Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Servery \ Windows Server

Zestaw szkoleniowy MCSA/MCSE (Egzamin 70-293) : Planowanie i obsługa infrastruktury sieciowej Windows Server 2003 PL Język: 1

8388440446

Cena Brutto: 114.45

Cena netto: 109.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Craig Zacker
Liczba_stron 853
Wydawnictwo Microsoft Press
Dodatki CD
Oprawa miękka
Data_Wydania 2007-06-01
Poziom Dla zaawansowanych
Oficjalny zestaw szkoleniowy do egzaminu MCP 70-293.
Niniejszy podręcznik firmy Microsoft ułatwia zdobycie wiedzy i umiejętności wymaganych przez egzamin 70-293, przydatnych również w codziennej pracy. Przedstawiony materiał umożliwia opanowanie materiału we własnym tempie poprzez szereg lekcji i ćwiczeń praktycznych, rozwiązywanie przykładowych problemów i zapoznanie się z zestawem pytań egzaminacyjnych.
Dołączony dysk CD-ROM zawiera zestaw testów przygotowawczych w języku angielskim, opracowany przy użyciu zaawansowanych technologii firmy MeasureUp.
Zestaw składa się z 425 pytań w języku angielskim, stawiających wysokie wymagania i pozwalających jeszcze przed przystąpieniem do egzaminu dogłębnie ocenić stopień przygotowania oraz umiejętności.
O tej książce        1
Dla kogo przeznaczony jest ten podręcznik        1
Wymagania wstępne        1
Dysk CD-ROM dołączony do książki        2
Struktura niniejszej książki        2
Część 1: Nauka samodzielna        2
Część 2: Przygotowanie do egzaminu        3
Wyróżnienia        4
Konwencje wykorzystane w książce        4
Konwencje dotyczące klawiatury        5
Rozpoczęcie        5
Wymagania sprzętowe        5
Wymagania programowe        6
Wskazówki instalacyjne        6
Program Microsoft Certified Professional         10
Certyfikacje        10
Wymagania stawiane osobom, które chcą uzyskać tytuł Microsoft Certified Professional        11
Wsparcie techniczne        11
Pomoc techniczna dla oprogramowania w wersji testowej        12
Część I Samodzielna nauka
1        Planowanie topologii sieci        15
Lekcja 1: Windows Server 2003 i infrastruktura sieciowa        16
Czym jest infrastruktura sieciowa?        16
Planowanie infrastruktury sieciowej        18
Implementacja infrastruktury sieciowej        19
Zarządzanie infrastrukturą sieciową        19
Pytania        20
Podsumowanie lekcji        21
Lekcja 2: Wybieranie protokołu warstwy łącza danych        22
Istota modelu OSI        22
Wybieranie protokołu warstwy łącza danych        24
Zadanie kontrolne: Wybór wariantu Ethernet        32
Pytania        33
Podsumowanie lekcji        33
Lekcja 3: Wybieranie protokołów warstwy sieciowej i transportowej        34
Wykorzystanie TCP/IP        34
Pytania        38
Podsumowanie lekcji        38
Lekcja 4: Rozmieszczanie zasobów sieciowych        39
Ustalanie kryteriów lokalizacyjnych        39
Umiejscawianie stacji roboczych        39
Rozmieszczanie urządzeń peryferyjnych        40
Rozmieszczanie kabli        40
Rozmieszczanie urządzeń łączących        41
Lokalizowanie serwerów        43
Zadanie kontrolne: Sporządzanie projektu infrastruktury sieciowej         43
Pytania        44
Podsumowanie lekcji        44
Zadanie praktyczne        45
Podsumowanie rozdziału        47
Informacje dla zdających egzamin        47
Najważniejsze fakty        47
Najważniejsze pojęcia        48
Pytania i odpowiedzi        48
2        Planowanie infrastruktury sieciowej TCP/IP        53
Wymagania        54
Lekcja 1: Ustalanie wymagań adresowania IP        55
Wykorzystywanie publicznych i prywatnych adresów        55
Dostęp do Internetu z sieci prywatnej        59
Planowanie adresów IP        62
Zadanie kontrolne: Korzystanie z rejestrowanych i nierejestrowanych adresów IP        63
Pytania        64
