Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Chmura

Kubernetes - rozwiązania chmurowe w świecie DevOps. Tworzenie, wdrażanie i skalowanie nowoczesnych aplikacji chmurowych Język: 1

978-83-283-6927-6

Cena Brutto: 69.00

Cena netto: 65.71

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor John Arundel, Justin Domingus
Liczba_stron 304
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2020-11-24

Kubernetes jest standardową platformą rozproszonych aplikacji chmurowych. Pozwala na budowanie i wdrażanie niezawodnych, wydajnych i skalowalnych aplikacji. Jednak przebudowa klasycznej infrastruktury IT na rozwiązania chmurowe, aby mogła być przeprowadzona bez dużych utrudnień pracy firmy, wymaga przygotowania i odpowiedzi na kilka ważnych pytań.


W tym wyczerpującym i praktycznym przewodniku opisano, jak działają kontenery Kubernetes, jak je budować i nimi zarządzać oraz jak projektować usługi i infrastrukturę cloud native. Wyjaśniono różnice między budowaniem swoich klastrów a korzystaniem z usług zarządzanych takich firm jak Amazon, Google i Microsoft. Dokładnie przedstawiono - od strony praktycznej - rozwijanie aplikacji, konfigurowanie i obsługę klastrów oraz automatyzację infrastruktury. Wiedza ta pozwoli na sprawne zbudowanie skalowalnej, odpornej na awarie i opłacalnej infrastruktury Kubernetes - w zgodzie z metodyką DevOps.

W tej książce:

 • solidne podstawy działania kontenerów i systemu Kubernetes
 • uruchamianie własnych klastrów
 • zarządzane usługi Kubernetes od Amazon, Google i innych dostawców
 • cykl życia kontenera i optymalizacja klastrów
 • najlepsze narzędzia i najnowsze praktyki branżowe
 • zasady DevOps w praktyce

Kubernetes: nowoczesność, skalowalność i prawdziwa niezawodność!

