Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie

Xamarin. Tworzenie interfejsów użytkownika Język: 1

978-83-283-3948-4

Cena Brutto: 67.00

Cena netto: 63.81

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Steven F. Daniel
Liczba_stron 360
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2017-12-15

Xamarin

Tworzenie interfejsów użytkownika


Platforma Xamarin jest wszechstronnym, nowoczesnym narzędziem do budowania aplikacji działających w wielu systemach. Pozwala na pisanie kodu w języku C# i ułatwia tworzenie niestandardowych widoków, układów i kontrolek. Interfejsy graficzne tworzone w Xamarin urzekają swoją estetyką. Platformy Xamarin i Xamarin.Forms zdobywają coraz większą popularność i właściwie stają się standardową technologią pisania oprogramowania na urządzenia mobilne.


Dzięki tej książce dowiesz się, jak zaimplementować struktury i układy interfejsu użytkownika, a także jak tworzyć własne elementy i pisać służące do ich obsługi skrypty C#. Poznasz architekturę MVVM i nauczysz się jej implementacji w swoich aplikacjach. Zrozumiesz trudniejsze zagadnienia, takie jak włączanie do aplikacji funkcji specyficznych dla danej platformy mobilnej, współpraca z usługami Microsoft Azure App, korzystanie z pakietu SDK Facebooka oraz obsługa zewnętrznych bibliotek, takich jak Razor. Dowiesz się też, jak zaimplementować kluczowe techniki wiązania danych i efektów wizualnych w interfejsach użytkownika za pomocą własnych rendererów i interfejsu API PlatformEffects.


