Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Bazy danych \ SQL Server

Wprowadzenie do SQL. Jak generować, pobierać i obsługiwać dane. Wydanie III Język: 1

978-83-283-7779-0

Cena Brutto: 79.00

Cena netto: 75.24

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Alan Beaulieu
Liczba_stron 360
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2021-07-22

SQL jest idealnym narzędziem do pracy z danymi. Mimo upływu lat jego znaczenie nie maleje, a sam język wciąż jest unowocześniany i rozwijany. Dziś szczególnie przydają się jego ogromne możliwości w zakresie przetwarzania danych. Co ciekawe, SQL pozwala również na stosowanie technik służących do zarządzania ogromnymi zbiorami informacji czy korzystanie z nierelacyjnych baz danych. Osoba, która obok Pythona czy R radzi sobie z SQL i potrafi z morza danych wyodrębnić użyteczne informacje, jest wyjątkowo cennym pracownikiem.


To przystępny podręcznik, dzięki któremu programiści szybko opanują podstawy SQL - nauczą się tworzenia aplikacji bazodanowych, przeprowadzania zadań administracyjnych oraz generowania raportów. Ujęto tu takie zagadnienia jak zapytania SELECT, filtrowanie danych oraz ich konwersja, grupowanie i agregacja. Znalazło się tutaj także wprowadzenie do transakcji, przedstawiono też zasady tworzenia widoków, złączeń i ograniczeń. To wydanie zostało uzupełnione omówieniem funkcji analitycznych, strategii pracy z ogromnymi bazami danych oraz zagadnień związanych z big data. W każdym rozdziale zaprezentowano kluczowe koncepcje SQL, które dodatkowo wyjaśniono na podstawie wielu dokładnie omówionych przykładów. Ćwiczenia zamieszczone na końcu poszczególnych rozdziałów pomogą w sprawdzeniu i utrwaleniu zdobytej wiedzy.


Dzięki książce:

 • opanujesz podstawy języka SQL i ważniejszych funkcji zaawansowanych
 • zaczniesz pisać zapytania SQL
 • nauczysz się tworzyć obiekty bazy danych
 • poznasz sposoby współdziałania zbiorów danych i zapytań
 • dowiesz się, jak konwertować i przetwarzać dane za pomocą funkcji wbudowanych SQL

SQL. Znajdź cenne informacje w oceanie danych!

