instancji. 325
Stosowanie operatorów. 326
Gdzie jest where?. 330
Skracanie składni. 330
Praca z oprogramowaniem: ćwiczenia krok po kroku. 333
Podsumowanie rozdziału 11. 340

12. Zdalne kwerendy WMI. 341
Używanie WMI wobec systemów zdalnych. 341
Dostarczanie alternatywnych poświadczeń dla połączenia zdalnego. 343
Wykorzystanie mechanizmu zdalnego Windows PowerShell
do wywoływania WMI. 346
Wykorzystanie CIM do odpytywania klas WMI. 347
Praca ze zdalnymi rezultatami. 349
Redukowanie rozmiaru danych za pomocą argumentów Windows
PowerShell. 352
Uruchamianie zadań WMI. 353
Korzystanie z mechanizmów zdalnych Windows PowerShell WMI:
ćwiczenia krok po kroku. 356
Podsumowanie rozdziału 12. 358

13. Wywoływanie metod w klasach WMI. 359
Wykorzystywanie poleceń cmdlet WMI do wykonywania metod instancji. 359
Bezpośrednie stosowanie metody terminate. 361
Korzystanie z polecenia cmdlet Invoke-WmiMethod. 363
Korzystanie z akceleratora typu [wmi]. 364
Wykorzystanie WMI do pracy z metodami statycznymi. 365
Wykonywanie metod instancji: ćwiczenia krok po kroku. 369
Podsumowanie rozdziału 13. 371

14. Korzystanie z poleceń CIM. 373
Eksplorowanie klas WMI przy użyciu poleceń CIM. 373
Korzystanie z argumentu -classname. 374
Wyszukiwanie metod klas WMI. 374
Filtrowanie klas przy użyciu kwalifikatora. 375
Odczytywanie instancji klas WMI. 377
Redukowanie liczby zwracanych właściwości i instancji . 378
Czyszczenie wyjścia polecenia. 379
Praca ze skojarzeniami. 380
Odczytywanie instancji klas WMI: ćwiczenia krok po kroku. .  . 385
Podsumowanie rozdziału 14. 388

15. Praca z Active Directory. 389
Tworzenie obiektów w Active Directory . 389
Tworzenie OU. 390
Dostawcy ADSI. 391
Nazwy LDAP. 394
Tworzenie użytkowników. 400
Czym jest kontrola konta użytkownika?. 403
Praca z użytkownikami. 404
Tworzenie wielu jednostek organizacyjnych: ćwiczenia krok po kroku. 419
Podsumowanie rozdziału 15. 424

16. Korzystanie z modułu AD DS. 425
Istota modułu Active Directory. 425
Instalowanie modułu Active Directory. 425
Wprowadzenie do modułu Active Directory. 427
Korzystanie z modułu Active Directory. 427
Wyszukiwanie wzorców operacji. 429
Poznawanie struktury Active Directory. 434
Przemianowywanie lokacji Active Directory. 437
Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi, użytkownikami i grupami. 438
Tworzenie użytkownika. 441
Wyszukiwanie i odblokowywanie kont użytkowników Active Directory . 443
Selektywne wybieranie kont użytkowników . 445
Wyszukiwanie nieużywanych kont użytkowników. 446
Aktualizowanie obiektów Active Directory: ćwiczenia krok po kroku . 449
Podsumowanie rozdziału 16. 452

17. Wdrażanie AD DS w systemie Windows Server 2012. 453
Wdrażanie nowego lasu przy użyciu modułu Active Directory. 453
Dodawanie nowego kontrolera domeny do istniejącej domeny. 460
Dodawanie kontrolera domeny tylko do odczytu. 462
Instalowanie kontrolera domeny: ćwiczenia krok po kroku. 464
Podsumowanie rozdziału 17. 467

