Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Aplikacje \ Excel

Zrozumieć Excela. VBA - makra i funkcje Język: 1

978-83-283-5694-8

Cena Brutto: 99.00

Cena netto: 94.29

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Maciej Gonet
Liczba_stron 600
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2019-11-22
Zrozumieć Excela. VBA - makra i funkcje

Na rynku nie brakuje książek opisujących obsługę i zastosowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel, żadna jednak nie wprowadzi Cię w tę tematykę tak skutecznie jak ta! Omiń rafy i białe plamy dokumentacji, skorzystaj z doświadczenia autora i śmiało wkrocz w świat niesamowitych możliwości Excela.


Poznaj konstrukcje języka VBA i naucz się przeprowadzać obliczenia za jego pomocą. Odkryj zastosowania formantów, zapanuj nad danymi opisującymi datę i czas, dowiedz się, jak radzić sobie z tekstami i wykorzystaj funkcje definiowane przez użytkownika. Przekonaj się też, do czego mogą Ci się przydać makra!

 • Struktura i konstrukcje VBA
 • Obiekty, właściwości i metody
 • Instrukcje warunkowe i komunikacja
 • efiniowanie i używanie tablic oraz funkcji
 • Obsługa wyjątków i zdarzeń
 • Zaawansowane struktury danych
 • Operacje na datach, czasach i tekstach
 • Operowanie kolorami i formatowanie warunkowe
 • Graficzne elementy sterujące
 • Funkcje makr programu Excel

Dowiedz się, jak wykorzystać Excela do zautomatyzowania swojej pracy!

Wstęp 15

Rozdział 1. Struktura i podstawowe konstrukcje języka VBA 23

 • Podstawowe informacje o języku programowania VBA 23
 • Edytor VBA 24
 • Uruchamianie i testowanie kodu 26
 • Makra i funkcje 28
 • Struktura modułów w VBA 29
  • Polecenia opcji 29
  • Deklaracje zmiennych i stałych globalnych 30
  • Definicje podprogramów 31
 • Makropolecenie utworzone w wyniku rejestracji 32
 • Skoroszyt makr osobistych i folder AddIns 34
 • Uruchamianie makropoleceń 34
 • Wprowadzanie kodu VBA w edytorze 35
 • Stosowanie nazw w kodzie VBA 35
 • Prosta funkcja zdefiniowana w VBA 37
 • Stosowanie komentarzy 38
 • Zmienne - typy i deklaracje 39
 • Określanie typu zmiennej w czasie wykonania 41
 • Deklaracje stałych 43
 • Wyrażenia 44
  • Podwójne znaczenie znaku równości 44
  • Lista operatorów w Visual Basicu 44
  • Specyfika użycia operatorów relacji do argumentów różnych typów 47
  • Użycie operatora dodawania do danych tekstowych 48
  • Interpretacja tekstu pustego i wartości pustej w VBA i w Excelu 49
  • Specyfika dzielenia całkowitego i operacji modulo 51
  • Użycie funkcji w wyrażeniach 51