  • Kubernetes rozwiązania chmurowe w świecie DevOps
  • Przedmowa
  • Wstęp
   • Czego się nauczysz?
   • Dla kogo jest ta książka?
   • Na jakie pytania odpowiada ta książka?
   • Konwencje użyte w tej książce
   • Korzystanie z przykładów
    • Podziękowania
  • Rozdział 1. Rewolucja chmurowa
   • Tworzenie chmury
    • Czas kupowania
    • Infrastruktura jako usługa
   • Początki DevOps
    • Nikt nie rozumie DevOps
    • Przewaga biznesowa
    • Infrastruktura w postaci kodu
    • Wspólna nauka
   • Nadejście kontenerów
    • Stan aktualny
    • Myślenie pudełkowe
    • Umieszczanie oprogramowania w kontenerach
    • Aplikacje Plug and Play
   • Uruchomienie orkiestratora
   • Kubernetes
    • Od Borga do Kubernetes
    • Co sprawia, że Kubernetes jest tak cenny?
     • Kubernetes ułatwia wdrażanie
    • Czy Kubernetes zniknie?
    • Kubernetes nie załatwia wszystkiego
     • Funkcje chmurowe i funtainery
   • Model Cloud Native
    • Nie chodzi tylko o mikrousługi
   • Przyszłość operacji
    • Rozproszone DevOps
    • Niektóre rzeczy pozostaną scentralizowane
    • Produktywni programiści
    • Jesteś przyszłością
   • Podsumowanie
  • Rozdział 2. Pierwsze kroki z Kubernetes
   • Uruchamianie pierwszego kontenera
    • Instalowanie Docker Desktop
    • Co to jest Docker?
    • Uruchamianie obrazu kontenera
   • Aplikacja demonstracyjna
    • Oglądamy kod źródłowy
    • Wprowadzenie do języka Go
    • Jak działa aplikacja demonstracyjna?
   • Budowanie kontenera
    • Opis plików Dockerfile
    • Minimalne obrazy kontenerów
    • Uruchamianie skompilowanego obrazu Docker
    • Nazywanie obrazów
    • Przekierowanie portów (ang. port forwarding)
   • Rejestry kontenerowe
    • Uwierzytelnianie w rejestrze
    • Przydzielanie nazwy i dodawanie obrazu
    • Uruchamianie obrazu
   • Cześć, Kubernetes
    • Uruchamianie aplikacji demonstracyjnej
    • Jeśli kontener się nie uruchamia
   • Minikube
   • Podsumowanie
  • Rozdział 3. Opis Kubernetes
   • Architektura klastrowa
    • Warstwa sterowania
    • Elementy węzła
    • System wysokiej niezawodności (ang. high availability)
     • Awaria warstwy sterowania
     • Awaria węzła worker
     • Ufaj, ale sprawdzaj
   • Koszty samodzielnego hostingu Kubernetes
    • To więcej pracy niż myślisz
    • Nie chodzi tylko o początkową konfigurację
    • Narzędzia nie wykonają za Ciebie całej pracy
    • Kubernetes jest trudny
    • Koszty administracyjne
    • Zacznij od usług zarządzanych
   • Zarządzane usługi Kubernetes
    • Google Kubernetes Engine (GKE)
     • Wysoka niezawodność
    • Automatyczne skalowanie klastra
     • GKE jest najlepsza w swojej klasie
    • Usługa Amazon Elastic Container Service dla Kubernetes (EKS)
    • Usługa Azure Kubernetes Service (AKS)
    • OpenShift
    • Usługa IBM Cloud Kubernetes Service
   • Rozwiązania Kubernetes pod klucz
    • Containership Kubernetes Engine (CKE)
   • Instalatory Kubernetes
    • kops
    • Kubespray
    • TK8
    • Kubernetes The Hard Way
    • kubeadm
    • Tarmak
    • Rancher Kubernetes Engine (RKE)
    • Moduł Puppet dla Kubernetes
    • Kubeformation
   • Kup lub zbuduj: nasze rekomendacje
    • Uruchom mniej oprogramowania
    • Skorzystaj z zarządzanych usług Kubernetes, jeśli możesz
    • A co z uzależnieniem od jednego dostawcy?
    • Jeśli trzeba, użyj standardowych narzędzi do samodzielnego hostingu Kubernetes
    • Gdy Twoje wybory są ograniczone
    • Bare-metal i on-premise
   • Bezklastrowe usługi kontenerowe
    • Amazon Fargate
    • Azure Container Instances (ACI)
   • Podsumowanie
