Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Servery \ Windows Server

Windows Server 2008 Ochrona dostępu do sieci (NAP) Język: 1

9788375410242

Cena Brutto: 92.40

Cena netto: 88.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Joseph Davies and Tony Northrup with the Microsoft Networking Team
Liczba_stron 994
Wydawnictwo Microsoft Press
Oprawa miękka
Data_Wydania 2008-07-01
Poziom Dla zaawansowanych

Windows Server® 2008 Ochrona dostępu do sieci (NAP)
Rozstrzygające źródło wiedzy dla wdrażania i obsługi rozwiązań sieciowych – prosto ze źródła

Pogłębiony i wyczerpujący podręcznik, zawierający informacje niezbędne do wdrożenia i administrowania technikami sieciowymi i ochroną sieci oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows Server 2008. Dzięki krytycznemu spojrzeniu dwóch wiodących autorów w zakresie sieci i zabezpieczeń oraz ekspertów z Microsoft Networking Team Czytelnik otrzymuje autorytatywne źródło wiedzy – wprost od tych, którzy najlepiej znają te techniki.

Dowiedz się, jak:

  • Zaprojektować sieć opartą na IPv4, uwzględniając przyszłe potrzeby, w tym wdrożenie protokołu IPv6.
  • Zbudować infrastrukturę adresowania i przepływu pakietów.
  • Zastosować najlepsze rozwiązania przy konfigurowaniu usług DHCP, DNS, oraz WINS.
  • Zarządzać wydajnością sieci przy użyciu QoS i technik gwarantujących skalowalność.
  • Wdrażać infrastrukturę dostępu do sieci z wykorzystaniem Active ¬Directory®, PKI, zasad grupy i serwerów RADIUS.
  • Zapewnić obsługę chronionych sieci bezprzewodowych, przełączników uwierzytelniających i połączeń VPN.
  • Skonfigurować wymuszanie IPsec, 802.1X, VPN oraz DHCP dla NAP i zagwarantować stałą zgodność w przyszłości.

Dysk CD zawiera następujące pozycje w formacie eBook (w języku angielskim):

  • TCP/IP Fundamentals for Microsoft® Windows®
  • Understanding IPv6, Second Edition
  • W pełni przeszukiwalną wersję tej książki.

O autorach:

         Joseph Davies jest wielokrotnie nagradzanym autorem książek i wykładowcą z 15-letnim doświadczeniem w zakresie rozwiązań sieciowych, stosu protokołów TCP/IP oraz technik zabezpieczeń. Wśród tytułów jego autorstwa wymienić można Understanding IPv6, Second Edition oraz Windows Server 2008: Protokoły i usługi TCP/IP. Jest także autorem comiesięcznego felietonu o nazwie „The Cable Guy” w biuletynie TechNET.

         Ekspert w zakresie sieci i zabezpieczeń, Tony Northrup, jest współautorem takich pozycji, jak Microsoft Resource Kit dla systemów Windows Vista® i Windows Server 2003, a także licznych artykułów, analiz technicznych i podręczników certyfikacyjnych. Uzyskał tytuł Microsoft MVP (Most Valued Person) w zakresie Windows Networking.
Microsoft Networking Team projektuje i rozwija technologie sieciowe dla systemów operacyjnych Windows.

Podziękowania...................................................................................... xvii

Wprowadzenie........................................................................................ xix

Konwencje wykorzystane w książce........................................................ xx

Wskazówki dla Czytelnika.................................................................... xx

O zawartości płyty CD............................................................................ xxi

Wymagania systemowe.......................................................................... xxii

Pomoc techniczna................................................................................. xxii

Część I Infrastruktura adresowania i przepływu pakietów

           1. Protokół IPv4.......................................................................................... 3

Pojęcia................................................................................................... 3

Warstwy sieciowe............................................................................... 3

Adresowanie protokołu IPv4................................................................. 4

Prywatne adresy protokołu IPv4........................................................... 6

Mechanizm automatycznego nadawania prywatnych adresów IP (APIPA) 8

Adresy rozgłoszeniowe........................................................................ 8

Translacja adresów sieciowych........................................................... 10

Adresowanie w warstwie 2 i w warstwie 3............................................ 12

Protokoły warstwy 4: UDP i TCP........................................................... 13

Czynniki wymagające uwzględnienia podczas planowania i projektowania 14

Projektowanie połączenia z siecią Internet.......................................... 14

Tworzenie schematu adresowania protokołu IPv4................................ 15

Planowanie adresów hostów............................................................... 17

Korzystanie z tuneli VPN..................................................................... 17