Rozdział 2. Obiekty, ich właściwości i metody 57

 • Obiekt Range i jego właściwości 57
  • Właściwość Value 57
  • Właściwość Formula i właściwości pokrewne 58
  • Właściwość NumberFormat 59
  • Właściwość Text 60
  • Właściwość Count 62
  • Uproszczony sposób zapisu odwołania do zakresu 62
 • Metody 62
 • Hierarchia obiektów i nazwy kodowe 64
 • Wymiana informacji między arkuszem a kodem VBA 65
  • Komórka aktywna i komórki wybrane 65
  • Użycie instrukcji wiążącej With 66
  • Użycie adresów bez kwalifikatora arkusza 67
 • Sposoby odwołania do zakresu komórek przez adres 68
  • Ogólna postać definicji zakresu 68
  • Wykorzystanie nazw 69
  • Wykorzystanie właściwości Cells 69
  • Tworzenie odwołań pośrednich 70
  • Wykorzystanie właściwości Offset i Resize 71
  • Odwołania do sąsiednich komórek 72
 • Zmienne reprezentujące obiekty 72
 • Unia zakresów i zakresy złożone 73
 • Odwołania do wskazanych wierszy i kolumn 74
  • Kopiowanie zakresu nieciągłego z zachowaniem jego struktury 75
 • Metoda Find obiektu Range - wyszukiwanie adresu komórki o określonej zawartości 76
 • Obiekt zakresu a jego wartość 79
  • Jawne odwołanie do wartości zakresu 79
  • Pośrednie sposoby odwołania do wartości zakresu 80
  • Specyfika zakresów złożonych 81
 • Użycie autofiltra 82
  • Składnia i znaczenie parametrów 82
  • Filtr wykluczający trzy i więcej wartości 84
  • Odczyt ustawień filtra 85
 • Użycie filtra zaawansowanego 86
 • Kontrola procesu modyfikacji danych w arkuszu 88

Rozdział 3. Sterowanie wykonaniem kodu i komunikacja w języku VBA 91

 • Sterowanie wykonaniem kodu 91
  • Instrukcje warunkowe i instrukcje wyboru 91
  • Sterowanie przebiegiem kompilacji - kompilacja warunkowa 96
  • Instrukcje pętli 98
  • Awaryjne przerwanie wykonywania funkcji lub procedury 103
  • Instrukcje skoku 103
 • Komunikacja programu w Visual Basicu z użytkownikiem 107
  • Wyświetlanie okienka komunikatów 107
  • Wyświetlanie komunikatów na pasku stanu 110
  • Pobieranie informacji od użytkownika 112

Rozdział 4. Użycie tablic w Visual Basicu 117

 • Deklaracje tablic 117
  • Tablice statyczne 117
  • Tablice dynamiczne 118
  • Sprawdzanie zakresu indeksów tablicy 119
 • Tablice w zmiennych typu Variant 119
  • Odwzorowanie zakresu komórek w tablicy 119
  • Funkcja Array 121
  • Funkcja Split 122
  • Specyfika deklaracji zmiennych typu Variant i ich użycia jako tablic 123
  • Teksty w tablicach dynamicznych 124
 • Podstawowe operacje 125
  • Nadawanie wartości elementom tablicy 125
  • Kasowanie zawartości tablicy 127
  • Użycie operatora Not w odniesieniu do tablicy 128
 • Zmiana struktury tablic 129
  • Rozbudowa tablicy jednowymiarowej o drugi wymiar 129
  • Modyfikacja pierwszego wymiaru tablicy dwuwymiarowej 129
 • Tablice ułatwiają wymianę informacji z arkuszem 130
  • Tablice i zakresy jako alternatywne argumenty funkcji 130
  • Funkcje generujące tablice bazowe do użycia w arkuszu 131
  • Wykorzystanie arkuszowej funkcji Index w VBA 132
  • Wypełnianie zakresu zawartością tablicy 132
  • Odwzorowanie zakresu w zmiennej obiektowej 133
 • Stałe tablicowe Excela w VBA 134
  • Odczyt wartości stałych tablicowych w kodzie VBA 134
  • Zagnieżdżanie metody Evaluate 135
  • Zamiana zakresu na stałą tablicową 135
  • Zamiana tablicy VBA na stałą tablicową 138
 • Porównywanie tablic w VBA 139

Rozdział 5. Funkcje definiowane przez użytkownika 143

 • Sposoby przekazywania argumentów funkcji 143
 • Opcjonalne parametry funkcji 145
 • Użycie tablicy parametrów 147
  • Problem pustych argumentów 147
  • Problem tablic wśród argumentów ParamArray 148
 • Deklaracja nagłówka funkcji o zmiennej liczbie parametrów 149
 • Przekazywanie zmiennej liczby parametrów pomiędzy funkcjami 151
  • Przekazywanie parametrów przez wartość 151
  • Przekazywanie parametrów przez referencję 153
 • Funkcja zwracająca wynik w postaci tablicy 156
 • Przeliczanie wartości funkcji 157
 • Wywołanie makroinstrukcji z kodu VBA 158
 • Funkcje użytkownika podobne do funkcji standardowych 159