Podsumowanie lekcji        64
Lekcja 2: Planowanie rozwiązań routingu IP        65
Istota routingu IP        65
Tworzenie sieci lokalnych        66
Tworzenie sieci rozległych        68
Korzystanie z routerów        69
Korzystanie z koncentratorów przełączających        69
Łączenie routingu i przełączania        71
Zadanie praktyczne: Projektowanie sieci złożonej        72
Pytania        73
Podsumowanie lekcji        74
Lekcja 3: Planowanie strategii adresowania IP i tworzenia podsieci        75
Uzyskiwanie adresów sieciowych        75
Istota klas adresów IP        76
Istota podsieci        77
Tworzenie podsieci między bajtami        78
Zadanie kontrolne: Dzielenie adresów IP na podsieci        82
Pytania        82
Podsumowanie lekcji        83
Lekcja 4: Przypisywanie adresów IP        84
Ręczne konfigurowanie klientów TCP/IP        84
Instalowanie serwera DHCP        84
Istota metod alokacji DHCP        85
Planowanie rozpowszechnienia DHCP        86
Zadanie kontrolne: Instalowanie i konfigurowanie usługi DHCP        86
Pytania        89
Podsumowanie lekcji        89
Lekcja 5: Rozwiązywanie problemów z adresowaniem TCP/IP        90
Izolowanie problemów TCP/IP        90
Rozwiązywanie problemów z konfiguracją klienta        91
Rozwiązywanie problemów dotyczących DHCP        95
Pytania        97
Podsumowanie lekcji        97
Zadanie praktyczne        98
Rozwiązywanie problemów        100
Podsumowanie rozdziału        101
Informacje dla zdających egzamin        101
Najważniejsze fakty        101
Najważniejsze pojęcia        102
Pytania i odpowiedzi        103
3        Planowanie połączenia z Internetem        111
Wymagania        112
Lekcja 1: Planowanie infrastruktury połączenia internetowego        113
Ustalanie wymagań łącza internetowego        113
Wybór rodzaju połączenia internetowego        117
Zadanie kontrolne: Rozumienie prędkości łączy WAN        122
Pytania        123
Podsumowanie lekcji        123
Lekcja 2: Wybór routerów i dostawców usług internetowych        124
Wybór typu routera        124
Wybór dostawcy usług internetowych (ISP)        126
Zadanie kontrolne: Konfigurowanie routera Windows Server 2003        129
Pytania        131
Podsumowanie lekcji        131
Lekcja 3: Zabezpieczanie i regulowanie dostępu do Internetu        132
Ustalanie wymagań zabezpieczeń dotyczących Internetu        132
Korzystanie z NAT        134
Korzystanie z serwera proxy        137
Wybór metody dostępu do Internetu        138
Zadanie kontrolne: Konfigurowanie routera NAT        138
Pytania        140
Podsumowanie lekcji        141
Lekcja 4: Rozwiązywanie problemów z łącznością internetową        142
Ustalanie zasięgu problemu        142
Diagnozowanie problemów związanych z konfiguracją klienta        143
Diagnozowanie problemów dotyczących NAT i serwera proxy        144
Diagnozowanie problemów dotyczących łącza internetowego        145
Pytania        145
Podsumowanie lekcji        146
Zadanie praktyczne        146
Rozwiązywanie problemów        148
Podsumowanie rozdziału        148
Informacje dla zdających egzamin        149
Najważniejsze fakty        149
Najważniejsze pojęcia        150
Pytania i odpowiedzi        150
4        Planowanie strategii rozwiązywania nazw        155
Wymagania        156
Lekcja 1: Ustalanie potrzeb rozwiązywania nazw        157
Czym jest rozwiązywanie nazw?        157
Typy nazw        158
Korzystanie z DNS        159
Określanie wymagań DNS        165
Korzystanie z nazw NetBIOS        167
Korzystanie z lokalnego rozwiązywania nazw hostów        169
Zadanie kontrolne: Definiowanie wymagań rozwiązywania nazw        170
Pytania        170
Podsumowanie lekcji        171
Lekcja 2: Projektowanie przestrzeni nazw DNS        172