Planowanie nadmiarowości................................................................. 19

Korzystanie z komputerów z kilkoma połączeniami sieciowymi......... 20

Kroki procesu wdrożenia......................................................................... 21

Ręczne konfigurowanie klientów pracujących z protokołem IPv4....... 21

Konfigurowanie sposobu zachowywania się klienta w sytuacji braku dostępnego serwera DHCP 22

Dodawanie nowych tras do tabeli tras.................................................. 22

Bieżące zadania administracyjne............................................................ 23

Rozwiązywanie problemów..................................................................... 23

ARP..................................................................................................... 23

Ipconfig............................................................................................... 24

Netstat................................................................................................. 25

PathPing............................................................................................. 26

Monitor wydajności............................................................................. 27

Ping.................................................................................................... 28

Menedżer zadań.................................................................................. 29

Diagnostyka sieci systemu Windows Network Diagnostics.................. 29

Podsumowanie rozdziału....................................................................... 30

Informacje dodatkowe............................................................................. 30

           2. Protokół IPv6........................................................................................ 31

Pojęcia.................................................................................................... 31

żnice pomiędzy protokołami IPv4 i IPv6........................................ 32

Adresowanie protokołu IPv6............................................................... 34

Automatyczna konfiguracja protokołu IPv6......................................... 40

DHCPv6............................................................................................... 42

Wykrywanie sąsiadów......................................................................... 42

Zabezpieczenia protokołu IPv6........................................................... 43

Technologie wspomagające przechodzenie do protokołu IPv6........... 43

Czynniki wymagające uwzględnienia podczas planowania i projektowania 51

Migracja do protokołu IPv6................................................................. 51

Uzyskiwanie adresów IPv6................................................................... 52

Planowanie aktualizacji infrastruktury sieciowej.................................. 52

Planowanie wykorzystania technologii wspierających przechodzenie do protokołu IPv6 54

Kroki procesu wdrożenia......................................................................... 55

Wyłączanie protokołu IPv6................................................................. 55

Ręczne konfigurowanie protokołu IPv6............................................... 56

Konfigurowanie protokołu IPv6 za pomocą skryptu............................ 57

Włączanie obsługi technologii ISATAP.............................................. 57

Włączanie obsługi technologii Teredo............................................... 60

Konfigurowanie komputera jako routera protokołu IPv6...................... 61

Bieżące zadania administracyjne............................................................ 65

Rozwiązywanie problemów..................................................................... 65

Netsh................................................................................................... 65

Ipconfig............................................................................................... 66

Nslookup............................................................................................. 67

Rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem technologii Teredo  68

Podsumowanie rozdziału....................................................................... 69

Informacje dodatkowe............................................................................. 69

           3. Protokół DHCP..................................................................................... 71

Pojęcia.................................................................................................... 71

Proces przydzielania adresu przez serwer DHCP................................. 71

Cykl życia klienta DHCP...................................................................... 73

Czynniki wymagające uwzględnienia podczas planowania i projektowania 73

Serwery DHCP..................................................................................... 74

Agenci przekazywania DHCP............................................................... 75

Czas trwania dzierżawy DHCP............................................................. 76

Projektowanie zakresów...................................................................... 77

Łączenie serwerów DHCP w klastry..................................................... 78

Dynamiczny system DNS..................................................................... 78

Kroki procesu wdrożenia......................................................................... 79

Serwery DHCP..................................................................................... 79

Agenci przekazywania DHCP............................................................... 89

Konfiguracja klienta protokołu DHCP.................................................. 90

Bieżące zadania administracyjne............................................................ 91

Monitorowanie serwerów DHCP........................................................... 92

Ręczne archiwizowanie i odtwarzanie serwera DHCP.......................... 93

Rozwiązywanie problemów..................................................................... 94

Rozwiązywanie problemów związanych z klientami protokołu DHCP. 95

Rozwiązywanie problemów związanych z serwerami DHCP................ 95

Używanie funkcji rejestrowania inspekcji do analizy zachowania serwera DHCP   96

Podsumowanie rozdziału....................................................................... 97

Informacje dodatkowe............................................................................. 97

           4. Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi 99

Pojęcia.................................................................................................... 99

Filtrowanie pakietów za pomocą zapory ogniowej systemu Windows 100

Ochrona przesyłanych w sieci danych za pomocą protokołu IPsec.. 100

Czynniki wymagające uwzględnienia podczas planowania i projektowania 106

Planowanie zasad zapory ogniowej systemu Windows...................... 107

Ochrona komunikacji za pomocą protokołu IPsec............................ 109

Kroki procesu wdrożenia....................................................................... 117