  • Podziękowania
  • Zespół wydania oryginalnego
  • O autorze
  • O recenzentach
  • Wstęp
   • Zawartość książki
   • Co jest potrzebne
   • Adresaci książki
   • Konwencje typograficzne
   • Przykłady kodu do pobrania
  • Rozdział 1. Tworzenie macierzystej aplikacji TrackMyWalks
   • Tworzenie rozwiązania TrackMyWalks
    • Aktualizowanie pakietów rozwiązania TrackMyWalks
   • Tworzenie modelu TrackMyWalks
   • Tworzenie strony głównej prezentacji szlaków
   • Tworzenie strony treści nowego wpisu
   • Strona opisu szlaku
    • Dodawanie pakietu NuGet Xamarin.Forms.Maps
   • Tworzenie strony treści DistanceTravelledPage
   • Tworzenie strony ekranu startowego
    • Modyfikacja klasy App Xamarin.Forms
   • Różnice między Xamarin Studio i Visual Studio
   • Uruchamianie aplikacji TrackMyWalks w symulatorze
   • Podsumowanie
  • Rozdział 2. MVVM i wiązanie danych
   • Wzorzec architekturalny MVVM
   • Implementowanie modeli widoków MVVM w aplikacji
   • Tworzenie klasy WalkBaseViewModel
   • Implementowanie klasy WalksPageViewModel
    • Przystosowywanie strony głównej szlaków do modelu MVVM
   • Implementowanie modelu widoku strony wprowadzania nowego wpisu
    • Przystosowywanie strony WalksEntryPage do modelu MVVM
   • Implementowanie modelu widoku strony szlaku
    • Przystosowywanie strony WalksTrailPage do modelu MVVM
   • Implementowanie modelu DistanceTravelledViewModel
    • Przystosowywanie strony DistanceTravelledPage do modelu MVVM
   • Podsumowanie
  • Rozdział 3. Nawigacja po modelu MVVM według Xamarin.Forms
   • Interfejs API nawigacji Xamarin.Forms
   • Różnice między nawigacją i modelami widoków
   • Implementowanie usługi nawigacji
    • Tworzenie interfejsu usługi nawigacji
    • Tworzenie usługi nawigacji pośród modeli widoków
    • Przystosowywanie modelu WalkBaseViewModel do korzystania z usługi nawigacji
    • Modyfikowanie modelu widoku strony głównej szlaków i usługi nawigacji
    • Dostosowywanie strony głównej szlaków do korzystania ze zmienionego modelu widoku
    • Modyfikowanie modelu widoku strony dodawania wpisów i usługi nawigacji
    • Dostosowywanie strony WalksEntryPage do zmienionego modelu widoku
    • Modyfikowanie modelu widoku strony szlaku i usługi nawigacji
    • Przystosowywanie strony WalksTrailPage do korzystania ze zmienionego modelu widoku
    • Modyfikowanie modelu widoku przebytego dystansu i usługi nawigacji
    • Przystosowywanie strony DistanceTravelledPage do korzystania z odnowionego modelu widoku
    • Dostosowywanie klasy Xamarin.Forms.App do korzystania z usługi nawigacji
   • Podsumowanie
  • Rozdział 4. Funkcje dotyczące lokalizacji
   • Tworzenie i używanie usług specyficznych dla konkretnej platformy
    • Tworzenie interfejsu usługi lokalizacji dla aplikacji TrackMyWalks
    • Klasa usługi lokalizacji dla platformy Android
    • Klasa usługi lokalizacji dla platformy iOS
    • Włączanie aktualizacji w tle i sprawdzanie aktualnej pozycji użytkownika
    • Dostosowywanie klasy WalkEntryViewModel do współpracy z usługą lokalizacji
    • Dostosowywanie klasy DistanceTravelledViewModel do usługi lokalizacyjnej
    • Rejestrowanie modeli widoków na stronie SplashPage
    • Integrowanie klasy MainActivity z Xamarin.Forms.Maps
    • Dodawanie do klasy Xamarin.Forms.App funkcji specyficznych dla platform
   • Podsumowanie
  • Rozdział 5. Regulacja parametrów interfejsu użytkownika
   • Tworzenie klasy DataTemplate dla aplikacji TrackMyWalks
    • Wykorzystywanie szablonu danych na stronie głównej
   • Tworzenie elementu wyboru opcji dla platformy iOS
   • Tworzenie renderera dla własnej kontrolki dla platformy iOS
    • Stosowanie własnego elementu wyboru opcji na stronie WalksEntryPage
   • Tworzenie efektów dla systemu iOS za pomocą API Effects
   • Tworzenie efektów dla platformy Android za pomocą interfejsu API Effects
   • Implementowanie konwerterów wartości w aplikacji TrackMyWalks
    • Wykorzystywanie konwertera w klasie WalkBaseViewModel
    • Wykorzystywanie konwertera logicznego w modelu WalksPageViewModel
    • Dostosowywanie strony głównej do zmienionego modelu widoku
    • Stosowanie zmienionego modelu widoku na stronie WalksTrailPage
    • Wykorzystywanie zmienionego modelu widoku na stronie DistanceTravelledPage
    • Wykorzystywanie efektów platformy w klasie WalkCellDataTemplate
   • Podsumowanie
  • Rozdział 6. Szablony Razor
   • Podstawy biblioteki Razor
   • Tworzenie i implementowanie szablonów Razor w Xamarin Studio
    • Dodawanie pakietu SQLite.Net do rozwiązania BookLibrary