  • Wprowadzenie
   • Dlaczego warto poznać SQL?
   • Dla kogo jest przeznaczona ta książka?
   • Struktura książki
   • Konwencje zastosowane w książce
   • Użycie przykładowych kodów
   • Podziękowania
  • Rozdział 1. Krótkie wprowadzenie
   • Wprowadzenie do baz danych
    • Nierelacyjne systemy baz danych
    • Model relacyjny
    • Wybrana terminologia
   • Co to jest SQL?
    • Klasy zapytań SQL
    • SQL język nieproceduralny
    • Przykłady zapytań SQL
   • Co to jest MySQL?
   • Nie tylko relacyjne bazy danych
   • Co się znajduje w magazynie danych?
  • Rozdział 2. Tworzenie bazy danych i wstawianie informacji
   • Tworzenie bazy danych MySQL
   • Stosowanie narzędzia powłoki mysql
   • Typy danych MySQL
    • Dane znakowe
     • Kodowanie znaków
     • Dane tekstowe
    • Dane liczbowe
    • Dane dotyczące daty i godziny
   • Tworzenie tabeli
    • Etap 1. projektowanie
    • Etap 2. dopracowywanie
    • Etap 3. tworzenie zapytania schematu SQL
   • Wstawianie danych do tabel i modyfikowanie tabel
    • Wstawianie danych
     • Generowanie liczbowych danych klucza
     • Zapytanie insert
    • Uaktualnianie danych
    • Usuwanie danych
   • Gdy poprawne składniowo zapytanie nie zostanie prawidłowo wykonane
    • Nieunikatowy klucz podstawowy
    • Brak klucza zewnętrznego
    • Złamanie reguł dotyczących wartości kolumny
    • Nieprawidłowa konwersja daty
   • Baza danych Sakila
  • Rozdział 3. Krótkie wprowadzenie do zapytań pobierających dane
   • Zapytanie pobierające dane
   • Klauzule zapytania
   • Klauzula SELECT
    • Aliasy kolumn
    • Usuwanie duplikatów
   • Klauzula FROM
    • Tabele
     • Tabele potomne (wygenerowane przez podzapytanie)
     • Tabele tymczasowe
     • Widoki
    • Łączenie tabel
    • Definiowanie aliasu tabeli
   • Klauzula WHERE
   • Klauzule GROUP BY i HAVING
   • Klauzula ORDER BY
    • Rosnąca i malejąca kolejność sortowania
    • Sortowanie według liczbowych miejsc zarezerwowanych
   • Sprawdź się!
    • Ćwiczenie 3.1
    • Ćwiczenie 3.2
    • Ćwiczenie 3.3
    • Ćwiczenie 3.4
  • Rozdział 4. Filtrowanie
   • Sprawdzanie warunku
    • Stosowanie nawiasu
    • Stosowanie operatora not
   • Definiowanie warunku
   • Typy warunków
    • Warunki równości
     • Warunki nierówności
     • Modyfikowanie danych za pomocą warunków równości
    • Warunki zakresu
     • Operator BETWEEN
     • Zakres ciągu tekstowego
    • Warunki elementów składowych
     • Stosowanie podzapytań
     • Stosowanie operatora NOT IN
    • Warunki dopasowania
     • Stosowanie znaków wieloznacznych
     • Stosowanie wyrażeń regularnych
   • NULL czteroliterowe słowo
   • Sprawdź się!
    • Ćwiczenie 4.1
    • Ćwiczenie 4.2
    • Ćwiczenie 4.3
    • Ćwiczenie 4.4
  • Rozdział 5. Wykonywanie zapytań do wielu tabel
   • Co to jest złączenie?
    • Iloczyn kartezjański
    • Złączenie wewnętrzne
    • Składnia ANSI złączenia
   • Złączanie co najmniej trzech tabel
    • Stosowanie podzapytań jako tabel
    • Dwukrotne użycie tej samej tabeli
   • Samozłączenie
   • Sprawdź się!
    • Ćwiczenie 5.1
    • Ćwiczenie 5.2
    • Ćwiczenie 5.3
  • Rozdział 6. Praca ze zbiorami danych
   • Wprowadzenie do teorii zbiorów
   • Teoria zbiorów danych w praktyce
   • Operatory zbioru
    • Operator UNION
    • Operator INTERSECT
    • Operator EXCEPT
   • Reguły dotyczące działania operatorów zbiorów
    • Sortowanie wyników zapytań złożonych
    • Pierwszeństwo operatorów zbiorów
   • Sprawdź się!
    • Ćwiczenie 6.1
    • Ćwiczenie 6.2
    • Ćwiczenie 6.3
  • Rozdział 7. Generowanie danych i ich konwersja
   • Praca z ciągami tekstowymi
    • Generowanie ciągów tekstowych
     • Wstawianie danych zawierających apostrof