  • Rozdział 4. Praca z obiektami Kubernetes
   • Zasoby Deployment
    • Nadzór i planowanie
    • Restart kontenerów
    • Zapytania obiektów Deployment
   • Pody
   • ReplicaSet
   • Utrzymanie pożądanego stanu
   • Scheduler
   • Manifesty zasobów w formacie YAML
    • Zasoby są danymi
    • Manifesty obiektu Deployment
    • Polecenie kubectl apply
    • Serwis
    • Odpytywanie klastra za pomocą polecenia kubectl
    • Przenoszenie zasobów na wyższy poziom
   • Helm: menadżer pakietów Kubernetes
    • Instalacja Helm
    • Instalacja wykresu Helm
    • Wykresy, repozytoria i wydania
    • Wyświetlanie listy wydań Helm
   • Podsumowanie
  • Rozdział 5. Zarządzanie zasobami
   • Zrozumienie działania zasobów
    • Jednostki zasobów
    • Żądania zasobów
    • Limity zasobów
    • Utrzymuj małe kontenery
   • Zarządzanie cyklem życia kontenera
    • Sondy żywotności
    • Opóźnienie i częstotliwość sondy
    • Inne typy sond
    • Sondy gRPC
    • Sondy gotowości
    • Sondy gotowości na podstawie pliku
    • minReadySeconds
    • Budżety zakłóceń Poda
     • minAvailable
     • maxUnavailable
   • Korzystanie z przestrzeni nazw
    • Praca z przestrzeniami nazw
    • Jakich przestrzeni nazw powinieneś używać?
    • Adresy serwisów
    • Przydziały zasobów (ang. Resource Quotas)
    • Domyślne żądania zasobów i limity
   • Optymalizacja kosztów klastra
    • Optymalizacja obiektów Deployment
    • Optymalizacja Podów
    • Vertical Pod Autoscaler
    • Optymalizacja węzłów
    • Optymalizacja przestrzeni dyskowej
    • Czyszczenie nieużywanych zasobów
     • Korzystanie z metadanych właściciela
     • Znajdowanie niewykorzystanych zasobów
     • Czyszczenie zakończonych obiektów Job
    • Sprawdzanie wolnej pojemności
    • Korzystanie z instancji zastrzeżonych
    • Korzystanie z instancji w trybie wywłaszczeniowym
     • Zmienna cena lub zmienne wywłaszczenie
     • Węzły z wywłaszczeniem mogą zmniejszyć o połowę Twoje koszty
     • Używanie koligacji węzłów do kontroli uruchomień
    • Utrzymywanie równowagi obciążeń
   • Podsumowanie
  • Rozdział 6. Operacje na klastrach
   • Rozmiar i skalowanie klastra
    • Planowanie pojemności
     • Najmniejszy klaster
     • Największy klaster
     • Klastry sfederowane
     • Czy potrzebuję wielu klastrów?
    • Węzły i instancje
     • Wybór odpowiedniego rozmiaru węzła
     • Typy instancji chmurowych
     • Węzły heterogeniczne
     • Serwery bare-metal
    • Skalowanie klastra
     • Grupy instancji
     • Skalowanie w dół
     • Automatyczne skalowanie
   • Sprawdzanie zgodności
    • Certyfikat CNCF
     • Zgodne z Kubernetes
     • Certyfikowany administrator Kubernetes (CKA ang. Certified Kubernetes Administrator)
     • Certyfikowany dostawca usług Kubernetes (KCSP ang. Kubernetes Certified Service Provider)
    • Testy zgodności z Sonobuoy
   • Walidacja i audyt
    • K8Guard
    • Copper
    • kube-bench
    • Dziennik kontroli Kubernetes (ang. Kubernetes audit log)
   • Testowanie chaosu
    • Tylko produkcja jest produkcją
    • chaoskube
    • kube-monkey
    • PowerfulSeal
   • Podsumowanie
  • Rozdział 7. Narzędzia Kubernetes
   • Znowu o kubectl
    • Aliasy powłoki
    • Używanie przełączników
    • Skracanie typów zasobów
    • Automatyczne uzupełnianie poleceń kubectl
    • Uzyskiwanie pomocy
    • Uzyskiwanie pomocy na temat zasobów Kubernetes
    • Bardziej szczegółowe wyniki
    • Praca z JSON Data i jq
    • Oglądanie obiektów
    • Opisywanie obiektów
   • Praca z zasobami
    • Imperatywne polecenia kubectl
    • Kiedy nie należy używać poleceń imperatywnych?