Rozdział 6. Wybrane zastosowania tablic 163

 • Przekształcenie tablicy dwuwymiarowej w jednowymiarową 163
 • Wyszukiwanie danych w strukturach dwuwymiarowych 166
  • Wyszukiwanie w zakresie 166
  • Wyszukiwanie w tablicy 168
 • Funkcje składające dowolne dane w tablice 169
  • Połączenie danych w tablicę jednowymiarową przez kopiowanie elementów 169
  • Połączenie danych w tablicę jednowymiarową za pośrednictwem tekstu 170
  • Ustalenie orientacji tablicy lub przekształcenie w tablicę dwuwymiarową 172
 • Usuwanie wybranego wiersza lub kolumny z tablicy 173
 • Sortowanie danych w obszarach i tablicach 175
  • Czyszczenie danych pochodzących z arkusza 177
 • Grupowanie arkuszy w skoroszycie 178

Rozdział 7. Metoda Evaluate i nazwy arkuszowe 181

 • Metoda Evaluate 181
  • Użycie funkcji OBLICZ z odwołaniem 182
  • Specyfika i ograniczenia metody Evaluate 184
  • Warianty użycia metody Evaluate 186
  • Kwalifikowane wywołanie funkcji używających metody Evaluate 186
  • Zagnieżdżona metoda Evaluate 187
  • Dane grupowe jako argumenty funkcji OBLICZ 188
  • Szacowanie formuł z polskimi nazwami funkcji 189
  • Użycie funkcji OBLICZ w obliczeniach iteracyjnych 190
  • Metoda Evaluate rozszerza możliwości funkcji ADR.POŚR 191
  • Użycie metody Evaluate w kodzie VBA 192
  • Alternatywa dla funkcji LICZ.JEŻELI i SUMA.JEŻELI 193
  • Uproszczenie zapisu wyrażeń wykorzystujących metodę Evaluate 195
 • Funkcja Eval do szacowania wyrażeń w VBA 196
 • Obiekt Names 198
  • Definiowanie nazw arkuszowych w kodzie VBA 198
  • Nazwy odnoszące się do zamkniętych skoroszytów 205
  • Stosowanie metody Evaluate do nazw arkuszowych 206
  • Nadawanie nazw stałym i formułom w arkuszu 207

Rozdział 8. Obsługa wyjątków i zdarzeń, kontrola poprawności danych 209

 • Obsługa błędów wykonania w kodzie VBA 209
  • Procedury niestandardowej obsługi błędów 209
  • Kody błędów w arkuszu 215
  • Funkcje walidujące wartość wyrażenia 217
 • Śledzenie wykonania kodu VBA - obiekt Debug 218
 • Identyfikacja miejsca, z którego wywołano makro lub funkcję 219
  • Identyfikacja komórki, z której wywołano funkcję UDF 220
 • Procedury obsługi zdarzeń 221
  • Koncepcja zdarzeń 221
  • Włączanie zgody na iteracje przed otwarciem skoroszytu 222
  • Operacje na zakresie wskazanym myszką 223
  • Poprzednia zawartość komórek 224
  • Dziedzictwo przeszłości - właściwości OnDoubleClick oraz OnEntry obiektu Application 231
  • Konsolidacja z automatyczną aktualizacją 232
 • Kontrola poprawności danych 233
  • Obiekt Range.Validation, jego metody i właściwości 233
  • Ograniczenia źródła listy rozwijanej 236
  • Ustalanie listy poprawności danych za pomocą formuły 237
  • Powiązanie listy poprawności danych z formatowaniem warunkowym 238
  • Wyświetlanie komunikatu o konieczności nowego wyboru w przypadku list zależnych 240
  • Modyfikacja sposobu wyświetlania listy rozwijanej 241
  • Ochrona listy rozwijanej przed nadpisaniem 243
  • Wprowadzanie danych z podpowiedzią 244