Konfigurowanie ustawień zapory ogniowej za pomocą zasad grupy.. 117

Reguły zabezpieczeń połączeń IPsec............................................... 125

Bieżące zadania administracyjne........................................................... 130

Rozwiązywanie problemów................................................................... 132

Funkcja rejestrowania zapory ogniowej systemu Windows................ 133

Monitorowanie skojarzeń zabezpieczeń protokołu IPsec................... 136

Korzystanie z monitora sieci.............................................................. 136

Podsumowanie rozdziału...................................................................... 137

Informacje dodatkowe............................................................................ 137

           5. Zarządzanie mechanizmem QoS przy użyciu zasad grupy.......... 139

Pojęcia.................................................................................................. 139

Przyczyny problemów z wydajnością sieci........................................ 139

W czym może pomóc stosowanie mechanizmu QoS......................... 141

Mechanizm QoS dla ruchu wychodzącego........................................ 142

Mechanizm QoS dla ruchu przychodzącego...................................... 145

Implementacja mechanizmu QoS...................................................... 145

Czynniki wymagające uwzględnienia podczas planowania i projektowania 146

Określanie celów stosowania mechanizmu QoS................................ 146

Planowanie wartości kodów DSCP.................................................... 146

Planowanie dławienia ruchu............................................................. 149

Wymagania sprzętowe i programowe................................................ 150

Planowanie obiektów zasad grupy oraz zasad QoS........................... 151

Zasady QoS dla komputerów mobilnych pracujących z systemem Windows Vista           152

Kroki procesu wdrożenia....................................................................... 153

Sposób konfigurowania mechanizmów QoS za pomocą ustawień zasad grupy    153

Konfigurowanie ogólnosystemowych ustawień QoS.......................... 157

Bieżące zadania administracyjne........................................................... 159

Usuwanie zasad QoS......................................................................... 159

Edycja zasad QoS.............................................................................. 160

Monitorowanie działania mechanizmu QoS...................................... 160

Rozwiązywanie problemów................................................................... 163

Analizowanie zasad QoS................................................................... 163

Sprawdzanie zachowywania w sieci kodów DSCP............................. 166

Izolowanie przyczyn problemów z wydajnością sieci........................ 167

Podsumowanie rozdziału...................................................................... 168

Informacje dodatkowe............................................................................ 169

           6. Budowanie skalowalnych sieci........................................................ 171

Pojęcia.................................................................................................. 171

TCP Chimney Offload........................................................................ 172

Receive-Side Scaling (Skalowanie po stronie odbierającej)............... 174

NetDMA.............................................................................................. 176

IPsec Offload..................................................................................... 177

Czynniki wymagające uwzględnienia podczas planowania i projektowania 178

Ocenianie skalowalnych technologii sieciowych................................ 178

Testy obciążeniowe serwerów........................................................... 180

Monitorowanie wydajności serwera................................................... 181

Kroki procesu wdrożenia....................................................................... 184

Konfigurowanie technologii TCP Chimney Offload............................ 184

Konfigurowanie technologii Receive-Side Scaling............................. 184

Konfigurowanie technologii NetDMA.................................................. 185

Konfigurowanie technologii IPsec Offload......................................... 185

Bieżące zadania administracyjne........................................................... 186

Rozwiązywanie problemów................................................................... 186

Rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem technologii TCP Chimney Offload   187

Rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem technologii IPsec Offload    188

Podsumowanie rozdziału...................................................................... 189

Informacje dodatkowe............................................................................ 189

Część II................................................. Infrastruktura rozwiązywania nazw

           7. Usługa DNS......................................................................................... 193

Pojęcia.................................................................................................. 193

Hierarchia systemu DNS.................................................................... 193

Strefy systemu DNS........................................................................... 194

Rekordy systemu DNS....................................................................... 194

Dynamiczne aktualizacje DNS............................................................ 195

Tłumaczenie nazw przez system DNS............................................... 196

Czynniki wymagające uwzględnienia podczas planowania i projektowania 197

Strefy DNS......................................................................................... 198

Rozmieszczenie serwerów DNS......................................................... 199

Replikacja stref DNS.......................................................................... 201

Zabezpieczenia systemu DNS............................................................ 202

Strefa GlobalNames........................................................................... 204

Kroki procesu wdrożenia....................................................................... 205

Konfigurowanie serwera DNS............................................................. 205

Konfigurowanie serwera DHCP.......................................................... 217

Konfigurowanie klientów usługi DNS................................................ 219

