Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki

Windows PowerShell Przewodnik po skryptach Język: 1

9788375410334

Cena Brutto: 114.45

Cena netto: 109.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Ed Wilson
Liczba_stron 714
Wydawnictwo Microsoft Press
Dodatki CD
Oprawa miękka
Data_Wydania 2008-09-01
Poziom All Levels


Dowiedz się, jak zautomatyzować codzienne zadania zarządzania systemami Windows Server® 2008 i Windows Vista® za pomocą Windows PowerShell – powłoki i języka skryptowego dla administratorów systemów komputerowych.

Podręcznik ten zawiera rozbudowane, łatwe do zaadaptowania przykłady oraz wskazówki oparte na realizowanych zadaniach – wprost od najlepszego eksperta w dziedzinie skryptów w firmie Microsoft.

        

Dowiedz się, jak użyć skryptów, aby:

 1. Automatycznie konfigurować ustawienia komputerów biurkowych w całej sieci.
 2. Zarządzać kondycją komputerów poprzez monitorowanie wykorzystania przestrzeni dyskowej, konfiguracji napędów i usług.
 3. Odczytywać, przeszukiwać i zapisywać zdarzenia w dziennikach za pomocą skryptów.
 4. Zarządzać komponentami systemu, takimi jak napędy, drukarki i foldery udostępnione.
 5. Konfigurować usługi sieciowe, takie jak DNS, DHCP czy WINS.
 6. Zarządzać tworzeniem i przywracaniem kopii zapasowych i funkcjami zabezpieczeń systemu.
 7. Rozwiązywać problem związane z instalowanie i funkcjonowaniem systemów i aplikacji.
 8. Utrzymywać witrynę sieci Web opartą na IIS 7.0.
 9. Dodatkowo — kompletna lista poleceń cmdlet ułatwiających automatyzację powtarzalnych zadań.

Na dysku CD:

 • Przykładowe skrypty i narzędzia,
 • Łącza do dodatkowych źródeł informacji, dokumentów i grup dyskusyjnych,
 • Przykładowe rozdziały z książek Microsoft Press o podobnej tematyce,
 • W pełni przeszukiwalna wersja książki w formacie eBook (w języku angielskim).

O autorze:
Ed Wilson jest uznanym ekspertem w zakresie rozwiązań skryptowych w systemach Windows. Jest starszym konsultantem w firmie Microsoft. Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty w dziedzinie automatyzowania administracji systemami na całym świecie. Jest autorem kilku książek na temat administrowania systemów Windows i wykorzystania skryptów, w tym Windows PowerShell™ Krok po Kroku, Tworzenie skryptów w Microsoft® Windows® i Microsoft VBScript Step by Step.

Podziękowania........... xi
Wstęp
. xiii

           1. Powłoka programu Windows PowerShell........ 1

Instalowanie programu Windows PowerShell............ 1

Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript...... 1

Wdrażanie programu Windows PowerShell.......... 2

Interakcja z powłoką. 4

Omówienie narzędzi wiersza poleceń typu Cmdlet.... 6

Konfigurowanie programu Windows PowerShell..... 7

Tworzenie profilu programu Windows PowerShell. 7

Konfigurowanie opcji uruchamiania programu Windows PowerShell......... 7

Kwestie bezpieczeństwa w programie Windows PowerShell.......... 8

Kontrolowanie działania poleceń typu Cmdlet...... 8

Potwierdzanie poleceń...................... 10

Zawieszanie potwierdzeń wykonywania poleceń typu Cmdlet..... 12

Przekazywanie opcji dla poleceń typu cmdlet........... 14

Korzystanie z polecenia Get-Help (Pobierz pomoc) 15

Praca z aliasami i przypisywanie skróconych nazw poleceniom typu cmdlet........ 18