Korzystanie z istniejącej przestrzeni nazw        172
Tworzenie domen internetowych        173
Tworzenie domen wewnętrznych        174
Łączenie wewnętrznych i zewnętrznych domen        176
Tworzenie wewnętrznej domeny głównej        177
Tworzenie nazw hostów        177
Zadanie kontrolne: Projektowanie przestrzeni nazw DNS        178
Pytania        180
Podsumowanie lekcji        180
Lekcja 3: Implementacja strategii rozwiązywania nazw DNS        181
Ile serwerów DNS?        181
Rodzaje serwerów DNS        182
Tworzenie stref        185
Zadanie kontrolne: Istota funkcjonowania serwera DNS         188
Korzystanie ze stref opartych na plikach        188
Zadanie kontrolne: Tworzenie strefy        190
Pytania        192
Podsumowanie lekcji        193
Lekcja 4: Implementacja mechanizmu rozwiązywania nazw NetBIOS        194
Zadanie kontrolne: Instalowanie serwera WINS         200
Pytania        201
Podsumowanie lekcji        201
Lekcja 5: Planowanie zabezpieczeń DNS        202
Określanie zagrożeń zabezpieczeń dotyczących DNS        202
Zabezpieczanie DNS        203
Zadanie kontrolne: Rozumienie technik zabezpieczeń DNS         208
Pytania        209
Podsumowanie lekcji        209
Lekcja 6: Rozwiązywanie problemów dotyczących nazw        210
Rozwiązywanie problemów związanych z konfiguracją klienta        210
Rozwiązywanie problemów dotyczących serwerów DNS        211
Pytania        214
Podsumowanie lekcji        215
Zadanie praktyczne        215
Rozwiązywanie problemów        217
Podsumowanie rozdziału        218
Informacje dla zdających egzamin        218
Najważniejsze fakty        219
Najważniejsze pojęcia        219
Pytania i odpowiedzi        220
5        Korzystanie z Routingu i dostępu zdalnego        229
Wymagania        230
Lekcja 1: Planowanie strategii routingu i dostępu zdalnego        231
Wybór topologii WAN        231
Wybór technologii WAN        235
Pytania        238
Podsumowanie lekcji        238
Lekcja 2: Routing statyczny i dynamiczny        239
Wybieranie routerów        239
Korzystanie z routingu statycznego        239
Korzystanie z routingu dynamicznego        241
Routing multiemisji IP        246
Zadanie kontrolne: Instalowanie RIP        247
Pytania        249
Podsumowanie lekcji        250
Lekcja 3: Zabezpieczanie dostępu zdalnego        251
Ustalanie wymagań zabezpieczeń        251
Sterowanie dostępem przy pomocy właściwości telefonowania        252
Planowanie uwierzytelniania        253
Korzystanie z zasad dostępu zdalnego        257
Zadanie kontrolne: Instalowanie serwera Routingu i dostępu zdalnego        260
Pytania        263
Podsumowanie lekcji        264
Lekcja 4: Rozwiązywanie problemów dotyczących routingu TCP/IP        265
Izolowanie problemów dotyczących routera        265
Rozwiązywanie problemów dotyczących konfiguracji usługi Routing and Remote Access        269
Rozwiązywanie problemów dotyczących tablic tras        270
Rozwiązywanie problemów dotyczących protokołów routingu        271
Pytania        273
Podsumowanie lekcji        274
Zadanie praktyczne        274
Rozwiązywanie problemów        276
Podsumowanie rozdziału        277
Informacje dla zdających egzamin        277
Najważniejsze fakty        278
Najważniejsze pojęcia        278
Pytania i odpowiedzi        278
6        Zarządzanie dostępnością serwera        283
Wymagania        283
Lekcja 1: Monitorowanie ruchu sieciowego        284
Korzystanie z konsoli Performance        284
Analizowanie ruchu sieciowego przy użyciu Monitora sieci        289
Zadanie praktyczne: Korzystanie z Monitora sieci        295
Pytania        296
Podsumowanie lekcji        297
Lekcja 2: Monitorowanie serwerów sieciowych        298
Monitorowanie serwerowych usług sieciowych        298