     • Dołączanie znaków specjalnych
    • Operacje na ciągach tekstowych
     • Funkcje ciągu tekstowego zwracające liczby
     • Funkcje ciągów tekstowych zwracające ciągi tekstowe
   • Praca z danymi liczbowymi
    • Wykonywanie funkcji arytmetycznych
    • Określanie dokładności liczb
    • Obsługa liczb ze znakiem
   • Praca z danymi dotyczącymi daty i godziny
    • Strefy czasowe
    • Generowanie danych dotyczących daty i godziny
     • Ciąg tekstowy reprezentujący dane w postaci daty i godziny
     • Konwersja ciągu tekstowego na datę
     • Funkcje przeznaczone do generowania daty
    • Przeprowadzanie operacji na danych dotyczących daty i godziny
     • Funkcje zwracające datę
     • Funkcje daty i godziny zwracające ciągi tekstowe
     • Funkcje daty i godziny zwracające liczby
   • Funkcje konwersji
   • Sprawdź się!
    • Ćwiczenie 7.1
    • Ćwiczenie 7.2
    • Ćwiczenie 7.3
  • Rozdział 8. Grupowanie i agregacja
   • Koncepcje grupowania
   • Funkcje agregacji
    • Grupy jawne kontra niejawne
    • Zliczanie odmiennych wartości
    • Stosowanie wyrażeń
    • Obsługa wartości null
   • Generowanie grup
    • Grupowanie na podstawie jednej kolumny
    • Grupowanie na podstawie wielu kolumn
    • Grupowanie za pomocą wyrażeń
    • Generowanie zestawień
   • Warunek filtrowania grupy
   • Sprawdź się
    • Ćwiczenie 8.1
    • Ćwiczenie 8.2
    • Ćwiczenie 8.3
  • Rozdział 9. Podzapytania
   • Co to jest podzapytanie?
   • Typy podzapytań
   • Podzapytania niepowiązane
    • Podzapytania z wieloma rekordami i jedną kolumną
     • Operatory in i not in
     • Operator all
     • Operator any
    • Podzapytania obejmujące wiele kolumn
   • Podzapytania powiązane
    • Operator exists
    • Przeprowadzanie operacji na danych przy użyciu podzapytań powiązanych
   • Kiedy używać podzapytań?
    • Podzapytanie jako źródło danych
     • Tworzenie danych
     • Podzapytania zorientowane na zadanie
     • Najczęściej stosowane wyrażenia w tabelach
    • Podzapytanie jako generator wyrażeń
   • Podsumowanie dotyczące podzapytań
   • Sprawdź się!
    • Ćwiczenie 9.1
    • Ćwiczenie 9.2
    • Ćwiczenie 9.3
  • Rozdział 10. Złączenia raz jeszcze
   • Złączenia zewnętrzne
    • Złączenia zewnętrzne lewe i prawe
    • Trzykierunkowe złączenie zewnętrzne
   • Złączenia krzyżowe
   • Złączenia naturalne
   • Sprawdź się
    • Ćwiczenie 10.1
    • Ćwiczenie 10.2
    • Ćwiczenie 10.3 (dodatkowe)
  • Rozdział 11. Logika warunkowa
   • Co to jest logika warunkowa?
   • Wyrażenie CASE
    • Wyszukiwane wyrażenie CASE
    • Proste wyrażenia CASE
   • Przykłady wyrażeń CASE
    • Przekształcanie zbioru wynikowego
    • Sprawdzanie pod kątem istnienia relacji
    • Błędy dzielenia przez zero
    • Uaktualnianie warunkowe
    • Obsługa wartości null
   • Sprawdź się
    • Ćwiczenie 11.1
    • Ćwiczenie 11.2
  • Rozdział 12. Transakcje
   • Wielodostępne bazy danych
    • Blokady
    • Zasięg blokady
   • Co to jest transakcja?
    • Rozpoczynanie transakcji
    • Kończenie transakcji
    • Punkt zapisu transakcji
   • Sprawdź się
    • Ćwiczenie 12.1
  • Rozdział 13. Indeksy i ograniczenia
   • Indeks
    • Tworzenie indeksu
     • Indeks unikatowy
     • Indeks wielokolumnowy
    • Typy indeksów
     • Indeks B-drzewa
     • Indeks mapy bitowej
     • Indeks tekstowy
    • Sposoby użycia indeksów
    • Wady indeksu
   • Ograniczenia
    • Definiowanie ograniczenia
   • Sprawdź się
    • Ćwiczenie 13.1
    • Ćwiczenie 13.2
  • Rozdział 14. Widoki
   • Co to jest widok?
   • Do czego można wykorzystać widok?
    • Bezpieczeństwo danych
    • Agregacja danych
    • Ukrywanie złożoności
    • Złączanie danych partycjonowanych
   • Widok możliwy do uaktualniania