    • Generowanie manifestów zasobów
    • Eksportowanie zasobów
    • Śledzenie różnic w zasobach
   • Praca z kontenerami
    • Przeglądanie dzienników kontenera
    • Przyłączanie do kontenera
    • Oglądanie zasobów Kubernetes za pomocą kubespy
    • Przekierowanie portu kontenera
    • Wykonywanie poleceń w kontenerach
    • Rozwiązywanie problemów w kontenerach
    • Korzystanie z poleceń BusyBox
    • Dodawanie BusyBox do kontenerów
    • Instalowanie programów w kontenerze
    • Debugowanie w czasie rzeczywistym za pomocą kubesquash
   • Konteksty i przestrzenie nazw
    • kubectx i kubens
    • kube-ps1
   • Powłoki i narzędzia Kubernetes
    • kube-shell
    • Click
    • kubed-sh
    • Stern
   • Budowanie własnych narzędzi Kubernetes
   • Podsumowanie
  • Rozdział 8. Uruchamianie kontenerów
   • Kontenery i Pody
    • Co to jest kontener?
    • Co należy do kontenera?
    • Co należy do Poda?
   • Manifesty kontenera
    • Identyfikatory obrazu
    • Tag latest
    • Skróty kontenerów
    • Podstawowe tagi obrazu
    • Porty
    • Żądania i limity dotyczące zasobów
    • Polityka pobierania obrazu
    • Zmienne środowiskowe
   • Bezpieczeństwo kontenerów
    • Uruchamianie kontenerów jako użytkownik inny niż root
    • Blokowanie kontenerów z uprawnieniami root
    • Ustawianie systemu plików tylko do odczytu
    • Wyłączanie eskalacji uprawnień
    • Mechanizm właściwości
    • Konteksty bezpieczeństwa Poda
    • Polityka bezpieczeństwa Poda
    • Konta usług Poda
   • Woluminy
    • Woluminy emptyDir
    • Woluminy trwałe
   • Restart polityk
   • Uwierzytelnianie przy pobieraniu obrazu
   • Podsumowanie
  • Rozdział 9. Zarządzanie Podami
   • Etykiety
    • Co to są etykiety?
    • Selektory
    • Bardziej zaawansowane selektory
    • Inne zastosowania etykiet
    • Etykiety i adnotacje
   • Koligacje węzłów
    • Koligacje twarde
    • Koligacje miękkie
   • Koligacje Podów i antykoligacje
    • Trzymanie Podów razem
    • Trzymanie Podów oddzielnie
    • Antykoligacje miękkie
    • Kiedy korzystać z koligacji Podów?
   • Skazy i tolerancje
   • Kontrolery Podów
    • DaemonSet
    • StatefulSet
    • Kontroler Job
    • CronJob
    • Horizontal Pod Autoscaler
    • PodPreset
    • Operatory i niestandardowe definicje zasobów (CRD)
   • Zasoby Ingress
    • Reguły Ingress
    • Zarządzanie połączeniami TLS za pomocą Ingress
     • Korzystanie z istniejących certyfikatów TLS
     • Automatyzacja certyfikatów LetsEncrypt za pomocą cert-manager
    • Kontroler Ingress
   • Istio
   • Envoy
   • Podsumowanie
  • Rozdział 10. Konfiguracja i obiekty Secret
   • ConfigMap
    • Tworzenie ConfigMap
    • Ustawianie zmiennych środowiskowych z obiektu ConfigMap
    • Ustawianie środowiska za pomocą ConfigMap
    • Używanie zmiennych środowiskowych w argumentach poleceń
    • Tworzenie plików konfiguracji z ConfigMaps
    • Aktualizacja Podów po zmianie konfiguracji
   • Obiekty Secret aplikacji Kubernetes
    • Używanie obiektów Secret jako zmiennych środowiskowych
    • Zapisywanie obiektów Secret do plików
    • Odczyt obiektów Secret
     • base64
    • Dostęp do obiektów Secret
    • Szyfrowanie w stanie spoczynku
    • Przechowywanie obiektów Secret
   • Strategie zarządzania obiektami Secret
    • Szyfrowanie Secret w systemach kontroli wersji
    • Zdalne przechowywanie Secret
    • Dedykowane narzędzie do zarządzania obiektami Secret
    • Rekomendacje
   • Szyfrowanie obiektów Secret za pomocą Sops
    • Przedstawiamy Sops
    • Szyfrowanie pliku za pomocą Sops
    • Korzystanie z zaplecza KMS
   • Podsumowanie