Lokalizowanie wąskich gardeł systemu        308
Zadanie kontrolne: Definiowanie poziomu odniesienia wydajności        310
Pytania        312
Podsumowanie lekcji        312
Lekcja 3: Planowanie strategii tworzenia kopii zapasowych        313
Istota sieciowych kopii zapasowych        313
Planowanie tworzenia kopii zapasowych        317
Przywracanie danych        321
Korzystanie z kopiowania woluminów w tle        322
Zadanie kontrolne: Korzystanie z programu Backup w systemie Windows Server 2003        324
Pytania        325
Podsumowanie lekcji        326
Zadanie praktyczne        326
Rozwiązywanie problemów        327
Podsumowanie rozdziału        328
Informacje dla zdających egzamin        328
Najważniejsze fakty        328
Najważniejsze pojęcia        329
Pytania i odpowiedzi        330
7        Klastry serwerów        333
Wymagania        333
Lekcja 1: Istota klastrów        334
Typy klastrów        334
Projektowanie rozwiązania klastrowego        337
Pytania        343
Podsumowanie lekcji        344
Lekcja 2: Korzystanie z Równoważenia obciążenia sieciowego        345
Istota równoważenia obciążenia sieciowego        345
Planowanie wdrożenia równoważenia obciążenia sieciowego        346
Wdrażanie klastra Network Load Balancing        350
Monitorowanie równoważenia obciążenia sieciowego        352
Zadanie kontrolne: Tworzenie klastra Network Load Balancing        355
Pytania        359
Podsumowanie lekcji        359
Lekcja 3: Projektowanie klastra serwerowego        360
Projektowanie wdrożenia klastra serwerowego        360
Planowanie konfiguracji sprzętowej klastra serwerowego        361
Przygotowywanie planu wdrożenia aplikacji        365
Wybór modelu quorum        368
Tworzenie klastra serwerowego        369
Konfigurowanie zasad pracy awaryjnej        371
Zadanie kontrolne: Tworzenie klastra jednowęzłowego        372
Pytania        375
Podsumowanie lekcji        375
Zadanie praktyczne        376
Rozwiązywanie problemów        378
Podsumowanie rozdziału        378
Informacje dla zdających egzamin        379
Najważniejsze fakty        379
Najważniejsze pojęcia        380
Pytania i odpowiedzi        380
8        Planowanie bazowej instalacji zabezpieczeń        385
Wymagania        386
Lekcja 1: Wybieranie komputerów i systemów operacyjnych        387
Istota ról komputerów        387
Tworzenie specyfikacji sprzętowych        389
Wybieranie systemów operacyjnych        391
Pytania        395
Podsumowanie lekcji        396
Lekcja 2: Tworzenie ramowego planu zabezpieczeń        397
Ogólne planowanie zabezpieczeń        397
Tworzenie zespołu projektowania zabezpieczeń        397
Cykl rozwijania zabezpieczeń        398
Pytania        401
Podsumowanie lekcji        401
Lekcja 3: Identyfikowanie domyślnych ustawień zabezpieczeń klientów i serwerów        402
Analiza ustawień zabezpieczeń        402
Zadanie kontrolne: Modyfikowanie domyślnych ustawień zabezpieczeń        413
Pytania        416
Podsumowanie lekcji        416
Zadanie praktyczne        417
Podsumowanie rozdziału        418
Informacje dla zdających egzamin        419
Najważniejsze fakty        419
Najważniejsze pojęcia        419
Pytania i odpowiedzi        420
9        Wzmacnianie zabezpieczeń serwerów        423
Wymagania        423
Lekcja 1: Tworzenie konfiguracji bazowej dla serwerów członkowskich        424
Tworzenie bazowych zasad        424
Definiowanie zasad inspekcji        426
Definiowanie zasad Podglądu zdarzeń        430
Konfigurowanie usług        432
Konfigurowanie opcji zabezpieczeń        435
Zadanie kontrolne: Tworzenie obiektu zasad grupy        437
Pytania        440
Podsumowanie lekcji        441
Lekcja 2: Tworzenie konfiguracji serwerów w oparciu o role        442