Rozdział 9. Adaptacja wybranych funkcji i metod VBA do użycia jako funkcji arkuszowych 247

 • Funkcja Val 247
 • Metoda InputBox 249
 • Przekazywanie wartości argumentów do formuł nazwanych 252
 • Metoda ConvertFormula 253
 • Funkcja CallByName - wywoływanie metod przez tekst ich nazwy 254
 • Dostęp do stałych predefiniowanych w VBA 258
 • Odczyt nazwy lub numeru arkusza 260
 • Wyświetlanie tekstów formuł w arkuszu 261
 • Dodawanie i edycja komentarzy w komórkach arkusza 262
  • Metoda NoteText (notatka tekstowa) 262
  • Właściwość Comment obiektu Range 263
  • Metoda AddComment obiektu Range 263
  • Metody ClearNotes i ClearComments z obiektu Range 264
  • Obiekt Comment i jego komponenty 264
  • Sposób wyświetlania komentarzy i znaczników komentarza 266
  • Kolekcja Comments 267
  • Metoda SpecialCells obiektu Range 267
  • Wstawianie i edycja komentarzy przez funkcje UDF 269
 • Wartości w komórkach scalonych 270
 • Określanie formatu komórek w VBA 272
  • Odczyt i zapis kodu formatu 272
  • Wykorzystanie informacji udostępnianych przez funkcję Format 273
  • Inne funkcje do formatowania w VBA 274

Rozdział 10. Wybrane problemy obliczeniowe 277

 • Zaokrąglanie liczb 277
  • Zaokrąglanie liczb z uwzględnieniem cyfr znaczących 277
  • Uwzględnienie zasady cyfry parzystej przy zaokrąglaniu 278
 • Obliczanie wartości wielomianu 278
 • Obliczanie pierwiastków równania kwadratowego 279
 • Rozwiązywanie równań nieliniowych z wykorzystaniem metody GoalSeek 280
 • Całkowanie numeryczne 282
 • Wspomaganie obliczania szeregów 285
  • Iloczyn pierwszych elementów tablicy 285
 • Rozwiązanie równania różniczkowego metodą Rungego-Kutty 287
 • Wspomaganie wykonywania wykresów 288
  • Wykresy funkcji opisanych wzorem 288
  • Korekta danych do wykresów funkcji nieciągłych 289
  • Wykresy funkcji nieciągłych - wykrywanie nieciągłości 291
  • Ukrywanie zawartości komórek w komentarzach 293
 • Generowanie liczb pseudolosowych w VBA 294
 • Wybrane zagadnienia kombinatoryki 295
  • Generowanie permutacji 295
  • Generowanie permutacji z powtórzeniami 297
  • Generowanie kombinacji 300
  • Planowanie serii rozgrywek sportowych 301
 • Zwiększona dokładność obliczeń 303
 • Zamiana odwołań w wyrażeniu na wartości 307

Rozdział 11. Przykłady zastosowań makroinstrukcji w chemii 309

 • Obliczanie masy molowej 309
 • Przeliczanie stężeń roztworów 312
 • Modyfikacja wyglądu i zawartości obiektów na poziomie znaków 319
  • Łączenie tekstów sformatowanych 321
  • Formatowanie wzorów chemicznych 323
  • Formatowanie wzorów chemicznych - inaczej 325
 • Formatowanie tekstu za pomocą polecenia SendKeys 328
  • Polecenie SendKeys 328
  • Wybrane skróty klawiaturowe, które działają w trybie edycji 330
  • Zastosowania polecenia SendKeys do formatowania komórki z tekstem 332