18. Debugowanie skryptów. 469
Debugowanie w Windows PowerShell. 469
Trzy rodzaje błędów. 470
Korzystanie z polecenia cmdlet Set-PSDebug. 476
Śledzenie skryptu. 476
Krokowe wykonywanie skryptu. 480
Włączanie trybu ścisłego. 487
Korzystanie z polecenia Set-PSDebug -Strict. 487
Korzystanie z polecenia Set-StrictMode . 488
Debugowanie skryptu. 490
Ustawianie punktów wstrzymania. 491
Ustawianie punktu wstrzymania według numeru wiersza . 491
Ustawianie punktu wstrzymania dla zmiennej. 493
Ustawianie punktu wstrzymania dla polecenia. 497
Wyliczanie punktów wstrzymania. 499
Włączanie i wyłączanie punktów wstrzymania. 501
Usuwanie punktów wstrzymania. 501
Debugowanie funkcji i skryptów: ćwiczenia krok po kroku. 502
Podsumowanie rozdziału 18. 506

19. Obsługa błędów. 507
Obsługa brakujących parametrów. 508
Tworzenie domyślnej wartości dla parametru. 508
Ustawianie parametru jako wymaganego. 509
Ograniczanie wyboru. 510
Korzystanie z PromptForChoice do ograniczania wyboru. 511
Wykorzystanie Test-Connection do sprawdzania dostępności komputerów. 512
Wykorzystanie operatora -contains do badania zawartości tablicy . 514
Wykorzystanie operatora -contains do testowania właściwości. 516
Obsługiwanie brakujących uprawnień. 519
Próba i niepowodzenie. 519
Sprawdzenie uprawnień i wyjście . 519
Obsługa niedostępnych dostawców WMI. 520
Niewłaściwe typy danych. 529
Błędy przekroczenia zakresu. 533
Stosowanie funkcji sprawdzania zakresu. 534
Narzucanie ograniczeń na parametry . 535
Używanie konstrukcji Try...Catch...Finally. 536
Przechwytywanie wielu błędów. 539
Korzystanie z metody PromptForChoice do ograniczania wyboru:
ćwiczenia krok po kroku. 542
Podsumowanie rozdziału 19. 544

20. Zarządzanie serwerem Exchange. 545
Poznawanie poleceń cmdlet Exchange 2010. 545
Praca ze zdalnymi serwerami Exchange . 547
Konfigurowanie ustawień odbiorców. 549
Tworzenie konta użytkownika i skrzynki pocztowej. 550
Raportowanie ustawień użytkowników . 554
Zarządzanie ustawieniami magazynowania. 556
Badanie bazy danych skrzynek pocztowych. 556
Zarządzanie bazami danych skrzynek pocztowych. 557
Zarządzanie rejestrowaniem zdarzeń w Exchange. 559
Zarządzanie inspekcją. 562
Analizowanie pliku inspekcji w formacie XML. 567
Tworzenie kont użytkowników: ćwiczenia krok po kroku. 571
Podsumowanie rozdziału 20. 576

A Bazowe polecenia cmdlet Windows PowerShell. 577
B Liczebność modułów Windows PowerShell. 587
C Nazewnictwo poleceń Windows PowerShell. 591
D Windows PowerShell FAQ. 595
E Użyteczne klasy WMI. 603
F Podstawowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. 629
G Ogólne wskazówki skryptowania. 633
H Czasowniki PowerShell i ich polskie znaczenie. 641
Indeks. 649
O autorze . 689
powrót
 
Produkty Podobne
Windows Server 2019 Inside Out
Windows Server 2019 dla profesjonalistów. Wydanie II
Windows Server 2019 Inside Out PL
Tajniki Windows Server 2016
Exam Ref 70-745 Implementing a Software-Definidyn DataCenter
Windows Server 2016 Inside Out PL
Windows Server 2016 Unleashed (includes Content Update Program)
MCSA Windows Server 2016 Cert Guide Library (Exams 70-740, 70-741, and 70-742)
Zestaw Szkoleniowy (Egzaminy 70-740, 70-741, 70-742, 70-744): Windows Server 2016
MCSA 70-742 Cert Guide: Identity with Windows Server
Więcej produktów