    • Uaktualnianie prostych widoków
    • Uaktualnianie widoku złożonego
   • Sprawdź się
    • Ćwiczenie 14.1
    • Ćwiczenie 14.2
  • Rozdział 15. Metadane
   • Dane dotyczące danych
   • Baza danych information_schema
   • Praca z metadanymi
    • Skrypt generowania schematu
    • Weryfikacja wdrożenia
    • Dynamiczne generowanie kodu SQL
   • Sprawdź się
    • Ćwiczenie 15.1
    • Ćwiczenie 15.2
  • Rozdział 16. Funkcje analityczne
   • Koncepcje funkcji analitycznych
    • Okno danych
    • Sortowanie z uwzględnieniem ustawień regionalnych
   • Ranking
    • Funkcje rankingu
    • Generowanie wielu rankingów
   • Funkcje raportujące
    • Ramka okna
    • Funkcje lag() i lead()
    • Konkatenacja wartości kolumny
   • Sprawdź się
    • Ćwiczenie 16.1
    • Ćwiczenie 16.2
    • Ćwiczenie 16.3
  • Rozdział 17. Praca z ogromnymi bazami danych
   • Partycjonowanie
    • Koncepcje związane z partycjonowaniem
    • Partycjonowanie tabeli
    • Partycjonowanie indeksu
    • Metody partycjonowania
     • Partycjonowanie zakresu
     • Partycjonowanie listy
     • Partycjonowanie hash
     • Partycjonowanie złożone
    • Zalety partycjonowania
   • Klastrowanie
   • Sharding
   • Big data
    • Hadoop
    • Bazy danych NoSQL i oparte na dokumentach
    • Przetwarzanie w chmurze
   • Podsumowanie
  • Rozdział 18. SQL i big data
   • Wprowadzenie do narzędzia Apache Drill
   • Stosowanie narzędzia Apache Drill podczas wykonywania zapytań do plików
   • Wykonywanie zapytań do MySQL za pomocą narzędzia Apache Drill
   • Wykonywanie zapytań do MongoDB za pomocą narzędzia Apache Drill
   • Apache Drill i wiele źródeł danych
   • Przyszłość języka SQL
  • Dodatek A Diagram związków encji przykładowej bazy danych
  • Dodatek B Odpowiedzi do zadań
   • Rozdział 3.
    • Ćwiczenie 3.1
    • Ćwiczenie 3.2
    • Ćwiczenie 3.3
    • Ćwiczenie 3.4
   • Rozdział 4.
    • Ćwiczenie 4.1
    • Ćwiczenie 4.2
    • Ćwiczenie 4.3
    • Ćwiczenie 4.4
   • Rozdział 5.
    • Ćwiczenie 5.1
    • Ćwiczenie 5.2
    • Ćwiczenie 5.3
   • Rozdział 6.
    • Ćwiczenie 6.1
    • Ćwiczenie 6.2
    • Ćwiczenie 6.3
   • Rozdział 7.
    • Ćwiczenie 7.1
    • Ćwiczenie 7.2
    • Ćwiczenie 7.3
   • Rozdział 8.
    • Ćwiczenie 8.1
    • Ćwiczenie 8.2
    • Ćwiczenie 8.3
   • Rozdział 9.
    • Ćwiczenie 9.1
    • Ćwiczenie 9.2
    • Ćwiczenie 9.3
   • Rozdział 10.
    • Ćwiczenie 10.1
    • Ćwiczenie 10.2
    • Ćwiczenie 10.3 (dodatkowe)
   • Rozdział 11.
    • Ćwiczenie 11.1
    • Ćwiczenie 11.2
   • Rozdział 12.
    • Ćwiczenie 12.1
   • Rozdział 13.
    • Ćwiczenie 13.1
    • Ćwiczenie 13.2
   • Rozdział 14.
    • Ćwiczenie 14.1
    • Ćwiczenie 14.2
   • Rozdział 15.
    • Ćwiczenie 15.1
    • Ćwiczenie 15.2
   • Rozdział 16.
    • Ćwiczenie 16.1
    • Ćwiczenie 16.2.
    • Ćwiczenie 16.3
   • O autorze
   • Kolofon
powrót
 
Produkty Podobne
SQL. Zapytania i techniki dla bazodanowców. Receptury. Wydanie II
Wprowadzenie do SQL. Jak generować, pobierać i obsługiwać dane. Wydanie III
Profesjonalny kod T-SQL 2019. W stronę szybkości, skalowalności i standaryzacji rozwiązań dla SQL Server
SQL Server 2019 Administration Inside Out
Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik. Wydanie IV
Odsłaniamy SQL Server 2019: Klastry Big Data i uczenie maszynowe
Funkcje okna w języku T-SQL dla SQL Server 2019. Analizy danych i jeszcze więcej
T-SQL Window Functions: For data analysis and beyond, 2nd Edition
Kompletny przewodnik po DAX, wyd. 2 rozszerzone. Analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services i Excel
Definitive Guide to DAX, The: Business intelligence for Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services, and Excel, 2nd Edition
Więcej produktów