Konfigurowanie nadmiarowych serwerów DNS.................................. 220

Bieżące zadania administracyjne........................................................... 221

Dodawanie zasobów rekordów........................................................... 221

Administrowanie strefami.................................................................. 222

Automatyczne monitorowanie............................................................ 222

Promowanie strefy pomocniczej na strefą podstawową..................... 225

Rozwiązywanie problemów................................................................... 226

Dzienniki zdarzeń.............................................................................. 226

Korzystanie z programu Nslookup..................................................... 227

Rejestrowanie w trybie Debug po stronie serwera.............................. 229

Korzystanie z programu DNSLint....................................................... 230

Korzystanie z programu DCDiag........................................................ 231

Korzystanie z monitora sieci.............................................................. 233

Podsumowanie rozdziału...................................................................... 233

Informacje dodatkowe............................................................................ 234

           8. Usługa WINS....................................................................................... 235

Pojęcia.................................................................................................. 235

Historia.............................................................................................. 235

Nazwy systemu NetBIOS.................................................................... 236

Tłumaczenie nazw przez usługę WINS............................................. 237

Rejestracje klientów WINS................................................................. 238

Czynniki wymagające uwzględnienia podczas planowania i projektowania 239

Rozmieszczenie serwerów WINS....................................................... 239

Replikacja WINS................................................................................ 240

Kroki procesu wdrożenia....................................................................... 242

Konfigurowanie serwera WINS........................................................... 242

Konfigurowanie replikacji WINS......................................................... 242

Konfigurowanie klientów usługi WINS.............................................. 243

Bieżące zadania administracyjne........................................................... 245

Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych serwera WINS ............... 246

Kompaktowanie bazy danych serwera WINS...................................... 246

Sprawdzanie spójności bazy danych................................................. 247

Monitorowanie serwera WINS............................................................ 248

Dodawanie statycznych rekordów WINS............................................. 249

Usuwanie rekordów WINS.................................................................. 251

Rozwiązywanie problemów................................................................... 252

Rozwiązywanie problemów związanych z serwerami WINS............... 252

Rozwiązywanie problemów związanych z klientami serwera WINS.... 254

Podsumowanie rozdziału...................................................................... 258

Informacje dodatkowe............................................................................ 258

Część III....................................................... Infrastruktura dostępu do sieci

           9. Infrastruktura uwierzytelniania........................................................ 261

Pojęcia.................................................................................................. 261

Usługa katalogowa domeny Active Directory..................................... 261

Infrastruktura klucza publicznego...................................................... 265

Zasady grupy..................................................................................... 271

RADIUS.............................................................................................. 275

Czynniki wymagające uwzględnienia podczas planowania i projektowania 280

Usługa katalogowa Active Directory.................................................. 281

Infrastruktura PKI............................................................................... 282

Zasady grupy..................................................................................... 284

Serwer RADIUS.................................................................................. 285

Kroki procesu wdrożenia....................................................................... 295

Wdrażanie usługi katalogowej Active Directory................................. 295

Wdrażanie infrastruktury PKI............................................................. 296

Zasady grupy..................................................................................... 306

Serwery RADIUS ............................................................................... 307

Stosowanie serwerów proxy protokołu RADIUS do uwierzytelniania pomiędzy domenami          316

Stosowanie serwerów proxy protokołu RADIUS do skalowania infrastruktury uwierzytelniania    324

Bieżące zadania administracyjne........................................................... 329

Usługa Active Directory..................................................................... 329

Infrastruktura PKI............................................................................... 330

Zasady grupy..................................................................................... 330

Serwery RADIUS................................................................................ 330

Narzędzia służące do rozwiązywania problemów................................. 332

Usługa Active Directory..................................................................... 332

Infrastruktura PKI............................................................................... 332

Zasady grupy..................................................................................... 333

Serwery RADIUS................................................................................ 333

Podsumowanie rozdziału...................................................................... 335

Informacje dodatkowe............................................................................ 335

         10. Sieci bezprzewodowe IEEE 802.11.................................................. 339

Pojęcia.................................................................................................. 339

Obsługa standardów IEEE 802.11...................................................... 340

Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej............................................... 343

Składniki bezprzewodowych sieci typu 802.11.................................. 349

Czynniki wymagające uwzględnienia podczas planowania i projektowania 350

Technologie zabezpieczeń bezprzewodowych................................... 350

Tryby uwierzytelniania bezprzewodowego......................................... 353

Infrastruktura sieci intranetowej......................................................... 354

Rozmieszczenie bezprzewodowych punktów dostępowych............... 356

Infrastruktura uwierzytelniania........................................................... 361