Zabezpieczanie kontrolerów domeny        442
Zabezpieczanie serwerów infrastruktury        446
Zabezpieczanie serwerów plików i wydruku        449
Zabezpieczanie serwerów aplikacji        450
Zadanie kontrolne: Modyfikowanie GPO kontenera Domain Controllers        450
Pytania        452
Podsumowanie lekcji        452
Lekcja 3: Rozpowszechnianie GPO właściwych dla ról        453
Łączenie zasad zawartych w GPO        453
Zadanie kontrolne: Rozpowszechnianie wielu GPO        456
Pytania        458
Podsumowanie lekcji        459
Zadanie praktyczne        459
Rozwiązywanie problemów        461
Podsumowanie rozdziału        462
Informacje dla zdających egzamin        463
Najważniejsze fakty        463
Najważniejsze pojęcia        463
Pytania i odpowiedzi        464
10        Rozpowszechnianie konfiguracji zabezpieczeń        469
Wymagania        469
Lekcja 1: Tworzenie planu testowania i rozpowszechniania        470
Tworzenie środowiska testowego        470
Tworzenie instalacji pilotażowej        474
Tworzenie planu rozpowszechniania pilotażowego        474
Pytania        476
Podsumowanie lekcji        476
Lekcja 2: Wprowadzenie do szablonów zabezpieczeń        477
Istota szablonów zabezpieczeń        477
Korzystanie z konsoli Security Templates         478
Korzystanie z dostarczonych szablonów zabezpieczeń        480
Zadanie kontrolne: Korzystanie z przystawki Security Templates        482
Pytania        484
Podsumowanie lekcji        484
Lekcja 3: Rozpowszechnianie szablonów zabezpieczeń        485
Korzystanie z zasad grupy        485
Korzystanie z narzędzia Security Configuration And Analysis        487
Korzystanie z narzędzia Secedit.exe        490
Zadanie kontrolne: Korzystanie z przystawki Security Configuration And Analysis        491
Pytania        493
Podsumowanie lekcji        493
Zadanie praktyczne        494
Rozwiązywanie problemów        495
Podsumowanie rozdziału        496
Informacje dla zdających egzamin        496
Najważniejsze fakty        497
Najważniejsze pojęcia        497
Pytania i odpowiedzi        497
11        Tworzenie i zarządzanie certyfikatami cyfrowymi        501
Wymagania        501
Lekcja 1: Wprowadzenie do certyfikatów        502
Wprowadzenie do infrastruktury kluczy publicznych        502
Funkcje pełnione przez PKI        506
Zadanie praktyczne: Wyświetlanie certyfikatu        506
Pytania        507
Podsumowanie lekcji        507
Lekcja 2: Projektowanie infrastruktury kluczy publicznych        509
Definiowanie wymagań dotyczących certyfikatów        509
Tworzenie hierarchii urzędów certyfikacji        511
Konfigurowanie certyfikatów        516
Zadanie kontrolne: Instalowanie urzędu certyfikacji w systemie Windows Server 2003        517
Pytania        518
Podsumowanie lekcji        518
Lekcja 3: Zarządzanie certyfikatami        519
Istota rejestracji i odnawiania certyfikatów        519
Ręczne tworzenie żądania certyfikatu        521
Odwoływanie certyfikatów        523
Zadanie kontrolne: Tworzenie żądania certyfikatu        525
Pytania        527
Podsumowanie lekcji        528
Zadanie praktyczne        528
Rozwiązywanie problemów        529
Podsumowanie rozdziału        530
Informacje dla zdających egzamin        531
Najważniejsze fakty        531
Najważniejsze pojęcia        531
Pytania i odpowiedzi        532
12        Zabezpieczanie łączności sieciowej przy użyciu IPSec        535
Wymagania        536
Lekcja 1: Zabezpieczanie łączności międzysieciowej        537
Wprowadzenie do filtrowania pakietów        537
Kryteria filtrowania pakietów        539
Filtrowanie pakietów w systemie Windows Server 2003        541
Zadanie kontrolne: Tworzenie filtrów pakietów w usłudze Routing i dostęp zdalny        543