Rozdział 12. Alternatywne struktury danych: kolekcje i słowniki 335

 • Kolekcje 335
  • Tworzenie kolekcji i usuwanie jej elementów 335
  • Odczyt elementów kolekcji 337
  • Specyfika kolekcji w porównaniu z tablicami 338
  • Kolekcje jako argumenty procedur i funkcji oraz wynik funkcji 339
  • Ograniczenia kolekcji i sposoby ich obejścia 340
 • Słowniki 341
  • Tworzenie słownika 341
  • Odczyt i modyfikacja zapisów 343
  • Klucze mogą być obiektami zakresów (komórkami) 345
  • Różnice między kolekcją a słownikiem 345
  • Wykorzystanie słownika w praktyce 346
  • Kopiowanie słownika 348

Rozdział 13. Operacje na danych oznaczających datę i czas 351

 • Podstawy operowania datami w VBA 352
  • Rozpoznawanie dat w arkuszu za pomocą VBA 353
  • Interpretacja tekstu w arkuszu jako daty 354
  • Funkcja UDF do konwersji dat w formie tekstu 355
 • Przegląd funkcji VBA do operacji na datach 356
  • Funkcje Date, Time i Now 356
  • Funkcje DateValue i TimeValue 356
  • Funkcje DateSerial i TimeSerial 356
  • Funkcja IsDate 356
  • Funkcja DateAdd 357
  • Funkcja DatePart 358
  • Funkcja DateDiff 359
  • Funkcja FormatDateTime 359
  • Funkcja Format 360
  • Funkcja MonthName 364
  • Funkcja WeekdayName 364
  • Funkcja Timer 364
  • Metoda Wait 365
  • Metoda OnTime 365
  • Dokładny pomiar czasu 366
  • Ciągłe wyświetlanie czasu - stoper sekundowy 369
  • Ciągłe wyświetlanie czasu - inne rozwiązanie stopera 371
  • Niestandardowe minuty w indeksie górnym (VBA) 374
  • Właściwości Value i Value2 obiektu Range w rozpoznawaniu dat 374
  • Data i czas systemowy w kodach formatu 375

Rozdział 14. Operacje z udziałem tekstów 377

 • Funkcje do operacji na tekstach w VBA 377
  • Funkcje LTrim, RTrim i Trim ($) 377
  • Funkcje Chr i ChrW ($) 377
  • Funkcje Asc i AscW 378
  • Funkcje Hex i Oct ($) 378
  • Funkcje LCase i UCase ($) 378
  • Funkcje Left i Right ($) 378
  • Funkcja Len 379
  • Funkcja Mid ($) 379
  • Instrukcja Mid 379
  • Funkcje Space i String ($) 380
  • Funkcja Format ($) 380
  • Instrukcje LSet i RSet 383
  • Funkcje InStr i InStrRev 383
  • Funkcja StrComp 384
  • Funkcja StrConv 385
  • Funkcja StrReverse 386
  • Funkcja Replace 386
  • Funkcja Filter 387
  • Funkcja Join 388
 • Łączenie tekstów z użyciem VBA 388
  • Wykorzystanie operatora złączenia tekstów 388
  • Inny wariant z operatorem złączenia tekstów 389
  • Wykorzystanie funkcji Join 390
  • Funkcja Join w wersji minimum 390
 • Operator Like - porównywanie tekstów 392
  • Położenie pierwszej i ostatniej cyfry w tekście 393
 • Podział tekstu w kolumnie 394
  • Metoda TextToColumns 394
  • Metoda Parse 397

Rozdział 15. Operowanie kolorami i formatowanie warunkowe 399

 • Sposób przedstawiania kolorów 399
 • Odczyt koloru tła lub czcionki bez użycia VBA 402
 • Wykorzystanie kolorów do oznaczania komórek w arkuszu 403
 • Rozjaśnianie i ściemnianie kolorów 404
 • Operacje na komórkach sformatowanych w określony sposób 405
  • Sumowanie komórek wykorzystujących ten sam kolor czcionki 405
  • Bezpośrednie oznaczanie komórek numerami kolorów tła 406
  • Przyspieszenie reakcji na zmiany kolorów przez wykorzystanie niestandardowego zdarzenia 409
 • Symulowana lista rozwijana 411
 • Formatowanie warunkowe w VBA 412
  • Dostęp do definicji formatów warunkowych z poziomu VBA 412
  • Przeliczanie reguł formatowania warunkowego 418
  • Definiowanie reguł formatowania warunkowego za pomocą funkcji UDF 419
  • Kopiowanie formatowania warunkowego z zamianą na formatowanie stałe 425
  • Symulacja skali barw za pomocą VBA 427
  • Selektywne kopiowanie reguł formatowania warunkowego 428