Klienci bezprzewodowi...................................................................... 363

Infrastruktura PKI............................................................................... 376

Narzucanie 802.1X i platforma NAP.................................................... 380

Wdrażanie chronionego dostępu do sieci bezprzewodowej................... 380

Wdrażanie certyfikatów...................................................................... 381

Konfigurowanie kont i grup usługi katalogowej Active Directory....... 383

Konfigurowanie serwerów NPS.......................................................... 383

Wdrażanie bezprzewodowych punktów dostępowych........................ 385

Konfigurowanie klientów bezprzewodowych...................................... 389

Bieżące zadania administracyjne........................................................... 396

Zarządzanie kontami użytkowników i komputerów............................ 396

Zarządzanie bezprzewodowymi punktami dostępowymi................... 396

Aktualizowanie profili bezprzewodowych w formacie XML................ 397

Rozwiązywanie problemów................................................................... 398

Narzędzia systemu Windows służące do rozwiązywania problemów związanych z sieciami bezprzewodowymi......................................................................... 398

Rozwiązywanie problemów na bezprzewodowym kliencie z systemem Windows 407

Rozwiązywanie problemów związanych z bezprzewodowymi punktami dostępowymi     409

Rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury uwierzytelniania        415

Podsumowanie rozdziału...................................................................... 422

Informacje dodatkowe............................................................................ 422

         11. Uwierzytelnianie IEEE 802.1X w sieciach przewodowych............ 425

Pojęcia.................................................................................................. 425

Składniki przewodowej sieci z uwierzytelnianiem 802.1X.................. 426

Czynniki wymagające uwzględnienia podczas planowania i projektowania 427

Metody uwierzytelniania połączeń przewodowych............................ 427

Tryby uwierzytelniania połączeń przewodowych............................... 431

Infrastruktura uwierzytelniania........................................................... 433

Klienci przewodowi........................................................................... 434

Infrastruktura PKI............................................................................... 441

Narzucanie 802.1X i platforma NAP.................................................... 444

Wdrażanie dostępu do sieci przewodowej z uwierzytelnianiem 802.1X.. 445

Wdrażanie certyfikatów...................................................................... 445

Konfigurowanie kont i grup usługi katalogowej Active Directory....... 448

Konfigurowanie serwerów NPS.......................................................... 448

Konfigurowanie przełączników sieciowych z obsługą standardu 802.1X 450

Konfigurowanie klientów przewodowych........................................... 452

Bieżące zadania administracyjne........................................................... 456

Zarządzanie kontami użytkowników i komputerów............................ 456

Zarządzanie przełącznikami sieciowymi z obsługą standardu 802.1X 457

Aktualizowanie profili przewodowych w formacie XML...................... 457

Rozwiązywanie problemów................................................................... 458

Narzędzia systemu Windows, służące do rozwiązywania problemów związanych z sieciami przewodowymi...................................................................................................... 458

Rozwiązywanie problemów na przewodowym kliencie z systemem Windows       464

Rozwiązywanie problemów związanych z przełącznikami sieciowymi, obsługującymi standard 802.1X 466

Rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury uwierzytelniania        470

Podsumowanie rozdziału...................................................................... 477

Informacje dodatkowe............................................................................ 478

         12. Zdalny dostęp poprzez połączenia VPN......................................... 481

Pojęcia.................................................................................................. 481

Składniki opartego na systemie Windows, zdalnego dostępu za pośrednictwem połączeń VPN 484

Czynniki wymagające uwzględnienia podczas planowania i projektowania 486

Protokoły połączeń VPN.................................................................. 486

Metody uwierzytelniania.................................................................... 491

Serwery VPN...................................................................................... 494

Infrastruktura sieci Internet ............................................................... 498

Infrastruktura sieci Intranet................................................................ 500

Jednoczesność dostępu dla klientów VPN do sieci Internet oraz do sieci intranetowej     505

Infrastruktura uwierzytelniania........................................................... 507

Klienci VPN....................................................................................... 509

Infrastruktura PKI............................................................................... 513

Narzucanie VPN i platforma NAP....................................................... 518

Dodatkowe kwestie związane z bezpieczeństwem.................................. 518

Silne szyfrowanie łącza.................................................................... 519

Filtrowanie pakietów połączenia VPN na serwerze VPN.................... 519

Filtrowanie przez zaporę ogniową pakietów połączeń VPN.............. 519

Wykorzystywanie serwerów VPN do różnych celów........................... 532

Blokowanie ruchu trasowanego przez klientów VPN.......................... 534

Jednoczesność dostępu.................................................................... 535