Pytania        545
Podsumowanie lekcji        546
Lekcja 2: Planowanie wdrożenia IPSec        547
Szacowanie zagrożeń        547
Wprowadzenie do IPSec        549
Protokoły IPSec        550
Tryb transportu i tunelowania        555
Pytania        556
Podsumowanie lekcji        556
Lekcja 3: Wdrażanie IPSec        557
Składniki IPSec        557
Planowanie wdrożenia IPSec        558
Korzystanie z zasad IPSec        558
Zadanie kontrolne: Tworzenie zasady IPSec        561
Pytania        565
Podsumowanie lekcji        565
Lekcja 4: Rozwiązywanie problemów dotyczących zabezpieczeń transmisji danych        567
Rozwiązywanie problemów z niezgodnościami zasad        567
Analizowanie ruchu IPSec        570
Zadanie kontrolne: Korzystanie z przystawki Resultant Set of Policy        571
Pytania        574
Podsumowanie lekcji        574
Zadanie praktyczne        575
Rozwiązywanie problemów        576
Podsumowanie rozdziału        577
Wskazówki egzaminacyjne        577
Najważniejsze fakty        577
Najważniejsze pojęcia        578
Pytania i odpowiedzi        578
13        Projektowanie infrastruktury zabezpieczeń        583
Wymagania        583
Lekcja 1: Planowanie infrastruktury aktualizacji zabezpieczeń        584
Rodzaje aktualizacji oprogramowania        584
Korzystanie z Windows Update        585
Uaktualnianie sieci        586
Zadanie kontrolne: Korzystanie z Microsoft Baseline Security Analyzer        591
Pytania        592
Podsumowanie lekcji        592
Lekcja 2: Zabezpieczanie sieci bezprzewodowych        594
Standardy sieci bezprzewodowych        594
Topologie sieci bezprzewodowych        595
Istota zabezpieczeń sieci bezprzewodowych        597
Kontrolowanie dostępu bezprzewodowego przy użyciu zasad grupy        597
Uwierzytelnianie użytkowników        599
Szyfrowanie komunikacji bezprzewodowej        601
Pytania        601
Podsumowanie lekcji        602
Lekcja 3: Zapewnianie bezpiecznej administracji sieciowej        603
Korzystanie z Pomocy zdalnej        603
Korzystanie z Pulpitu zdalnego        608
Zadanie kontrolne: Konfigurowanie Pomocy zdalnej        610
Pytania        612
Podsumowanie lekcji        612
Zadanie praktyczne        613
Rozwiązywanie problemów        614
Podsumowanie rozdziału        615
Informacje dla zdających egzamin        615
Najważniejsze fakty        616
Najważniejsze terminy        616
Pytania i odpowiedzi        617
Część II Przygotowanie do egzaminu
14        Planowanie oraz wdrażanie ról i zabezpieczeń serwerów (1.0)        623
Sprawdzanie umiejętności i sugerowane ćwiczenia praktyczne        623
Lektura uzupełniająca        624
Zadanie 1.1        626
Pytania do zadania 1.1        627
Odpowiedzi do zadania 1.1        627
Zadanie 1.2        629
Pytania do zadania 1.2        630
Odpowiedzi do zadania 1.2        631
Zadanie 1.3        633
Pytania do zadania 1.3        634
Odpowiedzi do zadania 1.3        636
Zadanie 1.4        638
Pytania do zadania 1.4        639
Odpowiedzi do zadania 1.4        640
15        Planowanie, wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą sieciową (2.0)        641
Sprawdzane umiejętności i sugerowane ćwiczenia praktyczne        641
Lektura uzupełniająca        644
Zadanie 2.1        646
Pytania do zadania 2.1        647
Odpowiedzi do zadania 2.1        648
Zadanie 2.2        650
Pytania do zadania 2.2        652
Odpowiedzi do zadania 2.2        652
Zadanie 2.3        654
Pytania do zadania 2.3        656
Odpowiedzi do zadania 2.3        657
Zadanie 2.4        658
Odpowiedzi do zadania 2.4        660
Zadanie 2.5        662
Pytania do zadania 2.5        663
Odpowiedzi do zadania 2.5        664
Zadanie 2.6        666
Pytania do zadania 2.6        667