   • Tworzenie i implementowanie opakowania bazy danych książek
   • Tworzenie i implementowanie opakowania bazy danych aplikacji BookLibrary
   • Tworzenie i implementowanie strony głównej listy książek
   • Tworzenie i implementowanie szablonu BookLibraryAdd
   • Tworzenie i implementowanie szablonu BookLibraryEdit
   • Tworzenie i implementowanie klasy WebViewController
    • Rozbudowa arkusza stylów biblioteki książek
   • Podsumowanie
  • Rozdział 7. API Data Access i usługi aplikacji Microsoft Azure
   • Rejestracja aplikacji TrackMyWalks w Microsoft Azure
    • Dodawanie pakietu NuGet Json.Net do aplikacji TrackMyWalks
    • Dodawanie pakietu NuGet HttpClient do aplikacji TrackMyWalks
    • Wykorzystywanie biblioteki Json.Net w modelu WalkEntries
   • Tworzenie klasy usługi sieciowej HTTP dla aplikacji TrackMyWalks
   • Tworzenie API DataService dla aplikacji TrackMyWalks
   • Tworzenie klasy API DataService dla aplikacji TrackMyWalks
    • Zmiany w klasie WalkBaseViewModel, aby móc korzystać z API DataService
    • Dostosowywanie klasy WalkEntryViewModel do interfejsu DataService
    • Dostosowywanie klasy WalksPageViewModel do API DataService
    • Dostosowywanie strony WalksPage do nowego modelu widoku
    • Dostosowywanie klasy elementu wyboru opcji do platformy iOS
    • Dostosowywanie strony WalksEntryPage do nowego elementu wyboru opcji
   • Podsumowanie
  • Rozdział 8. Uspołecznianie aplikacji, czyli jak korzystać z API Facebooka
   • Rejestracja aplikacji TrackMyWalks na Facebooku
    • Dodawanie pakietu Xamarin.Auth do aplikacji TrackMyWalks
    • Dodawanie biblioteki SDK Facebooka do aplikacji TrackMyWalks
   • Tworzenie modelu użytkownika Facebooka w aplikacji TrackMyWalks
    • Tworzenie klasy FacebookCredentials w aplikacji TrackMyWalks
    • Logowanie do aplikacji TrackMyWalks za pomocą Facebooka
    • Tworzenie klasy logowania na Facebooku w aplikacji TrackMyWalks (iOS)
   • Dostosowywanie interfejsu NavigationService do aplikacji TrackMyWalks
    • Dostosowywanie klasy NavigationService do aplikacji TrackMyWalks
   • Dostosowywanie strony WalksPage do mechanizmu logowania Facebooka
    • Uzdatnianie modelu widoku WalksPage do współpracy z FacebookApiUser
    • Dostosowywanie klasy DistanceTravelledPage do aplikacji TrackMyWalks
    • Obsługa logowania na Facebooku przez klasę Xamarin.Forms App
    • Funkcjonalność Facebooka w aplikacji TrackMyWalks
   • Podsumowanie
  • Rozdział 9. Testowanie jednostkowe aplikacji Xamarin.Forms przy użyciu środowisk NUnit i UITest
   • Tworzenie folderu rozwiązania testów jednostkowych w Xamarin Studio
   • Tworzenie projektu testów jednostkowych w Xamarin Studio
    • Dodawanie pakietu NuGet Moq do projektu testów jednostkowych
    • Dodawanie projektu TrackMyWalks do TrackMyWalks.UnitTests
    • Implementowanie klasy testowej NUnit WalksTrailViewModel
    • Implementowanie klasy testowej NUnit WalkEntryViewModel
    • Wykonywanie testów TrackMyWalks.UnitTests w Xamarin Studio
   • Tworzenie projektu testowania interfejsu użytkownika w Xamarin Studio
   • Najczęściej używane metody UITest
    • Przygotowywanie i inicjalizowanie aplikacji TrackMyWalks do testów UITest
    • Implementowanie CreateNewWalkEntry przy użyciu UITest.Framework
   • Dodawanie agenta Xamarin Test Cloud do projektu iOS
    • Dostosowywanie klasy AppDelegate do współpracy z Xamarin Test Cloud Agent
   • Testowanie aplikacji TrackMyWalks za pomocą testów UITest w Xamarin Studio
   • Podsumowanie
  • Rozdział 10. Pakowanie i wdrażanie aplikacji Xamarin.Forms
   • Tworzenie i przygotowywanie zespołu programistów iOS
   • Tworzenie certyfikatu dla aplikacji iOS TrackMyWalks
    • Uzyskiwanie certyfikatu programistycznego iOS od firmy Apple
    • Tworzenie identyfikatora aplikacji TrackMyWalks (iOS)
   • Tworzenie profilu dostarczania aplikacji TrackMyWalks
   • Przygotowywanie aplikacji TrackMyWalks (iOS) do wysłania do weryfikacji
    • Wysyłanie aplikacji TrackMyWalks (iOS) do iTunes Connect przy użyciu Xamarin Studio
   • Podsumowanie
powrót
 
Produkty Podobne
Wprowadzenie do uczenia maszynowego według Esposito
Kubernetes. Wzorce projektowe. Komponenty wielokrotnego użycia do projektowania natywnych aplikacji chmurowych
React 16. Framework dla profesjonalistów
Programuj z .NET. Praktyka ponad teorią
Jakość oprogramowania. Podręcznik dla profesjonalistów
Zaawansowane zarządzanie pamięcią w .NET: Lepszy kod, wydajność i skalowalność
Go. Rusz głową!
C#. Zacznij programować!
Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie III
Code with me. Zostań game developerem
Więcej produktów