Nieużywane protokoły VPN............................................................... 536

Wdrażanie zdalnego dostępu do sieci opartego na połączeniach VPN. 536

Wdrażanie certyfikatów...................................................................... 536

Konfigurowanie infrastruktury dostępu do sieci Internet.................... 541

Konfigurowanie kont użytkowników i grup usługi katalogowej Active Directory   542

Konfigurowanie serwerów RADIUS.................................................... 542

Wdrażanie serwerów VPN.................................................................. 544

Konfigurowanie infrastruktury sieci intranetowej............................... 549

Wdrażanie klientów VPN.................................................................... 552

Bieżące zadania administracyjne........................................................... 559

Zarządzanie kontami użytkowników.................................................. 559

Zarządzanie serwerami VPN.............................................................. 559

Aktualizowanie profili menedżera połączeń...................................... 562

Rozwiązywanie problemów................................................................... 562

Narzędzia służące do rozwiązywania problemów............................. 562

Rozwiązywanie problemów związanych ze zdalnym dostępem za pomocą połączeń VPN          567

Podsumowanie rozdziału...................................................................... 575

Informacje dodatkowe............................................................................ 575

         13. Połączenia VPN pomiędzy lokalizacjami......................................... 577

Pojęcia.................................................................................................. 577

Omówienie funkcji trasowania z wybieraniem numeru na żądanie.... 578

Składniki opartych na systemie Windows połączeń VPN pomiędzy dwiema lokalizacjami          584

Czynniki wymagające uwzględnienia podczas planowania i projektowania 585

Protokoły VPN.................................................................................. 585

Metody uwierzytelniania.................................................................... 588

Routery VPN...................................................................................... 592

Infrastruktura sieci Internet ............................................................... 597

Infrastruktura wewnętrznej sieci w łączonych lokalizacjach.............. 600

Infrastruktura uwierzytelniania........................................................... 603

Infrastruktura PKI............................................................................... 605

Wdrażanie połączeń VPN pomiędzy lokalizacjami................................ 609

Wdrażanie certyfikatów...................................................................... 609

Konfigurowanie infrastruktury dostępu do sieci Internet.................... 614

Konfigurowanie kont użytkowników i grup usługi katalogowej Active Directory   615

Konfigurowanie serwerów RADIUS.................................................... 616

Wdrażanie routerów odbierających.................................................... 618

Wdrażanie routerów wywołujących................................................... 625

Konfigurowanie infrastruktury sieci wewnętrznej............................... 632

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej znajdującej się pomiędzy lokalizacjami 635

Bieżące zadania administracyjne........................................................... 637

Zarządzanie kontami użytkowników.................................................. 637

Zarządzanie routerami VPN............................................................... 638

Rozwiązywanie problemów................................................................... 640

Narzędzia służące do rozwiązywania problemów............................. 640

Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniami VPN łączącymi dwie lokalizacje           641

Podsumowanie rozdziału...................................................................... 651

Informacje dodatkowe............................................................................ 652

Część IV..................................... Infrastruktura ochrony dostępu do sieci

         14. Omówienie mechanizmu ochrony dostępu do sieci...................... 657

Potrzeba stosowania ochrony dostępu do sieci..................................... 657

Złośliwe oprogramowanie i jego wpływ na stosowanie komputerów w przedsiębiorstwie           657

Ochrona przez złośliwym oprogramowaniem w sieciach korporacyjnych            659

Rola platformy NAP........................................................................... 664

Korzyści biznesowe ze stosowania platformy NAP............................ 667

Składniki platformy NAP....................................................................... 668

Agenci kondycji systemu oraz składniki weryfikujące kondycję systemu 671

Klienci i serwery narzucania.............................................................. 672

Serwery NPS...................................................................................... 672

Metody narzucania................................................................................. 673

Narzucanie IPsec............................................................................... 674

Narzucanie 802.1X............................................................................. 674

Narzucanie VPN................................................................................. 675

Narzucanie DHCP............................................................................... 675

Sposób działania platformy NAP........................................................... 676

Sposób działania narzucania IPsec................................................... 677

Sposób działania narzucania 802.1X................................................. 678

Sposób działania narzucania VPN.................................................... 679

Sposób działania narzucania DHCP.................................................. 680

Podsumowanie rozdziału...................................................................... 682

Informacje dodatkowe............................................................................ 682

         15. Przygotowanie mechanizmów ochrony dostępu do sieci............ 685

Ocena aktualnej infrastruktury sieciowej................................................ 685

Komputery intranetowe...................................................................... 686

Pomocnicza infrastruktura sieciowa.................................................. 688