Dodatkowe zastosowania poleceń typu cmdlet.......... 19

Korzystanie z polecenia Get-ChildItem................. 21

Formatowanie wyjścia...................... 21

Stosowanie polecenia cmdlet Get-Command....... 29

Eksploracja obiektów przy użyciu polecenia Get-Member........... 32

Podsumowanie.......... 36

           2. Skrypty programu Windows PowerShell....... 37

Dlaczego warto korzystać ze skryptów?..................... 37

Konfigurowanie zasady obsługi skryptów................. 40

Uruchamianie skryptów programu Windows PowerShell.................. 43

Stosowanie zmiennych... 44

Stosowanie stałych... 45

Używanie instrukcji sterujących.......... 46

Dodawanie parametrów do polecenia ForEach-Object................. 47

Stosowanie parametru Begin........... 47

Stosowanie parametru Process....... 48

Stosowanie parametru End.............. 48

Używanie instrukcji For 48

Używanie instrukcji służących do podejmowania decyzji................... 49

Używanie instrukcji IfElseifElse................... 50

Używanie instrukcji Switch.............. 51

Praca z typami danych.. 55

Odkrywamy możliwości wyrażeń regularnych........ 59

Używanie argumentów podawanych w wierszu poleceń...................... 63

Podsumowanie.......... 64

           3. Zarządzanie dziennikami............... 65

Identyfikowanie dzienników zdarzeń. 65

Odczytywanie dzienników zdarzeń..... 66

Eksportowanie do pliku tekstowego....................... 67

Eksportowanie do pliku w formacie XML........... 69

Przeglądanie ogólnych plików dzienników................ 71

Analizowanie kilku dzienników...... 72

Pobieranie pojedynczego wpisu z dziennika zdarzeń..................... 73

Przeszukiwanie dziennika zdarzeń..... 76

Filtrowanie zdarzeń według właściwości.............. 77

Wybór źródła zdarzeń...................... 77

Wybór stopnia ważności zdarzeń... 78

Wybieranie komunikatów................ 78

Zarządzanie dziennikiem zdarzeń...... 79

Identyfikowanie źródeł zdarzeń..... 79

Modyfikowanie ustawień dziennika zdarzeń....... 80

Analizowanie dziennika zdarzeń podsystemu WMI 84

Zmienianie poziomu rejestrowania podsystemu WMI................... 84

Korzystanie z programu narzędziowego do obsługi zdarzeń systemu Windows – Windows Event Command-Line Utility... 85

Zapisywanie informacji w dziennikach zdarzeń...... 86

Tworzenie źródła zdarzeń............... 86

Umieszczanie w dzienniku wyników zwracanych przez polecenia typu cmdlet 87

Tworzenie własnych dzienników zdarzeń.................. 89

Podsumowanie.......... 90

           4. Zarządzanie usługami...................... 91

Dokumentowanie istniejących usług... 91

Praca z działającymi usługami...... 92

Zapisywanie wyników w pliku tekstowym............ 93

Zapisywanie wyników w bazie danych.................. 96

Ustawianie konfiguracji usług........... 106

Akceptowanie argumentów podawanych w wierszu poleceń...... 108

Zatrzymywanie usług..................... 109

Poprawne zatrzymywanie usług.. 110

Uruchamianie usług........................ 113

Poprawne uruchamianie usług..... 114

Utrzymywanie pożądanej konfiguracji usług......... 120

Sprawdzanie, czy właściwe usługi są zatrzymane 121

Odczytywanie pliku i sprawdzanie stanu usług. 122

Sprawdzanie, czy właściwe usługi są uruchomione....................... 122

Sprawdzanie konfiguracji usług........ 123

Tworzenie raportu o wyjątkach........ 124

Podsumowanie....... 126

           5. Zarządzanie udziałami.................. 127

Dokumentowanie udziałów................. 127

Dokumentowanie udziałów użytkownika............ 134

Zapisywanie informacji o udziałach w pliku tekstowym............. 137

Dokumentowanie udziałów administracyjnych 138

Zapisywanie informacji o udziałach w bazie danych programu Microsoft Access                139

Prowadzenie inspekcji udziałów........ 143

Modyfikowanie udziałów.................... 146

Używanie w skrypcie parametrów........................ 147

Tłumaczenie kodu powrotu........... 148

Tworzenie nowych udziałów.............. 150

Tworzenie kilku udziałów................... 155

Usuwanie udziałów 157

Usuwanie tylko niedozwolonych udziałów............... 159

Podsumowanie....... 160

           6. Zarządzanie drukarkami............ 161

Tworzenie spisu zainstalowanych drukarek........... 161

Odpytywanie wielu komputerów.. 163

Rejestrowanie do pliku................... 164

Zapisywanie informacji w bazie danych programu Microsoft Access............. 166

Raportowanie portów drukarek........ 172

Identyfikowanie sterowników drukarek................... 177

Instalowanie sterowników drukarek 179

Instalowanie znalezionych na komputerze sterowników drukarki.................... 180

Instalowanie sterowników drukarek, których nie znaleziono na komputerze 182

Podsumowanie....... 184

           7. Bieżące administrowanie komputerami osobistymi........... 185

Utrzymywanie właściwego stanu komputerów osobistych............... 185

Tworzenie spisu dysków................. 185

Zapisywanie informacji o konfiguracji dysków, w bazie danych programu Microsoft Access          189