Odpowiedzi do zadania 2.6        668
Zadanie 2.7        670
Pytania do zadania 2.7        671
Odpowiedzi do zadania 2.7        672
Zadanie 2.8        674
Pytania do zadania 2.8        675
Odpowiedzi do zadania 2.8        676
Zadanie 2.9        678
Pytania do zadania 2.9        679
Odpowiedzi do zadania 2.9        680
16        Planowanie, implementacja i zarządzanie usługą Routing and Remote Access (3.0)        681
Sprawdzane umiejętności i sugerowane ćwiczenia praktyczne        681
Lektura uzupełniająca        683
Zadanie 3.1        684
Pytania do zadania 3.1        685
Odpowiedzi do zadania 3.1        686
Zadanie 3.2        688
Pytania do zadania 3.2        690
Odpowiedzi do zadania 3.2        691
Zadanie 3.3        693
Pytania do zadania 3.3        694
Odpowiedzi do zadania 3.3        695
Zadanie 3.4        697
Pytania do zadania 3.4        698
Odpowiedzi do zadania 3.4        699
17        Planowanie, implementacja i zarządzanie dostępnością serwerów (4.0)        701
Sprawdzane umiejętności i sugerowane ćwiczenia praktyczne        701
Lektura uzupełniająca        703
Zadanie 4.1        704
Pytania do zadania 4.1        705
Odpowiedzi do zadania 4.1        706
Zadanie 4.2        707
Pytania do zadania 4.2        708
Odpowiedzi do zadania 4.2        709
Zadanie 4.3        711
Pytania do zadania 4.3        713
Odpowiedzi do zadania 4.3        715
Zadanie 4.4        718
Pytania do zadania 4.4        719
Odpowiedzi do zadania 4.4        719
Zadanie 4.5        721
Pytania do zadania 4.5        722
Odpowiedzi do zadania 4.5        723
18        Planowanie i zarządzanie zabezpieczeniami sieci (5.0)        725
Sprawdzane umiejętności i sugerowane ćwiczenia praktyczne        725
Lektura uzupełniająca        727
Zadanie 5.1        729
Pytania do zadania 5.1        730
Odpowiedzi do zadania 5.1        732
Zadanie 5.2        734
Pytania do zadania 5.2        735
Odpowiedzi do zadania 5.2        736
Zadanie 5.3        738
Pytania do zadania 5.3        739
Odpowiedzi do zadania 5.3        740
Zadanie 5.4        742
Pytania do zadania 5.4        743
Odpowiedzi do zadania 5.4        745
Zadanie 5.5        747
Pytania do zadania 5.5        748
Odpowiedzi do zadania 5.5        750
Zadanie 5.6        752
Pytania do zadania 5.6        752
Odpowiedzi do zadania 5.6        753
Zadanie 5.7        755
Pytania do zadania 5.7        756
Odpowiedzi do zadania 5.7        757
19        Planowanie, wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą zabezpieczeń (6.0)        759
Sprawdzane umiejętności i sugerowane ćwiczenia praktyczne        759
Lektura uzupełniająca        760
Zadanie 6.1        762
Pytania do zadania 6.1        762
Odpowiedzi do zadania 6.1        763
Zadanie 6.2        766
Pytania do zadania 6.2        767
Odpowiedzi do zadania 6.2        768
Zadanie 6.3        770
Pytania do zadania 6.3        771
Odpowiedzi do zadania 6.3        772
Zadanie 6.4        774
Pytania do zadania 6.4        775
Odpowiedzi do zadania 6.4        776
Część III Dodatki
Słownik        779
Indeks         829
powrót
 
Produkty Podobne
Tajniki Windows Server 2016
Exam Ref 70-745 Implementing a Software-Definidyn DataCenter
Windows Server 2016 Inside Out PL
Windows Server 2016 Unleashed (includes Content Update Program)
MCSA Windows Server 2016 Cert Guide Library (Exams 70-740, 70-741, and 70-742)
Zestaw Szkoleniowy (Egzaminy 70-740, 70-741, 70-742, 70-744): Windows Server 2016
MCSA 70-742 Cert Guide: Identity with Windows Server
MCSA 70-741 Cert Guide: Networking with Windows Server 2016
MCSA 70-740 Cert Guide: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
Egzamin 70-740: Windows Server 2016 - Instalacja, funkcje magazynowe i obliczeniowe
Więcej produktów