Serwery zasad kondycji NAP................................................................. 690

Czynniki wymagające uwzględnienia podczas planowania i projektowania          690

Kroki procesu wdrożenia................................................................... 693

Bieżące zadania administracyjne....................................................... 694

Konfiguracja zasad wymogów kondycji................................................. 695

Składniki zasad wymogów kondycji.................................................. 695

Sposób przeprowadzania oceny kondycji klienta NAP....................... 704

Czynniki wymagające uwzględnienia podczas planowania i projektowania zasad wymogów kondycji     709

Serwery naprawcze................................................................................ 710

Serwery naprawcze a metody narzucania NAP................................... 712

Czynniki wymagające uwzględnienia w procesie planowania i projektowania serwerów naprawczych     713

Podsumowanie rozdziału...................................................................... 714

Informacje dodatkowe............................................................................ 715

         16. Narzucanie IPsec................................................................................ 717

Omówienie metod narzucania IPsec...................................................... 717

Sieci logiczne tworzone przez metody narzucania IPsec................... 719

Procesy zachodzące podczas inicjowania komunikacji objętej metodami narzucania IPSec        720

Reguły zabezpieczeń połączeń dla metod narzucania IPsec............ 723

Czynniki wymagające uwzględnienia podczas planowania i projektowania 726

Usługa katalogowa Active Directory.................................................. 726

Infrastruktura PKI............................................................................... 727

Urzędy rejestrowania kondycji........................................................... 734

Zasady protokołu IPsec..................................................................... 742

Klienci NAP....................................................................................... 743

Wdrażanie metod narzucania IPSec....................................................... 744

Konfigurowanie usługi Active Directory............................................ 745

Konfigurowanie infrastruktury PKI..................................................... 745

Konfigurowanie urzędów rejestrowania kondycji............................... 750

Konfigurowanie serwerów zasad kondycji NAP.................................. 758

Konfigurowanie serwerów naprawczych w sieci granicznej............... 763

Konfigurowanie klientów NAP............................................................ 763

Punkt kontrolny dla procesu wdrażania metod narzucania IPsec w trybie raportowania   767

Konfigurowanie i stosowanie zasad protokołu IPsec......................... 768

Bieżące zadania administracyjne........................................................... 775

Dodawanie nowego klienta NAP......................................................... 776

Dodawanie nowych agentów SHA oraz nowych modułów SHV......... 776

Zarządzanie urzędami certyfikacji platformy NAP.............................. 776

Zarządzanie urzędami rejestrowania kondycji................................... 778

Rozwiązywanie problemów................................................................... 780

Narzędzia służące do rozwiązywania problemów............................. 780

Rozwiązywanie problemów związanych z metodami narzucania IPSec 784

Podsumowanie rozdziału...................................................................... 792

Informacje dodatkowe............................................................................ 792

         17. Narzucanie 802.1X.............................................................................. 795

Omówienie metod narzucania 802.1X.................................................... 795

Stosowanie list ACL........................................................................... 798

Stosowanie sieci VLAN...................................................................... 800

Czynniki wymagające uwzględnienia podczas planowania i projektowania 801

Grupa zabezpieczeń dla wykluczania NAP......................................... 801

Metody uwierzytelniania 802.1X......................................................... 801

Typ narzucania 802.1X....................................................................... 802

Punkty dostępowe 802.1X.................................................................. 802

Klienci NAP....................................................................................... 803

Wdrażanie metod narzucania 802.1X..................................................... 805

Konfigurowanie usługi Active Directory............................................ 806

Konfigurowanie metody uwierzytelniania opartej na protokole PEAP 806

Konfigurowanie punktów dostępowych 802.1X.................................. 808

Konfigurowanie serwerów naprawczych w sieci z ograniczeniami..... 809

Konfigurowanie serwerów zasad kondycji NAP.................................. 809

Konfigurowanie klientów NAP............................................................ 819

Punkt kontrolny dla procesu wdrażania metod narzucania 802.1X w trybie raportowania  823

Testowanie ograniczania dostępu do sieci........................................ 823

Konfigurowanie zasad sieci dla niezgodnych klientów NAP do pracy w trybie odroczonego narzucania   825

Konfigurowanie zasady sieciowej do pracy w trybie narzucania........ 826

Bieżące zadania administracyjne........................................................... 828

Dodawanie nowego klienta NAP......................................................... 828

Dodawanie nowych agentów SHA oraz nowych modułów SHV......... 828

Zarządzanie punktami dostępowymi 802.1X...................................... 829

Rozwiązywanie problemów................................................................... 829