Rozdział 16. Ograniczenia i możliwości funkcji UDF 429

 • Funkcje UDF wywoływane bezpośrednio 429
  • Modyfikacja parametrów wykresu 431
 • Funkcje UDF wywoływane w sposób pośredni 432
  • Ogólne wskazówki co do użycia metody Evaluate 432
  • Definiowanie nazw za pomocą funkcji UDF 434
  • Zmiana elementów formatowania innych komórek 439
  • Zmiana zawartości i koloru czcionki w innych komórkach 441
  • Usunięcie zawartości komórek 443
  • Wpis wartości do innej komórki 444
  • Tworzenie list rozwijanych 445
 • Uruchamianie funkcji UDF za pomocą funkcji HIPERŁĄCZE 446
  • Specyfika działania funkcji HIPERŁĄCZE 446
  • Użycie funkcji UDF w hiperłączu 447
 • Wykonanie kodu VBA przy uaktywnieniu listy rozwijanej 449
 • Współdziałanie funkcji UDF z procedurami obsługi zdarzeń 450
  • Kopiowanie komórek z pełnym formatowaniem 451
  • Funkcja wyszukiwania zwracająca wynik sformatowany 453
  • Rzeczywista długość tekstu 455
  • Formatowanie fragmentu tekstu 458
  • Funkcja łącząca teksty sformatowane 460

Rozdział 17. Ciekawe pomysły z użyciem VBA 465

 • Monitorowanie zmian w komórkach 465
  • Działanie jednorazowe 465
  • Działanie wielokrotne 466
 • Odczyt danych z zamkniętego skoroszytu 466
  • Rozwiązanie klasyczne 467
  • Rozwiązanie z wykorzystaniem ADO 467
  • Konstrukcja odwołań zewnętrznych 469
  • Wykorzystanie nazw arkuszowych 472
 • Nadmierna objętość skoroszytu po usunięciu części danych 473
 • Wyznaczenie różnicy zakresów 475
 • Wyraźne zaznaczenie komórki aktywnej lub zakresu selekcji 476
 • Konwersja stylu liczb za pomocą narzędzi Visual Basica 477
  • Metoda Range.Replace 477
  • Metoda Range.TextToColumns 478
  • Funkcja Replace 479
  • Funkcja WorksheetFunction.Substitute 480
  • Funkcja Val 481
  • Funkcja CDbl 481
  • Funkcje Str i CStr 481
  • Funkcja Format 482
 • Obliczenia uwzględniające ukryte kolumny 483
  • Rozwiązanie wykorzystujące właściwość Width 483
  • Przeliczanie formuł 484
 • Ustalanie absolutnej wielkości komórki 485
 • Problemy z użyciem metody AutoFit 488
 • Przełączanie między alternatywnymi wynikami w komórce za pomocą klawiatury 489
 • Ochrona komórek przed przypadkową edycją 491
 • Powiększenie zaznaczonych komórek 492
 • Użycie schowka systemowego z poziomu VBA 494
  • Obiekt pośredniczący DataObject 494
  • Wykorzystanie samego obiektu DataObject bez schowka 497
  • Zapis do schowka w Windows 8 i 10 498
  • Opróżnianie schowka 500
  • Użycie funkcji UDF 501