  • Rozdział 11. Bezpieczeństwo i kopia zapasowa
   • Kontrola dostępu i uprawnienia
    • Zarządzanie dostępem przez klaster
    • Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC)
    • Role
    • Wiązanie ról z użytkownikami
    • Jakich ról potrzebuję?
    • Ochrona dostępu do Cluster-Admin
    • Aplikacje i wdrażanie
    • Rozwiązywanie problemów z RBAC
   • Skanowanie bezpieczeństwa
    • Clair
    • Aqua
    • Anchore Engine
   • Kopie zapasowe
    • Czy muszę wykonać kopię zapasową?
    • Tworzenie kopii zapasowej etcd
    • Kopia zapasowa stanu zasobów
    • Tworzenie kopii zapasowej stanu klastra
    • Duże i małe katastrofy
    • Velero
     • Konfigurowanie Velero
     • Tworzenie kopii zapasowej Velero
     • Przywracanie danych
     • Procedury przywracania i testy
     • Planowanie wykonywania kopii zapasowych Velero
     • Inne zastosowania Velero
   • Monitorowanie statusu klastra
    • kubectl
     • Status płaszczyzny sterowania
     • Status węzła
     • Obciążenia
    • Wykorzystanie procesora i pamięci
    • Konsola dostawcy chmury
    • Pulpit Kubernetes (ang. Kubernetes Dashboard)
    • Weave Scope
    • kube-ops-view
    • node-problem-detector
   • Dalsza lektura
   • Podsumowanie
  • Rozdział 12. Wdrażanie aplikacji Kubernetes
   • Budowanie manifestów za pomocą wykresu Helm
    • Co znajduje się w wykresie narzędzia Helm?
     • Plik Chart.yaml
     • Plik values.yaml
    • Szablony Helm
    • Zmienne interpolacyjne
    • Wartości tekstowe w szablonach
    • Określanie zależności
   • Wdrażanie wykresów Helm
    • Ustawianie zmiennych
     • Tworzenie zmiennej środowiskowej
    • Określanie opcji podczas instalacji Helm
    • Aktualizowanie aplikacji za pomocą Helm
    • Powrót do poprzednich wersji
     • Automatyczny powrót za pomocą helm-monitor
    • Tworzenie repozytorium wykresów Helm
    • Zarządzanie obiektami Secret wykresów Helm za pomocą Sops
   • Zarządzanie wieloma wykresami za pomocą Helmfile
    • Co znajduje się w pliku Helmfile?
    • Metadane wykresu
    • Stosowanie pliku Helmfile
   • Zaawansowane narzędzia do zarządzania manifestami
    • Tanka
    • kapitan
    • kustomize
    • kompose
    • Ansible
    • kubeval
   • Podsumowanie
  • Rozdział 13. Proces tworzenia oprogramowania
   • Narzędzia programistyczne
    • Skaffold
    • Draft
    • Telepresence
    • Knative
   • Strategie wdrażania
    • Rolling Updates
    • Recreate
    • maxSurge i maxUnavailable
    • Wdrożenia niebiesko-zielone
    • Wdrożenia rainbow
    • Wdrożenia kanarkowe
   • Obsługa migracji za pomocą Helm
    • Funkcja hook wykresu Helm
    • Obsługa nieudanych funkcji hook
    • Inne funkcje hook
    • Kolejność wykonywania funkcji hook
   • Podsumowanie
  • Rozdział 14. Ciągłe wdrażanie w Kubernetes
   • Co to jest ciągłe wdrażanie?
   • Z którego narzędzia CD powinienem skorzystać?
    • Jenkins
    • Drone
    • Google Cloud Build
    • Concourse
    • Spinaker
    • GitLab CI
    • Codefresh
    • Azure Pipelines
   • Komponenty CD
    • Docker Hub
    • Gitkube
    • Flux
    • Keel
   • Potok CD z wykorzystaniem Google Cloud Build
    • Konfigurowanie Google Cloud i GKE
    • Kopiowanie repozytorium demo
    • Wprowadzenie do Cloud Build
    • Budowanie kontenera testowego
    • Uruchamianie testów
    • Budowanie kontenera aplikacji
    • Walidacja manifestów Kubernetes
    • Publikowanie obrazu
    • Tagi Git SHA
    • Tworzenie pierwszego triggera kompilacji
    • Testowanie triggera
    • Wdrożenie z potoku CD
     • Uzyskiwanie poświadczeń dla klastra Kubernetes
     • Dodanie tagu środowiska