Narzędzia służące do rozwiązywania problemów............................. 829

Rozwiązywanie problemów związanych z metodami narzucania 802.1X 832

Podsumowanie rozdziału...................................................................... 836

Informacje dodatkowe............................................................................ 836

         18. Narzucanie VPN................................................................................. 839

Omówienie metod narzucania VPN........................................................ 839

Czynniki wymagające uwzględnienia podczas planowania i projektowania 843

Stosowanie składnika Network Access Quarantine Control............... 843

Grupa zabezpieczeń dla wykluczania NAP......................................... 845

Rodzaje filtrowania pakietów............................................................. 845

Metody uwierzytelniania połączeń VPN............................................. 846

Serwery VPN...................................................................................... 847

Klienci NAP....................................................................................... 847

Wdrażanie metod narzucania VPN......................................................... 850

Konfigurowanie usługi Active Directory............................................ 851

Konfigurowanie serwerów VPN.......................................................... 851

Konfigurowanie metody uwierzytelniania opartej na protokole PEAP 852

Konfigurowanie serwerów naprawczych............................................ 852

Konfigurowanie serwerów zasad kondycji NAP.................................. 853

Konfigurowanie klientów NAP............................................................ 861

Punkt kontrolny dla procesu wdrażania metod narzucania VPN w trybie raportowania     864

Testowanie ograniczania dostępu do sieci........................................ 864

Konfigurowanie trybu odroczonego narzucania ................................ 866

Konfigurowanie zasady sieciowej do pracy w trybie narzucania........ 867

Bieżące zadania administracyjne........................................................... 869

Dodawanie nowego klienta NAP......................................................... 869

Dodawanie nowych agentów SHA oraz nowych modułów SHV......... 869

Rozwiązywanie problemów................................................................... 870

Narzędzia służące do rozwiązywania problemów............................. 870

Rozwiązywanie problemów związanych z metodami narzucania VPN 873

Podsumowanie rozdziału...................................................................... 877

Informacje dodatkowe............................................................................ 877

         19. Narzucanie DHCP.............................................................................. 879

Omówienie metod narzucania DHCP...................................................... 879

Czynniki wymagające uwzględnienia podczas planowania i projektowania 882

Grupa zabezpieczeń dla wykluczania NAP......................................... 882

Serwery DHCP................................................................................... 883

Serwery zasad kondycji NAP............................................................. 884

Zasady wymogów kondycji dla określonych zakresów DHCP............ 884

Opcje DHCP dla klientów NAP........................................................... 885

Sposób zachowywania się metod narzucania DHCP w przypadku braku dostępności serwera zasad kondycji NAP................................................................................. 885

Klienci NAP....................................................................................... 885

Wdrażanie metod narzucania DHCP....................................................... 887

Konfigurowanie serwerów naprawczych............................................ 887

Konfigurowanie serwerów zasad kondycji NAP.................................. 888

Konfigurowanie klientów NAP............................................................ 893

Konfigurowanie serwerów DHCP........................................................ 895

Punkt kontrolny dla procesu wdrażania metod narzucania DHCP w trybie raportowania   900

Testowanie ograniczania dostępu do sieci........................................ 901

Konfigurowanie trybu odroczonego narzucania ................................ 903

Konfigurowanie zasady sieciowej do pracy w trybie narzucania........ 903

Bieżące zadania administracyjne........................................................... 905

Dodawanie nowego klienta NAP......................................................... 905

Dodawanie nowych agentów SHA oraz nowych modułów SHV......... 905

Rozwiązywanie problemów................................................................... 906

Narzędzia służące do rozwiązywania problemów............................. 906

Rozwiązywanie problemów związanych z metodami narzucania DHCP 909

Podsumowanie rozdziału...................................................................... 912

Informacje dodatkowe............................................................................ 913

               Indeks.................................................................................................. 931

powrót
 
Produkty Podobne
Windows Server 2019 dla profesjonalistów. Wydanie II
Windows Server 2019 Inside Out PL
Tajniki Windows Server 2016
Exam Ref 70-745 Implementing a Software-Definidyn DataCenter
Windows Server 2016 Inside Out PL
Windows Server 2016 Unleashed (includes Content Update Program)
MCSA Windows Server 2016 Cert Guide Library (Exams 70-740, 70-741, and 70-742)
Zestaw Szkoleniowy (Egzaminy 70-740, 70-741, 70-742, 70-744): Windows Server 2016
MCSA 70-742 Cert Guide: Identity with Windows Server
MCSA 70-741 Cert Guide: Networking with Windows Server 2016
Więcej produktów