Praca z partycjami. 193

Dopasowywanie dysków i partycji........................ 195

Praca z dyskami logicznymi......... 198

Monitorowanie stopnia wykorzystania przestrzeni dyskowej......... 203

Rejestrowanie informacji o zajętości przestrzeni dyskowej, w bazie danych.. 207

Monitorowanie czasu życia plików...................... 211

Monitorowanie wydajności................. 214

Korzystanie z klas liczników wydajności............ 215

Identyfikowanie źródeł błędów stronicowania.. 219

Podsumowanie....... 220

           8. Praca z siecią...... 221

Praca z ustawieniami sieci.................. 221

Raportowanie ustawień sieci......... 221

Odczytywanie konfiguracji kart sieciowych...... 226

Filtrowanie tylko właściwości posiadających wartość................. 232

Konfigurowanie ustawień karty sieciowej............... 237

Wykrywanie obecności kilku kart sieciowych... 237

Zapisywanie informacji o kartach sieciowych w arkuszu kalkulacyjnym programu Microsoft Excel            238

Identyfikowanie podłączonych kart sieciowych... 242

Ustawianie statycznego adresu IP 244

Włączanie obsługi protokołu DHCP.................... 249

Konfigurowanie zapory ogniowej systemu Windows........................ 254

Raportowanie ustawień zapory ogniowej........... 254

Konfigurowanie ustawień zapory ogniowej....... 256

Podsumowanie....... 257

           9. Konfigurowanie ustawień pulpitu..................... 259

Problemy związane ustawieniami konfiguracyjnymi pulpitu......... 259

Konfigurowanie wygaszaczy ekranu........................ 259

Prowadzenie inspekcji wygaszaczy ekranu........ 260

Wyświetlanie tylko właściwości posiadających wartość.............. 267

Tworzenie raportów z informacjami o zabezpieczonych wygaszaczach ekranu 271

Zarządzanie opcjami zasilania komputerów osobistych.................. 278

Modyfikowanie schematu zasilania. 284

Podsumowanie....... 290

         10. Rozwiązywanie problemów występujących po zakończeniu wdrożenia 291

Konfigurowanie daty i godziny......... 291

Zdalne konfigurowanie daty i godziny............... 292

Rejestrowanie rezultatów w dzienniku zdarzeń 298

Konfigurowanie źródła czasu............ 303

Korzystanie z polecenia Net Time Command... 304

Sprawdzanie źródła czasu poprzez odpytywanie rejestru systemu.................... 307

Włączanie kont użytkowników.......... 312

Tworzenie lokalnego konta użytkownika................ 317

Tworzenie użytkownika lokalnego....................... 318

Tworzenie lokalnej grupy użytkowników........... 321

Konfigurowanie wygaszacza ekranu........................ 324

Zmienianie nazwy komputera........... 331

Wyłączanie lub ponowne uruchamianie komputera zdalnego........ 334

Podsumowanie....... 338

         11. Zarządzanie danymi użytkowników.............. 339

Praca z kopiami zapasowymi............ 339

Konfigurowanie plików trybu offline....................... 342

Włączenie funkcji plików trybu offline.................... 346

Praca z punktami przywracania systemu................ 354

Odczytywanie ustawień funkcji przywracania systemu............... 355

Wyświetlanie listy dostępnych punktów przywracania systemu 358

Podsumowanie....... 362

         12. Rozwiązywanie problemów związanych z systemem Windows............ 363

Rozwiązywanie problemów związanych z uruchamianiem systemu...................... 363

Sprawdzanie konfiguracji rozruchowej.............. 363

Sprawdzanie konfiguracji usług uruchamianych podczas uruchamiania systemu                366

Wyświetlanie zależności pomiędzy usługami......... 369

Sprawdzanie konfiguracji sterowników urządzeń uruchamianych podczas uruchamiania systemu                375

Analizowanie procesów uruchamianych za pomocą grupy Autostart.............. 379

Analizowanie problemów sprzętowych.................... 383

Rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem sieci 388

Podsumowanie....... 391

         13. Zarządzanie kontami użytkowników domeny ..................... 393

Tworzenie jednostek organizacyjnych..................... 393

Tworzenie kont użytkowników domeny................... 396

Modyfikowanie atrybutów użytkownika.................. 400

Modyfikowanie ogólnych informacji o użytkowniku................... 400

Modyfikowanie atrybutów dostępnych na zakładce Address (Adres)............... 402

Modyfikowanie atrybutów dostępnych na zakładce Profile (Profil)................. 403

Modyfikowanie atrybutów dostępnych na zakładce Telephone 404

Modyfikowanie atrybutów dostępnych na zakładce Organization.................... 405

Modyfikowanie pojedynczych atrybutów użytkowników............ 406

Tworzenie kont użytkowników na podstawie pliku w formacie .csv....................... 409