     • Wdrażanie w klastrze
    • Tworzenie triggera wdrażania
    • Optymalizacja potoku kompilacji
    • Dostosowanie przykładowego potoku
   • Podsumowanie
  • Rozdział 15. Obserwowalność i monitorowanie
   • Co to jest obserwowalność?
    • Co to jest monitorowanie?
    • Monitorowanie typu czarna skrzynka
     • Strony dynamiczne
     • Ograniczenia monitorowania typu czarna skrzynka
    • Co oznacza określenie działa?
     • Dziewiątki nie mają znaczenia, jeśli użytkownicy nie są zadowoleni
     • Aplikacje cloud native zawsze nie działają
    • Zapisywanie logów
     • Limity logowania
     • Dzienniki są trudne do skalowania
     • Czy logowanie jest przydatne w Kubernetes?
    • Przedstawiamy metryki
     • Metryki pomagają odpowiedzieć na pytanie dlaczego?
     • Metryki pomagają przewidywać problemy
     • Metryki monitorują aplikacje od wewnątrz
    • Śledzenie
    • Obserwowalność
     • Obserwowalność polega na zrozumieniu
     • Oprogramowanie jest nieprzezroczyste
     • Budowanie kultury obserwowalności
   • Potok obserwowalności
   • Monitorowanie w Kubernetes
    • Zewnętrzny monitoring typu czarna skrzynka
     • Monitorowanie naśladuje zachowanie użytkownika
     • Nie buduj własnej infrastruktury monitorowania
    • Wewnętrzna kontrola aplikacji
     • Czy użytkownicy są zadowoleni?
     • Usługi i wyłączniki
     • Wdzięczna degradacja
   • Podsumowanie
  • Rozdział 16. Metryki w Kubernetes
   • Czym są metryki?
    • Seria danych w czasie
    • Liczniki i mierniki
    • Co mogą powiedzieć metryki?
   • Wybór dobrych metryk
    • Usługi: wzorzec RED
    • Zasoby: wzorzec USE
    • Metryki biznesowe
    • Metryki Kubernetes
     • Wskaźniki kondycji klastra
     • Metryki obiektu Deployment
     • Metryki kontenera
     • Metryki aplikacji
     • Metryki czasu wykonywania
   • Analizowanie metryk
    • Dlaczego nie korzystać z wartości średniej?
    • Średnie arytmetyczne, mediany i wartości odstające
    • Odkrywanie percentyli
    • Stosowanie percentyli do danych metryk
    • Zwykle chcemy zobaczyć to, co najgorsze
    • Co zamiast percentylów?
   • Tworzenie wykresów metryk w pulpicie
    • Użyj standardowego układu graficznego dla wszystkich serwisów
    • Zbuduj radiator informacji za pomocą pulpitu
    • Umieszczanie na pulpicie rzeczy, które ulegają awarii
   • Alarmy na podstawie metryk
    • Jakie są problemy związane z alarmami?
    • Bezbolesna reakcja na żądanie
    • Pilne, ważne i przydatne alarmy
    • Śledź swoje alarmy, powiadomienia poza godzinami pracy i pobudki
   • Narzędzia i usługi metryczne
    • Prometheus
    • Google Stackdriver
    • AWS Cloudwatch
    • Azure Monitor
    • Datadog
    • New Relic
   • Podsumowanie
  • Posłowie
   • Co dalej?
   • Witamy na pokładzie
    • O Autorach
    • Kolofon
powrót
 
Produkty Podobne
Exam Ref DP-900 Microsoft Azure Data Fundamentals
Professional Scrum Development with Azure DevOps
Infrastruktura jako kod. Dynamiczne systemy w epoce chmury
Najlepsze praktyki w Kubernetes. Jak budować udane aplikacje
Kubernetes - rozwiązania chmurowe w świecie DevOps. Tworzenie, wdrażanie i skalowanie nowoczesnych aplikacji chmurowych
Exam Ref MS-500 Microsoft 365 Security Administration
Chmura Azure. Praktyczne wprowadzenie dla administratora. Implementacja, monitorowanie i zarządzanie ważnymi usługami i komponentami IaaS/PaaS
Amazon Web Services. Podstawy korzystania z chmury AWS
Kubernetes. Wzorce projektowe. Komponenty wielokrotnego użycia do projektowania natywnych aplikacji chmurowych
Microsoft Azure Security Center, 2nd Edition
Więcej produktów