Rozdział 18. Graficzne elementy sterujące (kontrolki ekranowe, formanty) 503

 • Rodzaje graficznych elementów sterujących i ich przeznaczenie 503
 • Dodawanie kontrolek (formantów) do arkusza 504
  • Formanty formularza 507
  • Formanty ActiveX 510
  • Niestandardowe wykorzystanie pola listy 516
  • Zamienniki formantów pola tekstowego 517
 • Obiekty graficzne w kodzie VBA 520
  • Pola tekstowe i formanty formularza 521
  • Formanty ActiveX 522
  • Obiekty graficzne w funkcjach UDF 523
 • Makroinstrukcje przypisywane do formantów w arkuszu 524
  • Formanty formularza 525
  • Formanty ActiveX 525

Rozdział 19. Funkcje makr Excela w wersji 4.0 529

 • Geneza makr XLM 529
 • Podstawy użycia makr XLM w arkuszu 530
  • Wstawianie arkuszy makr do skoroszytu 530
  • Dostęp do funkcji makr XLM 530
  • Wykorzystanie Międzynarodowego arkusza makr 531
  • Przeliczanie formuł w arkuszach makr 532
  • Wywołanie funkcji makr XLM w kodzie VBA 533
  • Bezpieczeństwo użycia makr XLM 534
 • Odwołania do zakresów wielokomórkowych w funkcjach XLM 534
 • Przekazywanie parametrów w wywołaniu formuły nazwanej 536
  • Jeden parametr 536
  • Dwa parametry 537
 • Przykłady użycia funkcji makr XLM w arkuszu i w formułach nazwanych 538
 • Ukryta przestrzeń nazw 546

Rozdział 20. Przegląd funkcji makr XLM 547

 • Składnia funkcji makr Excela 4.0 i opis znaczenia parametrów 547
  • ADR.TEKST = REFTEXT Kategoria: Wyszukiwania i adresu 547
  • DOKUMENTY = DOCUMENTS Kategoria: Informacyjne 548
  • FORMUŁA.TRYB.ADR = FORMULA.CONVERT Kategoria: Wyszukiwania i adresu 549
  • KOM.AKT = ACTIVE.CELL Kategoria: Informacyjne 549
  • NAZWY = NAMES Kategoria: Informacyjne 550
  • O.APLIKACJI = GET.WORKSPACE Kategoria: Informacyjne 551
  • O.DEFINICJI = GET.DEF Kategoria: Informacyjne 558
  • O.DOKUMENCIE = GET.DOCUMENT Kategoria: Informacyjne 559
  • O.FORMULE = GET.FORMULA Kategoria: Informacyjne 566
  • O.KOMÓRCE = GET.CELL Kategoria: Informacyjne 567
  • O.NAZWIE = GET.NAME Kategoria: Informacyjne 572
  • O.NOTATCE = GET.NOTE Kategoria: Informacyjne 574
  • O.OBIEKCIE = GET.OBJECT Kategoria: Informacyjne 574
  • O.OPCJACH.LISTY = OPTIONS.LISTS.GET Kategoria: Informacyjne 582
  • O.SKOROSZYCIE = GET.WORKBOOK Kategoria: Informacyjne 582
  • OKNA = WINDOWS Kategoria: Informacyjne 585
  • PLIKI = FILES Kategoria: Informacyjne 586
  • SZACUJ = EVALUATE Kategoria: Wyszukiwania i adresu 586
  • ZAZNACZENIE = SELECTION Kategoria: Informacyjne 588

Literatura cytowana i uzupełniająca 589

Skorowidz 590

powrót
 
Produkty Podobne
Excel. Tabele przestawne w prostych krokach
Zestaw 2 książek krok po kroku (Word 2019 + Excel 2019)
Excel Solver w praktyce. Zadania ekonometryczne z rozwiązaniami
Zestaw Excel 2019 (Przetwarzanie danych, Analiza i modelowanie danych, Formuły i funkcje, VBA i makra)
Excel 2019 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha
Power BI i Power Pivot dla Excela. Analiza danych
Excel. Programowanie w VBA dla bystrzaków. Wydanie V
Microsoft Excel 2019: VBA i makra
Zrozumieć Excela. VBA - makra i funkcje
Zrozumieć Excela. Obliczenia i wykresy
Więcej produktów