Ustawianie hasła.. 409

Włączanie konta użytkownika .... 410

Tworzenie grup domenowych............ 411

Dodawanie użytkownika do grupy domenowej...... 414

Dodawanie wielu użytkowników z wieloma atrybutami................... 416

Podsumowanie....... 420

         14. Konfigurowanie usługi klastrowania............. 421

Analizowanie konfiguracji sklastrowanych serwerów...................... 421

Tworzenie raportu z informacjami o konfiguracji klastra........ 428

Tworzenie raportu z informacjami o konfiguracji węzła........... 432

Odpytywanie kilku klas związanych z usługą klastra.................. 437

Zarządzanie węzłami.. 448

Dodawanie i wykluczanie węzłów 448

Usuwanie klastra. 454

Podsumowanie....... 459

         15. Zarządzanie internetowymi usługami informacyjnymi.... 461

Włączanie możliwości zarządzania internetowymi usługami informacyjnymi.. 461

Tworzenie raportu z informacjami o konfiguracji usługi IIS......... 463

Tworzenie raportów z informacjami o konfiguracji witryny.... 463

Tworzenie raportów z informacjami o konfiguracji puli aplikacji.................. 466

Tworzenie raportów z informacjami o wartościach domyślnych puli aplikacji 469

Tworzenie raportów z informacjami o limitach witryny............ 472

Tworzenie listy katalogów wirtualnych.............. 476

Tworzenie nowej witryny webowej... 478

Tworzenie nowej puli aplikacji.......... 484

Uruchamianie i zatrzymywanie witryn webowych 487

Podsumowanie....... 491

         16. Praca z magazynem certyfikatów................... 493

Lokalizowanie certyfikatów w magazynie certyfikatów.................. 493

Wyświetlanie listy certyfikatów... 499

Lokalizowanie wygasłych certyfikatów.............. 503

Identyfikowanie certyfikatów, których ważność wygaśnie wkrótce.................. 508

Zarządzanie certyfikatami................. 513

Inspekcja certyfikatu...................... 513

Importowanie certyfikatu.............. 517

Usuwanie certyfikatów................... 521

Podsumowanie....... 528

         17. Zarządzanie usługami terminalowymi.......... 529

Konfigurowanie instalacji usług terminalowych... 529

Dokumentowanie konfiguracji usług terminalowych................... 529

Wyłączanie możliwości logowania się................ 533

Modyfikowanie właściwości klienta..................... 537

Zarządzanie użytkownikami.............. 542

Włączanie użytkownikom możliwości korzystania z serwera... 544

Konfigurowanie ustawień klienta 548

Podsumowanie....... 560

         18. Konfigurowanie usług sieciowych.................... 561

Tworzenie raportów z informacjami o ustawieniach serwera DNS........................ 561

Konfigurowanie ustawień rejestrowania dla serwera DNS......... 568

Tworzenie raportów z informacjami o wskazówkach dotyczących serwerów głównych     577

Odpytywanie rekordów typu „A” 578

Konfigurowanie ustawień serwera DNS................... 584

Tworzenie raportów z informacjami o strefach DNS........................ 590

Tworzenie stref DNS 593

Zarządzanie serwerami WINS i DHCP.................... 598

Podsumowanie....... 604

         19. Praca z systemem Windows Server 2008 Server Core.... 605

Konfiguracja początkowa................... 605

Podłączanie serwera do domeny.. 606

Konfigurowanie adresu IP............ 614

Konfigurowanie ustawień DNS..... 620

Zmiana nazwy serwera.................. 628

Zarządzanie systemem Windows Server 2008 Server Core............ 634

Monitorowanie serwera................. 635

Odpytywanie dziennika zdarzeń.. 637

Podsumowanie....... 640

          A. Konwencja nazw dla narzędzi typu cmdlet 641

           B. Nazwy dostawców obiektów danych typu ActiveX............. 645

          C. Często zadawane pytania............ 647

          D. Wskazówki dotyczące tworzenia skryptów... 655

Ogólna konstrukcja skryptu............... 655

Funkcje należy umieszczać w skryptach, które je wywołują....... 655

Należy stosować pełne nazwy poleceń typu cmdlet oraz pełne nazwy parametrów                656

Należy używać polecenia Get-Item, przekształcając tekstowe ścieżki do plików we wszechstronne obiekty    657

Ogólna czytelność skryptu.................. 657

Formatowanie kodu. 658

Praca z funkcjami... 660

Tworzenie plików z szablonami... 662

Pisanie funkcji.. 662

Tworzenie i nazywanie zmiennych oraz stałych... 662

           E. Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów...................... 665

powrót
 
Produkty Podobne
Bootstrap 4 dla zaawansowanych. Jak pisać znakomite aplikacje internetowe. Wydanie II
Struktury danych i algorytmy w języku Java. Przewodnik dla początkujących
Praktyczne projekty sieciowe
Kali Linux. Testy penetracyjne. Wydanie III
Microsoft Excel 2019 Krok po kroku
Modularny JavaScript dla zaawansowanych
Język C++. Owoce programowania. Wydanie IX
Microsoft Excel 2019 Formulas and Functions
Machine Learning in Production: Developing and Optimizing Data Science Workflows and Applications
Python for Programmers
Więcej produktów